VAR STAR JAG PÅ DEN JUDISKA FRÅGAN?

av John S. Torell

17 Maj, 2006

För en kort tid sedan blev jag uppmärksam på att kristna människor i Sverige diskuterade min teologi och var jag står när det gäller Israel och deras forhållande till Gud. Efter att ha läst igenom de flesta inslagen, vill jag nu personligen fastlägga var jag står i denna fråga, så att det inte skall finnas några tvivel eller frågor.

DEFINITIONER

Under mina studieår, först i Sverige på realskola och sedan gymnasium, samt på Golden Gate Baptist Theological Seminary, där jag avlade en examen i Master of Divinity, fick jag lära mig att för att kunna föra en intelligent konversation, måste man först göra bestämda definitioner som alla kan enas om, och sedan arbetar man inom dessa gränser. Om man inte kan enas om definitionerna, så finns det inget att diskutera om.

1.      Jag utgår ifrån att Bibeln är Guds Ord, och i detta inräknas det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet. På engelska arbetar jag med King James Version och på svenska arbetar jag med 1917 års översättning.

2.      Jag tror på att när Bibeln säger att Jesus är Guds Son, att han blev född av den Helige Ande och i köttet av Maria, levde sedan ett syndfritt liv och när han blev korsfäst, så dog han för alla människors synder, och de som tar emot honom som Herre och Frälsare och bekänner sina synder, skall bli frälst är en evig sanning, som ger oss frälsning genom nåd. Vi är inte frälsta genom våra gärningar, utan genom Jesus blod som har forsonat oss med Gud. (Efes.2:8-10)

3.      Guds Ord säger att vi skall leva ett helgat liv efter det vi har blivit frälsta, och detta tror jag på och forsöker att leva efter varje dag. (Efes.4:20-32; 5:1-20)

4.      Jesus säger i Matt.5:17-19 att allt som Gud har befallt människorna att göra, gäller ännu idag, och endast offerlagen har blivit borttagen, då Jesus blev Lammet som tog bort all vår synd. Hebr.9:1-28

SAMMANFATTNING

Dessa fyra definitioner är inte något som jag själv har hittat på, de är tagna direkt ifrån Bibeln och det finns inget att diskutera om när det gäller detta. Med detta som inledning, vill jag nu fastställa min ställning till det judiska folket.

A)    Judar är inte en ras, de är avkomlingar till Abraham och det är en familj som har blivit så talrik att det blev en nation av familjen. Abraham var inte en jude, han var född i staden Ur, som ligger i södra Babylonien (Irak) och på den tiden var området känt som Kaldeen och Abraham var av nationaliteten  kaldé. Denna information finner vi 1 Mos.11:26-32;

B)    Abraham blev kallad ut ifrån Babylon och blev tillsagd att bosätta sig i Kaanans land. Gud lovade att detta land skulle bli landet för Abrahams säd. Genom Abraham skulle alla nationer i hela världen bli välsignade, då världens frälsare skulle komma genom Abrahams blodlinje. 1 Mos.12:1-7 Detta löfte upprepades i 1 Mos.22:15-19.

C)    När Gud kallade Moses cirka 641 år efter Abraham, hade familjen Abraham växt till cirka 3 miljoner personer och kallades nu hebreer eller Israels barn. Gud gjorde det mycket klart för dessa människor, att om de skulle få leva i Löftets Land, så var det på följande villkor; man kunde inte leva i synd och dyrka avgudar. Gjorde man detta, så skulle Gud själv kasta dem ut ur landet och straffa dem med många sjukdomar, plågor och förföljelser. Dessa instruktioner ifrån Herren själv skrev Moses ned i 5 Mos.28:1-68.

D)    Domarboken är berättelsen om Israels svek mot Gud, och hur Gud fick straffa dem gång efter gång för deras synder och avgudadyrkan. Gud använde olika nationer omkring Israel till att kriga emot dem, plåga dem och förslava dem. När Israels barn bad om förlåtelse och gjorde bot och bättring, sände Gud in män och kvinnor att kasta av oket och bli frisatta. Men så fort som denna generation dog, så började nästa med nya synder och så upprepades samma procedur om igen.

E)    Genom Salomos synd och avgudadyrkan, blev Israel delat (1 Kon.11;1-13), och vi fick Israel, tio stammar med huvudstaden Samaria samt i söder Juda med huvudstaden Jerusalem. När de tio stammarna hade sjunkit djupt i synd och avgudadyrkan, kom straffet från Gud, och de blev slagna av Assyrien ca 721 före Kristus, och blev bortledda i fångenskap.

Juda fick fortsätta som en nation fram till ca 600 år före Kristus. Nu var måttet rågat för Jerusalem och folket i Juda, och den babyloniske kungen kom och intog staden och bortförde större delen av befolkningen till fångenskap i Babylon. Denna kamp är beskriven av profeten Jeremia, som kämpade hårt for att få folket att vända om från sina synder.  

F)     E) Från denna tid har Israel aldrig varit en fristående nation, man har hela tiden varit under oket av andra nationer. Det har varit revolter under Mackabeerna och cirka 67 år efter Jesus, men båda gångerna blev de judiska styrkorna slaktade och civilbefolkningen dödades utan barmhärtighet, när kvinnor och barn slaktades utan pardon.

G)    F) När de judiska ledarna begärde att Jesus skulle korsfästas (Matt.27:1-66), så ledde man folkskaran till att förbanna sig själva genom låta Jesus blod komma över dem, inte till en rening men som en förbannelse.

VAD SÄGER GUDS ORD? Lev i synd och landet kommer att tagas bort ifrån Abrahams avkomlingar i köttet. Det står ingenstans i Bibeln att Gud skall upprätta en fristående politisk israelisk stat och att judar icke behöver   sluta synda eller komma till Gud för att bedja om forlåtelse.

Det stora problemet är att de judiska ledarna inte har insett detta, och de kristna har heller inte forstått detta, så man kämpar i köttet att bygga upp Israel och hålla det flytande.

För att jag har kommit till denna insikt efter att ha läst Bibeln, gör det mig till en antisemitisk person? Svaret är nej! Detta har inget med mitt personliga känsloliv att göra, jag accepterar vad Gud sagt och stillar mig inför detta. Bara för att jag inte stöder och kämpar för staten Israel betyder det inte att jag hatar det judiska folket. Jag kan bara inte stödja vad de håller på med, eftersom de arbetar i köttet och försöker att göra något som Gud har sagt de inte kan göra.

När jag bodde i Sverige var jag inte medlem i Socialdemokraterna eller något annat politiskt parti. Betyder det att jag hatar dessa människor därför att jag inte har samma politiska uppfattning som de har, eller stödjer dem? Svaret är nej! Jag anser att mormoner och Jehovas vittnen inte är kristna. Går jag omkring och hatar dem? Givetvis inte.

VAD GÖR JAG FÖR ATT HJÄLPA JUDAR ATT INTE BLI FÖRFÖLJDA?

När jag avslöjar vad judiska ledare gör och har gjort, så gör jag samma sak med dem, som med falska religioner. Jag avslöjar deras läror, samt sätter ljuset på deras gärningar. I Sverige finns det nu en lag som säger, att man inte kan säga att homosexualitet är en synd, eller att Gud kommer att straffa bögar. De som har skrivit dessa lagar säger att om man säger så, då har man hetsat folk emot dem och det är ett kriminellt brott i Sverige. Om detta är så, då måste vi dra den slutsatsen att Gud själv är en kriminell brottsling enligt svenska lagar och att Bibeln går emot de svenska lagarna. Gud hatar synden och vill frälsa bögen, men Gud kan inte frälsa bögen och vandra med honom, så länge bögen håller på med sin synd.

Likadant är det med juden. Gud älskar juden och vill frälsa honom, men om juden inte vill taga emot Jesus och vända om från sina synder, så kan Gud inte taga emot juden.

Vi måste lägga skulden på den som är skyldig. De judiska ledarna lever ett sådant liv, att de ådrager sig Guds straffdomar, vilket de har gjort under de sista femtusen åren. Jag kan inte ställa mig upp och säga till Gud, att nu får du lägga av med att straffa judar, nu har du blivit en antisemit!

Jag har inte personligen blivit kallad till att förfölja det judiska folket, och ingen som är frälst och vandrar med Jesus kommer att göra detta. Vårt jobb är att bedja för dem, visa dem kärlek, vittna om Jesus och göra allt för att det judiska folket skall bli frälsta. Men samtidigt så måste vi avslöja deras gärningar, precis som Jesus gjorde (Matt.23:1-39) och vad apostlarna (de var själva judar) sade om de judiska ledarna, inräknat Paulus (av stammen Benjamin).

SAMMANFATTNING

En kristen kan inte vara trogen emot Jesus och samtidigt vara en sionist, lika litet som en kristen kan vara trogen emot Jesus och samtidigt vara en kommunist. Sionisterna dyrkar själva landet Israel, jorden som de bygger på, det har blivit deras avgud. De flesta sionister tror inte på att Gud finns, då de inte tror att det finns ett liv efter döden. Många av dem var i själva verket ateister, judendomen var för dem en nationell förening, med seder, bruk och ritualer som höll dem samman.

Om du påstår att detta gör mig till en judehatare, då kan jag bara säga detta till dig – du har ingen Bibelkunskap eller historisk kunskap och ditt liv är byggt på känslor, som andra människor har gett dig, for att gynna sin egen verksamhet.

LÅT GUDS EGET ORD FÅ TALA FÖR SIG SJÄLVT!

Galaterna 3:26-29

26    Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;

27    ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.

28    Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

29    Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.


Gå tillbaka till Svenska sidan