Fatah, bensinransonering, Iran & LOST- fördraget

Av John S. Torell

Översättning: Torbjörn Johansen EAEC

 

När vi ser på den politiska utvecklingen i världen, är det som att bevaka ett jättelikt schackspel.  En tränad schackspelare tycks inte reagera på motståndarens drag, utan försöker överlista den andre genom att planera sina drag i förväg.

Oavsett vilket land man lever i så har de flesta människor i världen idag blivit "fördummade" av det rådande skolsystemet. I den regeringsstyrda politiska utbildningen, får studerande veta, att när olika händelser sker, blir "det bara så," som av en slump. Om någon påpekar att "det" kan ha planerats, tar opinionsbildarna i samhälle, media och skola genast fram sin stora "kulspruta" och avskriver allt som konspirationsteorier.

Under juni månad möttes Bilderbergarna i Istanbul, Turkiet, för att hålla sitt årsmöte (som hålls varje år i ett annat land). Bland de viktigaste punkterna som diskuterades på mötet, och som de närvarande skulle införa när de kom tillbaka till sina hemländer, var för Förenta Staternas del att  ratificera (stadfästa) fördraget som kallas World Sea Treaty.

De amerikanska delegaterna blev tillsagda att sätta tryck på president Bush för att tvinga honom att gå med på denna miljölag och ge upp sin suveränitet på detta område och överlämna denna  Law of the Sea Treaty (LOST) till den amerikanska senaten. Det är den enda lagförande instans som får stadfästa sådana fördrag.

Detta fördrag är gammalt, från 1982, och president Ronald Reagan förkastade det och vägrade lämna över det till senaten för omröstning. När George H. W. Bush Sr. valdes till president, ville inte heller han överlämna fördraget till röstning. President Bill J. Clinton skrev på fördraget men lämnade inte över det till senaten för röstning när han fick veta att 95 av 100 senatorer var emot det. Men nu har de amerikanska Bilderbergarna utsatt president G.W. Bush för sådan press att  han kommer att ge vika och överlämnar ärendet till senaten för omröstning. 

LOST trädde i kraft 1994 och 153 länder har skrivit på det. Mycket få människor har hört talas om detta fördrag och jag var en av dem. Fördraget bildade International Seabed Authority (ISA, de internationella havsbottensmyndigheterna) med full jurisdiktion (lagskipning) över 70% av oceanerna i världen, kontroll av fiske, oljeborrning, gruvdrift, etc.

ISA har för närvarande sitt högkvarter på Jamaica och har rätt att beskatta fiske, oljefyndigheter, och naturgastillgångar. Under en lång tid har ledare i Världsregeringen velat ta ut skatter för att stärka Förenta Nationerna, utan att människor i Förenta Staterna skulle få veta det. Än så länge är Förenta Staternas olja och gas utom räckhåll för ISA, men om senaten skriver under LOST, betyder det att priserna på dessa varor kommer att stiga i Förenta Staterna.

Medlemmarna i Bilderberggruppen har tillsagts att målet är att höja bensinpriserna i Förenta Staterna till över 6 dollar per gallon (i svenska pengar 10.50 per liter), så att de skall matcha de bensinpriser som européer betalar samt lyfta Förenta Nationernas ekonomi.

En annan punkt på Bilderbergarnas program var att ändra på styrkeförhållandena i Mellanöstern och det tog inte lång tid att sätta denna plan i verket. Besegrandet av PLO (Fatah) i Gaza under månaden juni var en direkt order utförd av Världsregeringens lakejer.

På mindre än en vecka kollapsade Fatah i Gaza och Hamas tog över. Det övre och mellersta skiktet i Fatahs organisation tillsades att försvinna ut ur Gaza via Egypten och överge tusentals av sina lojala kämpar. Så fort som medlemmar av Fatah förstod att de hade blivit övergivna, så vägrade de att göra motstånd, men det var inte många som kunde fly. Hamas dödspatruller ringade in alla kända Fatahkämpar med hjälp av laptops.

Varje Fatahkämpe hade markerats med namn, adress och bild för avrättning på stället, genom sönderskjutna knän (en kula avfyras bakom knät och splittrar knäskålen), eller svår misshandel. Plötsligt förändrades styrkeförhållandena och nu stöder USA, Israel och moderatare arabstater PLO:s president Abbas (Abu Mazen) och bygger upp Fatah till full militär styrka på Västbanken. 

Det är viktigt att veta att Yassir Arafat, som grundade organisationerna PLO och Fatah, var en betald agent av Mossad, och att Hamas organiserades och betaldes av Mossad för att gå emot Fatah. För att Israel skall överleva, måste det skapa oroligheter hos palestinierna för att kunna kontrollera dem.

Det pågår en annan dynamisk förändring. Iran undertecknade en gemensam försvarspakt med Syrien år 2005, som gav iranierna tillåtelse att placera missiler i Syrien för att kunna skicka ett dödligt regn av eld mot Israel, vilket ger Israel bara några minuters varning i förväg.

FN-funktionärer i regionen rapporterar att iranska försvaret har påbörjat pakten med att överföra medium räckvidd Shahab 3 och rysktillverkade Scud C och Scud B missiler. De flesta av dessa missiler skjuts upp från mobila ramper så de kan flyttas mellan olika avfyrningsplatser, vilket gör det besvärligt för det israeliska flygvapnet att veta var de befinner sig. De här missilerna är inte lika de som brukades av Hizbollah i terror mot Israel år 2006. De har ett sofistikerat datorsystem vilket gör det möjligt för dem att träffa vilken plats som helst på israelisk mark.

För de israeler som planerar krigsoperationer är de iranska missilerna i Syrien helt oacceptabla, då de utgör ett hot mot infrastruktur och befolkning, särskilt i tättbebyggda områden och städer. Om hotet blir verklighet, skulle Israel inte ha något annat val än att invadera Syrien och driva ut iranierna, om det vill överleva som en judisk stat. Det skulle bli en fruktansvärd situation för USA att hantera, eftersom Syrien har mer än en miljon irakiska flyktingar som ingenstans har att ta vägen.

Enligt information som jag fått, har Världsregeringens ledning beslutat att enda sättet att behålla kontrollen över Mellanöstern är att få till stånd ett krig med stor förödelse, samt bomba Iran och Syrien tillbaka till stenåldern; liknande det krig man har fört i Irak, vars folk inte längre kan föda sig själva. Detta förödande krig planeras till 2008, men kan komma tidigare.

Ett stort krig i Mellanöstern skulle driva upp bensinpriserna till över 6 dollar per gallon, eller ändå mer. För Bilderbergarna och deras överordnade blir det en win-win-situation, eftersom världens befolkning kommer att minska, order på krigsmaterial kommer att öka, förstörd infrastruktur ger stora intäkter vid uppbyggnad, och oljepriset stiger.

Kan detta stoppas? Bara om kristna ångrar sina synder, sin avgudadyrkan och genom fasta och bön söker Herren. I vårt arbete skall vi att göra allt vi kan för att hålla tillbaka en krigskatastrof i Mellanöstern, som kan sprida sig till många andra länder i världen. 

FOTNOT:

"Vid sitt tal i Jerusalem den 20 december talade Förenta Staternas ambassadör i Israel, Daniel Kurtzer, om sambandet mellan framväxten av de islamiska fundamentalistiska grupperna Hamas och Islamiska Jihad och Israels främjande av den islamiska rörelsen som en motvikt till de palestinska nationalisterna. Kurtzers kommentarer kommer väldigt nära EIR:s egen presentation av bevis på Israels bidragande roll i  grundandet av Hamas, och Israels fortlöpande kontroll av organisationen."

(Israeli Roots of Hamas Are Being Exposed, EIR, 18 januari 2002)


Gå tillbaka till Svenska sidan