Svar från en läsare: än finns dock ljus i mörkret!

Inlägg från John S. Torell.

Detta är det första positiva svar jag har fått sedan jag skrev artiklen "Staten Äger Barnen." Den kom från en barndomskamrat och under vår tonårstid gick vi i samma klass. På den tiden vandrade inte någon av oss med Gud, men min kamrat blev gift med en kristen kvinna och lämnade sig sen själv till Gud. Jag vill dela med mig av vad han skriver för att visa att det finns ljusglimtar kvar i Sverige. Här har vi en man som har arbetat som lärare/rektor under hela sin arbetsperiod och när han gick i pension så började han arbeta för Herren. Tänk om vi kunde hitta flera tusen sådana som han i Sverige. Det är intressant att se att min kamrat är verksam i det område, där min farfar föddes på 1800 talet.

När det gäller vad han skriver om Amerika så vill jag tillägga detta:

Det finns ännu många vita amerikaner som inte tycker om svarta, mexikanare och andra icke-vita folk som bor i USA. Dessa människor har inte förstått att Gud älskar alla människor, att han har skapat alla människor, och att Jesus dog för alla människor.

När Förenta Staterna bildades år 1776 var detta möjligt genom att ledarskapet var kristet och att gemene man hade skjutvapen. Detta var något som grundarna aldrig glömde och när de skrev den amerikanska konstitutionen, så lade man till det andra tillägget, att varje amerikansk medborgare har ratt att äga skjutvapen. Detta är inpräntat i allmänheten och man värnar om denna rättighet, för att om det skulle komma en dag då Förenta Staterna är hotat av ett övertagande, då går man man ur huse för att försvara landet.

Om man skulle beslagta våra vapen, så blir det endast de laglydiga medborgarna som ger upp sina vapen, alla kriminella kommer att fortsatta att ha vapen. Problemet är inte de laglydiga medborgarna, problemet ligger hos de kriminella och alla personer som använder legala eller olagliga droger.

De allra flesta laglydiga amerikaner har mer än ett skjutvapen hemma inräknat mig själv, och detta är helt självklart för oss. De statliga amerikanska lagarna säger, att om någon bryter sig in i ditt hus, då har du full ratt att skjuta dem. Detta gör att många kriminella är rädda för att bryta sig in i hus, för de vet att de som bor där kommer att använda sina vapen till att försvara sig.

När det gäller socialhjälp så är det många amerikaner som utnyttjar detta, för att de inte vill arbeta, precis som i alla andra länder. Här kommer nu vad min kamrat skrev till mig.

Svar från en läsare av artikeln: "Staten Äger Barnen."

Ja, det var en dyster bild av vårt fosterland, som du beskrev. Jag håller med om mycket av vad du skriver. Men...det finns dock ljus i mörkret!

I somras var jag med på ett Svenska Kyrkans konfirmationsläger med ett trettiotal tonåringar från Lekerydsbygden. Själv är jag med i kyrkorådet förutom att jag är medlem i Alliansförsamlingen i Svenstorp. När jag blev pensionär från mitt rektorsarbete i Huskvarna bad jag Herren visa mig var Han ville ha mig. Jag förstod att Han vill att jag skulle arbeta inom Svenska Kyrkan.

Jag har aldrig tidigare kommit i kontakt med så många tvivlande, sökande människor! På lägret i somras, som hölls på Gotland, var vi med om väckelse bland ungdomarna. En kväll varade kvällsgudstjänsten till ca kl. 01:30. Ett tjugotal ungdomar bad om förbön och vittnade sedan om den tro de funnit. På natten efter gudstjänsten skulle jag och en pojke släcka alla ljusen i kapellet och när vi gick ut i den mörka natten sade pojken: Var det Guds Ande, som var hos oss ikväll?
Visst var det så!

Hemma i Lekeryd har vi nu en stor ungdomsgrupp, som på onsdagskvällarna samlas i Svenska Kyrkan i Lekeryd och på fredagarna deltar i Tonår i Svenstorp. Jag var ombedd att hålla i kvällsandakten en kväll i höstas och ca 50 tonåringar lyssnade till mitt vittnesbörd - det är sug bland dessa unga att få lära mer om vad Guds ord har att säga!

I skolan är det tyvärr, som du skriver, men läroplanen för religionsämnet var i varje fall när jag slutade: i åk 7: Bibeln, i åk 8: trossamfundet och i åk 9: Främmande religioner. Jag vet inte om det har förändrats.

Jag har ett barnbarn, som är tonårsledare här i Svenstorp och han berättar att ledarna under deras egna bönesamlingar lägger fram tonåring efter tonåring inför Herren och talar med var och en. En och en av dessa "bönebarn" har kommit till tro! Som jag skrev i början, det finns trots allt ljus i mörkret!

Jag undrar dock vad som händer i USA. Det verkar ju som om alla amerikaner har automatvapen hemma!? Skolorna måste bevakas av beväpnade vakter enligt den rapportering som förekommer i media. Är många amerikaner egoister eftersom man inte vill dela med sig av sina rikedomar till de som har det sämre ställt? Vi har kontakt med min frus amerikanska släktingar i Chicago. Några är pastorer och evangelister. De tycker emellertid inte om de svarta och de vill inte ha högre skatter, och tycker att deras "wellfare" är nog som den är. De verkar har gått förbi Jesusorden: det som du gjort för en av mina mista, det har du och gjort för mig! Vi behöver enträget bedja för Sverige men också för USA! Detta var några tankar, som kom för mig när jag hade läst ditt brev. Hoppet får vi aldrig överge. Jag önskar dig Guds välsignelse i ditt arbete för människors frälsning!

Din gamle skolkamrat.

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?