DE FÖRSTA HATBROTTSLINGARNA

 

   
 

Översättning: Torbjörn Johansen

 

Om du inte kan gissa vilket folk jag tänker på, så skall jag ge dig några ledtrådar – man finner dem i en världsreligion som har funnits i många århundraden. Jag kallar dem här Religion X, tills vidare. Religion X har rötter ända tillbaka till det första paret, Adam och Eva. De levde på jorden före all annan dyrkan – före islam (som började för 14 århundraden sedan), före hinduismen och buddismen (25 århundraden sedan), till och med före tillbedjan av olika gudar i Mesopotamien (för 60 århundraden sedan).

Av sin Gud fick Religion X-människorna tidigt veta:"Älska din nästa – och även främlingen som bor ibland er – så som dig själv." Men det dröjde inte länge innan Religion X gjorde uppror emot lagarna som den Högste hade välsignat och bevarat dem genom. Till gensvar varnade Gud dem: "Alla de som hatar mig älskar döden." Efter att ha hatat sin Gud i århundraden (vilket förut ledde till hat mot deras medmänniskor som också var Guds skapelser), tillät Gud att Religion X-arna blev övervunna och bortförda till det Gamla Babylon där de fick en 1600 år lång "semester".

Om du fortfarande inte har gissat vilket folk jag menar, är religionen jag beskriver judendomen, mitt eget folks religion. Men sluta inte läsa här! Det mest chockerande skall jag nu nämna. Under tiden i Babylon, började vårt folks "vise män" forma nya lagar som enligt dem ersatte och förklarade de väl beprövade skrifterna i Gamla Testamentet. Men de nya reglerna motsade och ersatte slutligen de ursprungliga lagarna! De "nya och förbättrade" lagarna kallas med ett gemensamt namn Talmud. Fastän rabbinerna är specialister på Talmud, vet antagligen inte en jude av tusen (och inte en ickejude av tiotusen) vad det står i Talmud.

Utandröjsmål, här följer något av Talmuds "visdom" (med källhänvisningar):

 1. TALMUD HATAR VETENSKAPEN:

 • Hyenor förvandlas till fladdermöss efter sju år, och förvandlas senare till törnen och hedningar. (Baba Kamma, 16a).

 • Att stå naken framför en lampa orsakar epilepsi. (Pesahim, 112b).

 • Det finns medicinska värden i jorden i skuggan av ett utedass och i en vit hunds exkrementer. (Gittin, 69a, b) 

 1. TALMUD HATAR KVINNOR:

 • Om en flicka föds är det en olycklig tilldragelse. (Baba Bathra, 16b).

 • Det är aldrig bra att tala för mycket med kvinnor inklusive sin egen fru. (Aboth, 1.5).

 • Alla kvinnor är temperamentsfulla ljushuvuden. (Kiddushin, 80b).

 • Det är i sin ordning att skilja sig från sin fru om hon bränner vid maten, eller om du finner en vackrare kvinna. (Gittin, 91a).

 1. TALMUD HATAR BARN:

 • Det är lagligt att en flicka på tre år har samlag. (Abodah Zarah, 37a; Kethuboth, 11b, 39a; Sanhedrin, 55b, 69a, b; Yebamoth, 12a, 57b, 58a, 60b).

 • När en man begår sodomi med en pojke som är under nio år, "döms det inte som pederasti" (Sanhedrin, 54b, 55a).

 • Samlag med en pojke under åtta år är lagligt eftersom det inte är äktenskapsbrott. (Sanhedrin, 69b). Religion X har ingen censur! Inte att undra på att många judar av idag är inblandade i liberalismens pågående sexuella revolution, och även är för en legalisering av pedofili.

 1. TALMUD HATAR ALLA ICKEJUDAR:

 • Eftersom alla hedningar betraktas som djur, är sålunda all hednabarn bastarder. (Yebamoth, 98a).

 • När en ickejude rånar en jude, måste han betala tillbaka, men om en jude rånar en ickejude, måste han betala tillbaka. Dessutom, när en hedning dödar en jude, måste hedningen dödas, men när en jude dödar en hedning "finns det inget dödsstraff" (Sanhedrin, 57a).

 • Det är rätt att "använda svepskäl" i en domstol för att lura en ickejude (Baba Kamma, 113a).

 1. TALMUD HATAR KRISTUS OCH KRISTNA:

 • Jesus var en bastard (Jewish Encyclopedia, "Jesus"; Yebamoth, 49b).

 • Maria, Jesu moder, var en hora, "och lekte sköka med snickare" (Sanhedrin, 106a, b).

 • Jesus "utövade trolldom och förförde Israel till avfall" (Sanhedrin, 43a).

 • Jesus straffades och sändes till helvetet "där han kokas i avföring" (Gittin, 56b, 57a).

 • Kristna kommer till helvetet "och straffas där "för all framtid" (Rosh Hashanah, 17a).

 • De som läser de kristnas verk, nämligen Nya Testamentet, hamnar i helvetet.(Sanhedrin, 90a).

 • De kristnas böcker "skall inte räddas vid en eldsvåda, utan skall istället brännas, jämte de gudomliga namn som finns i dem" (Shabbath, 116a). (Nu vet du vad som har inspirerat det antikristliga hatspråk och de handlingar som talmudjudar gör i Israel och andra länder.

Ungefär 500 e.Kr. hade judiska lärde färdigställt den voluminiösa Talmud, en skriven version av vad som länge har varit judarnas muntliga tradition, den tradition som Jesus fördömer i Matteus evangelium kapitel 23 och i andra delar av det Nya Testamentet i Bibeln. Och när någon hävdar att Talmud störde  hedningar i 1500 år (och satte judarna i getton), kan judarna se tillbaka ännu längre i historien och hävdar då att "antijudiskheten" i Nya Testamentet tvingade judarna att slå tillbaka med sin skrivna version av Talmud. Nya Testamentet, som en nyhetstidning, reflekterar bara det tillstånd som judendomen befann sig i vid detta tillfälle. Om någon kunde bevisa att förödande beskrivningar av judar inte förekom före Nya Testamentets tid vore det en sak. Men under många århundraden före Jesus och kristendomen sade och gjorde judar samma saker som vi fortfarande vet att de gör och säger under Nya Testamentets tidevarv.

Om Nya Testamentets lista på vad de gör och säger är "antisemitism," är då Gamla Testamentets lista på vad de gör och säger i samma upprorsanda, lika "antisemitisk"? Den Gud som inspirerade Gamla Testamentet är samma Gud som ansvarar för Nya Testamentet.

För en tid sedan talade jag med en ung kvinna i Los Angeles som håller på att utbilda sig till rabbin. Jag frågade henne om Talmud. Hon sade: "Jag tror inte den är så relevant som den var förr." När jag talade om att filmen Jesu Sista Frestelse gav ett träffande återsken av Talmud – och att mera sådant "hatspråk" i filmer var på gång eftersom Hollywood tar Talmud på fullt allvar – så hade hon ingen förklaring. 

I fortsättningen, när "hatlagar" utfärdas, kommer den otroligt hatfulla Talmud och hatfrämjande filmstudior bara att sopas under mattan?

Vet du vad? Jag har förstått att en del av de judiska ledarna ljög när det gäller vetenskap, kvinnor, barn, kristendomen och Jesus. Jag förstod att Jesus är den ende Messias och Frälsare som världen kommer att få. Jag förstod många ting när jag bad till Jesus och sade: "Om du verkligen är den du säger att du är i Nya Testamentet, uppenbara då dig själv för mig så skall jag följa dig och lita på dig i evighet." Han uppenbarade verkligen sig själv och Han har följt sedan dess. Förvisso finns det billiga imitationer av den sanna upplevelsen (allt som är av värde förfalskas ju), men när du har lämnat ditt hjärta åt Jesus, kommer du att förstå det du behöver veta om frälsningen din egen frälsning. Frälsningen gör en människa fri!

Sprid gärna denna artikel!


Gå tillbaka till Svenska sidan