Kommer Kristi församling att vakna före Antikrists framträdande eller först när han är på plats i Jerusalems tempel?

Av John S. Torell
Översättning: Thorbjörn Johansen

Nyhetsbrev för Maj 2002

De flesta av dagens kristna är mycket fascinerade av profetior om framtiden. Och de vill gärna veta i förväg när Jesus kommer tillbaka. Vilken som helst undervisning om Antikrists framträdande och Vilddjurets märke drar mängder av åhörare, och folk köper böcker, audio- och videokassetter som handlar om den yttersta tiden.

De flesta som studerat den yttersta tiden före och under 1900-talet, har avslutat sin gärning på jorden och finns nu antingen i himlen eller i helvetet.

Studier av den yttersta tidens profetior bör ge till resultat att var och en drar sig närmare Kristus och lever ett kristet liv som bär frukt och slutar jaga efter det senaste som sägs i ämnet.  


Jesu lärjungar var människor som vi. Även de ville ha visshet om när Jesus skulle komma tillbaka och införa sitt rike. Om detta kan du läsa i in Matteusevangeliets kapitel 24. Jag undervisar också om detta i radio för närvarande. Vi ska nu studera lärjungarnas fråga om den yttersta tiden och det svar som Jesus gav dem:

När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: 'Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt kommer att brytas ner.’

När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ’Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?’ Jesus svarade dem: ’Se upp så att ingen bedrar er. Matt. 24: 1-4.

FÖRFÖRELSE
Bedrägeri eller förförelse är det enda vapen Djävulen har, för Gud har tagit ifrån honom hans forna styrka och maktbefogenheter (Kol. 2:14-15; Upp. 12:7-17). Samtliga av världens politiker, litar idag på att deras ’nyhetsfrisörer’ förändrar "sanningen" för att lura väljarkåren till att rösta på just dem. Alla företag anlitar ständigt konsultfirmor i pr-branschen för att kunna sälja mer av sina produkter. Pr-firmorna gör opinionsundersökningar för att studera vad folk tycker. TV förlitar sig enbart på tittarsiffror när de väljer program. Världens olika regeringar har egna pr-avdelningar som får jobba övertid för att kunna dölja sanningen för folkmassorna.

ATT LJUGA HAR BLIVIT ETT HEDERVÄRT YRKE PÅ DEN POLITISKA ARENAN.  Många får hög lön för att producera falska rapporter och lura folk. När Jesus tillfrågades om ändens tid, är det därför inte underligt att han började med just denna varning: "Se upp så att ingen bedrar er!"

Världsregeringen, i fortsättningen kallad V R, är inget undantag. I det krig som pågår mellan Israel och det palestinska folket i Mellanöstern, finns det en del saker som V R absolut inte vill ha: bilder på stridsvagnar som skjuter in i hus, krossade bilar och döda civila som ligger på gatorna. Något måste offras, och friseringssteg nummer ett heter avledning. Eftersom V R i stort sett kontrollerar media i Europa och Amerika kan man ganska lätt ordna med avledningsmanövrer.

Den nuvarande kris som omger den katolska kyrkan är inte ny. Den har funnits länge, men VR har skyddat den katolska kyrkan och media undersökte den inte närmare. Med tanke på händelserna i

Mellanöstern den senaste tiden, måste det amerikanska folket distraheras, och budskapet gick ut: -Gräv upp all smuts som finns och blås upp pedofilkrisen på TV och i pressen.

Vänd all uppmärksamhet från dödandet av palestinier, låt dem diskutera och bli upprörda över att katolska kyrkan väljer att mörklägga sodomi, våldtäkt och allmän sexuell omoral hos sina präster. Detta i sin tur tvingade katolska kyrkan att göra en "SKADE-KONTROLL" och det var därför påven blev tvungen att kalla in alla amerikanska kardinaler till Rom för konsultation. Var säker på att alla nyhetsfrisörer som är anställda av katolska kyrkan nu får jobba extra hårt. Påven och hans lakejer förbannar säkert Världsregeringen (V R) för att den har gjort detta mot dem.

JUDARNAS NYHETSFRISÖRER
Staten Israel har en propagandaavdelning som officiellt kallas utrikesdepartementet. Gideon Meir är chef för "Public Relations" på vanlig engelska Public Lying (offentlig lögn). För att försäkra sig om att det israeliska budskapet är klart och enhetligt, är det bara sex personer som har rätt att ge intervjuer till till utländska media.

Ra’anan Gissing, Dore Gold och Avi Pazner representerar premiärministeriet, medan Gideon Meir, Arieh Mekel and Dani Schek representerar utrikesdepartementet.

För att vara säkra på att deras mediaframträdanden blir tillfredsställande, coachas de av en Linda Lovitch, expert på offentliga tal. Gideon Meir gottar sig och kallar de sex ett "dream team", en fras som användes om O.J. Simpsons försvarsadvokater när de lyckades rädda Simpson från att fällas för mordet på sin fru för några år sedan. En artikel som nyligen fanns införd i en judisk publikation konstaterar:

"Israels känsla av att behandlas orättvist av internationell media är inte något nytt. Men de militära aktionerna och den TV-övervakning de har fått, belyste, vid en mycket känslig tidpunkt, några av Israels operativa dilemman och pr-problem. När Israel till exempel går in på palestinskt territorium med stora styrkor, eller använder sig av precis vapenteknologi som ska minimera antalet civila offer, blir intrycket en Goliat som står mot en palestinsk David, och tendensen går mot att ta parti för den underlägsne. Vad värre är, säger Meir, när Israel anfaller, får vårt PR den nästan omöjliga uppgiften att motsäga bilder med ord. -När en stridsvagn går in i Ramalla ser det inte bra ut på TV, säger han. Visst kan vi förklara varför vi är där, och det gör vi. Men med ord. Vi får bekämpa bilder med ord."

I dagens värld räcker det inte att vinna ett krig på slagfältet, det måste också vinnas på PR-sidan. När massaker anställs på civila, måste friseringsapparaten kunna övertyga världen att massakern kan rättfärdigas, eftersom resultatet av den blir gott och inte ont. Den tyske juden Josef Goebbels som var Adolf Hitlers propagandaminister, sa så här:

"Upprepa en lögn tillräckligt länge och folk kommer att tro på den."

I samma artikel från den judiska publikationen från den 22 april 2002, kan man läsa följande:

"Det är uppenbart att israelisk PR möter uppförsbacke, särskilt i Europa. Kortleken är blandad till vår nackdel; hela den grundläggande assymetrin i den israelisk-palestinska ekvationen."

Det vi uppfattar, är ensidighet i diplomati och media, för att inte tala om tecken på antisionism och återuppvaknande antisemitism.

Till och med de direkt inblandade tjänstemännen tycker att Israel kan och bör göra bättre ifrån sig, och de senaste veckorna och månaderna har de gett den militära operationen ett nytt ansikte med att producera en ström av videokassetter, CD och ströskrifter och hyrt PR-firmor för att få igenom budskapet mer professionellt . . . .

"Det NYA PAKETET är inte den enda förbättringen vi gjort den sista tiden. Koordinationen mellan premiärministeriet, utrikesministeriet och armén har blivit mycket bättre. Omedelbart efter Israels intåg i Ramalla bildade regeringen en informationsavdelning i Jerusalem Convention Center, med talesmän från IDF, den militära säkerhetspolisen, Shin Beths olika säkerhetstjänster, koordinatorn för regeringsaktiviteter på Västbanken och Gaza, polismyndigheten, regeringens pressavdelning, premiärministeriet och utrikesdepartementet. Den nya mediaapparaten visar framfötterna . . . .

"Alla är inte överens om det. Det finns säkert en vida spridd kritik mot deras kollektiva kompetens.

Gissing beskrivs inofficiellt av en korrespondent som en sorts ’attackhund’, som skrämmer tittare genom vad som uppfattas som ett högljutt, och överdrivet aggressivt tonläge. - Meir, som själv är ett ständigt intervjuobjekt, kritiseras inofficiellt till och med av en del av sina egna kollegor, för att han tar på sig rollen som ledande talesman, när han, stel och besvärad, framträder i TV.

"Tanken är därför nu, att ta in mer professionell pr. För några månader sedan kom en amerikansk judisk aktivist fram till Meir och föreslog att Israel skulle hyra in pr-experterna James Carville och Stanley Greenburg, beryktade för att kunna skapa framgångsrika valkampanjer världen runt, inklusive Israel.

’Problemet var bara,’ framhåller Meir, ’pengarna. Vi hade helt enkelt inte råd med dem. De ville ha 1.2 miljoner dollar bara till opinionsmätningar.’ Budgeten, hävdar Meir är den huvudsakliga faktor som gör att Israels PR-verksamhet går dåligt.’ Den årliga budgeten för utrikesdepartementets PR, säger Meir, ’är 9 miljoner dollar, vilket är mindre än hälften av vad telefonbolaget Bezeq lägger på PR och annonsering årligen’.

"Han har ändå kunnat leja en PR-firma i New York, tänker göra samma sak i europeiska länder och har redan lejt en lokal guru, Motti Morel, som förut har skapat en följd av framgångsrika kampanjer för Benjamin Netanjahu and Nathan Sharansky. ’Vi är inte bra på det visuella, så vi vill att han ska skapa media-evenemang och producera specialvideor, säger Meir. Vi vill att han ska paketera vårt mediabudskap. Sedan sliparPR-firmorna utomlands vidare på dem, för sina målgrupper i media.’

"Nyckeln till Israels pr-framgångar på lång sikt tror Meir finns att hämta på universiteten i USA och Europa. Förmögna judar som Howard Schulz, ägaren till Starbucks-kedjan, hjälper till med projekt för studenter och omfattar seminarier som hålls i både Israel and USA, i vilka studenterna får höra Israels framställning av krisen."

DEN NAKNA SANNINGEN
En del kanske känner sig uttråkade att det jag har skrivit här. Men om du läser det under bön, och ber att Gud uppenbarar sanningen för dig, så kommer du snart att lägga märke till något mycket skrämmande. Diskussionen inom regeringskretsar i Israel handlar inte om hur man ska få slut på dödandet, utan hur man ska kunna dölja det med smart reklam, genom att använda de allra bästa "mediaknallarna" idag.

Adolf Hitler visste att folkopinionen antingen skulle fria eller fälla en regim. Det visste kommunist-ledarna i forna Sovjetunionen, Castro på Kuba och ledarna i Kina.

Kommer du ihåg massakern på Himmelska Fridens Torg den 3-4 juni 1989, när mängder av folk blev krossade av stridsvagnar mitt framförTV-kamerorna? Alla trodde att denna massivt brutala händelse aldrig skulle glömmas, och att detta skulle bli slutet på kommunistregimen i Kina.

Men det blev inte så. Det kinesiska propagandaministeriet gick till aktion och 13 år senare har man glömt det hela. Ingen tänker på det längre. Om du frågar en vanlig medborgare i Kina idag, var det bara en politisk händelse som blåstes upp av dekadenta västdemokratier.

Det är inte underligt att Jesus sa "se upp så att ingen bedrar er." Förförelse är idag en miljonaffär i dollar och blir mer och mer sofistikerad för varje dag.

KRISTNA UTNYTTJAS FÖR ATT SPRIDA PROPAGANDA
Ett stort antal kristna organisatIoner är knutna till det israeliska utrikesdepartementet. Mike Evans, en amerikansk evangelist och omvänd jude, är förmodligen en av de mest uttalade understödjarna av staten Israel, och hans material påverkar miljoner kristna i USA. Till sådana pastorer kan också räknas Pat Robertson, Jerry Falwell, Hal Lindsey, John Hagee etc.

Just nu, medan jag skriver mitt nyhetsbrev, pågår ett ett PR-krig om vad som hände i Jenin, när de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) anföll staden och flyktinglägret där. FN har försökt få komma in i staden och det förstörda flyktinglägret i ca en vecka, för att undersöka om det har förekommit en massaker av palestinier där. Den israeliska regeringen har nekat dem tillträde och uppehållit dem så att inte FN-delegation har kunnat undersöka på plats vad som egentligen hände.

OM DET INTE HADE FÖREKOMMIT NÅGON MASSAKER, så skulle Israels regering välkomnat och insisterat på en omedelbar inspektion för att visa världen sanningen! Men vad brukar hända på en brottsplats? Förövarna vill alltid ha litet tid att undanröja spåren efter sig innan polisen kommer. Under slaget om Jenin reste någon i Israel krav till den israeliska högsta domstolen, och begärde att IDF inte skulle tillåtas flytta på döda palestinier, utan lämna över kropparna till deras familjer för begravning. Högsta domstolen tog ärendet under behandling, och bestämde:

"ISRAELS FÖRSVARSMAKT HAR INTE TILLÅTELSE ATT FLYTTA KROPPAR OCH BEGRAVA DEM I MASSGRAVAR PÅ ANDRA PLATSER!"

Nyheten om domstolsutslaget sändes i USA av CBS Radio Network i några timmar och togs sedan bort, utan fler kommentarer. Vem ordnade så att det försvann så kvickt? Man kan bara gissa.

Den 25 april 2002 sattes en massiv e-mailkampanj igång av Intercessors Network, i Sverige också kallat Bönehus Norden. Ledaren för den svenska grenen av denna organisation är Lars Widerberg från Linköping i södra Sverige. Ämnet i mailen var: JAG KUNDE INTE STÅ UT MED LÖGNERNA."

Hans rapport börjar med hur utrikesministern Colin Powell meddelat den senaten underställda sk finanskommittén för militära operationer utomlands, att det inte hade förekommit någon massaker i Jenin, utförd av IDF.

Efter detta kommer en rapport av Asaf Haim, en israelisk "media-knalle." I ett skriftligt uttalande, publicerat den 22 April 2002, sades följande: "Dr David Zangen, en äldre barnläkare vid Hadassah Hospital i Jerusalem, som fick inkallelseorder till armétjänst i Jenin, trodde inte att han samtidigt också skulle ingå som ett led i Israels informationskampanj. Han är vanligtvis en stillsam person, men anklagelserna från Terje Larsen, FN:s sändebud tillMellanöstern, om en påstådd ’massaker’ utförd av Israel i Jenin hade gjort honom rasande. Dr Zangen kunde inte lägga band på sig, utan ringde upp israeliska arméns radiotjänst för att protestera mot Larsens anklagelser.

Dr Zangens kommentarer är särskilt betydelsefulla, eftersom han behandlade både sårade israeler och palestinier med samma omsorg. På så sätt blev Dr Zangen talesman för IDF för en dag. Hans berättelse sprider ljus över vad som verkligen hände i flyktinglägret."

Sedan kommer en 2.5-sidig rapport om hur ädel den israeliska armén är och om hur de sträckt sig till det längsta för att inte döda civila, dessutom gav man vård även till sårade palestinska soldater och civila.

Vem som helst som är utbildad i kontraspionage förstår att det "ligger en hund begraven" i denna PR-kampanj. Eftersom IDF har total kontroll över Jenin och om det inte förekommit massdödande, skulle IDF för länge sedan bjudit in FN och andra instanser för att själva undersöka och rapportera sina fynd.

Om det förekommit en massaker, skulle detta komma fram vid en undersökning. Därför måste det israeliska UD gå emellan och tala om att "elaka antisemiter och antisionister försöker smutskasta Israel och ta hem propagandavinster för palestinierna. Och eftersom "Gud är på Israels sida", kan detta inte ha hänt.

Eftersom de flesta kristna inte vet så mycket om saken, kommer de att tro på denna pressrelease från det israeliska UD, vidarebefordra den till andra medlemmar i de kristna församlingarna, samt tala om, hur hemska palestinierna är, och hur goda och snälla israelerna är.

Den 27 april gick den israeliska regeringen med på att låta FN-kommissionen komma, vilket också ägde rum på söndagskvällen den 28 april.

Men en av förutsättningarna som den israeliska regeringen krävde, enligt CBS i USA, var att FN i förväg lovade att inte åtala någon inom den israeliska armen, IDF, för eventuella krigsförbrytelser. Om det inte hade förekommit någon massaker, varför krävde man ett sådant löfte?

[En personlig notis: Lars Widerberg är en sk "kristen sionist". När jag hade publicerat min bok på svenska: Bibelns budskap i de yttersta dagarna 1982, var Widerberg en av de som började svärta ner mitt namn genom att kalla mig antisemitisk. Han tog kontakt med vissa personer och varnade dem för att ha med mig att göra.

Jag kände inte Widerberg vid den här tiden. Det var först i år som jag råkade se hans namn på en svensk hemsida. Då författade jag ett vänligt brev och sände till honom. Han svarade spydigt och skrev att jag var en så lågt stående varelse, att han inte ville öda någon tid på en sådan som mig. Vidare skröt han om hur stor skada han hade åstadkommit på det svenska arbete jag bedriver, och att han kontrollerar mina aktiviteter. Jag undrar vem han rapporterar till?]

DET VERKLIGA SJÄLVSTÄNDIGHETSKRIGET
Hirsh Goodman, en välkänd judisk redaktör som bor i Israel skrev den 22 april 2002 en flammande uppfordran till det judiska folket, som visar ganska väl hur det politiska ledarskapet i Israel tänker. Här följer några utdrag från hans artikel:

"SEDER-NATTEN (påsknatten] 2002 KOMMER MAN ATT MINNAS SOM ISRAELS KRISTALLNATT – den natt då palestinierna gick för långt, genom att skicka en självmordsbombare under påsken till Park Hotel i Netanjah och där mörda 22 personer och såra dussintals. Detta var ett grovt utslag av antisemitism, inte antisionism, den var riktad mot vår judiska själ, inte mot den judiska staten. . . .

"Kriget för självständighet 1948 utkämpades mot arabvärlden när den försökte kväva Israel i sin linda. . . .

"Detta är annorlunda. Det här är det första krig sedan självständighetskriget som Israel utkämpar för sin överlevnad; det här är den första gången Israel möter sin verklige fiende. Inte araber, som kämpar å palestiniernas ’vägnar’, utan vår huvudsaklige fiende, palestinierna själva, under Arafats ledarskap.

Det är inte ett krig på avlägsna sanddyner i Sinai, utan ett krig inpå knutarna, i våra kvarter, på vår tröskel, i våra hem. Det är Israels verkliga självständighetskrig. Om vi förlorar det, förlorar vi vårat land. . . .

"ISRAEL PÅBÖRJAR DETTA KRIG VÄL FÖRBEREDDA. VI KAN hantera hot från Iran, Irak, Syrien, Libanon, palestinierna och vem som än bestämmer sig för att gå in i konflikten, på samma gång.

Visst har vi problem. Bosättningarna är en mardröm, ett jättelikt historiskt misstag, ett slöseri med miljarder dollar och ett slag i ansiktet på freden. Det finns dessutom befälhavare som vägrar tjänst i territorierna. Sharon är gårdagens man, utan visioner, och hans ministär är kraftlös. Vår ekonomi tar skada och det gör även vi, folket, som aldrig vet var döden visar sitt ansikte nästa gång. . . .

"Detta blir förmodligen Israels sista krig. Det kommer att ta slut inom ett år eller två, eller tre eller fyra – sedan Arafat och Sharon har avgått och ett nytt ledarskap för konflikten till ett logiskt slut, med Israel ute ur territorierna och palestinierna uppriktigt nöjda med en tvåstatslösning.

"Men tills dess är detta ett krig. Tack och lov, så har vi helikoptrarna och missilerna, vår teknologi och styrka. Deras hat känner inga gränser. Svaret är vår militära mod. Detta måste användas med klokhet. Men palestinierna ska veta att vi redan har mött förintelsen. Aldrig mer."

Vad du nyss har läste är Goodmans ord och staten Israels officiella inställning. Kriget kommer att fortsätta tills palestinierna är krossade och tempelberget i Jerusalem är rensat på alla islamiska byggnader.

Israeliska utrikesdepartementet anklagar Arafat för att säga en sak på engelska till världen, och en annan på arabiska till sina egna. Israelerna gör likadant; deras propagandaavdelning säger en sak utåt, medan man till det egna folket säger hela sanningen: PALESTINIERNA SKALL KROSSAS, PÅ DET ENA ELLER ANDRA SÄTTET.

Som kristen bör du ta ställning till denna fråga. Israelerna rättfärdigar sig själva genom uttalandet att de bodde i landet för 2000 år sedan och har rätt att återvända och ta tillbaka det.

Palestinierna å sin sida säger att de har bott i landet i åtminstone 2000 år, de är födda i landet och tycker därför att landet tillhör dem.

Judarna förklarar att Gud gav landet till Abraham, och att det därför tillhör dem för tid och evighet.

De flesta kristna accepterar denna motivering. Men om vi läser löftena till Israel, säger Gud också att om de syndar och går sin egen väg, kommer Gud att ta ifrån dem landet och förskingra dem ut över hela världen. I den yttersta tiden kommer Gud att återföra en del av dem. Men judarna hjälper sig själva istället och lämnar Gud utanför ekvationen, utom när det gäller propagandasyften. 5 Mos. 4:20-28; 30:10-20; Jes. 10:20-23; Rom. 11:25-29.

Det tragiska denna gång är att det inte är Gud som leder judarna tillbaka till Palestina, utan istället är det Djävulen själv som har bestämt sig för att inta landet med våld, sätta upp sitt tempel och ge världen till Antikrist, och värst av allt, många kristna hjälper honom, genom att stödja staten Israel i dess nuvarande skick med finansiella medel och propaganda.Tala om bedrägeri! 2 Tess. 2:1-13. Medan alla de som står emot Antikrist och hans system stämplas som antisemiter och behandlas som pesten.

LEKEN ÄR BLANDAD TILL PALESTINIERNAS NACKDEL
Den amerikanske ambassadören i det som är den nuvarande staten Israel, heter Daniel Kurtzer, en amerikansk jude. Mr. Kurzer blev utnämnd till ambassadör för Israel i juli 2001 när Martin Indyk, en annan amerikansk jude lämnade posten. Precis som senatorn Joseph Lieberman (som var parhäst med Al Gore under den senaste presidentkampanjen i USA) är han ortodox jude.

(Ortodox judendom är den mest rigorösa grenen av de olika judiska "kyrkosamfunden." De håller sig strikt till traditionella trossatser, seder och bruk.

Toran [de fem Moseböckerna] och den muntliga traditionen, kodifierad i Mishna och tolkad genom talmud, är för dem omutligt fixerad och kvarstår som enda norm för religiös efterlevnad. De judar som omfattas av detta trossystem iakttager daglig tillbedjan, lagar om diet, traditionella böner och ceremonier, regelbundna och intensiva studier i toran, separation mellan männen och kvinnorna i synagogan, strängt iakttagande av sabbaten och religiösa högtider och tillåter inte instrumental-musik under sina gudstjänster.

En oppositionell grupp med rabbi Samson Raphael Hirsh i spetsen, gjorde en utbrytning i USA på 1800-talet. De godkände modern klädsel, användande av det lokala språket i predikan och en mera positiv syn på modern kultur.

Ortodoxa synagogor iUSA har bildat en organisation med namnet "The Union of Orthodox Jewish Congregations of America.")

Daniel Kurtzer, 52, växte upp i staden Elizabeth i New Jersey, och studerade i den lokala ortodoxa externatskolan, Jewish Educational Center. Rektorn hette rabbi Pinchas Teitz och var välkänd för sin starka opposition och sina protester mot behandlingen av ryska judar i Sovjet.

Under studenttiden vid Yeshiva University in New York City läste han judisk filosofi och hassidism med rabbin Norman Lamm. Efter sin examen innehade han tjänsten som dekanus (dvs, hade hand om disciplinen) på universitetet en en tid. Som tredjeårselev studerade han vid Hebrew University i Jerusalem. Daniel Kurtzer med frun Sheila, har tre söner vilka nu studerar vid universitet i USA, dessa tre har också utexaminerats av den sionistreligiösa ungdomsrörelsen "Bnei Akiva."

Kurtzer blev medlem av det amerikanska utrikesdepartementet i mitten på sjuttiotalet, där han ville ägna sig åt mellanösternfrågor.

Under det tidiga nittiotalet bestod gruppen för fredsarbetet i Mellanöstern mest av folk med judisk härkomst under ledning av Dennis Ross.

Kurtzer är dock inte så populär hos andra ortodoxa judar. De tycker att denne är alltför "snäll" mot palestinierna och att han driver ’duvornas politik’, och kritiseras för att ha försatt sig i en position där han är tvungen att välja USA:s intressen före Israels.

"Judar som Kurtzer väljer att förbise sionistrevolutionen och de möjligheter den erbjuder att tjäna sitt eget folk i första hand" säger Efraim Zuroff, en israelisk historiker i amerikansk ortodoxi."Och en av grundpelarna inom ortodox lära är att det egna folkets intressen alltid har prioritet."

En judisk publikation intervjuade Kurtzer i april 2002, och ställde följande fråga till ambassadören:

"Är du sionist?" Han svarade: "Givetvis. Som en människa med stark känsla för judiskt ursprung och uppfostran, är det en absolut rättighet för vårt folk, speciellt efter 2 000 års exil från vårt land, att vilja ha en oberoende nation, och att kämpa för den, och att göra detta i ett hemland som alltid varit vårt. Det finns antagligen de som gläds lika mycket som jag över detta, men ingen är gladare än jag över att det blivit en verklighet.

Svaret på nästa fråga borde göra varje hängiven amerikan kylslagen:

"Vad skulle du göra om den amerikanska politiken äventyrade Israels säkerhet? Finns det gränser för vad du tolererar?"

Svaret blev:

"Svar ja. Men det kommenterar jag inte här. Tack och lov bor vi inte på en planet där den frågan någonsin kommit upp."

Enligt konstitutionen och de ursprungliga riktlinjerna för politiken i USA måste varje amerikansk ambassadör i utländskt land vara strikt lojal mot USA och aldrig mot någon främmande regering. Det är tydligen så att både den förre och den nuvarande amerikanske ambassadören i Israel har dubbla lojaliteter. Måste de välja sida, kommer de att prioritera Israel före USA. Palestinierna har därför inte skuggan av en chans att vinna kriget.

VAD SKA VI KRISTNA GÖRA?
Enligt min utläggning i de senaste nyhetsbreven, har Gud redan talat om för oss vad som kommer hända i Mellanöstern. Eftersom Gud har tillåtit Djävulen att bygga upp den antikristiska ordningen, finns det inga mänskliga krafter som kan stoppa det. Det kommer att hända och det kommer att bli mer än otäckt, och det kommer att påverka alla människor på jorden.

Vårt amerikanska levnadssätt kommer definitivt att förändras allteftersom förhållandena blir värre i Mellanöstern. Här är några punkter som jag tror att vi som kristna borde observera:

Alla judar och palestinier som dör utan Kristus hamnar i helvetet. Därför borde de som tror på Kristus öka sina ansträngningar i att göra dessa två grupper delaktiga i Kristus och med bön och fasta nödga Gud att öppna dessa folks förhärdade hjärtan, så de kan ta emot Jesus. (Joh. 6:44; 65)

Det finns små församlingar både i Israel och bland palestinierna med medlemmar som har blivit födda på nytt och mottagit Jesus som sin Frälsare.

Vi bör stödja både judar och palestinier som har blivit födda på nytt, först och främst med böner och sedan även med ekonomiskt och materiellt stöd. Om den bedragna evangeliska gemenskapen bara kunde sluta stödja de ogudaktiga judiska sionisterna och istället låta sina resurser flöda över de som är frälsta bland judar och palestinier skulle mycket förändras i området. Vi vet inte Guds exakta tidsplan, men om en väckelse skulle bryta ut i Mellanöstern, är Guds kraft med i bilden, och detta skulle hålla tillbaka konflikten en tid.

Eftersom det finns ett stort antal judar, palestinier och andra araber, i både Europa och USA borde vi ha som mål att möta dem med evangelium om Guds kärlek. Om stora mängder judar och araber blir frälsta i andra länder, kommer det att få betydelse för Mellanöstern. Vi måste klargöra för båda grupperna, att Guds kärlek är den enda lösningen på alla konflikter i världen och att alla försök att åstadkomma något med vapen och våld bara leder till död och förintelse, och värst av allt, följden blir att man hamnar i den sjö som brinner av eld och svavel.

Frågan är denna,

KOMMER KRISTI FÖRSAMLING ATT VAKNA FÖRE ANTIKRISTS FRAMTRÄDANDE ELLER FÖRST NÄR HAN ÄR PÅ PLATS I JERUSALEMS TEMPEL?


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2002 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2002 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA