Regeringen i USA:
Talmud Föraktar Nya Testamentet


 

AV REV. TED PIKE
17 april 2008

Det amerikanska inrikesdepartementets avdelning mot global antisemitism säger nu att det Nya Testamentet är en bok full av konspirationsteorier! Ja, Amerikas regering har nu bestämt att Bibelns tal om att det var judar som fick romarna att korsfästa Kristus inte bara är antisemitiskt; det är dessutom en skräpkonspiration. Detta steg mot en kriminalisering av kristen tro är ett direkt hot mot oss troende. Det är också ett fruktansvärt hyckleri: Medan det Nya Testamentet avhånas som "hatspråk" sägs det inte ett ord om det sjudande hat som finns i judendomens heligaste bok: Talmud.

I inrikesdepartementets rapport står det, bland annat: " I många antisemiters taktik ingår det att främja konspirationsteorier…traditionella konspirationsteorier…inklusive åsikten att judarna har skuld i Kristi död."1 För tiotusentals miljoner människor är det Nya Testamentet helt säkert inte en konspirationsteori! Det är det heliga Guds Ord! 

Men nu säger alltså det egna inrikesdepardementet  att Nya Testamentets redogörelse för Jesu lidande, vars höjdpunkt är det judiska folkets förkastelse av Kristus och korsfästelsen av honom som utfördes av romare, är släkt med andra konspirationsteorier som Hitler och hans försök att  förgöra judarna (det var inte konspirationsteorier som drev Hitler, utan en darwinistisk världssyn om en Übermensch, parad med ockultism). Se den föregående artikeln “Bible is Hate, Says U.S. Government." 2

Hitler kan med rätta sägas vara antisemit. Men inrikesdepartementet  betecknar här även det Nya Testamentet som "klassisk antisemitism," och antyder så, att det moraliskt och intellektuellt  liknar nazismen! Detta är menat att visa oss att Nya Testamentet kan leda till en ny "förintelse." Denna premiss, översatt till "antihatlagar," gör det möjligt att rättfärdiga förföljelse av bibeltroende som "antisemiter." Det är ju dock så, kommer man att resonera, att personer med "hatiska ideologier," som leder till våld emot judar borde hållas efter och till och med hamna i fängelse!

Talmud säger vilka som dödade Kristus 

Abraham H. Foxman, chefen för Anti-Defamation League som är den judiska organisationen mot antisemitism i USA är naturligtvis mycket nöjd med inrikesdepartementet.  Foxman försäkrar att judarna på Jesu tid var oskyldiga till korsfästelsen; den var helt och hållet ett verk av romarna. Foxman säger att Nya Testamentets författare bara hittade på den ondskefulla antisemitiska lögn som säger att judiska ledare och det judiska folket drev Pilatus att fördöma Kristus. Han säger att detta falska—att  judarna är Kristus-mördare—startade en brand som har varat under nästan två tusen år och som ledde till "förintelsen." Han säger också att detta skapar "ny antisemitism," som han varnar för eskalerar snabbt över hela världen.3  ADLs “anti-hatlagar" har redan använts i flera västländer och begränsat de kristnas frihet. 

Foxman, en ortodox jude, vet helt säkert en hel del om en annan bok med långt mörkare sidor än Bibeln. Den högsta religiösa och etiska auktoriteten i modern judendom, den babyloniska Talmud säger att det var de judiska ledarna som dömde Jesus, Talmud säger att de gjorde det helt utan romarnas hjälp! Judiska myndigheter dödade Kristus, inte genom att korsfästa honom (vilket  var oförenligt med judarnas egen lag) utan enlig judisk Talmudlag.

Talmud säger:

"Under påskens afton hängde de Jesus från Nasaret. Budbäraren hade gått fram under 40 dagar före (hans död), (ropande): 'Jesus från Nasaret stiger fram att bli stenad, därför att han har utövat trolldom och bedragit Israel och fört det vilse. Skulle någon känna till något som talar till hans fördel skall han komma och lägga fram det som talar till hans fördel.' Men de fann inget som talade till hans fördel.

Källa: Traktat Sanhedrin 43a 4

Talmud säger att Jesus torterades innan han dog. “Samtliga fyra lagliga metoder för avrättningar användes – stening, bränning, hal huggning och strypning”. 5  Talmud nämner särskilt "bränning."  I denna blir Jesus

“nedsänkt i dynga upp till armhålorna, sedan placerades ett hårt kläde inuti ett mjukt och lindades sedan om hans hals och så drog man de båda ändarna i motsatta riktningar tills han var död och tingade honom så att öppna sin mun. En veke tändes då och kördes ner i honom, så att den kom ner inuti hans mage och brände hans inälvor.” 6

Jesus, säger Talmud, blev avstängd för att han ville förföra en kvinna. I den sorg och förvirring som följde, föll han ner och dyrkade en tegelsten. 7 Talmud säger att Jesus “…var en dåre, och vi bryr oss inte om vad dårar gör.” 8  Enligt Talmud är Jesus nu i helvetet och vrider sig i evig smärta.  Talmud frågar: “‘Vad är ditt straff?’ Han svarar: "Med kokande het sädesvätska …’” 9

Talmud försvarar de judiska lärde som enligt denna skrift sägs ha rättfärdigt avrättat fyra av Kristi lärjungar: Matteus, Lukas, Nikodemus, Taddeus.10  Den räknar Jesu efterföljare som tillbedjare av en falsk profet, värda döden. Referenser i Talmud till Kristus och kristna beslöjas ofta av termer som inte kunde förstås av kristna censorer i andra länder. De två vanligaste termerna är "Minim" och “Minit.” Fotnoten i Aboda Sara 16b säger att “Minit” hänvisar till "villfarelse, särskilt riktad mot kristendomen.”

Broderlig kärlek utsträcks inte till Minim: kristna kan helt lagligt slängas i en grop för att dö. Som Aboda Sara 26b säger: "avgudadyrkare och (judiska) herdar för smådjur behöver inte uppfostras, men de får inte kastas ner (i gropen), men Minim, tjallare och avfallna kan kastas ner i gropen och behöver ingen uppfostran.’” I Schabbetai 116, säger rabbinen Tarbon: “Minims skrifter [det Nya Testamentet] skall brännas, fastän G-ds heliga namn förekommer i dem, för hedendom är mindre farligt än Minit (Kristendomen)…”

Enligt Talmud "… De som förnekar Toran och Israels profeter (och ger sin lojalitet till den "falske profeten" Jesus och det Nya Testamentet), är lagen den att de bör dödas, och de som har makt över liv och död borde döda dem. Och går det inte att åstadkomma det, bör de ledas till sin död på bedrägliga sätt.11

Kristna bör hålla sig borta!

När det gäller hednakristna som tillåter sig bruket av den judiska sabbaten säger oss den Judiska Encyclopedien: “Resh Lakish…sade, ‘En hedning som iakttar sabbaten förtjänar döden'. (Sanh. 58b)." Detta uppslags ord säger:, “Sabbaten är enbart ett tecken mellan Gud och Israel …” och Talmuds dödsdom "var antagligen riktad mot de kristna judarna…” 12 Sanhedrin 59a säger att "En hedning som studerar Toran (Gamla Testamentet) förtjänar döden, för det står skrivet, Moses gav oss en lag i arv; det är vårt arv, inte deras.”

Kristendomen är livligt beskriven i Talmud som värre än en judes mest ogudaktiga beteende. A.Z. 17a säger: “Rabbinen Eleazar B. Dordia besökte varenda hora i hela världen …" men fick ändå förlåtelse därför att han inte hade begått den oförlåtliga synden att acceptera kristendomen. Så är det också med incest, som är en "liten synd" jämfört med att tro på Jesus. Talmud säger oss att Minut,  jämte den romerska regeringen, är helvetets två döttrar. Den ena förför judar till avguda- dyrkan; den andra håller dem politiskt bundna.

Lär Talmud samma "tolerans” och “respekt för olikheter” som Foxman kräver av kristna mot judar, homosexuella, abortgörare och pornografer? Se här hur Talmud instruerar judar att reagera på när en jude dör som var en kristen:

När någon dör som har brutit alla band med sitt folk skall inga som helst begravningsriter hållas. Hans bröder och släktingar bör klä sig i vitt och hölja sig i vitt. De bör äta, dricka och vara glada, ty en fiende till Gud har förgåtts. Som det står skrivet: ‘Hatar jag inte dem O Herre, som hatar Dig? Och kämpar jag inte med de som står upp emot Dig? Jag hatar dem med det yttersta hat; jag räknar dem som mina fiender.' (Psalm 139:21-4)” 13

Är detta hat? Absolut!  

Det är svårt att föreställa sig ett större hat  än det Talmud visar Kristus och de kristna. Judiska s. k. grupper för medborgerliga friheter “ sådana som ADL, ACLU, Southern Poverty Law Center, och People for the American Way ser sig själva som lagstiftare inför världen. De menar sig göra slut på “hat, intolerans, fördomar, anseende till personen, etc, ” Men den största religiösa, etiska  auktoriteten i modern judendom, Talmud (som vida överträffar det Gamla Testamentet i rang av religiösa judar)14, kan inte överträffas i sitt hat, intolerans, fördomsfullhet och enögt beteende mot kristendomen. Chef för de judiska ediktmakarna är Abraham H. Foxman, en strängt ortodox Talmudciterande jude, som säger att han ivrigt väntar på Israels kommande "messias." Det är naturligtvis inte Jesus, utan Antikrist.15

“Kristofobi”

Med detta i åtanke kan vi förstå varför judiska aktivistgrupper uppvisar ett sådant förakt för Jesus och Hans Namn i skolor, regeringskretsar och försvarsmakt och varför de outtröttligen arbetar på att få bort alla kristna symboler, särskilt de som förekommer vid jul och påsk, exempelvis kors. 

Judiska aktivister anklagar troende för homofobi och att vi predikar hat mot homofiler. Men om vi av kärlek varnar sodomiterna att om de inte omvänder sig från sin sexuella perversion, kommer de att hamna i helvetet förevigt. När det gäller judiska aktivister är de besatta av kristendomshat  och är kristofober – emot Kristus och hans efterföljare, inte på grund av kärlek, utan av morbid besatthet att avlägsna allt minne av vad deras förfäder gjorde när de ropade: Korsfäst! Korsfäst! Må hans blod komma över oss och våra barn!”

Som Lady Macbeth, som tvådde sina mördarhänder oupphörligt och muttrade: “Bort, fördömda fläck, bort!” försöker ättlingarna till de som ordnade med så att Kristus mördades tvätta bort sin skuld med lögner. 

Men det finns dock bara en som kan tvätta bort våra synder. Skrifterna upprepar många gånger att Han skall komma tillbaka och "de skall skåda upp till den de har stungit och de skall sörja…"16 Han som gör den sämsta syndare ren kommer att "förse Israel med ett hjärta av kött och blod där det nu finns ett stenhjärta." Till sist skall Gud ta bort deras besatta försök att få bort Honom med hjälp av smädelser från Israel. 

Historien om Kristus och judarna är full av radikala och extrema handlingar och ord: med glödgat hat kämpar talmudjudarna för att hindra hans framträdande, men också ofattbar kärlek, då Kristus  slutligen bevisar sin makt och frälser en hel nation med ångerfulla judar.

En dag kommer hela jorden att stå med förundran och säga: “Vem är en sådan Gud som du? —  du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd"! 17

NOTER:

 1. Se Contemporary Global Anti-Semitism: A Report Provided to the United States Congress, s. 31.  http://www.state.gov/g/drl/rls/102406.htm
 2. Se Bible is Hate, says U.S. Government.
 3. Se ADL's Foxman: New Testament is Anti-Semitic.
 4. The Babylonian Talmud, översatt av Rabbi Adin Steinsaltz, Random House, New York, 1989 - ca.97.
 5. “Balaam,” Judiska Encyclopedin, s. 469.
 6. Mishnah, Sanhedrin, 52a, The Babylonian Talmud, Soncino Press, 1948, London .
 7. Sanhedrin, 107b. Detta bekräftas av The Jewish Encyclopedia artikel om "Jesus," s.170.
 8. Sanhedrin 67a, citerad i The Talmud Unmasked, av Rev. I. B. Pranaitis, s. 34. En rad antikristliga och hedniska verser i Talmud, för känsliga att ingå i 1948 års översättning Soncino, finns med i detta trovärdiga verk av denne hängivne hebreiske forskare. Många av dessa verser dök upp i rabbinen Adin Steinsaltzs nya översättning av Talmud. The Talmud Unmasked kan erhållas från Christian Book Club, P.O. Box 566 , Palmdale , CA , 93550 . tel. (661)274-2240
 9. Gittin, 57b.
 10. Sanhedrin 43a.
 11. Choschen Hammishpat, 156 Hagga.
 12. "Gentiles," Jewish Encyclopedia, s. 623.
 13. Treatise Semahot, ch. 2, s. 35; översatt av Dov Zlotnick i Jewish Theological Seminary, New Haven & London, 1966.
 14. Artikel i “Talmud” & “Authority” i de tre större encyclopedierna om judendom, Jewish Encyclopedia, The Universal Jewish Encyclopedia, & The Encyclopedia Judaica, hävdar alla tre Talmuds överlägsenhet.
 15. Se ADL's Foxman: Man of Faith?
 16. Sakarja 12:10.
 17. Mika 7:18

 

Rev. Ted Pike är chef för National Prayer Network, en kristen/konservativ väktarorganisation.

Låt Anti-Defamation League of B'nai B'rith visa dig hur de har försett 45 amerikanska stater med hatlagar som gör det möjligt att förfölja kristna.

Ta reda på hur ADL tog bort yttrandefrihet i Kanada och vill stjäla den i amerikanska kongressen. Se Rev. Ted Pike's Hate Laws: Making Criminals of Christians på video.google.com. Inhandla denna fängslande dokumentär och visa den i kyrkan! Beställ online på www.truthtellers.org för $24.90, DVD eller VHS!


Gå tillbaka till Svenska sidan