Det judiska folket är offer för sitt eget ledarskap.

Av pastor John S. Torell, Resurrection Life of Jesus Church, Sacramento, California, 2012.

Läs om varför judarna fick gå igenom mer lidande och tortyr än flertalet andra människor under under andra världskriget. Men behöver bara erinra sig bomberna som föll, särskilt över Dresden, där över 100 000 civila dog i eldstormarna, men också över Hamburg och Berlin och andra tyska städer, för att inse de allierades illgärningar. Nazismen är det värsta hot mot mänskligheten som någonsin har funnits. Ca 80 miljoner varav 24 000 000 civila människor dog i världskriget, barn, tonåringar och äldre. Så ser du en fattig på gatan eller ett krigsoffer i TV, kom ihåg att det kunde varit du. Upptäck och stoppa alla diktatorer i tid. Den som bryr sig vem som styr — Läs vidare! Thorbjörn Johansen.

Över till pastor Torells artikel:

För att läsaren ska få en god inblick i den förvirring som rådde mellan olika judiska grupper i världen vid upptakten till judeförföljelsen i Tyskland och Amerika, bör vi förstå att de, liksom andra människor tänker på samma saker eller har samma åsikter. De är lika olika som andra människor. Ca 95 % av amerikanerna har inget intresse för utrikespolitik eller någon politik över huvudtaget. De är mer intresserade av sitt arbete och framtiden för barnen. Precis som andra religioner i USA har judarna olika trossystem. Några är mycket fromma och tror på det Gamla Testamentet med dess profetior. Andra är sekulära som inte har uppfattat vad tron på Abraham innebär medan en och annan går i synagogan ibland. Sedan finns det ateistiska judar som inte tror på Gud alls, utan har "judiskheten" som religion. Det finns även en hård kärna av kabbalister, vilka kan betecknas som satanister eftersom de dyrkar Lucifer = Satan.

De judar som immigrerade till USA på slutet av artonhundratalet bestod av olika klasser. Det kom förmögna judar från Tyskland som kallades Hof-juden av andra judar. De hade etablerat sig inom bankverksamhet och som jurister, affärsmän och politiker vilka hade ett mäktigt inflytande i USA. De var inte intresserade av att flytta till Palestina, de hade kommit för att stanna i USA, där de hade uppnått goda positioner. Men de hade en stark önskan att styra över andra judar och blev herrar genom America Jewish Committee. Sedan fanns det också medelklassjuden som ville leva i den amerikanska drömmen och bara ville ha ett gott liv. Den tredje gruppen var den fattiga klassen som kom från Östeuropa och Ryssland, och blev "draghjälp" åt de andra grupperna. De befolkade arbetarslummen i New York, där de drömde om att tjäna så pass mycket pengar att de skulle kunna ta sig därifrån. De skickade barnen till skolor för att den senare generationen skulle få ett bättre liv i USA.

Slutligen fanns de radikala judarna som blev socialister, kommunister eller sionister och som levde för revolutionen, som skulle medföra att de kom till makten och styra andra. De talade ofta om rättvisa för den fattige och ville införa social rättvisa för massorna.

Men de var lögnare, precis som radikala i andra länder som ville främja sina egna syften och leva ett gott liv men på andras bekostnad. (Har du någonsin sett en fattig som har blivit vald i presidentvalet? Har du någonsin sett en fattig senator, kongressman, domare, guvernör, osv? Hur övergiven tror du att pastor Jesse Jackson är?)

Olika judiska ledare har haft en varierande politisk agenda och ideer angående sitt eget liv och det judiska folket. De brukade slåss inbördes och bildade allianser enligt den politiska vind som blåste och vad som gick smidigt att driva just då. Det finns ännu en sanning i detta:

Varje grupp har olika lager av ledare och ett toppskikt inom varje grupp som är luciferianer och bildar EN GRUPP FÖR SIG SJÄLVA. Och det är denna grupp av djävulska män som är de verkliga härskarna i världen. De är uppdelatade i olika lager och de flesta personerna vet inte om vad det är man siktar på. Det högsta mänskliga ledarskapet består av 13 män. De samarbetar direkt med djävulen och rör sig i den onda andevärlden som i vår egen värld. Inte ens dessa 13 får veta allt djävulen planerar, eftersom de själva många gånger blir lurade.

Bara för att hävda min ståndpunkt låt mig få säga dig detta:

Inom den tyska armén under den tid nazisterna regerade fanns det en mängd tyska judar i rullorna: två fältmarskalker, tio generaler, fjorton överstar och trettio majorer. Alla dessa var i tjänst med Hitlers fulla kännedom. Det fanns också judar bland tusentals officerare och ordinära tyska soldater. Alla var de i tjänst med Hitlers fulla vetskap. Dokument som rör undantag för judar och som överlevde kriget uppgick till ca 1200 tyska judar.

Nazistpartiet styrdes mer eller mindre av luciferiska judar. Som jag nämnt, var Adolf Hitler halvjude. SS-ledaren Heinrich Himmler (som också var en utövande homosexuell, var av judisk härkomst, Tysklands underrättelsechef amiral Wilhelm Canaris var av grekisk-judisk härkomst, Alfred Rosenberg som skrev den nazistiska ideologin var judisk, chefen för all propaganda minister Joseph Goebbels, vice rikskansler Rudolf Hess var av judisk härkomst, och den mest hatiske av alla, Julius Streicher (hans riktiga namn var Abram Goldberg), var jude och redaktör för nazisternas veckotidning " Der Sturmer." Streicher kunde inte få nog av att skriva hatmaterial om judar och rörde upp alla tyskar med sin hatpropaganda. Han var också homosexuell, inblandad i sadistisk sex som var så ondskefull att till och med nazisterna sa stopp. Han blev av med sitt medlemskap i nazistpartiet. Trots det var han under resten av kriget tidningens redaktör men han infångades och hängdes senare i Nürnberg.

En annan ökänd judisk förföljare av de egna var SS-officeren Adolf Eichmann. Arbetsminister Robert Ley (som organiserade arbetslägren), var även han judisk. Han infångades efter kriget och prövades som krigsförbrytare i Nürnberg, men hängde sig själv innan han blev dömd. De judiska SS- generalerna Eric von dem Bach-Zelewski och Odilo Globocnik var judar.

Säkerhetschefen för SS, Reinhard Heydrich var jude och homosexuell. Han fick i uppdrag att utarbeta den slutliga lösningen för judarna, men innan han hunnit utföra sin order blev han dödad av två tjeckiska motståndsmän och dog den 4 juni 1942.

En annan kvartsjude, Helmut Schmidt, var officer i Luftwaffe trots att hans farfar var judisk. Mellan åren 1974-1982 var han rikskansler i Västtyskland. En rad av dessa judar hängdes i Nürnberg; andra dömdes till fängelse och en del åtalades aldrig.

Jag vill härmed poängtera att det judiska folket i Tyskland till stor del föll offer för sitt eget ledarskap, vilket orsakade dem onödigt lidande.

En enda människa kan påverka massor av människor.

Om man inte vet något om konspirationer verkar inget vara vettigt, man blir bara förvirrad.
En enda människa kan påverka massor av människor som i fallen Hitler och Stalin. Diktatur är att sätta människor i bur.

De till synes åtskilda diktaturerna har kontakt med djävulen genom onda andar eftersom de är ockultister. De har alltså medkonspiratorer på jorden. Satan konspirerar mot människorna för att dra så många med sig i fallet som möjligt, innan det är hans tid att hamna i helvetets eld och svavel som är tillredd åt honom och hans medhjälpare på jorden. Även idag finns det krafter som konspirerar med djävulen. Det är dem vi försöker identifiera på vår hemsida.

Judar var mer märkbara i Sovjetunionen. Nästan hela det bolsjevikiska ledarskapet utgjordes av judar. Under andra världskriget var 430 000 judar i Röda Arméns tjänst och kämpade mot tyska judar. Det högsta kommandot bestod av en halv procent judar; bland dem var följande generaler: Solomon Rajkin, Isaak Revzis, Simon Rejzin, Josef Rubin, Mikhail Belkin, Zelik Joffe och Grigorij Preizman.

Nazistpartiets svaga punkt.

Historieböckerna förtäljer inget om hur svag Hitler var under sin första tid som politiker. Han utgick inte från en styrkeposition; utan använde sig av bluffen att hans parti var "osynligt" och därför inte kunde besegras. Det var raka motsatsen. I november 1932 höll nazi-partiet på att trilla i bitar. Valet hade tömt partikassorna. Tusentals partiarbetare samt SA, fick inte sin lön i november. Kostnaden för SA var 25 000 mark per vecka. En av de största bidragsgivarna, den tyske industrimannen Fritz Thyssen (1873-1951), sa till Hitler att han inte kunde donera mer pengar till partiet. Gregor Strasser hade blivit arbetarledare inom partiet och hade attraherat arbetarklassen i hela Tyskland hotade nu lämna nazistpartiet, vilket han gjorde i december. Tusentals partimedlemmar inom den extrema vänstern avsade sig sitt medlemskap och gick över till det tyska kommunistpartiet, som var nazisternas ärkefiender. Men inget tyskt parti steg fram och förpassade nazisterna till historiens askhög.

Den 18 november 1932 fick Franz von Papen lämna sitt arbete som kansler, och Tyskland kastades in i en politisk kris som varade i 16 dagar, då Hindenburg utsåg general Kurt von Schleicher till kansler (1882-30 juni 1934 då han blev mördad av SS) till och bad honom bilda ett styrande råd. Han höll posten som rikskansler i 57 dagar. Det förekom inbördes strider i partiet i stor utsträckning och han var oförmögen att bilda ett nytt parlament. Den 28 januari bad Schleicher Hindenburg om tillåtelse att få upplösa der Reichstag och ville hålla nyval. Men Hindenburg förkastade ett nyval, och Sleicher fick avgå.

Den 30 januari 1933 frågar Hindenburg om Hitler vill bli kansler i en nazistisk konservativ regering.

Då nazistpartiet inte hade majoritet i der Reichsdag gick bara 3 av 11 poster till nazisterna. Med hjälp av politiskt mygel i hemlighet fick Hitler tillåtelse att upplösa riksdagen och utropa nyval den 5 mars 1933.

Den finansiella härvan på tapeten igen.

När Hitler hade utsetts till temporär rikskansler och den 20 februari 1933 besökte de stora tyska bolagen Hitler hölls ett möte dem emellan i presidentpalatset, som då ockuperades av Göring. Doktor Hjalmar Schacht (1897-1970), som varTysklands ekonomiske rådgivare och senare blev Tysklands finansminister och arkitekten bakom Hitlers ekonomiska politik (prövad i Nürnberg , frigiven) var mötesvärd. Deltagare var också chefer för de stora tyska industrierna: Alfred Krupp von Bohlen (1907-1967) Carl Bosch och Alfred Voegler,vilka som producerade saker som stål, olja, syntetiskt gummi, giftgas och svavelsyra. Dessa chefer donerade ett tusen trehundra miljoner tyska mark den kvällen, när Hitler hade avslöjat en del av sin agenda för dem.

Hitler behöver ett mirakel och ordnar ett själv.

Hitler hade temporärt posten som kansler och valet den 5 mars skulle bestämma vem som slutligen skulle bli rikskansler. Nazisterna skulle antagligen förlora fler platser i riksdagen vid det kommande valet. Nazisterna behövde en "liten olycka" som skulle ursäkta dem när de begärde undantagstillstånd och passade på att ta makten samtidigt. Hitler och hans gäng beslöt att sätta Riksdagshuset i brand och skylla det på kommunisterna. Jämför detta med attackerna på Pearl Harbour 1941, och på tvillingtornen 2001).

Kvällen den 27 februari 1933 sändes en liten avdelning på tio man under kommando av Karl Ernst (högsta befäl för SS i Berlin) in i riksdagshuset via en underjordisk tunnel från Görings presidentpalats. De hade med sig bensin och självantändande kemikalier, och när de hade hällt ut bensinen och de självantändande kemikalerna gick de genast tilbaka genom tunneln. Under tiden hade en civil underättelseagent hjälpt en tysk kommunist, Marinus van der Lubbe, att ta sig in i Reichstag, där han anlade några mindre eldhärdar (han var en välkänd pyroman och psykiskt sjuk). De små eldar som Lubbe antände gjorde inte så mycket till eller från i den gigantiska byggnaden, men den stora mängden bensin man planterat i andra delar av huset fattade eld och åstadkom en eldstorm som slukade hela der Reichstag. Polisen fann snart Lubbe och arresterade honom.

Hitler var på middag hos Hermann Göring denna kväll, och när det förmedlades per telefon att Reichtag stod i lågor for de båda till platsen, där Göring förklarade att detta var ett verk av kommunisterna och att den var början på den röda revolutionen. När Gestapochefen Rudolf Diels anlände, gjorde Göring följande uttalande:

"Detta är början av kommunistrevolutionen! Vi får inte dröja en minut. Vi visar ingen nåd. Varje officiell kommunist måste skjutas på fläcken.Varje kommunistdelegat måste hängas redan denna natt."

Göring ville också hänga Lubbe med en gång, men en rättegång kom till stånd där han ansågs vara skyldig. Han avrättades genom halshuggning.

Dagen efter branden bad Hitler kansler Hindenburg att utfärda ett dekret, vilket han gjorde, till skydd för folket och staten:

"Restriktioner införs härmed angående personlig frihet, press, postväsende, telefonsamtal, och telegrafisk kommunikation. Husundersökningar och konfiskation samt restriktioner för egendomar är nu tillåtna."

Dödsdom för brotten infördes.

Via hålkort från IBM kunde nu Hitler låta sina SA-män arrestera alla som var emot honom över hela Tyskland (SA var inte en officiell organisation, utan nazipartiets armé.) Ca 4 000 officella kommunister, socialdemokratiska ledare m. fl. arresterades och togs till byggnader där de blev torterade och svårt misshandlade. Bland dem fanns en rad riksdagsledamöter, som enligt konstitutionen var immunförklarade. Hitler beordrade att alla socialdemokratiska och kommunistiska media skulle beslagtas och att alla politiska möten var förbjudna. Hitler trodde att han hade valresultatet den 5 mars som i en liten ask eftersom endast nazistpartiet kunde driva kampanjer genom statlig radio och egna media.

Men det tyska folket förkastade nazisterna och de fick bara 44% av rösterna. Hitler hade inte majoritet i riksdagen utan måste förlita sig på de 52 platser som nationalistpartiet besatt för att få två tredjedelar i parlamentet så han kunde genomföra förändringar i statsapparaten.

Hitlers kupp.

Hitler och hans nazister drog upp en ny plan och visade på den dåvarande krisen i landet. Det krävdes en ny lag, sa man. Det var "Fullmaktslagen" som stipulerade att Hitler skulle få en fyraårsperiod av diktatur och makt över Tyskland så han fick bukt med kommunisthotet. Ett genomförande av lagen krävde en majoritet bestående av två tredjedelar i Reichstag, vilket nazisterna inte hade. I ett möte i kabinettet den 15 mars 1933 (punkterna i detta möte föredrogs i Nürnberg år 1946) beslöt Hitler, Göring och andra nazistpampar att låta "arrestera" de 81 kommunistdelegaterna och hindra socialdemokratiska delegater från att komma in i parlamentet och på så sätt kunde nazisterna skaffa sig två tredjedels majoritet.

Den 1 mars 1933 blev Josef Göbbels högsta propagandachef (lögnmästare). Nu kom Hitler och Göbbels på en mästarplan, och satte datum för öppnandet av der Reichstag med de nya delegaterna att presenteras den 21 mars i den gamla garnisionskyrkan i Potsdam. Kansler Hindenburg och ett antal andra tyska dignitärer var närvarande samt blåsorkestrar från alla tyska vapenslag. I ett tal lovade Adolf Hitler att han skulle göra allt han kunde för att skydda Tyskland och dess stolta historia.

Den 23 mars 1933 samlades parlamentet på Krolloperan i Berlin och röstade för att upplösa sig själva och ge diktatorisk makt till Hitler de kommande fyra åren.

När Hitler nu hade en diktators makt, började han angripa ett antal grupper i samhället som han ville eliminera: kommmunister, socialdemokrater, liberala, judar, kristna och romer. Han lät arrestera och tortera och många avrättades. Lidandet för det tyska folket hade börjat.

Hitler kunde ha störtats.

De brittiska och amerikanska judiska ledarna kunde lätt ha störtat Hitler och nazistpartiet 1933. Madison Square Garden Rally blev en succé och bojkotten av tyska varor var på gång för fullt i England och USA.

  • Tysklands ekonomi var vid denna tid beroende till stor del av export. Om man inte kunde sälja till andra länder, skulle detta ha fått den tyska industrin att kollapsa.
  • Vid denna tid hade inte Tyskland ett flygvapen, det hade blivit skrotat efter första världskriget. Den tyska armén var liten och saknade tanks, artilleri och lastbilar.
  • Den tyska flottan hade reducerats till en liten kustbevakningsflottilj och hade inte någon jurisdiktion utanför tyskt territorialvatten.
  • Polen kunde lätt själva ha förklarat Tyskland krig och intagit landet på några veckor.

När vi ser tillbaka på historien står det klart att en rad olika maktinnehavare ville att Hitler skulle vinna och bygga upp Tyskland till en stark militärmakt och försätta världen i brinnande krig. En ohelig allians bestod av amerikanska och brittiska banker, affärsmän, internationella bolag som Ford Motors, General Motors, Exxon och många flera; hemliga sällskap (som var Satansdyrkare), judiska ledare i England och USA inklusive de sionistiska organisationerna.

Blodet ropar från de åttio miljonerna människor som dog i andra världskriget och kommer en dag att utkrävas av de män och kvinnor som kallt planerade de politiska händelserna och piskade upp den stämning som rådde under detta helvete. Men helvetet är inte straff nog för dessa anstiftare och det är därför Gud har den Brinnande Sjön.

"Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, divilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön." (Uppenbarelseboken 20: 10-15)

Eutanasiprogrammet.

Medan jag studerade och forskade inför denna artikel snubblade jag över en sak som jag inte kände till förut. Kalla kårar gick längs ryggen och den första reaktionen var att detta inte var sant, det fick inte vara sant. Men det var sant, och det fick mig att inse hur ondskefull djävulen är och de som tjänar honom.

I oktober 1939 startade Adolf Hitler och hans ledarskap ett program kallat "T4"
vilket var ett eutanasiprogram avsett att döda samtliga obotligt sjuka, fysiskt eller psykiskt handikappade, förvirrade, svaga personer och alla äldre som inte bidrog till Hitlers samhälle. På grund av dålig publicitet avbröts det officiellt år 1941, men fortsattes i hemlighet fram tills förstörelsen av Tyskland 1945. I ett personligt direktiv bemyndigade Hitler sin personlige läkare och chefen för führerns kansli att låta mörda alla människor som ansågs oförmögna att fortsätta leva.

I detta direktiv blev Dr Karl Brandt och kanslerns chef ansvariga för en utövande myndighet för läkare . . . så att patienter som var ansedda som obotliga efter alla konstens regler skulle beredas tillfälle till ett nådefullt avlivande.

Under några få månader omfattade T4-programmet, som kom från Tiergartenstrasse 4, hela rikets läkare. En ny byråkrati, ledd av läkare, tog fram ett mandat som sa att man skulle döda vemsomhelst som bedömdes vara "ovärdiga att leva". En faktor som avgjorde om någon skulle dö eller fortsätta leva var ekonomisk. Nazisterna gick efter produktivitet och ansåg att programmets offer var "en börda" och "åt i onödan."

Programmets chefer beordrade en undersökning av alla psykiatriska institutioner, sjukhus och hem för kroniska patienter, jämte alla handikappade (allt utreddes via IBM:s hålkort). Medicinska experter gick igenom blanketterna som kommit in och tog sedan beslut om vilka som skulle leva och vilka som skulle dö.
Medan programmets personal lät de som var dåliga svälta ihjäl och sedan gav de andra som skulle dö en giftspruta, övergick man senare till kvävning genom giftgas som den metod man föredrog. Läkarna övervakade resultatet av gaskamrarna, som var maskerade till duschar, men med dödlig gas strömmande ur dem istället för vatten. Programadministratörerna lät uppförde sex sådana mordfabriker bara i Tyskland och Österrike – Hartheim, Sonnenstein, Grafeneck, Bernburg, Hadamar och Brandenburg. SS paramilitära förband som anordnade transporterna hade vita rockar på sig för att lura folk att det var en medicinsk procedur. Personalen sa till offrens familjer att personerna dött en naturlig död eller avrådde dem att besöka sina anhöriga eftersom de "överförts" till en annan plats . . . När någon hade dödats skrev en läkare ut en falsk dödsattest och askan sändes tillbaka i en urna. Det var få läkare som protesterade. Kristna och katoliker protesterade, men förgäves.

Med tiden lades nya grupper av oönskade, psykopater, mentalt störda och "underlägsna" till och efter en tids isolering blev de mördade. Senare mottog mentalsjukhusen i Tyskland order att vanvårda sina patienter genom att inte ge dem mat och medicinsk behandling. Enligt folk i T4-programmet kunde kostnaderna för att hysa förbrytare och efterblivna hellre läggas på lån till nygifta. Obotliga barn ansågs vara en börda för det tyska folket.

En del av de läkare som blivit specialister i eutanasiprogrammet blev senare kallblodiga mördare i koncentrationslägren. Det gör ännu mer ont i magen att efter krigets slut, i det som kallades "OPERATION PAPERCLIP," togs tusentals av dessa "läkare" över till USA, där de lärde amerikansk personal hur man utövar tankekontroll och dödar tusentals människor.
De flesta av dessa doktorer är döda eller pensionerade, men de tränade mängder av läkare i USA, som en dag kommer att fortsätta i samma spår som nazisterna när Antikrist tar över världen.

Den 4 augusti 1941 verkade T4-programmen upphöra. Men nazisterna hade endast beslutat att dölja det, för att undvika mer kritik. Under det första året av dess existens, mördades ca 70 000 patienter, inklusive äldre.

Från 1941 till 1945 har det uppskattats att mer än 200 000 försvarslösa människor dödades av mördardoktorerna.

T4-programmet var inte avsett för utlänningar, DET GENOMFÖRDES FÖR ATT DÖDA TYSKAR SOM BLIVIT EN BÖRDA FÖR STATEN!

För ca trettio år sedan läste jag speciellt om den tyska krigsansträngningen i angreppet på Sovjetunionen. När jag läste om det kunde jag inte förstå varför sårade tyska soldater inte behandlades på fältsjukhus, utan lämnades att dö. På vintern lämnade sjukhuspersonalen dem liggande i korridorerna med öppna dörrar genom vilka kall luft kom in. När de som låg närmast utåt frös ihjäl tog de undan dem och flyttade dit andra sjuka soldater i deras ställe tills de också dog. Jag kunde inte då föreställa mig hur den tyska militärapparaten tänkte, men nu förstår jag detta mycket väl. Dessa soldater hade gett sitt allt för Hitler, men nu var de dödligt sårade och krymplingar för livet, och nazisterna hade ingen användning av dem. Detta är inte bara grymhet; det ligger bortom grymhet i högsta grad. Det har fötts i Satans syndiga sinne.

Källor: MY NEW ORDER av Adolf Hitler, Reynal & Hitchcock, New York 1941, och
THE RISE OF THE THIRD REICH av William L. Shirer, 1959
.


Vägen till den politiska staten Israel.

Av Thorbjörn Johansen.

Sionisterna har med mord (t ex på medlaren Folke Bernadotte år 1947 – som mördarna tilläts sitta och le i mjugg åt i ett israeliskt TV-program år 1988 – en av dem, Yitzhak Shamir, blev premiärminister i Israel på kuppen), våld, konfiskationer, konspirationer, bedrägerier och stölder och listiga affärsknep roffat åt sig den världsliga staten Israel från palestinierna. Det finns regelrätta koncentrationsläger i Israel, och en högt uppsatt militär har använt en handbok som kommer från nazisternas utrotning av judar i Warszawa-gettot för att genom svält och fosforbomber döda palestinierna i Gaza. Så eutanasiprojekt förekommer även idag.

Israelerna dödade i dagarna Hamaschefen med en robot bara 48 timmar efter att sidorna ingått vapenvila. De har redan genomfört över 1 300 bomb- och robot attacker mot Gaza, medan de infrastrukturlösa och beskjutna palestinierna skjutit ca 1 000 raketer mot Israel.

Den israeliske inrikesministern Eli Yishai säger nu i den israeliska tidningen Haaretz:

"Målet med operationen är att skicka Gaza tillbaka till medeltiden."

Journalisten Gild Sharon, son till förre premiärministern Ariel Sharon, skrev i en ledare i Jerusalem Post den 18 november:

"Vi måste jämna hela Gaza med marken. Amerikanerna stannade inte upp vid Hiroshima, japanerna gav inte upp snart nog, så de bombade också Nagasaki. De ska inte få någon elektricitet i Gaza, ingen bensin eller bilar i rörelse, ingenting. Då skulle de verkligen be om eldupphör."

Jesus sade:

"Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog." Joh 10: 10.

SLUT.

Relaterade artiklar:

RASBIOLOGIN: SVERIGES SKAM OCH SKULD

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/rasbiologin.htm

RASISMEN I TREDJE RIKET

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/rasismen-i-tredje-riket.htm

Tillbaka till Svenska sidan