Sionisterna Utropar Staten Israel 1948

Av John S. Torell
Översättning: Thorbjörn Johansen

 

VAD VI INTE VISSTE
Få var de som år 1948 visste att Sovjetunionen var en produkt av en hård kärna judiska kommunister, socialister och sionister. Hela bolsjevikrevolutionen finansierades av tyska, brittiska, franska, samt amerikanska judiska bankirer, och det industriella militära komplexet i Sovjetunionen var en produkt av överförd teknologi och pengar från Italien, Tyskland, Sverige, England och mest av allt Förenta Staterna.
1 Vi visste inte att det judiska ledarskapet i Världsregeringen inte bara styrde Väst utan även Öst. Vi visste inte att det judiska ledarskapet ville kontrollera befolkningen på båda sidor om Järnridån. Den västra sfären var djupt oroad för ryssarna. Den östra styrdes genom vapenmakt, arresteringar, arbetsläger, svält och utrotning av all opposition mot det sovjetiska diktatorstyret.

I Väst betalade vi våra skatter, så att vi skulle vara skyddade mot de skräckinjagande kommunistiska mördarna, men vi visste inte att en stor del av våra skattepengar användes till att bygga upp den sovjetiska krigsmaskinen. Folken i Öst blev informerade om att det fanns utbredd arbetslöshet, svält, upplopp och anarki i Väst, och att ”de stora ledarna” i Öst av ren skär ”godhet” tog hand om allt i de socialistiska samhällena. Sovjetiska underrättelseagenter rörde sig fritt i Väst, filmade och tog bilder på de hemlösa på gatorna och i slummen; strejker och upplopp. Detta presenterades dagligen för människorna i Öst. Det visste folk i Väst inte något om förrän ett stort antal  avhoppare flydde till Väst. Från andra världskriget och framåt lyckades till exempel 3 miljoner av totalt 18 miljoner östtyskar fly från östzonen till Väst. Det var därför den östyske ledaren Walther Ulbricht började bygga Berlinmuren år 1961.

Vi kände inte heller till de brutala handlingar som förföljda kristna utsattes för i Öst förrän senare, när vi fick veta att miljoner hade blivit arresterade, torterade och fängslade i arbetsläger som var värre än Nazi-Tysklands. Mängder av ryssar hade helt enkelt utrotats (mördats).

Vi visste inte att Västs bibelinstitut och seminarier hade infiltrerats av ogudaktiga kabbalistiska judar och att de hade köpt upp de kristna förlagen i USA.

Långt senare förstod vi att trots en brutal förföljelse av den kristna kyrkan i Öst, skulle Västs kyrkor växa och frodas ekonomiskt steg för steg och TV-evangelister skulle florera ekonomiskt, medan de blev allt mer moraliskt och andligt förstörda. Vi visste inte att vi var okunniga som inte hade några sanna andliga ledare varken inom politiken eller inom den kristna kyrkan.

UTROPANDET AV STATEN ISRAEL
I mars 1948 var president Harry S. Truman inte bara upptagen av  tefatskraschen i Roswell och dess mörkläggning genom att bygga upp en krigshysteri mellan USA och Sovjetunionen, därutöver var han tvungen att ta itu med sin valkampanj inför hösten 1948. Truman var inte en vald president;  han blev automatiskt president när Roosevelt dog, och det var inte självklart att det amerikanska folket skulle välja honom för en ny period på grund av hans egna meriter. Detta faktum undgick inte heller det judiska ledarskapet i Förenta Staterna, som utövade starka påtryckningar genom sin judiska lobby för att Truman skulle godkänna tanken om en judisk stat i Palestina.  

President Truman och Josef Stalin började samarbeta på att dela Palestina i två stater år 1947, och de två nationerna arbetade bakom kulisserna inom Förenta Nationerna för att utforma ett nytt Israel.  De engelska och franska regeringarna var emot idén, men de kördes över eftersom USA och Sovjet gjorde gemensam sak. Den brittiska regeringen beslutade år 1947 att ge upp sitt regeringsmandat över Palestina. Det trädde i kraft den 14 maj 1948, och det palestinska ”problemet” överlämnade man till FN att lösa. Den 29 november 1947 röstade man i FN för att dela Palestina i två stater, en judisk och en palestinsk. Trycket mot Truman var nu starkt från den judiska lobbyn i USA att han skulle erkänna Israel som en suverän stat, utan reservationer, så snart den hade proklamerats. De flesta medlemmarna i kabinettet var emot detta, men för att kunna vinna valet 1948 slängde man alla betänkligheter över bord och lät judarna få sin vilja fram till 100%.

Under månaden mars, då alla aktiviteter gick ut på att utmåla Sovjetunionen som ett fruktansvärt hot mot världsfreden, var samtidigt Förenta Staternas president och Josef Stalin fullt ense om att stödja den nya staten Israel.  Istället för en delning av Palestina tillgrep judarna där så mycket land man kom över innan de utropade staten Israel  14 maj 1948. Då var det forfarande den 13 i Washington D.C. på grunda av tidsskillnaden. Klockan 6:01 lokal tid utropades staten Israel , och klockan 6:11 erkände Förenta  Staterna den nya regeringen i Israel och Sovjetunionens erkännande följde. Det är viktigt att lägga märke till att två fientliga nationer här arbetade bakom scenen vid denna tidpunkt för att skapa staten Israel tvärsemot alla andra nationers vilja. Genast bröt ett krig ut i Mellanöstern där Egypten, Jordanien, Irak, Syrien och Libanon slog till i en planerad attack. Bakom denna attack stod England och Frankrike. Men det var Förenta Staterna och Sovjetunionen som i hemlighet kom den nya staten Israel till hjälp med militära medel från både Väst och Öst.

Vi som levde vid denna tid visste inte vad som hände bakom kulisserna, allt vi fick veta var att Sovjet planerade att ta över hela världen och att bara de ”välvilliga” Förenta Staterna kunde rädda världen från en sådan katastrof.

SLUTSATS
I detta nyhetsbrev har jag visat på de händelserna år 1947, och den första hälften av år 1948, och framställt den verkliga sanningen av vad som skedde, det som allmänheten inte visste vid denna tid. Det kalla kriget hade börjat, Öst och Väst blev två maktblock och staten Israel hade utropats.

Enligt Bibeln måste den kommande världsregeringen ha ett land i Israel att operera ifrån, ett globalt system som styr folken med full kontroll av all handel för att Satan skall kunna bli världsledare genom Antikrist och den Falske Profeten.


  1. För vidare studier i detta ämne rekommenderar jag följande böcker:

    • "WHEN PRESIDENTS LIE," BY Eric Alterman, published by Viking, the Penguin Group, New York, 2004

    • "THE BONUS ARMY, AN AMERICAN EPIC," by Paul Dickson and Thomas B. Allen, published by Walker and Company, New York, 2004.

  2. Se även "NATIONAL SUICIDE, MILITARY AID TO THE SOVIET UNION," by Antony C. Sutton, 1973, Arlington House, New Rochelle, New York.

 


Gå tillbaka till Svenska sidan