DET SANNA ISRAEL

En bok av Henry Holmberg

En recension av John S. Torell

 

Jesu Kristi Kyrka har sedan födelsen på pingstdagen kämpat en kamp på liv och död med Djävulen och hans fallna änglar. Apostlagärningarna är en skakande skildring av den unga kyrkan och dess blodiga kamp först emot det judiska ledarskapet, och sedan emot ett ondskefullt Rom.

KRISTNA SIONISTER

Under många år har judiska ledare arbetat hårt för att omvända de kristna frikyrkoförsamlingarna till att anamma Sionism. Det har tagit många år att lägga en grund och infiltrera en doktrin, där de kristna tror och bekänner att det judiska folket inte behöver Jesus, man har sitt eget förbund. John Hagee, som är den störste ledaren för kristna sionister i USA har i slutet av 2007 kommit ut med en bok som heter “In Defense of Israel” där han nu utan skam skriver att “Jesus var aldrig Israels Messias. Istället var han en vanlig enkel rabbin som levde enligt de judiska lagarna. När han dog på korset, så dog han endast för hedningar, judar har en egen frälsningsväg till Gud, och skall inte tilltalas Jesus. De kristnas enda plikt är att stödja Israel med pengar och se till att judar får flytta till Israel.”

John Hagee skryter med att han har mer än 40 miljoner evangeliska kristna amerikaner som följer honom i den organisation han har skapat och som heter “Christians United for Israel (CUFI)”. Alla stora kristna TV network i USA är med på denna linje och den pastor eller samfund som säger nej till detta stämplas som “antisemitisk”.

Förtrupperna till de kristna sionisterna finns redan i Sverige och har börjat med att sprida sin lära. Det är få kristna pastorer i Sverige som vågar stå emot detta, det gäller att inte bli stämplad som antisemitisk för då kommer de statliga bidragen att dras in.

KATOLIKER OCH JUDAR HAR GÅTT TILLSAMMANS

Vi är nu tillbaka till hur det var under det första århundradet, när Rom och judar arbetade hand i hand med att förfölja den kristna församlingen. Men nu har man gjort ett listigt drag, man inbjuder Protestanterna att komma tillbaka till Rom, och samtidigt sluta ett fredsförbund med judendomen, och förklara att Gud har en annan frälsningsplan för judar än för hedningar.

Denna nya teologi kallas för “Två Förbundet.”

När allt motstånd har blivit nedkämpat, så kommer nästa steg “En världsreligion” där alla religioner skall samlas under en enda ledare, som i Bibeln kallas för “Den Falske Profeten.” Denne kommer att leda alla människor i tillbedjan av en världshärskare (Antikrist), såsom är beskrivet i Uppenbarelseboken kapitel 13 och 14.

EN SANN GUDSMAN I SVERIGE

Under många år har jag sökt med ljus och lykta efter en predikant i Sverige som har Bibeln som sitt rättesnöre och som inte går i ok med Satans hantlangare. Efter att pastor Kjell Sjöberg blev knäckt andligen och ekonomiskt 1984 har det inte funnits någon som vågat ta ställning till dessa villoläror. Men nu har Gud lett mig till en sådan man, och han heter Henry Holmberg.

En medarbetare till oss deltog i en konferens nyligen i Sverige, där Henry Holmberg medverkade. Jag blev uppmanad att ta kontakt med honom, och när jag gjorde detta, hade vi ett mycket uppbyggande samtal. När jag fick mig tillskickad hans bok “Sanningen om Israel” var det med bävan som jag började läsa denna. Men till min stora förvåning och glädje läste jag, hur den Helige Anden hade gett denne pastor i Sverige en insikt som ytterst få har i de Nordiska Länderna. Denna skrift är lika revolutionerande som Martin Luthers 95 teser.

Här får du läsa en knivskarp ren sanning tagen direkt ifrån Guds Ord!

Om du tror på att Bibeln är Guds eget ord, så kan du inte förneka vad Henry har skrivit. Detta är en bok som bör sättas i händerna på varje svensk kristen, för att man skall få tillfälle att se vad som är sanning och vad som är lögn.

Det finns ingen illvilja emot det judiska folket i denna bok, tvärtom kärlek är utgjuten till dem för att de skall kunna förstå, att Jesus är deras Messias och deras enda hopp till frälsning.

Beställ din kopia idag, och när du har läst denna så kommer du att tacka Gud på dina bara knän att du fått ta del av denna sanning, som alltid har funnits i det Nya Testamentet och som var grundpelaren i väckelsen från 1700 talet fram till slutet av 1980.

Detta är min appell till dig: BLI MEDLEM I GUDS ARMÉ SOM FORTFARANDE ÄR TROGEN VÅR FRÄLSARE OCH BEKÄMPA ANTIKRIST OCH HANS HÄRSKAROR TILLS JESUS KALLAR OSS HEM!

Varje människa som du leder till Jesus och som blir född på nytt blir en soldat i Jesu armé och en mindre i Satans kungarike. 

Bli en modig svensk och beställ din bok idag!


Gå tillbaka till Svenska sidan