Av Alcuin Bramerton.

Översättning: Thorbjörn Johansen den 18 september 2013 kl 21:01

Bland rovdjuren i maktens korridorer är Vladimir Putin inte populär. Han har vanan att ordna allt så det blir gjort. Han är den ryske patrioten som omvandlade många dolda, geopolitiska strukturer när han och hans kolleger började pressa musten ur Rothschild och Rockefeller-syndikaten som tärde på Ryssland efter Sovjetunionens kollaps 1989-90.

Dessa är parasiter eller "oligarker," som betyder fåmannavälde. Oligarkerna härskar gärna i skymundan och är även kallat maffiavälde när oligarkin har starka inslag av kriminalitet, ofta dolt under en slöja av "demokrati" där politikerna själva äger stora delar, är mutade eller skrämda till lydnad. Dessa mammas gossar i slips är också ombud för P2-logen och maffian samt G7-gruppen. Deras mål var att säkra de ryska olje och gastillgångarna för att hålla den amerikanska penningrelationen under armarna. De misslyckades och från 1998 och framåt har Putin sett till att de har misslyckats offentligt.

Precis som Sovjetunionen avsiktligt sattes i ekonomiskt trångmål av G7-ländernas elit, hade det medvetet beretts för sitt fall och man använde sig av samma agenter nu som man gjorde förut.

Eurovalutan var en av deras leksaker. Tillverkad för att tvätta ickeseriösa Fiat-aktiepengar till Asien, har den nu kollapsat genom samma personer som skaffade fram valutan i första hand.

I västvärldens banksmiderier spelar det ingen roll om man bygger upp eller bryter ner, man gör stora pengar hursomhelst och i processen, och genererar skulder som olika länder måste betala. Efter varje kollaps säljer man aktier för brinnande livet. Är man bankir köper man sig inte svackor, utan skapar dem. Pengar är det som gör en människa fattig.

Tillsammans med Kina och 180 andra allierade *BRIC- länder lär Putins Ryssland G7-gruppen en ganska enkel läxa: Fiat-aktier är inte värda någonting ty de är inte pengar. Guld är pengar.

Det som sker världen över just nu är att BRIC-nationer samlar på sig guld och har påbörjat ett arbete med att frigöra sig från inflytandet av Världsbankens miljarder (ibland triljoner) dollar vars grundplåt är det guld som hålls borta från cirkulationen på marknaderna i de så kallade Global Collateral Accounts.

G7-gruppen som känner doften av det oundvikliga kapitalistiska slutspelet rusar omkring och försöker att bemöta BRIC-alliansens initiativ genom att försöka sänka guldpriset, och trycker triljoner nya dollarsedlar och euro-sedlar på QE-datorer samt klämmer ut det sista öret från skattebetalare i väst genom en åtstramningspolitik uppbackad av media, och målar allting svart med hjälp av konton som innehåller kvadriljoner och kvintiljoner som de knyckt från godtrogna regeringar för att kunna fylla på de konton som de 300 besitter.

(*BRIC är industrimarknaderna; en förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, på svenska ibland även kallade BRIK)

Somliga säger att allt började med Monaco Accords i augusti 2011; andra säger att det hela började då segrare i andra världskriget delade upp världen mellan sig i Bretton Woods 1944. Sedan har vi vi de som säger att John Fitzgerald Kennedy hade ordnat allt om han fått leva. Men John F Kennedy hade blivit en nagel i ögat för finanseliten, bland annat på grund av hans vänliga intällning till M1 i Indonesien. För bankernas bästa, var det tid för honom att dö.

Vad har allt detta att göra med Putin och Morsi och Egypten år 2013? En hel del. Det är samma sorts strid: G7-gruppens banker mot resten av planeten.

G7-gruppen kände Mohamed Morsi i Egypten sedan förut och hans grupp kallades genast för Muslimska Brödraskapet av media. Det har sina rötter i en terroristorganisation grundad av nazister före och under andra världskriget. De bildades av Tredje Riket för att kunna förse tyskarna med okunniga styrkor, så att de kunde användas av britterna och fransmännen som kanonmat i gamla kolonier som finanseliten och industrimagnaterna inte vill släppa ifrån sig på grund av goda naturtillgångar. Bland annat bröt man kalksten i nuvarande Israel och guld i Sydafrika.

Världsregeringen är dold inom flera västregeringar och skyddas av råbarkade fraktioner inom olika kadrer i säkerhetstjänsterna och har låtit Muslimska Brödraskapet hållas i bakgrunden alltsedan starten. I västvärldens ögon är dessa radikala 'islamister' endast nyttiga idioter som kan manipuleras; de kostar inte mycket, är lätta att hetsa till vredesutbrott och är lika ettriga som korsikanska banditer.

Muslimska Brödraskapet är ett sedan länge etablerat gatugäng i Mellanöstern som jobbar åt västvärldens olika banksyndikat så att dessa kan skapa profit genom att brödraskapet blåser upp onödiga internationella konflikter.

Dess egyptiska gren, som hade makten under kort tid mellan juni 1012 och juli 2013, ställde upp tillsammans med G7:s vapenprofitörer och försökte destabilisera Syrien. Och planen var enkel. Så fort Assad var borta och landet låg i ruiner kunde bankerna länsas, oljan och gasen stjälas, utländska militärbaser användas för trafficking och Qatar och Saudiarabien kunde ohejdat dra sina gasledningar igenom Syrien, så att kriminella européer kunde lägga beslag på allt och samtidigt skapa oljepengar åt USA.

Putin och BRIC-alliansen upptäckte detta. De höll med om att det behövdes ett regimskifte i Syrien och att Assadklicken måste bort; men vad de inte ville se eller tillåta var ännu en fest för G7-kapitalisterna som de i Korea, Vietnam, Bosnien, Irak, Afghanistan och Libyen.

Ryssland och Kina plus ett förändrat Turkiet plus Pentagon, hade nu mycket mera kollektivt inflytande inom Egyptens armé än privata spekulanter i Washington DC, London City och EU. I Europa är Ryssland och Tyskland snart bästa vänner. Eurozonen ses numera som förlorad utan finansiellt värde för tyskarna och att slösa tid och pengar på mindre länder i unionen är inte längre aktuellt.

Det tycker inte Tysklands största kommersiella institut, Deutsche Bank AG (Frankfurt), som har inkomster på $72.8 trillioner årligen. En summa så stor att den är tjugo gånger större än Tysklands totala bruttonationalprodukt. Inför denna tickande bomb kan Grekland, Spanien, Italien och, ja, Frankrike, bara ge upp.

Ryktet säger att Angela Merkel i all tysthet söker en östpolitik med Ryssland, av den sort som ursprungligen initierades av Willy Brandt på 1960-talet. Det kommer till att leda till att en union mellan Ryssland och Tyskland kan vara på plats redan 2015.

En stark europeisk valuta kan då bli följden av denna efterlängtade förening , nya och starka mark i Nordeuropa: med Holland, Luxemburg och Finland. Frankrike kommer att förpassas ut i kylan med sin hårt devalverade franc. Och Grekland, Spanien och Italien får väl äta oliver, för snart är västbankerna färdiga med dem.

Not: Den korta sejouren för det Muslimska Brödraskapet vid makten i Egypten avslutades ju i juli 2013 med en tafatt och antidemokratisk militärkupp. Om det skulle behövas bevis för att den egyptiska revolutionen var ett bedrägeri så var det just detta. Bland de onödiga mål som som gjordes av den egyptiska armén vid denna tidpunkt var förtryckandet av islamska media med CNN och Al-Jazeera på defensiven, och utnämningen av Mohamed ElBaradei som vice interimspresident. ElBaradei hade antagligen kunnat ta sig in i presidenttofflorna genom att använda skohorn som interim-premiär-minister, om Salafi Nour-partiet inte ihärdigt motsatt sig utnämningen. ElBaradei är välkänd i Mellanösterns diplomatiska cirklar för sin roll som köpt och betald för; en tillgång för västliga säkerhetstjänster och bolagsintressen.

VLADIMIR PUTIN VILL BYGGA EN STARK KRISTEN NATION

Vladimir Putin, som nu har full kontroll över Ryssland som deras premiärminister, vill bygga en starkt kristen nation. I ett budskap vid jultiden, den 7 januari 2008 uttalade sig Putin:

— "Den Ryska Ortodoxa Kyrkan bidrar till främjandet av moraliska värden i samhället. Man bör inte helt och hållet dra upp en linje mellan kulturen och Kyrkan. Naturligtvis är i vårt land enligt lag separerad från staten. Men i våra hjärtan och genom vårt folks historia hänger allt ihop. Det har varit så förut och det kommer alltid att förbli så."

Ryssland kommer att låta USA reflektera över vad de har tillåtit Huset Rotschild göra mot sitt eget land. Så när du ser protester mot Vladimir idag, glöm inte att det beror på att judiska oligarker håller på att ta kontroll över Ryssland igen.

PUTIN UTFÄRDAR EN ARREST WARRANT FÖR BANKIRTERRORISTEN GEORGE SOROS!! (Jude)

Den ungerske pösmunken George Soros sitter och jäser trots att han är åtalad... Den ryska underrättelsetjänsten har lagt beslag på Soros därför att han använder sig av korskollaterala svenska och danska pengar som han tänkte använda i syfte att göra en attack på den ryska aktiemarknaden.

Soros använder dessa tillgångar via banker i Luxemburg, som strider mot regler utfärdade av Basil II European Union banköverkommelser.

Det som skulle få stopp på hans handel vore om regeringarna i väst tog avstånd från Soros precis som Putin gör, för att befria Ryssland.

Försöker de göra en Lubawitscher av Putin? Sanningen är att Putin är lojal mot Ryssland och sitt folk, och tillåter därför inte att landet släpper ut någon rakt i klorna på världsregeringen. Av denna goda sak har han beordrat att man utfärdar en internationell arrestorder för Soros, som fastnade med fingrarna i syltburken medan han förberedde att skicka finansiell hjälp till de som kallas Rysslands opposition, som nyligen gick ut på gatorna i tusental där de spred lögner och desinformation för att förstöra valet.

Nu har Mr. Soros mycket litet utrymme för att fortsätta med sina smutsiga spekulativa trick som har stört hela det nuvarande globala finanssystemet, i kollaboration med Rothschild och Rockefeller, Goldman-Sachs och andra schakaler.

Putins tal stöds officiellt av de ryska myndigheterna:

"Idag har ett offentligt tal hållits av Russian Federation och premiärminister Vladimir Putin, vilka önskar att en arresteringsorder träder i kraft mot den internationelle terroristen och bankiren, den ungerska bankirmogulen George Soros, Russian secret services har funnit att Soros använde utländsk valuta med bl. a. Danskar inblandade för att påbörja en attack emot de ryska aktierna på marknaden."

SLUT


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?