Under många år har jag predikat och skrivit om det kommande antikristliga systemet. Jag har invaggats i den bekväma känslan att detta är något som ligger i framtiden, men inte nödvändigtvis något jag kommer att delta i. Det tragiska är att framtiden nu har kommit och den ser inte trevlig ut. Jag vill dela med mig om dessa upplysande tankar och tala om vad som händer genom befolkningskontroll och världsregeringens ambition att visa musklerna genom att dra ner tyranniets ridå över alla amerikanska medborgare.

KRIMINELLA HJÄRNOR

Vanliga medborgare har inte ett kriminellt sinne och det är därför de inte kan avgöra vad som sker bakom scenen i världsregeringen. Media försöker få oss att tro att det inte finns sådana djur med politiska konspirationer och vill att du ska tro att allt bara inträffar av en slump. Många tror på detta nonsens och sover sött fast nätet dras allt hårdare runt amerikanerna.

För ca två år sedan lade Herren Gud på mitt hjärta att reda ut detta problem genom att producera en serie häftade böcker om världsregeringen och deras mål. Jag har kallat denna serie för "The Kabbalah: The Mother of All Harlots" och det finns för närvarande sex mindre böcker tillgängliga i denna serie och fler kommer.

FAKTA BASERADE PÅ BIBELN

Som en bibeltrogen kristen ser jag Uppenbarelseboken som högst verklig även om mycket av det som står där inte ännu har hänt. För mig är den en uppenbarelse från Gud och är lika sann som om allt som står där redan hade hänt. I kapitel 12, 13, 14 och 17, uppenbarar Jesus Satans historia och hans och vad han gör i framtiden. Det sägs där att det kommer en världsvid regering, alla kristna kommer att förföljas och alla människor kommer att kontrolleras i ekonomisk, fysisk, psykisk och andlig mening. En ny världsvid religion uppstår som alla måste ansluta sig till eller dö.

Om du är kristen och tror på Bibeln, kan du inte annat än att hålla med mig för detta är vad den bokstavligen säger om de yttersta tiderna.

VERIFIERADE HISTORISKA FAKTA

Alltsedan syndafloden har det alltid funnits människor som strävat efter att bygga världsimperier från Babels torn till nazisternas försök till tusenårsrike. Men de misslyckades alla med att uppnå suveränitet över alla nationer på jorden. Följande predikament måste uppstå innan en jorden kan förändras till en enda federation:

  1. Det måste finnas ett globalt kommunikationssystem.

  2. Alla länder i världen måste få en gemensam ekonomi.

  3. Ett system måste finnas som kan identifiera och spåra varje enskild människa på denna planet.

  4. Det måste också finnas ett religiöst system som är starkt nog att kunna ena olika generationer genom ett centralt antaget trossystem som ger mandat att styra varje nation i världen.

Global kommunikation blev till för ca trettio år sedan. Alla länder är idag beroende av ett kommersiellt banksystem som inte kan negligeras om man vill importera och exportera varor.

Genom sofistikerade dataprogram, DNA-spårning och genom att tilldela alla som bor på jorden ett personnummer, är inte kontroll över alla människor bara möjlig utan en realitet.

Det religiösa systemet som behövs är mer än 4000 år gammalt och går tillbaka till tiden då Moses levde. Det kallas Cabála och blev stort genom Kung Salomo som hade tagit det kabbalistiska numret 666 som sitt hemliga kabbalistiska namn. Cabála, som också kallas för Kabbala, expanderades av kabbalistiska rabbiner under de följande 3000 åren och består idag av ca 550 böcker. Som stöd för kabbalan finns ytterligare 600 judiska böcker som heter Talmud.

I dessa skrifter står det klart och tydligt att när Moses gick uppför berget för att möta Gud, träffade han den ”onde Gud” som gav honom de Tio Budorden medan de 70 äldste som stod vid bergets fot mötte den ”gode guden” (Lucifer) som gav dem deras heliga Kabbala.

Lucifer sade till de äldste att vid skapelsen blev gud förvirrad och en del av honom föll ner i abyssen (avgrunden), där denna del förvandlades till den ”heliga ormen” och är den efterlängtade Messias på vilken judarna väntat på i tusentals år. Det är därför deras plikt att kalla upp denna ”heliga orm” till jorden igen så han kan börja regera som Judarnas kung och upprätta hans herravälde över alla länder i världen.

Enligt Kabbala finns det två sätt att få upp honom ur avgrunden: ett är att göra alla människor goda över hela jorden och ett annat sätt är att göra alla onda. Kung Salomo bestämde sig för att det var lättare att ta den ”låga vägen”och göra alla människor onda. Det kabbalistiska ledarskapet har verkat för att åter kunna införa sin Messias de senaste 1000 åren. De tror helt felaktigt att genom att synda och leda andra till synd så tjänar de Gud! De första sex böckerna om kabbala ger ännu fler detaljer om detta och borde vara ett måste att läsa för varje kristen som står inför Antikrists system.

På grund av detta har det kabbalistiska ledarskapet med hjälp av Frimurarna och andra sällskap som de kontrollerar lyckats ta bort bibelläsning och bön från allmänna skolor här i Förenta Staterna. Varje jul kommer det hot till myndigheterna i städer som tillåter att man uppför julspel offentligt, och det pågår ständigt stämningar mot städer som tillåter något kristet i skolor och allmänna platser.

Mediernas personal är till mycket stor del amerikanska judar som de senaste 25 åren i hög grad gör narr av Kristus och kyrkan, de beskriver Herrens tjänare som babblande idioter, drinkare eller pedofiler. Amerikaner som inte är frälsta har vanligen en negativ syn på kristenheten medan homosexuella och promiskuösa skådespelare hålls fram som fantastiska människor.

HUR MÄKTIG ÄR DEN HOMOSEXUELLA MAFFIAN?

Det döms som ett hatbrott i Sverige om en pastor skriver eller från talarstolen förkunnar att homosexualitet är synd. Det finns ännu inte sådana lagar i Förenta Staterna som denna, men det hindrar inte de homosexuella från att visa musklerna gentemot kristna pastorer. Pastor Scott Lively var i Uganda för några år sedan och talde om att detta var en synd och rådgjorde med andra kyrkoledare. George Soros är en kabbalistisk judisk multimiljardär som finansierar en internationell stämning mot pastor Lively.

På onsdag den 14 mars 2012 gick en Soros-finansierad, New York-baserad advokatorganisation på vänsterkanten ut med en 47-sidig stämning till den Federala rätten i Springfield, Massachusetts, mot pastor Scott Lively, en välkänd företrädare för familjen och en talare som driver Redemption Gate Ministry och Holy Grounds Coffee House i Springfield.

Rättssaken drivs för homosexuella aktivister i Ugandas skull. De anklagar Lively för “brott mot internationella lagar” och ”brott mot mänskligheten,” och använder en gammal åtalspunkt från 1700-talet.”

Pastor Lively har blivit tvungen att samla ihop ett team av jurister för att kunna bestrida denna rättssak. Här är en rapport från den första sessionen i rätten:

Den 8 augusti 2012 framlade Soros advokater ett 109-sidigt yrkande som skäl att döma pastor Lively. De tänker stämma honom för ”brott mot mänskligheten” huvudsakligen för att straffa honom för och hans olika budskap till familjer i Uganda för flera år sedan om den homosexuella rörelsen där.”

Homosexuellas strategi är att ”packa domstolen med folk“

Fast rättegångsdatumet hade getts mycket liten publicitet i media, hade rätten anordnat två stora rum där videoupptagning kunde utföras. Det stod senare klart att detta hade skett i samarbete med homolobbyn. Denna lobby hade uppgifter på sina hemsidor som uppmuntrade aktivisterna att komma till rättegången och ”packa rättssalarna fulla” i ett försök att påverka rätten samt demonstrera och samlas kring byggnaden. Till svar på stämningen bedrevs massmotstånd och appeller till pro-familjgrupper och andra i Springfield, som uppmuntrade sina anhängare att komma till rätten.

Säkerheten i salen och utanför var ovanlig och påfrestande som aldrig förut. Vi hade aldrig varit vid en domstol någon gång när Homeland Securitys agenter varit närvarande. Denna gång var de rätt många. (Två var från Boston) Alla fick visa ett ID-kort för att komma in. Ett säkerhetspådrag genomsökte själva rättssalen innan någon fick lov att gå in.


Beredskap för anstormande högerextremister?

Home-land Securitys agenter stack ut bland vanligt klädda. De tog till och med sina hundar med!

First Circuit Courts domstol är ansedd som en av de mest liberala i landet och domaren Ponsor svek oturligt nog inte i det avseendet.

Han började med att säga att domstolen aldrig haft så många besökande förut vid en rättegång. Sedan sa han, “Jag är glad över att bedöma frågor som påverkar människorna i Uganda” – ett udda uttalande av en federal amerikansk domare (Vi trodde att detta var en amerikansk rättegång!). När han blickade ner på kontingenten från Afrika gjorde han en anmärkning om att det var gott att se de människor detta gällde.”

Det rådde inget tvivel om var Ponsors sympatier låg. Han nämnde att Lively hade “identifierat gayrörelsen som ond och destruktiv, samt att den borde förstöras.” På en punkt beskrev han pastor Lively som “en propagandaminister” med ”en högljudd retorik som påverkade folk.”

Ponsor var noga med att säga att det Första tillägget ”inbegriper tal som vi hatar” (en hänvisning till Livelys hävdade för Familjen-diskutioner i Uganda) och karaktäriserade dem vidare som ”djupt kränkande för många människor.”

Han beskrev återkommande homolobbyn i Uganda som “grupper [som] borde behandlas jämlikt och ha lika rättigheter.” Men han klargjorde inte om grupper som denna hade olika rättigheter i olika länder.

Den normala processen för en motion att förkasta en stämning är att försvarsadvokaterna får börja med sina argument varför denna stämning skall förklaras ogiltig av domaren och sedan får åklagar myndigheterna försvara sin stämning. Ponsor bestämde sig för att vända på denna processen, åklagaren fick börja med att svara på domarens frågor. Detta är mycket ovanligt. Det verkade som han ville ge åklagaren ett tillfälle att kunna förstärka sin anklagelse, vilken var väldigt svag till att börja med.

massresistance.org/docs/gen2/13a/lively_hearing_010713/index.html

DEN TYRANNISKA LAGEN PATRIOT ACT

Patriot Act är den mest djävulska lag som påtvingats det amerikanska folket. Den godkändes av kongressen, stiftades av George W. Bush 2001 och förlängdes av president Barack Obama in 2011. Här är några skrämmande exempel på denna tyranniska lag:

1. Om federal polis misstänker att du innebär ett hot emot Homeland Security, kan de gå förbi lokal ordningsmakt eller annan polis, arrestera dig och sätta dig i federalt fängelse. Patriot Act ger dem laglig rätt att låta dig sitta anhållen på obestämd tid utan rättegång medan de utreder dina aktiviteter. De kan ge en federal domare order att utfärda ett papper på att du ska tvångsmatas med droger för att bota dig från dina tankar före en rättegång kan äga rum.

Den åtalade får inte kontakta någon advokat, och eftersom inga åtal har väckts, kan inget överklagande utfärdas. En del människor som blivit arresterade genom Patriot Act görs beroende av tankeförändrande droger, som Haldol, Ativan and Prozac. Bieffekter av dessa medel som har iakttagits i federala fängelser är bristande talförmåga, oförmåga att läsa eller skriva enkla meningar samt minnesförlust. En person kan vara nerdrogad på detta sätt i månader och när de återvänder till verkligheten igen beter de sig som någon som har Alzheimers.[1]

2. Om du anses vara ett hot mot Homeland Security, kan du hållas kvar hur länge som helst och vart försök från din familj att få en rättegång till stånd bemöts med svaret att fallet inte kan prövas i domstol för den nationella säkerhetens skull. Ett antal amerikanska underrättelseagenter och militär personal som visste för mycket och försökte bli angivare har blivit fängslade i åratal på detta sätt.

3. Det federala styret har egna fängelser och transportsystem. Det finns fängelser utan insyn vid varje flygplats i USA. Feds sköter sina egna flyglinjer och fångar hålls bundna flygplanen medan de transporteras från den ena cellen till den andra. Specialbussar med övermålade fönster tar fångarna till fängelset nära flygplatsen. När du en gång åtalats genom Patriot Act, är utsikterna att komma ut verkligen minimala.

4. Varje E-mail, telefonkontakt och fax undersöks i USA och över hela världen. Bank och kreditkortsfirmor studeras också av den federala regeringen. Det gäller också för affärer, så när du handlar på en stormarknad och använder deras kort, blir köpet registrerat och plussar på den profil de för över dina inköp.

VILL DU KÖPA EN BIL KONTANT?

Om du går till bilaffären och säger att du vill köpa en bil för kontanta medel lär du bli förvånad. Ingen återförsäljare kan sälja dig en bil innan de först kört en kontroll i ett federalt datasystem, och de kommer att sälja dig bilen om det inte finns några kvarstående teckningsoptioner, men inte förrän du har fyllt i ett federalt formulär om vem du är, var du bor, ditt personnummer och vad du tänker använda bilen för. Sedan är de villiga att hjälpa till med registreringen av bilen vad gäller skatt och försäkring.

FÖRSÖK ÖPPNA ETT BANKKONTO

Du kan helt enkelt inte gå till din bank med kontanta medel och säga att du vill öppna ett konto. Du får först fylla i ännu ett formulär och då använder de den informationen för att säkert veta huruvida du står under bevakning av Homeland Security. Sedan kan få öppna kontot.

Samma sak gäller när du vill ta ett lån, ta körkort eller pass, skaffa postbox, öppna telefonabonnemang eller köpa en bostad, ett flygplan, båt, etc. Vill du köpa ett vapen finner du att du måste fylla i en blankett och vänta tills köpet godkänts. Köper du stora mängder kemikalier få du ett besök av FBI som kontrollerar vad du ska använda dem till.

Om du har mer än fem tusen dollar i kontanter får du inte sätta in eller ta ut dem utan att först fylla i den blankett, som sedan skickas till Homeland Security.

DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

Världen är snabbt på väg mot ett kontantlöst samhälle. Landet Sverige har varit ett försöksområde för detta system. Just nu år 2013 får svenskarna sin lön via elektronisk överföring till sitt bankkonto. Utbetalning av lån, skatter, och andra transaktioner kan nu bara ske genom elektronisk överföring utan en avgift. Bankerna har infört en avgift på 65 kronor för att betala en räkning med check eller kontanter. De flesta banker har nu inga pengar på sina kontor, och om någon vill ta ut kontanter måste de använda en bankomat. Många små mynt har avskaffats, de enda mynt som finns idag är enkronor, femkronor och tiokronor.

FÄLLAN ÄR BEREDD ATT SLÅ IGEN

Jag har inte för avsikt att gå in mera detaljerat på problemet men jag vill måla upp ett scenario på hur långt världsregeringens kontrollsystem har kommit i USA och Sverige. Stora FEMA-läger (Federal Emergency Management Agency) har byggts över hela USA under de senaste 25 åren, beredda att ta emot fångar. Det finns också mobila vakttorn som kan förvandla en parkeringsplats till en temporärt läger för folk som har samlats ihop i en brådska. Militären har i tjugo år utbildats för att hantera folkmassor och att snabbt säkra befolkningscentra. Amerikanska soldater har tränats i att ge eld mot sina egna medborgare om de får order. Allt som behövs är någon krissituation som Pearl Harbor eller 11 september och fällan slår igen.

Om presidenten beordrar militärt undantagstillstånd kan du vänta dig att alla affärer och bensinstationer stängs omedelbart. Vägblock och kontroller kommer att finnas i alla städer och folk blir beordrade att stanna hemma eller annars bli arresterade. Maten kommer att ransoneras och grupper av federala poliser kommer att gå från hus till hus för att leta efter vapen och ammunition. Om de finner något tas det ifrån dig. Om du gör motstånd arresterar de dig och skicka dig till ett läger. All polis har genomgått en utförlig utbildning för ett sådant scenario.

VAPENKONTROLL

En rad massakrer har inträffat i USA sedan 1975, och varje gång har det hörts rop på bättre vapenkontroll. Det politiska målet med massakrer är att skapa sådan fasa att folk kräver mer säkerhet och frivilligt lämnar ifrån sig sina vapen.

Vapenkontroll är till för de de laglydiga eftersom brottslingar inte respekterar lagen. Folk kommer fortfarande ihåg skottlossningen på Newtowns skola i Connecticut och politikerna ropar högljutt för ännu mer vapenkontroll, men det kvittar vad man stiftar för lagar om vapen, det berör inte brottslingarna, deras syndikat och knarkhandlarna i alla fall.

Världsregeringens ledare hatar det andra tillägget till den amerikanska konstitutionen därför att det är i vägen när de vill avväpna det amerikanska folket. Man behöver inte ett AR-15 för jakt, men det andra tillägget skrevs inte för jakt, det finns där för att undgå tyranni. Amerikaner köper vapen för jakt, men även för personligt försvar och till och med för att starta krig, om det skulle bli nödvändigt.

MATPRODUKTIONEN

Mycket få vet hur man producerar, förvarar och distribuerar den mat som säljs i våra butiker. Det börjar med lantbrukarna som sår och skördar hybrid säd som de inte kan reproducera själva. Förr tog de en del av skörden till utsäde, men numera köper de genmanipulerad säd och det är bara en handfull organisationer som säljer den. Därför har det blivit mycket lätt att ta kontroll över produktionen av sädesslag.

Många människor vill ha en liten trädgård och köper frön och växter på våren till blommor och för att odla sina egna grönsaker. Men fröna och plantorna är hybrider som inte kan producera utsäde för nästa säsong. Det finns få ställen kvar där man kan köpa säd som reproducerar sig själv årligen. Stora bolag som Monsanto producerar genetiskt manipulerad säd, giftiga gödningsmedel och genetiskt modifierade hormoner för boskap och alla andra hushållsnyttiga djur. De använder sitt enorma ekonomiska övertag för att göra det olagligt att använda riktigt utsäde för privata grödor i en del stater.

Stormarknader som Wal-Mart och Safeway har kontrakt med lantbruket och lokala bönder köper deras produkter. De skriver kontrakt med en lantbrukare och nämner vad de vill att han ska producera för något och hur mycket de vill betala honom för det. Detta gör det svårt för småbrukare att sälja sina produkter och många bönder har under åren som gått gjort konkurs därför att de inte kan konkurrera med stormarknaderna.

Varje stormarknad gör affärer med speciella återförsäljare som säljer dem varor som mjölkprodukter, konserver, bakade produkter, etc. Och leverantörer levererar detta till stora distributionscenter runt om i landet.

Varje butik har olika avdelningar, och varje dag sänder chefer för dessa in en beställning till varulagren om vad han vill fylla hyllorna med framöver. Varje kväll rullar långtradarsläp ut från dessa lager för att serva handlarna som normalt har ett lager som varar i sex dagar. Om det skulle uppstå en kris som en tornado eller ett jordskalv, blir butikerna utan mat inom några dagar och är inte kapabla att ta emot nya produkter på grund av katastrofen.

Om militära undantagslagar införs, kommer regeringen att kunna kontrollera distributionen av mat. Om det uppstår uppror eller ett inbördeskrig bryter ut, kan man stoppa föda att nå ett särskilt område, oavsett om folk där har vapen och ammunition, deras matförråd tynar bort utan att det fylls på igen. Få amerikanska familjer lagrar förnödenheter i sina hus.

DET ELEKTRISKA KRAFTLEDNINGSNÄTET

Varje amerikan som äger sitt hem eller hyr det har ett kylskåp och kanske ett extra frysskåp. Mat kan förvaras i dessa skåp, men om elektriciteten försvinner kommer maten att ruttna inom några få dagar, samma scenario som under stormen som drabbade New Jersey och New York hösten 2012. Alla kraftstationer är förbundna genom ett linjenät som kontrolleras uppifrån. Ifall det blir ett nödlarm eller om belastningen är för hög i hettan på sommaren då man använder många luftkonditioneringsapparater, kommer chefen för anläggningen i fråga att genomföra elektriska avbrott, och olika distrikt får ingen ström under en viss tid. Därför kan ett kontrollcenter stoppa flödet av elektricitet hos en stor del eller mindre del av elnätet. Så om det uppstår en krissituation är detta en viktig sak för regeringen, som snabbt kan beordra att elektriciteten stängs av i en region och plötsligt är dessa utan ljus, värme, vatten och med ett ruttnande matförråd. Alla bensinstationer använder el för att pumpa upp bränsle, och finns det ingen el kommer det inte längre bensin ur pumparna.

Många har generatorer som går på diesel eller bensin. Generatorer är bra så länge det finns bränsle. Sjukhus och andra byggnader avsedda för allmänheten har stora reservgeneratorer som går på diesel eller propan, men när de slutar fungera så finns det inte mer någon el.

REGERINGEN KONTROLLERAR ALLT

Barack Obama är en hänsynslös person vilken omges av andra brutala män som är beredda att förstöra USA och sedan lämna över vårt land till en världsregering. Först nu har vi börjat se den drakoniska delen av Obamas sjukvårdssystem som kommer att drabba de äldre och de svaga, dömda att bli sedda som obotliga, och som därför förvägras vidare vård.

Om det blir uppror i USA kommer Obama inte tveka inför att stänga av elen och stoppa alla leveranser av mat till de upproriska. Han kommer att bomba städer, små samhällen och bondgårdar för att undertrycka uppror. Han kommer att få Stalin och Hitler att se ut som söndagsskole fröken i sin strävan att tillmötesgå de höjdare som kontrollerar honom. Han kommer att sända ut soldater för att döda medborgare utan misskund och de som överlever dessa attacker kommer att skickas till FEMA-läger.

Vårt enda hopp i denna tid är Gud, som kan avlägsna politiska ledare och förändra allt. Om personerna i Tea Party och andra patriotiska amerikaner inte organiserar sig och förbereder motstånd när man försöker ta över USA, blir det för sent när väl tanksen sätts i rörelse.

För att kunna organisera sig måste folk motiveras och det är här kristna pastorer kommer in i bilden. Revolutionen mot britterna på 1770-talet hade sina andliga rötter i amerikanska kyrkor, och amerikanska präster motiverade folk att stå upp och ta itu med tyranniet. Det enda som har förändrats sedan dess är vapnen, och istället för att bekämpa britterna kämpar vi nu mot vår egen regering.

VAD TROR JAG KOMMER ATT HÄNDA?

Miljoner amerikaner är beväpnade och har ett lager av ammunition. Folk med vapen i städerna och på landsbygden känner andra som har vapen. Om det uppstår rykten om att staten tänker konfiskera eldvapen, råder det inget tvivel om att både män och kvinnor kommer att organiseras till stridande enheter. Det finns miljontals före detta militärer i USA och de flesta ser inte på den federala regeringen som något gott. Troligen vill de i en sådan situation förena sig med motståndsgrupperna och ge dem militär träning.

Den federala regeringen kommer att svara genom att stänga av internet och alla telefoner inklusive mobiltelefoner. Organisering får helt enkelt ske genom order från mun till mun och förut uppgjorda planer.

Många poliser kommer troligtvis att vägra att skjuta mot civila och gå samman med de revolutionära grupperna. I framtiden måste militära styrkor använda samma metoder som bolsjevikerna, nazisterna och som i Syrien idag, där de inte kan lita på sina soldater och det blir nödvändigt att ha särskilda styrkor som hanterar upprorsmakare och myterier. I och med detta kan ingen lita på militär personal eftersom alla enheter kommer att ha särskilda upprätthållare av lagen som kommer att döda alla soldater och befäl som vill hoppa av.

Den federala regeringen har inte tillräckligt med trupper för att säkra varje stad och blir i stället tvungna att koncentrera sig på att hålla militärbaser och de största städerna och släppa resten av nationen.

När skjutandet börjar, kommer situationen att likna det vi ser i Syrien idag. Medborgare kommer att kunna ta kontroll över små samhällen och naturområden och bilda stridande förband. Regeringen kommer att bemöta detta med flyganfall och begära att utländska grupper sändas till USA från FN. Multinationell utbildning för ett sådant scenario har pågått i 40 år inbegripande utländska trupper på amerikansk mark.

Särskilda förband kommer att bilda starka slagstyrkor som kommer att ta tillbaka USA bit för bit. Tiden kommer att vara på regeringens sida eftersom folk inte kan ha obegränsat med ammunition och mat.

Jag tror att den amerikanska regeringen kommer att använda kemiska vapen för att döda så många medborgare som möjligt. Kommer du ihåg Vietnam där man använde ”Agent Orange” för att avlöva och förgifta naturen? Områden hållna av fria amerikaner kommer att bli besprutade så att grödorna ska blir förstörda. Du ser också vita spår efter stora och små plan på himlen varje dag. Har du sett flygplanen på himlen när de efterlämnar kondenserad vattenånga som skapas av motorerna på hög höjd. De ångar bort snabbt men när speciella besprutningsflygplan flyger över samma område många gånger och kondensationsstrimmorna ligger kvar över himlen innehåller dessa giftiga kemiska ämnen som har sprutats ut, som sedan sakta dalar ned till jorden. Det finns inga politiska ledare i USA som ifrågasätter varför detta sker dagligen över USA. I stallet talar man om att minska utsläppen från fabriker och bilar.

Utgången av ett sådant inbördeskrig beror på hur var och en handlar. Om folk väljer att förråda sina familjer och lyder regeringen, då vinner förrädarna kriget, men om soldater hoppar av i massor och tar sina vapen och utrustning med sig kommer vi amerikaner att vinna vårt inbördeskrig.

VAR FINNS GUD I ALLT DETTA?

Gud kommer att vara på samma plats som han var under kriget för amerikanskt oberoende på 1770-talet och under inbördeskriget 1861-65. Amerika grundades av kristna och byggde på kristna principer. När denna kris dyker upp, och vi amerikaner vänder oss till Gud och ångrar vårt syndiga leverne, kommer Gud att förlåta oss och ge oss en ny chans. Men om det amerikanska folket försöker att behålla det sättet vi lever på nu utan omvändelse, så kommer Gud att göra samma sak som med Israel när han tillät babylonierna erövra dem och ta dem till fånga.

Allting som behövs för att det ska uppstå en global kontroll har utformats och utprovats och finns klar att användas av världsregeringen. Det enda som fattas är Antikrist och den Falske Profeten.

MINA HÄNDER ÄR BUNDNA

Jag vill bekämpa djävulen och de ogudaktiga här och nu, inte med eldvapen utan med andliga vapen som är än mer kraftfulla. Jag tror att vi kan vända vindarna, men som i alla krig finns det tre ingredienser som måste finnas på plats:

  1. Soldater
  2. Vapen
  3. Finanser

Om någon av dessa ingredienser inte finns tillstädes är slaget förlorat. Vår församling har sådana soldater, fruktansvärda andliga vapen, vi har en del pengar men en armé kan inte leva på engångssummor. Vi måste ha regelbunden hjälp för att kunna överleva. När jag ber om hjälp ger många av våra vänner en engångsgåva och efter det har vi slut på krafter. Precis som George Washington bad kolonisterna om hjälp så att han kunde bekämpa britterna, ber också jag om hjälp för Guds Rike och vårt viktiga arbete.

Med mer pengar kunde vi anlita fler medarbetare och utvidga vårt arbete på internet, och istället för att nå ett tusen, kunde vi nå miljoner människor med budskapet om Kristus och bli arbetare i den yttersta tiden.

Vi har bett att Gud ska flytta hit mer kvalificerade medarbetare till Sacramento som kan hjälpa oss i vår produktion men så har ännu icke skett.

Megakyrkorna och TV-evangelisterna är inte ens i närheten av att möta de problem som jag har tagit mig an i denna artikel. Många mindre kyrkor har ingen uppfattning alls om dessa problem. Istället för att investera dina pengar i något som inte fungerar, skulle du kunna tänka dig att investera i vårt arbete, så vi kan tränga djupare in på djävulens territorium och försöka vända det som pågår i vårt land idag.

När det framtida kriget börjar är det för sent att ge oss några medel. Jag behöver din hjälp idag med en stadig pågående hjälp varje månad som gör det möjligt för oss att leja folk till vår produktionsavdelning.

Må Gud rikligen välsigna dig och låta en eld flamma upp i ditt hjärta för Herren Jesus Kristus och hans arbete här på jorden.

"Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka." (Joh 9: 4)

"Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.

Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?» Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader. Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i himmelen.

Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok. Den som har öra, han höre." (Upp 13: 1-9)


[1] Extreme Prejudice, Susan Lindauer, 2010, pp. 298-303


Som avslutning vill jag citera en dikt av Darl Dinger. Han är en personlig vän som var med i Vietnam och tjänade den amerikanska armén i mer än tjugo år. Denna dikt blev inspirerad av den Helige Ande tio dagar före attacken den 11 September, 2001 och är än idag en stark varning.


Avlägsna Trummor
av Darl Dinger

1 September 2001

Lyssna mina barn
Kan ni inte höra?
Det avlägsna ljudet av trummor som förstöra.

Denna tid kommer snart att försvinna
bara vi kan till himlen nu hinna.

Satan är på väg med sin mäktiga här
budskap om den striden är här.

Livet sjuder av män’skans vanvett
bådande ondska vi förut ej sett.

Som ett Guds barn var ej rädd när du hör
även om dessa trummor dig stör.

Änglars trumpeter ska ljuda en gång,
och Herrens stridsmän ska segra fast tiden är vrång

Härskarans Jesus ska segrande stå
över arméer som under ska gå

Han väntar på Gud som signalen ska ge
och gå framåt med sin stora armé.

Änglar är beredda
De dragit sina svärd
allt för Kristusbarnen
här i denna värld.

Han känner all vår prövning
kämpande du går,
Räds ej dig du lilla vila snart du får.

Nu är det dags att se på Guds SON
Vänd dig till Jesus snart far vi härifrån.

Se inte till höger eller vänster se rätt fram
se blott på Jesus, Guds offerlamm.

Lyssna till Guds Ande, se tiden an
låt oss sedan kämpa till sista man.

De vet vem Gud har tagit i sin vård
och kan ta oss hem genom stormen hård.

Änglar är beredda
De dragit sina svärd
allt för Kristusbarnen
här i denna värld.

Stå på Herrens Ord se dig inte om
och Satans här från dig måste vända om.

Se, jag är din förste och siste Gud
Tro mig jag ska klä dig i bröllopsskrud.

Änglar är beredda
De dragit sina svärd
allt för Kristusbarnen
här i denna värld.

Så lyssna till mig för Guds Ord är sant
Samlas kring Jesus medan du kan.

Ja, välj Herren Jesus och låt allt ske
När du hör trummornas buller, be!

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?