Ulf Ekman Har Blivit Andligt Vansinnig

En rapport av John S. Torell

Under det sista året har rapporterna kommit in ifrån Sverige om hur Ulf Ekman har medverkat på olika möten där den svenske katolske biskopen Anders Arborelius medverkar, allt i ”ekumenikens” namn. Även pastorn från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Sten-Gunnar Hedin, var med i dessa möten och det har nu blivit ”fint” i Sverige att medverka i möten där det finns katoliker, judiska rabbiner och allt annat slags folk, som inte är Jesu lärjungar.

De flesta svenska predikanter kan numera lägga till en ny titel, man har blivit en pajas som ”pastor Jansson.” Parodin som Hasse Alfredsson presenterade på 1950-talet i Sverige är nu inte längre en parodi. De flesta svenska pastorer och evangelister har blivit precis som ”pastor Jansson” som inte hade några egna åsikter, han var ju modern, precis som vanligt folk, han tog en sup och han svor som alla andra. Och när han predikade, då sade han att livet var som en tom påse, tomt och innehållslöst.

En god vän till oss skrev och berättade att han hade varit med på en resa till Israel som var ledd av Ulf Ekman. Under resan hade man stannat till vid en katolsk butik, där man sålde ”Mariastatyer.” Ulf Ekman sade till sina resenärer att detta var något fint att köpa och ta med sig hem till Sverige.

Robert Ek, ledare för Livets Ord i Uppsala uppmanar sina medlemmar att köpa sådana här statyer av Maria. Robert Ek har blivit lika vansinnig som sin chef, före detta statsprästen, före detta Kenneth Hagin-anhängaren, numera mera katolik an något annat, Ulf Ekman.

ETT E-MAIL IFRAN SVERIGE – 28 juli 2009
http://www.glandberger.net/2009/06/varlden-idags-katoliker/

När jag och John Nilsson tidigare i våras skrev om en katolik som anställts ställde vi frågan om det var den nya chefredaktören, och senare i debatten nämndes nyhetsredaktören. Många kommentatorer och speciellt Ulf Ekman hånade oss kraftigt för detta och de negativa beskrivningarna haglade från många håll.

”Ett av de mer komiska inslagen i bloggvärlden är vissa kommentatorer som påstår att Felicia är katolik. Detta spöke verkar frammanas så ofta det går, speciellt när det är något man inte gillar. Sedan spinns det vidare något alldeles otroligt kring detta helt ogrundade påstående. Det är nog ingen överdrift att katolikskräcken har fått en del att bli helt urspårade i alla sina spekulationer. Det säger väl också kanske lite om hur dålig koll man har på verkligheten.”

Jag har sagt det förr och säger det igen - Detta får stå för Ekmans räkning, för det var honom ovärdigt. Men om vi reflekterar lite över det som nämnts om Ekman, kommentaren här ovan och vissa andra, så ser vi något viktigt och intressant. Samtidigt som vi skrev våra artiklar och hånades för det höll alltså Världen idag på och sökte bostad till sin katolska skribent. Den katolska medlemmen av St. Lars katolska församling som ombads hjälpa till med detta har också reagerat på hanteringen av saken och uttryckte att man uppträtt på ett fegt och undvikande sätt, och jag tycker det beskriver saken mycket bra. Här gjorde man det man kunde för att hänga ut och misskreditera två bloggare som i utgångspunkten bommade på en titel. Att Världen idag anställde en skribent som var katolik kanske dess styrelseordförande, Ulf Ekman, har missat?

Ulf Ekmans koll på verkligheten var varken komisk eller direkt imponerande. Däremot har han ett stort behov av att misskreditera sina kritiker och framställa dem så negativt han bara kan, men ändamålen kan inte helga medlen så länge till hos Livets Ords ledare. Och låt mig tillägga att det inte handlar om katolikskräck, men om gigantiska doktrinella skillnader som det reageras mot. Detta behöver Ulf Ekman och hans fränder förstå och bemöta sakligt.

Katoliken det gällde
Annica heter Skenberg till efternamn och är en katolsk skribent som alltså numera skriver för Världen idag. En snabb googling ger väl inte så mycket mer info om hennes bakgrund förutom att hon är katolik. En Annica Skenberg dyker upp som redaktionschef för ”Katolsk Orientering” och jag hittade hennes namn  i en underskrift för ett upprop på ”Katolsk Vision” Oavsett är det intressant att Världen idag ansatt en katolsk skribent som kan föra pennan för den katolska kyrkans sak, något vi redan sett exempel på. Att det skedde i exakt samma stund som min och Johns artikel stod på tryck bör läggas märke till… (Slut på e-mail)

För att alla skall få veta vad Ulf Ekman skrev om denna sak, så återger jag här hans uttalande, taget från Världen Idag:

2009-03-16 (22:50)
G:\» Ny chefredaktör på Världen Idag_ ulfekman_nu, Ulf Ekmans blogg.mht

Som flera säkert har läst så har alltså Världen Idag fått en ny chefredaktor. Det är Felicia Svaeren, 27 år, som tillträder i maj. Det skall bli riktigt roligt och spännande att se vad hon kommer att kunna åstadkomma. Hon har redan gjort sig känd som en duktig journalist och kommer säkert att bidra till både breddning och föryngring av en tidning som vill behålla och utveckla en väckelsekristen linje i Sverige idag. Hela styrelsen stod enig bakom detta beslut.

Ett av de mer komiska inslagen i bloggvärlden är vissa kommentatorer som påstår att Felicia är katolik. Detta spöke verkar frammanas så ofta det går, speciellt när det är något man  inte gillar. Sedan spinns det vidare något alldeles otroligt kring detta helt ogrundade påstående. Det är nog ingen överdrift att katolikskräcken har fått en del att bli helt urspårade i alla sina spekulationer. Det säger väl också kanske lite om hur dålig koll man har på verkligheten.

Nåväl, det blir roligt med Felicia som säkert kommer att göra mycket bra ifrån sig och utveckla tidningen så att den blir både central, och spetsig samt bred och generös. Hennes chefskap kommer säkert att bli både en krydda och en front emot allsköns konspirationsteorier.  Postat av ulfekman
Slut på citat ifrån Ulf Ekman

ULF EKMAN ÄR EN DEL AV DET STORA AVFALLET

Cirka 1981 dundrade Ulf Ekman i sina predikningar emot den romersk-katolska Kyrkan och talade om för alla, att detta var den stora skökan som man kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 17. Hade någon sagt till Ulf på den tiden, att det skulle nog vara bra att anställa en katolsk skribent for att bredda vår tidning (som då hette Magazinet) hade han förmodligen frågat om personen i fråga hade blivit vansinnig.

Man kan ju vara snäll och kanske påpeka att Ulf nu har blivit äldre och kanske lider av ”åderförkalkning” eller något sådant hemskt som ”Alzheimer.” Men tyvärr måste vi konstatera att Ulf är frisk och kry, men han har blivit andligt vansinnig och som sådan drar han med sig tusentals med personer i fördärvet, som också är känt som ”helvetet.”

TALARE PÅ ULF EKMANS EUROPAKONFERENS

Av Toby Johansen

Ekmans intresse för den Katolska Kyrkan började i strax före nedanstående uttalanden:

”Årets talarlista (2007) har väckt nyfikenhet bland många. Bland annat kommer den katolske karismatiske förkunnaren Charles Whitehead från England, ledare för International Catholic Charismatic Renewal Services.

ULF EKMAN: -Whitehead …står för den största delen av den karismatiska väckelsen, nämligen den katolska delen, och därför har vi honom här. Vi har honom i första hand inte för att han är katolik även om vi inte skäms för det heller.

Världen idag: Men trots all planering inför den kommande veckans konferens så är talarlistan inför nästa år redan fylld till hälften.

EKMAN: - Jag funderar på att ta hit en italiensk munk som är en katolsk karismatiker men det kanske får bli om några år."

Skojar Ulf Ekman med oss? I så fall är detta ett allför allvarligt ämne att skoja om. Men det troliga är att han menar vartenda ord, vilket är ytterst graverande för honom.

 (Slut på citat från Toby Johansen)

”ULF EKMAN MED PÅ NEW AGE-FLAGGAD EKUMENISK SEGLATS

Av Lennart Jareteg
I augusti 2007 inbjöd "Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse") till kyrkodagar om ekumenik under mottot "För att världen skall tro". Syftet var att belysa likheter, lyfta fram syskonskapet och ge vägledning i hur man ska gå vidare mot enhet, oberoende av lärofrågor. Bland talarna fanns bl.a Ulf Ekman från Livets Ord, Fredrik Emanuelsson - Romersk-katolsk präst, Katrin Åmell - dominikanernunna och ansvarig för ekumenisk teologi inom Sveriges kristna råd. Katrin Åmell är känd som en ivrig förespråkare för zen-meditation. Dessutom medverkande Bertil Gärtner på söndagens gudstjänst.  Över söndagens program finns ett citat av den kända new age-företrädaren Marianne Williamson:

 • "Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla."
  Marianne Williamson "A Return to Love" (Harper Collins 1991)

Det som sägs här är inte biblisk teologi utan kärnan i den teologi som är kännetecknande för bl.a. new age: "vi är alla gudomliga inom oss, oberoende av tro". Att det är just detta som Marianne Williamson vill förmedla kan du se längre ner i texten. Hur i hela världen kommer det sig då att en ekumenisk konferens flaggar söndagens program med ett citat av en mycket tung new age-företrädare? Och hur kan man välja ett sådant här citat som helt går på tvärs med Bibelns lära om människan? Är det okunskap? Nej, någon (några) på den här seglatsen är uppenbarligen fascinerad av det som Marianne Williamson står för. Det här säger ganska mycket om den ekumeniska rörelsen och hur illa ställt det är med det andliga ledarskap i Sverige som är drivande i denna ekumenik.

ULF EKMAN SEGLAR MOT ROM
Genom den här konferensen blev det tydligt att Ulf Ekman drar allt mer åt katolicismen. Det samma ser man i andra uttalanden och skrifter från Ekman. På Jesus festivalen 2008 i Norge sa han i samtal med Peter Halldorf:
"I historien är det alltid klosterväsendet som har räddat Kyrkan".
Ett annat märkligt uttalande som Ekman gjorde på samma festival, och som varje vaken och evangelisk kristen borde gå i taket för var detta:
"Tänk om det går 1500 år innan Jesus kommer tillbaka?"  
(båda citat från norska Dagen Magazinet). Detta är ett uttalande som ligger mer i linje med katolsk tro än något annat.


OAS-rörelsens hemsida kan vi läsa följande: "Den fantastiska vändpunkt, med en omvändelse till enhetens färdriktning, som nu signaleras av Peter Halldorf och Ulf Ekman med helt oväntade nya konstellationer, bekräftar för mig, att den Helige Ande som ENLIGT ULF EKMAN PÅVEN LEO XIII BAD NER ÖVER 1900-TALET vid dess ingång nu verkligen fått tag i sin kristenhet."
Ekman prisar påven för pingstväckelsen som startade i början av 1900-talet! Vidare tror Ekman idag att Maria är en evig jungfru, han tror på "realpresens" i nattvarden (brödet ÄR Jesu kropp, vinet ÄR Jesu blod) vilket är grunden för den katolska blasfemiska nattvardsmässan, där det enligt katolska kyrkan sker en förnyad Jesu offerdöd på altaret var gång prästen läser nattvardens instiftelseord.

Rent logiskt är inte avståndet mellan new age och katolska kyrkan speciellt stort; det blir också synligt i hur kyrkdagarna 2007 flaggas med citat från en stor new age-företrädare. Det finns många tecken som tyder på att detta avstånd dessutom krymper. Avståndet mellan Livets Ord och katolska kyrkan krymper också. Innebär då detta att new age och Livets Ord nu närmar sig varandra? Ja, rent logiskt kan det vara så, men vad som kommer att ske i verkligheten, det återstår att se. Jag vill i alla fall med denna text uppmana till vaksamhet!

Marianne Williamson
Vem är då new age-företrädaren Marianne Williamson? Känner du till new age-bibeln "A course in miracles" (En kurs i mirakler)? Marianne Williamson är känd för sin praktiska undervisning utifrån denna ockulta bibel. Hon anlitas av t.ex. Oprah Winfrey för att hålla dagliga en timmas TV-program utifrån A course in miracles.

A course in miracles
Vad lär då A course in miracles (som sägs vara en bok dikterad av ett andeväsen)? Kortfattat säger denna ockulta bibel följande (som går helt på tvärs mot Bibelns undervisning):

 • rädsla är din rädsla att acceptera att du är gud.

 • hat är att inte acceptera att du är gud.

 • den enda djävul som finns är att tro att det finns en.

 • den ende satan som finns är att inte tro att du är gud.

 • synd är att inte acceptera att du är gud.

 • förlåtelse är att erkänna att dina medmänniskor är gudar.

 • Jesus kom för att visa att vi alla är Kristus. Han är endast en i raden av alla Kristus.

 • synd är endast att tro att du inte är syndfri.

 • de som inte accepterar sig själv som gudomlig är cancerceller i mänsklighetens kropp. Frälsning för världen är att alla celler blir "friska" genom att se sin gudomlighet. De som inte vill se detta är tumörer. Tumörer måste avlägsnas.

Förstår du vart ekumenikens företrädare kan vara på väg att leda kristenheten in i? Ta avstånd från detta ledarskap! Frigör dig från den avfallna kristenheten! Sök dig till bibeltroende syskon! Håll dig nära den bibliske Jesus!

 (Slut på citat från Lennart Jareteg från augusti 2008)

EN FRISK FLÄKT I SVERIGE

Det finns en svensk kristen (som vi redan har citerat) som inte har blivit smittad av det stora religiösa viruset ”ekumeniken.” Han heter Lennart Jareteg och bor i södra Sverige. I juli månad sände en vän ifrån Sverige en DVD som Lennart hade gjort och som heter ”Det stora Avfallet.” När min hustru och jag tittade på denna, så blev jag mycket rörd, detta var den mest väl förberedda och logiska presentation jag någonsin sett producerad i Sverige, det var fantastiskt. Varje svensk kristen borde se denna DVD och sedan böja knä och ropa ut sin nöd for Sverige inför vår himmelske Fader. Jag avslutar denna rapport med att kopia följande från Lennarts website:

Det stora Avfallet - ett Bibelstudium i videoformat!

"Förförelser måste komma!" Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Ett Bibelstudium i två delar av och med Lennart Jareteg.

 Avsikten med detta Bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den sanna bibliska, kristna tron. Många lever i en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta. Om det nu skall bli ett stort avfall och vi lever i den tid då detta avfall börjar ske, då är det oerhört viktigt att vi förstår vad avfall är, genom vilka det kommer och på vilket sätt det kommer. Under Bibelstudiets gång blir det allt mer klart att det stora Avfallet redan kommit över oss. Bibelstudiet pekar också på den gemensamma grund på vilken de står som i den yttersta tiden strävar efter en global enhet och ekumenik - avfallets ekumenik. Bibelstudiet är uppdelat i två delar.

Beställ video på DVD

De två videofilmerna nedan finns även i hög kvalité på en och samma video-DVD. Du kan beställa denna DVD till självkostnadspriset 10 kr + porto via kontaktformuläret. Extra DVD:er kostar 5 kr/st. Vill du så får du fritt kopiera denna DVD för att sprida till andra så länge du inte är ute efter att tjäna pengar på det. Jag är då tacksam om du skriver samma text på kopiorna som den som står på originalet. http://bibelfokus.se/avfallet

Jag uppmanar dig att gå till Lennarts egen website och beställ din DVD direkt från honom, så du kan börja en ny reformation där du bor och bland de kristna som finns omkring dig.


Gå tillbaka till Svenska sidan