Satan angriper utbildningssystemen i världen

Fortsättning på "Sionismen är det antikristliga systemet"

av pastor John S. Torell
övers. Torbjörn Johansen

 

Djävulen inriktade sitt största angrepp på Förenta Staterna när illuministiska krafter lyckades bilda ett ockult sällskap vid Yaleuniversitetet 1833. Detta blev bekant som avdelning 322 av ett hemligt tyskt sällskap, Germanenorden, och blev stadfäst 1856 som The Russel Trust. Medlemmarna kallade det The Order of Skull & Bones (Skulls) och det kallades även Dödens Brödraskap.

Medlemskapet blev mycket begränsat i denna Orden, bara 15 studenter invigs varje år. Ingen kan ansöka om medlemskap. De unga väljs ut och blir ombedda att vara med. År 1983 hade 2 000 Yale-studenter blivit invigda i Orden och ca 5-600 är när som helst idag aktiva.

Medlemmar i Skulls befinner sig i bankvärldens toppskikt, inom industri, utbildning, nyhetsmedia, juridik, oljeindustri och politik.

Då jag begränsar min utläggning till Satans organisation så skall jag bara nämna tre medlemmar av Skulls: Senator Prescott Bush invigdes 1917, hans son, före detta president George Bush invigdes 1948, och hans sonson, nuvarande president George W. Bush invigdes 1968.

(George W Bushs favoritserie i TV är The Osbournes. Ozzie Osbourne har även besökt Vita Huset på Bushs begäran. Osbournes sångtexter utlöste åtminstone ett självmord på 1970-talet)

HUR DET AMERIKANSKA UTBILDNINGSSYSTEMET FÖRSTÖRDES
Det finns tre män som en dag måste svara inför Gud för det amerikanska utbildnings-systemets förstörelse och dessa tre var medlemmar i Skulls: Timothy Dwight, invigd 1849; Daniel Coit Gilman, invigd 1852; och Andrew Dickson White invigd 1853. De tre flyttade till Tyskland efter att ha utexaminerats på Yale. I Tyskland studerade de det Hegelianska filosofiska systemet. Så fort de återvände till USA klättrade de snabbt på den sociala stegen och fick möjlighet att påverka filosofin bakom den utbildning, som på mindre än 100 år givit oss det ogudaktiga, ateistiska skolsystem vi har idag.

Evolutionen lär man ut som fakta, inte som en teori, Bibeln och kristna moralregler har man tagit bort från grundskolorna, sexualundervisningens moraliska sida har man förvandlat till den grad att skolan numera delar ut gratis kondomer till eleverna. Denna undervisning saknar moraliska gränser och eleverna blir ständigt hjärntvättade med påståenden om att homosex skall accepteras och vara en tillgång i samhället.
Överallt prisar man sociala förändringar och berömmer socialismen, globalismen, och under 1970-talet marxist-leninismen (ex. i Zbignew Brzezinskis efterföljd).

Som resultat kan man se den moraliska nedgången i exempelvis USA: skilsmässorna uppgår till 60%, barn föds utan gifta föräldrar, man har dessutom mördat miljoner barn sedan aborter legaliserats 1973, få vill gifta sig och ta fullt ansvar som förälder. Brottsligheten ökar och fång- och mentalvård eskalerar.

Frukten av det nuvarande sataniska och förfallna utbildningsystemet kan upptäckas i valet av Bill Clinton som president. Han var en baby boomer, utbildad i hegelianism, drogmissbrukare under lång tid. En kvinnoförförare med ett omättligt begär, en kronisk lögnare, bunden till åtminstone 40 mord på folk som var i vägen för honom, som påverkade och charmade det amerikanska folket så han kunde sitta två perioder som president. Till och med när man kom på honom med Monica Lewinsky sade hans anhängare: Vem bryr sig vad han gör privat, bara ekonomin är stark.

Du skall veta att syndiga, korrupta, omoraliska, lögnaktiga, bedrägliga och gudlösa människor inte väljer ärliga och gudfruktiga ledare som står upp för sin sak i kristen anda. Eftersom de själva lever i moraliska avlopp, väljer de korrupta uslingar som återspeglar nationens syndfulla tillstånd.
Men en mycket större skada har åsamkats utbildningssystemet i världen, både i USA och resten av världen. Detta dolda system vill ta med oss, inte bara till omoralens
botten, utan in i "OCKULTISMEN."

DET ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET
Inte alltför många kristna vet något om det Antroposofiska Sällskapet. Dess grundare Rudolf Steiner föddes den 27 februari 1861 i Kraljevic, Österrike och dog den 30 mars 1925 (En annan välkänd österrikare, Adolf Hitler, införlivade en del av Steiners läror i den ockulta nazismen). Steiner blev introducerad i det förnyade Illuminati under Leopold Engels ledning, som i sin tur varit en av Adam Weishaupts lärjungar, samme Weishaupt som grundade Illuminati.

År 1902 blev Steiner övertygad lärjunge till Mrs. Anne Besant, som grundade det TEOSOFISKA SÄLLSKAPET, en annan djävulsk, ockult grupp.

Steiner blev generalsekreterare i dess tyska sektion tills 1913, då han blev tvungen att försvinna tillfälligt när det kom ut att unga elever hade blivit utsatta för övergrepp. Trots skandalen stannade dock femtiofem av de tyska logerna kvar, med Rudolf som ledare. Dessa loger hade vid denna tid omkring 2 500 medlemmar och man bildade vid denna tid det ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET.

För att främja sin ockultism bildade Steiner WALDORF-SKOLORNA, ett system som år 1969 hade givit upphov till ca 80 skolor i Europa och USA med 25 000 elever.
År tvåtusen har nu dessa siffror formligen exploderat eftersom statliga utbildare har använt Waldorf-metoden för att överföra kunskap från lärare till elever. Då de statliga utbildarna har förkastat Bibeln, har de istället använt sataniskt ockult material, och världens barn förbereds nu att ta emot Antikrist när han framträder.
Kärnan i Steiners utbildningsprogram är att studenterna skall lära genom att "leka och känna," inte genom akademiska studier. Med kunskap om detta förstår du också vad som är det främsta utbildningsverktyget i världen idag – UNDERHÅLLNINGSINDUSTRIN.

KÄRNAN I DEN SATANISKA UTBILDNINGEN
De judiska ledarna visste från början att den nyligen uppfunna filmkameran och dess efterföljare skulle utgöra det främsta utbildningsverktyget i världshistorien. Härnedan föreligger en kort historisk skiss för att få perspektiv på det hela:

Tolv år efter det amerikanska inbördeskrigets slut, 1887, uppfann Thomas Alva Edison fonografen. Tio år senare beställde Edison forskning för att kunna påbörja arbetet med en filmkamera. Den kom ut på marknaden 1893 och blev känd som kinematografen.
Den var inte portabel, och år 1885 demonstrerade de franska bröderna Lumiere sin kamera med 16 bilder per sekund. År 1886 hade Edison byggt sin egen version under namnet Vitascope och det öppnade dörren för biofilmen i USA. År 1902 gjordes den första amerikanska filmen – Det stora tågrånet – och filmindustrin var född.

I början var filmindustrins centrum New York, men år 1911 började man sätta upp filmstudior i Hollywood, Kalifornien. Det var amerikanska judar som utvecklade den gryende filmindustrin, Adolph Cukor, William Fox, Samuel Goldfish (senare Goldwyn), Louis B. Mayer, Carl Laemmle, Marcus Loewe, The Warner Brothers och några till. Cukor startade Paramount Pictures, som sammangick med Famous Players, Co.,
Jesse B. Laskys Feature Play Company och Paramounts disributionskedja. Samgåendet ägde rum år 1916.

Universal Studios grundades av Carl Laemmie år 1912 genom en sammanslagning av IMP med Powers, Rex, Nestor, Champion och Bison.

Goldwyn Picture Corporation bildades 1916 av Samuel Goldfish (senare Goldwyn) och Edgar Selwyn.

Metro Picture Corporation och Louis B. Mayer Pictures bildades av Lois B. Mayer år 1915 respektive 1917; och The Fox Film Corporation (år 1935 20th Century Fox) grundades av William Fox år 1915. Efter andra världskriget förenade sig Loew's, Inc. med dessa (som också blev moderbolag till MGM genom en sammanslagning med

Metro, Goldwyn och Mayer Companies, 1924).
För att ha kontroll över visningsrätten bildade Marcus Loew och Nicholas Schenk en nationell distributions- och patentkedja år 1919. Ett annat bolag gjorde samma sak, bildades 1922, First National Pictures som byggde sina egna produktionsateljéer i Burbank, Kalifornien.

År 1925 grundades Warner Bros Pictures, Inc. av Harry, Albert, Samuel och Jack Warner.

År 1924 grundade Harry och Jack Cohn Columbia Pictures.

Min huvudsakliga kunskap om att alla personer var judar som utvecklade filmindustrin i Hollywood kommer från judiska tidskrifter. Våra media ger sällan den informationen då de inte vill betraktas som "antisemitiska." Encyclopedia Britannica ger emellertid följande utsaga i sin 2000 CD-upplaga för datorer:

"Det är inte en tillfällighet att dessa personer samtliga var första eller andra generationens judiska immigranter från Östeuropa, de flesta hade sparsam utbildning, medan deras publik var till 90 % protestanter eller katoliker. Denna omständighet ifrågasattes under 1920-talet, när filmen blev ett massmedium, vilken var en del av varje amerikans liv och i en tid när Hollywood blev den huvudsakliga leverantören av amerikansk kultur till världen."

Det finns inte en enda människa på planeten jorden som inte har påverkats av den mäktiga filmindustrin med sina rötter i Hollywood. Den fråga jag skulle vilja ställa just nu är denna:

Var det en tillfällighet att alla dessa östeuropeiska judar startade filmindustrins geschäft och att de allihop "råkade" hamna i staden Hollywood i Kalifornien?
Jag hoppas kunna besvara denna fråga nedan och utmanar samtidigt vem som helst
att forska i saken som jag har gjort och ni skall komma till samma slutsats som jag.

AV DERAS FRUKT SKALL NI KÄNNA DEM
De orden uttalades av Jesus Kristus för omkring 1975 år sedan. Låt mig få citera hela skriftstället där Han talar om detta, så att hela träffsäkerheten i det Han sade kommer fram:
"Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?
Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt.
Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden.
Alltså skolen I känna dem av deras frukt." (Matteus 7:15-20)

Det är viktigt för läsarna att veta, att de judar som byggde upp filmindustrin kände varandra väl och hade samarbetat inom olika yrkesområden innan te tog sig an just filmindustrin. De mest framstående i Hollywood var Adolph Cukor, född i en judisk familj i Ricse, Ungern år 1873, Samuel Goldwyn (Schmuel Gelbfisz) född i Warzawa 1879, Louis Mayer född 1885 i Minsk, Ryssland och Marcus Loew född 1870 i New York av judiska föräldrar som invandrat från Österrike. William Fox (Wilhelm Fried) föddes i Tulchva, Ungern 1879. Samuel Goldwyn var svärson till Jesse Lasky.

Om dessa människor hade varit gudfruktiga hade de säkert blivit till stor välsignelse för världen. Men de ärade inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. De var istället utövande kabbalistiska judar, som inte bara gjorde sig stora pengar, utan också verkade för att bringa sin "messias" till världen – "DEN HELIGA ORMEN."

Då det kabbalistiska synagogsystemet hade bestämt sig för att ta "DEN LÅGA VÄGEN," blev dessa människor och deras efterträdare världens största producenter av all ont, vidrigt och elakt som kan visas på en bioduk.

År 1915 var 15 000 personer anställda i Hollywoods studior och mer än 60% av den amerikanska filmindustrins utbud producerades i denna stad. Unga kvinnor och män samlades till staden, lurade av dess så kallade "glamour."

När de kom till Hollywood blev de tvungna att inse den bleka sanningen att kvinnorna inte kunde behålla sin jungfrudom och hoppas att bli filmstjärnor ändå, och de unga männen måste vara villiga att sodomiseras av de så kallade "talangscouterna."
I huvudsak måste både kvinnor och män som ville bli filmstjärnor bli prostituerade för att nå sitt mål. Maktens män inom filmindustrin var glupande hundar med brinnande sexuella perversioner som inte kunde släckas. Hollywood blev snabbt ett nytt Sodom och Gomorra, vilket gäller än idag (2004).

Det dröjde inte länge förrän Hollywood blev känt som ett "Mecka" för skilsmässor, alkoholism, drogmissbruk och perversa sexorgier, en stad där barnövergrepp begicks och pedofiler fick gå lösa.

Manliga och kvinnliga homosexuella var (är) fria att leva ut sina perversa livsstilar, sadism florerade i de många horhusen, fyllda av unga människor som försökte skaffa filmjobb.

Satanister och häxor fann en fruktbar grund för att rekrytera nya medlemmar och även locka ungdomar till sina sammankomster för att kunna döda dem i ritualmord. Hollywood hade blivit ett tillhåll för onda andar och var en mix av Babylon, Sodom, Gomorra och Nineve på samma gång. Allsköns laster kunde påträffas i detta nya "avloppscenter," där inget är heligt, inte ens ett människoliv.

Inte alla filmer var helt genomruttna. Cecil B. De Mille brukade producera en del bibelfilmer:

De tio budorden (första vers. 1923, och en andra i färg, 1956)
Konungarnas konung 1927
Simson och Delila 1949

Men manusförfattarna var inte trogna Bibeln och de som såg filmerna fick ett lösryckt, och ibland, ett falskt intryck av Bibeln.

Roy Rogers och Dale Evans var hängivna kristna och deras filmer var anständiga. Men den generella trenden även i så kallade "goda filmer" var att bygga upp en sorts "amerikansk dröm" där det inte fanns något behov och någon plats för Gud. För det mesta blev kristna predikanter och kyrkoherdar avbildade som klåpare och "idioter," klumpiga, inte värst klyftiga och som bedrar sin egen församling. Filmen Elmer Gantry (1960) där Burt Lancaster spelade huvudrollen riktade ett dråpslag mot Jesu Kristi församling.

Den amerikanska publiken blev mer och mer upptagna, av sig själva, av sina barns utbildning, middagsdanser, cocktailparties, spel om pengar, olika shower etc. Sport blev en sekulär andra religion i USA, och det var filmindustrin som populariserade rökning, så att varje kvinna ville vara en "Lauren Bacall." I de flesta filmer höll aktörerna och aktriserna ett glas sprit i ena handen och en cigarett i den andra.

Det var för massorna filmmogulerna skapade superstjärnorna...

Först kom Rudolph Valentino 1921. När han dog vid 31 års ålder förorsakade det en världsvid hysteri, kvinnor begick självmord och när hans kropp visades upp offentligt stod folk i kö elva kvarter bort för att se honom. Ett upplopp utbröt vid hans begravning. Kvinnor i svart kom till hans grav år efter år för att dyrka honom, på samma sätt som Elviskulten senare.

En ny klass av "gudar och gudinnor" skapades med de så kallade "filmstjärnorna" som fick namnet "det vackra folket." En subkultur bildades kring dem, det s.k. The Jet Set. För att påminna läsaren om de dekadenta och omoraliska människor som blev 1900-talets förebilder finns här en kort lista. Många av dessa filmstjärnor var kända för sina många skilsmässor, alkohol- och narkotikamissbruk, äktenskapsbrott, hor, inblandning i det ockulta och inte sällan oförmögenhet att hantera det "nya" livet, vilket ofta ledde till självmord.

Greta Garbo (f. 1905 i Stockholm)
Ingrid Bergman (f. 1915 i Stockholm)
Judy Garland (f. 1922 i Grand Rapids, Minnesota)
Marilyn Monroe (f. 1926, Los Angeles)
Elisabeth Taylor (f. 1932, London
Sophia Loren (f. 1934 i Rom, Italien)
Brigitte Bardot (f. 1934 i Paris, Frankrike)
Jane Fonda (f. 1937 i New York)
Barbra Streisand (judisk aktris/sångerska, f. 1942 i Brooklyn, New York)
Charlie Chaplin (f. 1889, London, England)
Humphrey Bogart (f. 1899, New York)
Clark Gable (f. 1901 i Cadiz, Ohio
Cary Grant (f. 1904 i England)
John Wayne (f. 1907 i Iowa)
Errol Flynn (f. 1909 i Australien)

Som tillägg till denna lista av mänskliga vrak med sina förvridna liv kan vi tilllägga:
Dean Martin, Jerry Lewis, Frank Sinatra, James Dean, John Travolta, och tusentals andra.
Lucille Ball var lögnens drottning och Red Skelton, känd för sin humor, var en hög frimurare, Dolly Parton blev känd för sina förstorade bröst. Sharon Stone hör till en grupp hårda skådespelerskor utan mycket hänsyn, takt och ton, som har usel sexmoral och är fula i munnen.
Madonna är en produkt av många decenniers förfall som säljer sin kropp på scenen, vill ha barn utan att ha en man, som fick tag i en "maskulin hingst" som gjord henne gravid.

Michael Jackson (f. 1958 i Gary, Indiana) anklagades för att ha sodomiserat en liten pojke, men kom undan med en ekonomisk uppgörelse vid rättegången.

Roman Polanski, född av judiska föräldrar i Paris 1933, förlorade sin mor i ett koncentrationsläger. Istället för att vända sig till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, blev Polanski besatt av sex och ockultism. År 1962 immigrerade han till USA och bosatte sig i Hollywood, där han blev filmregissör. År 1968 regisserade han filmen "ROSEMARY'S BABY," där en kvinna i New York blir havande med Djävulen.

Polanskis andra fru Sharon Tate blev mördad 1969 i Polanskis hem i Hollywood när en grupp mördare från Charles Manson och hans satanister bröt sig in, band Sharon Tate i en stol och skar barnet ur kroppen. Barnet dog, liksom Sharon Tate. Fem andra personer som också uppehöll sig i huset blev också mördade.
Polanski var inte hemma vid morden.

År 1977 greps Polanski av polisen, misstänkt för sexuella övergrepp mot barn. Som den rike man han var, ställde han upp med en borgenssumma och flydde sedan till Frankrike. Med hans förbindelser i höga kretsar var det omöjligt att få honom utlämnad till USA.

Filmen THE MATRIX ledde till de fruktansvärda morden i Columbine High School.
En särdeles ockult film är SLEEPY HOLLOW (1999) där en kvinna har vigt sitt liv till Satan och regissören Tim Burton visar halshuggningar från alla upptänkliga vinklar. Denna film kommer också från bolaget Paramount.

ETT PERSONLIGT VITTNESBÖRD
Jag föddes i Sverige år 1939, och när jag växte upp värnade mina föräldrar om mig för att jag skulle slippa filmindustrins usla produkter. Jag gick i söndagsskolan i 13 år och fick lära mig om Gud. Då televisionen inte började sända på allvar förrän 1958 var det enda som influerade från utsidan radion. När jag blev fjorton år var det slut på söndagsskolan för mig. De svenska kyrkorna har inte söndagsskola för tonåringar och vuxna som här i USA.

Jag träffade en ny vän på gymnasiet och han drog med mig på bio. När jag väl sett en film blev det som en drog, jag blev rejält biten och kunde aldrig få nog av de rörliga bilderna. På kort tid förändrades min personlighet, jag klädde mig som filmstjärnorna och de påverkade alla områden i mitt liv. Eftersom alla mina kamrater rökte, började jag också röka. Jag upptäckte kvinnor och studerade pornografi, drack alkohol, och när jag gick ut med flickor så gjorde jag vad jag inte skulle ha gjort.

Min moral var borta, mina kamrater och jag blev sådana som de vi sett uppträda i filmerna. Hela 1958 års klass i gymnasiet hade blivit påverkad av detta. Förutom några allvarligt kristna förlorade alla sin oskuld, rökning och sprit var normen och många blev sammanboende istället för att gifta sig. Mitt fruktansvärda tillstånd av
syndfullhet skulle vara tills den dag Jesus Kristus blev min Herre och Frälsare 1965.

MAKTENS MELLANHÄNDER VISAR SITT RÄTTA ANSIKTE
Ca 1927 övergick filmindustrin från stumfilm till ljudfilm. På mindre än 15 månader hade alla de största bolagen gjort ljudfilm och intäkterna hade ökat med 600%.
Men omställningen blev dyrbar, uppskattningsvis 350 miljoner dollar. Ingen av ljudfilmsstudiorna hade den sortens pengar, så de blev tvungna att låna upp pengarna från två judiska bankgrupper, THE MORGAN GROUP och THE ROCKEFELLER GROUP.
När dessa tagit kontroll över filmindustrin kunde bankirerna, Rockefellers och Morgans ha förändrat den moraliska inriktningen i nya filmer, men något sådant inträffade inte.

***

"Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet;
i det land där rätt skulle övas, gör han då, vad orätt är, och ser icke HERRENS överhöghet." (Jes. 26: 10)

"De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar
och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri." (Upp. 9: 18)


copyright © EAEC, Inc.

Gå tillbaka till Svenska sidan