OM EAEC

av Billy Graham

"Det råder stor fövirring idag om vad det innebär att vara kristen. Det debatteras regelbundet på nyhetsprogram, tv och internet. Många tror att man blir kristen av att gå till kyrkan, särskilt om man tillhör vissa kyrkor. Andra säger att de är kristna för att de tror på Jesus Kristus. Några säger att der är kristna för att de ber och läser bibeln. Många tror att de är kristna för att de går och biktar sig, medan andra tror att de är kristna för att de vuxit upp i ett kristet hem.

Sedan har vi de som tror att de är kristna för att de ger till organisationer som mättar hungrande eller för att de reser på missionsresor för att hjälpa till att bygga hus åt hemlösa och ge och ge medicin åt sjuka. Några tror att de är kristna för att de avstår från syndig njutning. Många tror att de är kristna för att de försöker älska sin nästa. Många andra tror att bara för att de bad en bön, är de kristna. Människor säger att de är kristna för att de följer Jesu exempel att älska sina fiender och ytterliga andra för att de tror att Jesus ska fylla deras behov.

Passar du in i en eller flera av dessa kategorier? Förstår du vad det verkligen innebär att tillhöra Jesus? Hur många vet bortom allt tvivel att de är kristna och verkligen följer honom? Du förstår, frågan handlar inte om 'Vad betyder det för dig att vara kristen' utan 'Vad sade Jesus att det innebär att vara en av hans efterföljare'"

Bibeln säger:

"Den som har Sonen, han har livet: den som icke har Guds Son, han har icke livet.

Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn.

Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss." (1 Joh 5: 12-14)

 

"Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

Skriften säger ju: "Ingen som tror på honom skall komma på skam."

Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek: alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

Ty, var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst." (Rom 10: 9-13)

HEM