OM EAEC

Av John S. Torell; kommentarer av Thorbjörn Johansen

Per-Albin Hansson vill man gärna att folk skall komma ihåg som "landsfadern" som lotsade Sverige genom de svåra åren under andra världskriget. Men man vill inte att folk skall veta hur omoralisk Hansson var. Officiellt var han gift med Elisabeth Fryckberg och hade barn med henne. Men han hade också en annan kvinna, Sigrid Vestdahl och hade barn med henne också. Detta gjorde att Hansson var en bigamist och han skämtade om att han ibland blev kallad for en "mormon" av sina kompisar, eftersom han hade två familjer som han försörjde. Han hade också ett barn med en frisörska och de sista 10 åren av sitt liv använde han sin privatsekreterare, Margareta Sjöberg som sin älskarinna. Sjöberg var 25 år yngre än Hansson. Hansson var inte bara omoralisk, han hade ett starkt hat mot Gud. Han hade sagt till dem som var nära honom att i hans förhållande med Sigrid Vestdahl skulle ingen svart prästsatan komma och ohelga deras förhållande.

Man vill framhålla att Tage Erlander var en snäll och präktig man, som ville Sveriges väl. Men man vill inte tala om att året 1942, när den svenska regeringen fortfarande trodde att Tyskland skulle vinna andra världskriget, att den svenske socialministern Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander krävde att alla "tattare" skulle registreras, så att man i framtiden kunde rensa ut detta bottenskikt ur det svenska samhället. Tage Erlander såväl som Torbjörn Fälldin och Olof Palme använde sig av underåriga prostituerade på 1960-talet.

 

 

NEDKÖRNINGEN AV DEN SVENSKA SKOLAN

Det var under Erlanders regim som man införde enhetsskolan på 1950 talet. Jag kommer väl ihåg att min yngre bror fick börja i detta nya skolsystem. Jag började i första klassen år 1946, samma år som Erlander blev statsminister. Under mina år i folkskolan kommer jag ihåg att vi hade morgonandakt, och vi hade kristendomsundervisning, där vi blev undervisade ur Bibeln. Min bror hade inte detta, utan istället så använde man kristendomsundervisningen till att undervisa barnen om olika främmande religioner.

Olof Palme var en buse som älskade sitt brännvin. Eftersom han var en halvjude så var han mycket fientligt inställd till kristendomen och han gjorde allt för att den kristna tron skulle rensas ut ur skolorna och i samhället. Under sina studier i USA blev han värvad av CIA och jobbade för dem ett antal år. Sedan hoppade han av och blev en hemlig kommunist, samtidigt som han hade en älskarinna i USA, ifrån Rothschildsläkten. När hans son var skyldig till en bilolycka, som vållade en av Bonniers döttrar att omkomma, skickades den unge Palme till hans älskarinna i Boston, för att undkomma den svenska polisen. Detta skapade ett starkt hat i Bonnierfamiljen, som aldrig förlät Olof Palme för detta rättssvek. Denna koppling var det ingen ifrån polisen som undersökte, om det kunde vara någon ifrån den stora bankfamiljen som "tog hand" om Olof Palme, när han blev avrättad på en gata i Stockholm den 28 Februari, 1986.

Det myckna snackandet

I sina tal till folket kunde bedragaren Palme förvandla till oerkännlighet och långt från verkligheten i sina tal till folket. Här ur ett tal som Olof Palme höll vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle, 30 juli 1965.

Källa: Palme, Olof, Politik är att vilja, Stockholm : Prisma, 1968, s. 181-182:

"Jämlikheten är en utopi som ännu är långt ifrån förverkligad i det svenska samhället där så mycket av gamla klassfördomar och reella klasskillnader lever kvar. Och det är en utopi som ständigt måste formuleras på nytt och ständigt erövras på nytt. Ty i en dynamisk utveckling ligger ständigt faran att nya privilegier skall befästas, nya gränser ritas ut och nya klyftor grävas upp mellan människorna. I strävan till jämlikhet ligger en väsentlig del av socialismens särprägel och framtidsuppgift."

NEDKÖRNINGEN AV HELA SVERIGE

År 1971 var jag på Gotland för att hålla en två veckors tältkampanj. Det var Baptistförsamlingen i Visby och andra småförsamlingar som stod som arrangörer för detta och tältet restes i staden Slite. Det var många ungdomar som kom på våra möten och flera av dessa fick möta Gud och blev befriade från sprit och knark. Jag kommer ihåg att vi körde runt på dagarna på Gotland och jag förundrades över alla de kapell som baptisterna hade byggt upp i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Men när jag var där var de stängda och jag fick veta att dessa små församlingar hade dött ut. År 2012 är det ännu värre, nu slås en frikyrkoförsamling igen varje vecka i Sverige och de olika samfunden förlorar varje år medlemmar. Katoliker, pingstvänner, missionare och baptister har nu gott samman och det svenska folket som fortfarande kallar sig för kristna skall nu lära sig att man skall gå tillsammans med Rom igen.

Bögarna har det fritt fram i Sverige och RFSU har satt de nya normerna för sexuellt umgänge. Det finns inga hämningar kvar, man lever som djur på en bondgård, där alla har sex med varandra hur som helst.
Bögar och lesbiska kvinnor får nu ingå äktenskap, man med man, och kvinna med kvinna och med full rätt till att adoptera barn och lära upp dem som homosexuella. Om en stackars predikant predikar emot detta och säger att homosexualitet är en synd, då blir han anhållen, det blir rättegång och sedan fängelse och böter. Den som icke är likriktad skall straffas tills han förstår att alla måste tänka likadant, annars blir det fängelse.

De socialdemokratiska ledarna beslutade för många år sedan, att det svenska folket måste blandas ut för att man lättare skulle kunna förstöra deras samhällssyn. I stället för att man fick en invasion från Sovjetunionen, så blev det en invasion av muslimska invandrare och i dagens läge finns det mer än en million invandrare i Sverige. Flera städer har helt blivit ockuperade av dessa främmande trupper och bland annat har den vackra staden Malmö blivit en skräckens stad, där den muslimska maffian styr och polisen vågar inte visa sig i vissa områden.

Förr i världen satte man de kriminella i fängelse som ett straff. Idag skall de kriminella bli omskolade på fängelserna, och medan de får undervisning om hur man skall leva ett icke kriminellt liv, får man permission varje år. Det går ju inte att sitta i fängelse ett helt år, man måste ju ge dessa stackare semester, så de får taga igen sig, innan de åker in i buren igen för att fortsatta sina studier. Mord och våldtäkt är ju inte så farligt, man måste ta hänsyn till att en våldtäktsman kanske hade en svår barndom.
När det gäller det svenska försvaret så har socialdemokraterna beslutat för många år sedan att detta är något som man inte behöver. Det kostar ju för mycket pengar. Så idag har Sverige ingen krigsmakt, den är nedlagd och det enda man har är vissa elitförband, som skall sändas ut över hela världen i FNs regi. Man kan ju tjäna pengar på att sända ut legoknektar. Tänk vilken hjälp Sverige var när Libyen invaderades och diktatorn Gaddafi blev avrättad.

Kanske de svenska politiska ledarna tänker som så, att det är så dåligt ställt med Sverige att det inte finns något land som vill angripa Sverige, då det inte finns några pengar kvar i Sverige. Ingvar Kamprad har ju flyttat från Sverige med sitt IKEA, SAAB finns inte längre, Volvo köptes upp av kineser, LM Ericsson har slagit ihop sig med andra företag och på det hela taget är den svenska industrin urholkad. Det finns ju inte mycket kvar att försvara.

DET HEMSKA BROTTET

För att Platons rike skall kunna införas, måste alla barn likriktas i statliga skolor. Det gäller att forma alla till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter. Nu fanns det vissa kristna fanatiker, som icke gick med på detta. Till en början hade vissa kristna församlingar kristna skolor, men staten gjorde det så surt och svårt för dem att fungera, att de flesta blev nedlagda. De pastorer som en gång hade en Guds vision hade nu gått i pension och nu kom de nya pastorerna på scenen, de som hade gått på statliga skolor och formats till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter. Dessa likriktade fårskallar höll med de statliga tjänstemännen, att alla barn måste gå i statliga skolor.

När nu alla kristna ledare hade blivit likriktade, så fanns det kvar vissa envisa obekväma kristna, som började med att hemskola sina barn. Regering och riksdag talade om en kris, som man måste få bukt med. Eftersom alla regeringsledare och riksdagsmän hade formats till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, så kunde man inte tillåta föräldrar att själva skola sina barn. Dessa barn blir farliga, de är inte likriktade och det värsta utav allt är att de tror på Gud, och inte bara det, de har blivit frälsta.
Om dessa barn får växa upp i en sådan miljö, så kan de börja vittna och predika om sin tro och detta kan skapa en väckelse. Detta är en mardröm för de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna.
Tack och lov, sade man i Visby, vi har ju en mycket bra och gedigen ledare som heter Christina Godarve. Hon är ju en hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, och henne skall vi se till att polisen hjälper att sätta fast bovarna som är så fräcka att de vill hemskola sin son.

Nu var det några i tingsrätten i Visby, som inte helt trodde på att man skall vara hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, så man tog ett beslut att föräldrarna skulle få pojken tillbaka. Då blev det ett ramaskri och man tog fallet till hovrätten, där man visste att det fanns pålitliga domare som var hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, och som man visste skulle döma "rätt" i detta fall. Under tiden så vräker de svenska TV och radiokanalerna ut sitt smutsiga illaluktande avloppsvatten över det svenska folket. Varje dag skall det svenska folket "tvättas" i detta avloppsvatten, så att man aldrig förstår vad som är sanning och att människorna skall bli så smutsiga och fogliga som möjligt; piska den svenska befolkningen varje dag med svordomar, pornografi, hädelser mot Gud och driva dem till att synda med sina kroppar. Kvinnor och män utan skam som kallas för idoler, och som skriker ut vad de kallar för en sång, men som i själva verket är plågande vanvettiga ramsor, som gör människor mentalt instabila. Den sortens "sång" har sitt ursprung i Hollywood och Manhattan och är bara skrik och skrän, ingenting annat. Detta avloppsvatten förs vidare till Skandinavien med hjälp av män som Jan Scherman på tv 4 som även köper in ockulta program från sina amerikanska judiska kontakter; de tas även upp av Margot Silberstein i kanal 1 och 2 samt Discovery Channel, dessa kanaler är förutom alla andra judeägda.

Vi borde hänga ut skyltar på samtliga infartsvägar till Sverige, där det står "VÄLKOMMEN TILL DÅRHUSET SVERIGE."

När jag utvandrade till USA år 1963 så var det många amerikaner som skämtade med mig om "dumma svenskar." I början var jag irriterad över detta, men efter att ha bott i USA i 49 år måste jag saga, att tyvärr är det sant, det finns inget dummare folk än svenskarna. Sverige har blivit som en avloppsbassäng på ett reningsverk.

Religion kan ge rätt till hemskolning

Religion eller filosofi är inte skäl nog att hålla sina barn borta från skolan enligt den nya skollagen. Men ett par beslut i Göteborgs stad och förvaltningsrätten rivs nu upp när kammarrätten säger ja till hemundervisning för fyra barn i en ortodoxt judisk familj. Detta står att läsa i Svenska Dagbladet den 27 December, 2012. Nu är frågan vad detta kommer att leda till. Det finns ju ingen politisk ledare i Sverige som vågar stå emot judiska krav och alla statliga och kommunala tjänstemän vet mycket väl, att om man blir utpekad som antisemit, då är det slut med jobbet. Om dessa judiska föräldrar hade varit vanliga svenskar, då hade deras fyra döttrar blivit omhändertagna av barnomsorgen och föräldrarna hotats med böter.

Statliga och kommunala tjänstemän kan göra vad som helst med vanliga svenskar, men judar vågar man sig inte på. Det är konstigt att alla utbildade journalister på de svenska blaskorna inte säger ett knyst om denna sak, och man rasar inte emot denna judiska familj, som vågar stå emot det svenska skolsystemet. Är det möjligen så att dessa djärva journalister vet, att om de hoppar på judar, då får de sparken på stubinen? Är det så att tidningarna ägs av svenska judar? Dessa är mycket obehagliga frågor som man inte får ställa i Sverige. Men nu bor jag inte i Sverige och jag är inte bunden av hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter.

Det är ett flertal familjer som har valt att gå i landsflykt till Finland och Norge i stället för att sluta med hemskolning. Vissa av dem har blivit dömda till böter, och just nu är det en svensk familj som krävs att betala 40.000 kronor i böter. De sadistiska kommunaltjänstemännen är obarmhärtiga och precis som baptister och andra väckelsekristna blev satta i fängelse på vatten och bröd under 1800-talet, så är det samma demoner som nu driver en ny generation till att förfölja de kristna.

Under konventikelplakatet blev det fängelse för de som bröt denna lag. Baptistpastorn F.O. Nilsson blev först fängslad och sedan landsförvisad för det oerhörda brott han hade begått, genom att döpa frälsta människor i vatten genom nedsänkning.

EN LITEN SKARA KVAR

Under de sista 100 åren har det funnits kämpar i Sverige som har stridit tappert för sanningen och tron på Gud. Men dessa kämpar har blivit färre och färre, men jag vill tala om for dig som läser detta, att det finns vissa fästen som inte har fallit ännu, dit du kan draga för att rädda dig.

MARANATAFÖRSAMLINGEN I BROMMA

Denna tappra skara av män och kvinnor var ledda av Arne Imsen, som hade en mycket skarp inblick i vad som hände i Sverige. Han var smord av Gud, men i ett svagt ögonblick blev han frestad av Satan och föll i synd. Det blev stor sorg i denna kristna armén och de flesta skingrades. Men en liten trogen skara stod kvar och efter Imsens död, så håller man fästet i Bromma och jag har aldrig sett en mera modig grupp än denna. Jag har citerat två artiklar ur deras tidning "Midnattsropet" och jag hoppas att det skall finnas kvar några svenska män och kvinnor, som inte har kapitulerat för de sataniska makterna som nu styr Sverige. www.maranata.se.

FÖRSAMLINGEN AGAPE I GÖTEBORG

Denna församling leds av Per-Arne Imsen, son till Arne Imsen. Man har inte samma format på församlingen i Göteborg som i Stockholm, men sanningen predikas här fortfarande. Ni som bor i Sverige bör stödja dessa församlingar i deras kamp för sanningen. www.agape.nu.

TIDNINGEN DSM

Det finns inte många ärliga journalister kvar i Sverige, men Jan Gillberg är en av de som ännu fortsätter sin kamp mot de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna. Han har sedan 1981 varit redaktör och utgivare av denna tidning, som jag klassar som en kvalitetstidning av första klass. Givetvis får denna tidning inget stöd från staten och det har varit inbrott många gånger på tidningens kontor. Det var inga vanliga tjuvar som bröt sig in, det var Säpoagenter som lever utanför lagen. De stal arkiv, böcker och handlingar som han hade tagit fram under många års forskande, samt gjorde skadegörelse på hans dator och andra elektroniska apparater. Hans telefon är avlyssnad och när han går någonstans, så finns det alltid en skugga som tar reda på vem han träffar och pratar med. Om du är intresserad av att få veta vad som har skett bakom kulisserna och vad som kommer att hända i framtiden, så rekommenderar jag denna tidning med det allra varmaste. Man lär känna en människa genom att titta på hennes fiender. Jan Gillberg har höga politiska ledare i Sverige som sina fiender och bara detta ger Gillberg en stämpel av redbarhet och respekt. Du finner honom på www.dsm.nu.

LJUS I ÖSTER

Detta är en svensk missionsorganisation som blev till 1903 av den svenske missionären Nils Fredrik Höijer. Med tiden fick denna organisation namnet Slaviska Missionen och de gjorde en fantastisk insats under åren 1945 till 1992, då man smugglade in Biblar till Sovjetunionen och de kommunistiska öststaterna. När det blev fritt fram för evangelium i Ryssland och öststaterna, så bytte man namn till Ljus i Öster och började fokusera på Kina och andra länder i Asien.

Nuvarande missionsföreståndare är Hans Lindstrand och han tillhör den generation som icke har blivit hjärntvättad. Nu är han själv i 50-års åldern och de flesta som stöder denna mission är mellan 60 till 90 år gamla. Det är gamla väckelsekristna som hade ett varmt hjärta för mission. Lindstrand och hans medarbetare har förstått, att om de icke når de yngre generationerna i Sverige, så kommer de själva att dö ut, när deras givare en efter en får hembud till himlen. De utger en tidning som heter Ljus I Öster, och den är verkligen värd att läsas. Man har också börjat med att skicka ut evangelisationsteam i Sverige. Detta är en annan grupp i Sverige som är värd att stödjas. Deras webbsida är www.ljusioster.se.

FÖRSTÖRELSEN AV BIBELN

De hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter som är teologer i Sverige beslutade sig redan cirka 1890 för att ge det svenska folket en bibel, som var full med fel och saknade många verser. Först blev det 1917 års översättning, sedan kom Folkbibeln 1998 och Bibel 2000 år 1999. Gud har svarat emot detta avfall och tog fram en grupp kristna, som har bearbetat fram en ny bibel, som bygger på Karl XII bibel och jämfört med the King James Bible. Man har utgått från de gamla hebreiska och grekiska grundtexterna, inte de som de illuminatistyrda Hort och Westcott använde för sin översättning. Du finner denna översättning på www.bibel.se.

ÄNNU FINNS DET TROGNA KRISTNA I SVERIGE

Denna artikel kommer att läsas av bland annat Säpo och andra svenska myndighetspersoner, och jag är inte så dum och snäll, att jag ger ut namn på de kristna som inte har böjt sig för de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna. Istället kan jag tala om för dig att vi har kontakt med ett flertal starka kristna, och de finns över hela Sverige. Min önskan är att vi genom vår svenska webbsida skall kunna stärka dessa kristna syskon, samt värva nyfrälsta människor som är villiga att gå hela vägen med Jesus.
Det är många svenskar som inte är kristna, men de har förstått att deras land är på fel väg. Man har vänt sig till Sverigedemokraterna och försöker genom politik att få till stånd en ändring. Detta är en nobel tanke, men den leder inte någon vart. Endast genom Kristus kan det bliva en fullständig förändring och detta kan endast komma genom bön och fasta från de som är Jesu lärjungar. Om ett politiskt parti öppnar sig för Kristus, då har man fått fram en slagkraftig grupp, som verkligen kan förändra klimatet i Sverige.

VAR FINNS DE KRISTNA LEDARNA?

Varför har pingstpastorn Stanley Sjöberg inte engagerat sig för denna familj som har mist sin pojke? Var finns pingstpastorn Pelle Hörnberg och katoliken Ulf Ekman? Det verkar som alla pastorer i Sverige har gått och gömt sig. Varför tiger tidningen Dagen, Hemmets Vän och Världen Idag? Jag har aldrig sett så många fega kristna ledare som i Sverige och det värsta är att när detta påpekas för dem, så har de inte ens vett till att skämmas.

VAD KAN DU GÖRA?

  • Läs igenom artiklarna från tidningen Maranata som du finner på vår hemsida. Gör kopior av dessa artiklar och sprid dem på din hemort.
  • Fråga pastorerna på din hemort om de är villiga att taga ställning för familjen Annie och Christer Johansson.
  • Skriv insändare till din lokala tidning, om du känner bloggare, så fråga om de vill taga upp detta fall på sina bloggar.
  • Skriv brev till barnomsorgen i Visby och uttala din avsky om hur dessa har behandlat familjen Johansson.
  • Kontakta deras advokat och fråga vilken adress du kan använda för att skriva till högsta domstolen, så att du kan tala om för dem hur fel det är att taga barn ifrån föräldrar.
  • Kontakta din lokala riksdagsman och diskutera med honom/henne hur du tänker i detta fall, och begär att han börjar en undersökning av fallet i riksdagen.
  • Skriv till statsministern och uttala ditt missnöje med vad som har hänt. Om det blir en folkstorm, så kan det bli en sådan press på de politiska ledarna, att de blir tvungna att backa.
  • Om du älskar Jesus och vill göra något för ditt land, kontakta mig, så vi kan diskutera och bedja vad du kan göra i dessa sista dagar i Sverige innan Jesus kommer tillbaka.

HEM