Guds Frid!

Mitt namn är Johan. Jag är 29 år, och jag är född och uppvuxen i utkanterna av Jönköping. Precis som många andra är jag både döpt och konfirmerad i Svenska Kyrkan, och jag har även varit medlem i Svenska Kyrkans Unga. Om man bortser från begravningar, så har mina besök i kyrkan alltid varit positiva, minnesvärda och gemenskapsfulla stunder, där julafton är min favoritdag i Svenska Kyrkan. Prästerna som jag har haft i kyrkan har tillhört mina, men även min familjs, släkts och vänners förebilder. Ni gör dessutom ett fantastiskt internationellt arbete gentemot fattiga, likaså som ni ger ett gott stöd för t ex sörjande familjer eller övriga som har det svårt, och detta är någonting som jag sätter ett oerhört stort värde på. Oavsett hur det än är, så finns ni alltid till hands.

Men trots detta, så är jag i starten med att gå ur Svenska Kyrkan. Och detta är någonting som jag finner både tragiskt, sorgligt, tråkigt och hemskt. Ni har sådana otroligt fina och påkostade kyrkor, och även jag skulle t ex vilja få gifta mig hos er, men jag måste antagligen gå ur. Varför detta drastiska beslut?

Ni ska inte se det detta som en känga till er allihop.

Men till skillnad från många andra vanliga Svenssons, så tog jag till sist tag i Bibeln på egen hand under det gångna året. Jag har alltid haft Bibeln framme, och den har på något sätt alltid kallat på mig. Den sa: "Hörru du, ska du inte titta vad som står i mig? Jag har tidigare påbörjat den flera gånger, men denna gången tog jag det stora steget! Saker och ting började hända med mig, och vipps så var jag frälst! Jag tror med andra ord på Jesu födelse, död och uppståndelse, och jag tror på hans återkomst. Jag tror på vår himmelske fader och den Helige Anden. Och om bara några veckor, så ska jag låta döpa mig.

De flesta andra "kristna" brukar ju kalla sig kristna, men sista gången de hörde en predikan var kanske vid den där släktingens nyföddes dop, vid konfirmationen eller när de gick med sin gamla mormor till morgonmässan på juldagen. För de flesta svenskar så räcker detta:

Dop? Check! Konfirmerad? Check! Gett kollekt eller välgörenhet? Fördomsfri? Härligt, då kommer jag till himlen med pompa och ståt!

Jag menar inte, att alla svenskar skulle vara så, men jag tror att min bild är ganska realistisk med er. Jag har under två år besökt era församlingar på olika platser i landet, eftersom jag har flyttat runt, men jag har aldrig funnit ens en halvfull kyrka. Lite konfirmander, kyrkans personal och främst äldre trogna medlemmar men även yngre. Situationen ser kanske olika ut beroende på var kyrkan finns, och hur många andra församlingar det finns i dess närhet, där valet av den enskilda församlingen kan påverka statistiken. Självfallet har dagens uppstressade samhälle påverkat, där i stort sätt all verksamhet är öppen alla dagar i veckan. Alla människor jobbar, så alla har inte samma möjlighet att åka till affären på vardagarna för den stora veckohandeln, och därmed får kyrkobesöket lida.

MEN det som verkligen fick upp mitt intresse för Bibeln förutom mitt andliga sökande var den dagen, då ni tillät samkönade par att gifta sig i kyrkan. Kanske verkar långsökt och för er ett insnöat tankesätt, men då tänkte jag:

VA? Är detta vad Guds vilja är?

Tro inte, att jag är någon dömande person eller homofob, men som många andra så har jag varit det. Jag har dessutom många bekanta som är homo- och bisexuella, och jag ser inget fel i dessa människor som personer, och jag kan både skratta och gråta tillsammans med dessa. Men när ni som ska predika evangeliet och stå för Bibelns budskap börjar göra tvärtom: DÅ är det någonting som är otroligt fel. Jag började söka runt i Bibeln, och jag hittade inget ställe, där det stod någonting fint om kärleken mellan män eller kärleken mellan kvinnor. Och detta finns att läsa om i både gamla som i nya testamentet. Varför gör ni tvärtom? Synd är synd!

Nedan finner ni klara citat och bevis för mina påståenden. Visst Bibelns händelser utspelade sig i en annan tid, men budskapet måste väl ändå vara detsamma.

Första Moseboken: 1: 27-28
Tredje Moseboken: 18: 22- 23, 20:13 (Bi och tidelag)
Första Korinthierbrevet: 6: 9-10
Romarbrevet: 1: 24-29
Första Timotheos: 1: 8-11

Jag började läsa Bibeln från Nya Testamentet, och de första pusselbitarna började falla på plats. Det gör de fortfarande, för du kan ALDRIG bli fullärd om Guds rike. Det är ett pussel, som aldrig blir klart! När jag hade gjort det, så började jag söka på internet och titta på både engelska och svenska predikningar på bl a Youtube, som ett komplement till den ordinarie gudstjänsten. Och från svenskt håll började predikanterna kritisera svenska biblar, och i synnerhet Bibel 2000. Jag förstod inte varför, eftersom Bibeln för mig och många andra, är ju fortfarande Bibeln. Men för skojs skull, så började jag göra jämförelser. Jag hade min egen med 1981 års översättning, Bibel 2000, och sedan skaffade jag den traditionella King James Bible och vår gamla Karl XII:s bibel, som ska vara översatt enligt den grekiska grundtexten.

Vad kom jag fram till?
Karl XII:s Bibel är översatt från King James Bibel som skrevs 1611. Och det är en STOR skillnad mellan denna och vår nuvarande Bibel 2000. Det är ju en massa viktiga detaljer som antingen har tagits bort helt eller helt enkelt "anpassats" till dagens samhälle. Ni kanske inte ansvarar för tryckningen av Bibeln, men tycker ni att det är rätt att ändra, ta bort eller omtolka Guds ord? Guds ord är ju Guds ord, och detta kan man väl knappast anpassa till "så här tycker vi, att det borde vara" eller "nja, det där kan nog vara onödigt eller stötande".

3 bevis för detta påståendet är bl a, men fler finns:

Första Mosebok: 1: 2:

I Bibel 2000 står det gudsvind, men i äldre svenska översättningar står det Guds Ande som stämmer överens med King James, vilket är "the Spirit of God".

Första Mosebok: 1: 27:

"Skapade han henne" är fel, det ska vara "honom". Det framkommer i Karl XII och i King James, där det står "honom" respektive "him". (Ingen stor grej, men her och him, och honom och henne, det är ju onekligen motsatser).

Apostlagärningarna: 8: 36-38:

Berättelsen om Filippos och den etiopiske hovmannen. Vers 37 är borttagen, vilket är MYCKET viktigt när det gäller dop, tro och frälsning. Från King James Bible:

The Acts Of The Apostles 8: 37:
"And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God."

På svenska översätter jag detta själv med:

"Och Filippos sade, om du tror av hela ditt hjärta, så får du det. Och han svarade och sade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son".

Ur Karl XII:s Bibel, Apostla Gerningar:

"Då sade Phillipus: Om du tror af allt hjerta, så må det väl ske. Han svarade och sade: Jag tror Jesus Christum vara Guds son".

Det är inte jag eller Ni som har skrivit Bibeln. Den har Gud själv skrivit genom sitt folk, och jag bara upprepar det som står. Jag och Ni har precis som alla andra varit syndare, och Bibelns ord är ibland mycket hårda. Bibeln är en spegel av våra liv, och sanningen är hård! Antingen är man syndare eller rättfärdig, eller hur? Det är ju dessutom väldigt enkelt att endast läsa och ta till sig det som är bra och fint, eller hur?

Himmel och helvete?

Alla vet nog vad himmel och helvete är. Och de flesta tror att detta är allt. Men FÅ vet om, att helvetet "bara" är Guds lilla fängelse för de ofrälsta människorna, Judas 6 och 2:a Petrus brev 2: 4. För sedan, vid Jesus andra ankomst, så kommer detta, även kallat Dödsriket, att kastas i den brinnande sjön, Uppenbarelseboken 20: 14. Och ENDAST de frälsta människorna kommer till himlen, Uppenbarelseboken 20: 15.

Denna dom framkommer och står ganska tydligt i Bibeln, och det upprepas flera gånger. Blir du inte pånyttfödd, frälst och döpt i tron på Jesus, så kan du glömma himlen. Frälsningen handlar absolut inte om goda gärningar, och detta står bl a i Efesierbrevet 2:8-9. Detta är någonting, som jag ALDRIG hört under någon predikan alls. Däremot så säger jag inte att goda gärningar som t ex välgörenhet är fel, men det leder inte till frälsning som många kanske tror! Tvärtom, så är välgörenhet oftast något med fin klang.

Så om en präst inte blir född på nytt, hur kan han eller hon då hjälpa människor att komma in i Guds rike? Johannes 3: 1-10

"Kan väl den blinde leda den blinde" Lukas 6: 39

SÅ jag är miljontals gånger tacksam, för att jag fick förståndet att öppna och läsa Bibeln själv. Och ruiner och bevis från både Sodom och Gomorra finns, och för dem blev ju straffet ganska milt, jämfört med det som ska komma, om vi ska lita på Jesus egna ord, Matteus 10: 15 och Petrus 2: 6. Apråpå frälsning: Var i Bibeln står det om konfirmation? Och var står det i Bibeln om dop av spädbarn? Jag tycker inte att konfirmation eller barndop är något fult eller fel, men jag kan inte finna någon plats för detta i Bibeln.

UTTRÄDE UR KYRKAN

Många väljer att gå ur Svenska Kyrkan p g a:

1. De är ateister, d v s de tror inte på Gud.
2. De tycker att det är mycket eller onödiga pengar.

Jag tar helt avstånd från båda grupperna, men jag dömer ingen. Däremot så kan jag helt klart hålla med den andra gruppen, att kyrkskatten är helt onödiga pengar. Individuellt sätt så är kyrkskatten relativt liten, men i slutändan blir det lite pengar för er. Kyrkans uppgift enligt mig är att predika och förmedla Guds ord, men ni verkar ju istället vilja göra en egen variant av detta, och därmed skickar ni folk bibliskt sett i fördärvet! Antingen väljer man den trånga porten eller går den breda och vida vägen, eller hur? Därför är jag faktiskt ganska tveksam till att betala min kyrkskatt just till er. Man kan nästan säga att det är som att ge stöd till Vänsterpartiet, men att de hade Sverigedemokraternas partiprogram och vice versa. Det är ju i slutändan inte Ert ansvar till att folk ska börja tro, men ni har sedan kyrkans start haft flera fingrar med i spelet, och det är definitivt Ert ansvar att lära ut Bibeln och säga vad som står exakt och föregå som det klara, övertydliga och bästa exemplet. Du får ju inte köra bil utan körkort, eller hur?

Jag tycker synd om Svenska Kyrkan. Jag tycker synd om prästerna och pastorerna. Jag tycker synd om era konfirmand-, barn- och ungdomsledare. Jag tycker synd om era missionärer. Återigen, så menar jag inte alla, men det är inte många av er, som vågar stå upp och säga: SÅ HÄR STÅR DET, OCH SÅ ÄR DET! Det handlar inte om att vara snäll mot folk eller anpassa sig till dagens samhälle och politik genom ändra på för er kanske småsaker! För det är att ljuga, och DET är definitivt inte snällt eller kristet, och det framkommer ju ganska tydligt i budorden, eller hur? ALLA människor är och ska utan tvekan vara välkomna till er. Men ni ska då också stå framme i altaret och predika om svavel och eld, att synd är synd, förlåtelse, Jesus återkomst, omvändelse och frälsning, även om vissa saker kommer uppfattas som stötande och insnöat av vissa människor.

Jag har flera bekanta som arbetar i kyrkan, och när t o m jag som nyfrälst som ännu saknar många kunskaper i Bibeln kan vissa saker mer än dem, så blir jag skrämd. Jag blir uppriktigt sagt mörkrädd. Vilddjurets märke? 666? Säger det er någonting? Den nya världsordningen? Om ni inte har talats om det: Googla på "Obamacare". Det angår även oss! Uppenbarelseboken är INGEN symbolisk bok! Detta är inget svammel, det är sanningen! Jag är ingen domedagsprofet, men när profetiorna verkar stämma, så blir jag som troende orolig över vart vi är på väg!

Det är ju t o m ganska komiskt och tragiskt, när Jehovas vittnen då och då knackar på våra dörrar. De har vissa sanningar fastän de förnekar att Jesus är Guds son, men en sak är säker: DE VÅGAR ATT VITTNA!

Jesus sade också, att inte alla som ropar "Herre, Herre", profeterar i hans namn och de som inte är pånyttfödda ska komma in i hans rike. Har Svenska Kyrkan förstått detta? Matteus 7: 20-27.

Med andra ord: Idag är Jesus vår frälsare, men när han kommer tillbaka, så blir han allas vår domare! Då spelar det ingen roll om du är präst, rik, fattig, uteliggare, statsminister, president, påve, lärare, rörmokare, a-lagare, diktator, knarkare, konfirmerad, barndöpt eller kung. ALLA oavsett status, yrkestitel, bakgrund, vart de befinner sig, religion eller hudfärg kommer att ställas inför samma domstol. Då är det tron och frälsningen som spelar roll!

Jag ville egentligen inte skriva detta mailet till er, och Du/Ni som läser kanske bara skrattar åt detta och anser att jag är någon hjärntvättad dåre. Men jag har läst exakt samma sak som ni, och jag har läst det mer än 3 gånger! Och jag har fått denna fantastiska boken av just Er. När jag var 15, så tyckte jag inte det var något märkvärdigt alls, men idag inser jag att det antagligen är den finaste presenten som man kan få.

Därför känns det oerhört tråkigt och tragiskt att på troende grund tvingas kliva ur er gemenskap, men jag ser inget annat val.

NÄR SKA NI TA DETTA PÅ ALLVAR, SÅ ATT FLER KOMMER TILL INSIKT?

Lukas 5: 31:

"Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka"

Första Korinthierbrevet 1: 28

"Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas, är det en Guds kraft"

Första Korinthierbrevet 11: 27 + 31

"Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod".

"Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi slippa att bli dömda".

Jag hoppas, att ni har läst mitt mail!

Gud välsigne er!

Johan


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?