Från nyhetsbrevet september/oktober

Av John S. Torell

Översättning: Torbjörn Johansen EAEC

 

EMMANUEL de LACUNZA (1731-1801) OCH HANS FALSKA TEOLOGI

Emmanuel de Lacunza föddes i Santiago, Chile. Han blev jesuitpräst, den mest militanta orden i den romersk-katolska kyrkan. När konung Charles III utfärdade det påbud som drev ut alla jesuiter från Spanien och dess sydamerikanska kolonier, hamnade Lacunza i Italien. Här skrev han en bok med namnet “La venida del Mesias en Gloria y Majestad, observaciones de Juan Josafat Ben-Ezra” (Ankomsten av Messias i härlighet och ära, observationer av Juan Josafat Ben-Ezra). Det är intressant att se att han har gett sig själv ett judiskt namn. Vad folk i allmänhet inte vet är att jesuitorden var infiltrerad av "kryptojudar," som var kabbalistiska judar som hade konverterat till till andra religioner. Dessa var efterföljare till Sabbatai Sevi, rabbinen som utropade sig till messias år 1666. 5 Målet för dessa kryptojudar är att styra utvecklingen av andra religioner, särskilt islam, romersk katolicism och evangeliska kyrkor. De har också infiltrerat politiska partier i många länder och fick möjlighet att styra politiken i vissa länder för att den skulle stämma med sionismens dröm att upprätta den politiska staten Israel 1948 och fortsätta att ge skydd åt den politiska agendan i sionismen. 

Lacunza dog i Imola, Italien, i juni 1801. Någon tog till vara hans manuskript och det kom ut som en bok på spanska, tio år efter hans död. Läran i boken handlade om den omedelbart förestående ankomsten av Kristus och hur troende skulle göra sig själva redo för denna, och inte syssla med sina liv här på jorden, ty Jesus skulle komma tillbaka. Detta blev ett hot mot den romerskkatolska kyrkan och boken bannlystes av Vatikanen 1819.

Enskilda exemplar av boken dök upp i England och på något sätt fick Edward Irvin ett av dem, som han översatte till engelska och publicerade 1827 under titeln, "Messias Ankomst." På grund av Edwards ryktbarhet började boken sprida sig och irviniterna (Edwards efterföljare) började förkunna denna lära. Nu skall vi stanna upp och syna de ideer som Lacunza lärde:

Lacunza lärde att Jesu ankomst var mycket nära förestående, innan Antikrist skulle uppstå. Alla kristna samfund hade gjort fel; istället borde de troende samlas utanför sina kyrkor. Vi skulle bara koncentrera oss på att leda människorna till Kristus och säga till dem att Jesus kommer snart. Vi skulle göra oss av med alla ambitioner att verka i samhället, inom politik och utbildning, trots att detta borde skapa ett ledarskapsvacuum, som skulle fyllas av sekulära människor, inklusive judar.

Dessutom skrev Lacunza att den kristna kyrkan inte hade ersatt Israel, som Bibeln förkunnar, utan judarna fortsatt hade ett förbund med Gud och att mot slutet skulle Gud upprätta landet Israel och även templet skulle byggas upp. Han lärde att Gud hade särskilda relationer med judar och det var inte nödvändigt för dem att bli frälsta, som Bibeln säger. Denna doktrin är grunden till att fanatiska kristna sionister säger att det finns en plan för hedningarna och en "särskild" plan som gäller enbart judar. Att denna plan inte står att finna någonstans i Bibeln bekymrade inte Lacunza och inte heller de som ovetande, eller ej, är hans efterföljare idag.

Pingstledaren Lewi Pethrus, som var påverkad av denna doktrin, ansåg inte att vi kristna skulle bekymra oss för judarnas frälsning, utan sade: "Judarna, de tar Gud hand om."

Om denna falska doktrin skulle accepteras av kristenheten i stort, skulle det vara värt mer än miljontals soldater, eftersom kristna då skulle ge upp ledarskapet i världen utan strid, och låta judarnas ledare få igenom alla sina önskemål. Historien visar att detta var vad som hände när kabbalistiska judar som Karl Marx, Friedrich Engels och Moses Hess skrev sina doktriner som senare fick namnen kommunismen, socialismen, sionismen och fascismen. 6

Därför var det mer än mödan värt för de judiska världsföreningarna (de som så småningom skulle bli World Zionist Organisation och World Jewish Congress), att sprida denna doktrin bland kristna på 1800-talet. Som jag har sagt i vårt magasin The Dove, från 1995 och framåt, var Illuminati då på höjdpunkten av sitt inflytande, och alla bankärenden i världen sköttes eller kontrollerades av dynastin Rothschild från Frankfurt i Tyskland, Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Neapel i Italien, och London i England.

En människa kan inte gå ut och fiska utan bete på kroken och vänta sig att få fisk. Fiskaren är inte intresserad av det bästa betet för att fisken skall bli attraherad, betet behöver bara vara så bra att fisken sväljer betet och blir fast. Likaså bryr sig kabbalistiska judar inte om huruvida människorna får höra om Jesus -- som de hatar -- ändamålet helgar medlen. Om de kan leda Kyrkan bort från Kristus, kan de leva med det och till och med investera pengar i kristen evangelisation, så länge den innehåller sådana orena läror som Lacunza framförde.

Vid denna tid hade de kristna ingen kunskap om Talmud, som Martin Luther, en tysk munk, hade stött på tiotals årtionden tidigare och skrivit en avslöjande bok om, "Judarna och deras lögner". Men de judiska tankekontrollanterna lyckades förringa boken och fiffla bort den, tills den kom ur sikte för den kristna allmänheten. Sedan kom Kabbalan in i bilden, den judiske messias Sabbatai Sevi och hans anhängare, och det intensiva arbetet med att försöka upprätta den judiska staten Israel. På grund av allt detta var det inte många kristna som var vaksamma och det judiska ledarskapet fick möjlighet att sälja en doktrin skriven av en kryptojudisk jesuitpräst, en lära som blev en hörnsten för samfund som The Brethren, Adventisterna, Assemblies of God, ett antal olika pingstsamfund och många baptister.

EDWARD IRVIN

När väl Edward Irvin hade svalt Lacunzas doktrin, förändrades hans predikningar. Han började lära ut att Jesus inte var gudomlig, utan hade en syndens natur som alla andra människor på jorden. Han lärde också att frälsningen bara kunde komma genom nyfödelse i vattendopet. Därför ser vi att vissa av dessa falska doktriner faktiskt ännu existerar i till exempel The United Pentecostal Churches (De förenade pingstkyrkorna) som lär att vattendopet är en del av frälsningen. Irwin lärde även att tungomålstalande och helande var menat för nutiden.

Som ett resultat av hans nya läror, höll kyrkan i Scotland en rättegång där han blev anklagad för villolära och han blev dömd och avsatt 1833. Han flyttade tillbaka till Glasgow där han blev en dominerande ledare i den nya Catholic Apostolic Church (katolsk betyder universell, huvudsaklig). Men ledare i denna nya kyrka drev ut honom, och han dog 1834. På väldigt kort tid gjorde Irwin stor skada i den kristna kyrkan och blev redskap för att tända en eld som med tiden skulle förvandla skaror av kristna till judenhetens slavar. När Irvin var borta, fokuserade det judiska ledarskapet sina ansträngningar på den nästkommande fackelbäraren som ville främja deras sak, John Nelson Darby.

Några sanningar:

Förlåtelse och frihet ifrån syndernas straff kan bara utfärdas i namnet Jesus Kristus. Apg. 4:1-14

Det finns ingen särskild frälsningsplan för judar! Rom. 4:12-18, 9:1-8; Gal. 3:13-29

 

Fortsättning kommer i nyhetsbrevet för nov/okt…


[5] For further reading on this subject, order a copy of The Dove, Winter 1995.
[6] For detailed information, order a copy of The Dove 2002

Bibliography:

Encyclopedia Britannica 2006 DVD edition

Who’s Who in Christian History, J.D. Douglas 1992 edition

The New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements, 2002

“The Secret Six” by Edward J. Renehan, Jr.,University of South Carolina Press, 1997

Gå tillbaka till Svenska sidan