European-American Evangelistic Crusades, Inc.

Den sovjetiska underrättelsetjänsten i nya kläder

John S. Torell

Det gamla Sovjetunionen (Ryssland) är tillbaka i nyheterna igen. Boris Jeltsin har gått in i historiens arkiv och en ny man leder den ryska nationen, Vladimir Putin.

Denne nye tillförordnade president är 47 år gammal, har en fru med trevligt utseende vid namn Ludmila, och paret har två döttrar. Han är utexaminerad vid Sankt Petersburgs universitet med en examen i juridik.

Men det finns en mer ondskefull sida hos denne man. Innan kommunismens så kallade kollaps, arbetade han som agent åt det illa beryktade KGB och var stationerad i Östtyskland under ungefär 10 år. När Östtyskland kollapsade, flyttade han tillbaka till Sankt Petersburg där han fick ett arbete under den "liberale" borgmästaren Anatoly Sobchak. Även "reformatorn" Anatoly Chubais arbetade för denne borgmästare. Båda männen uppmärksammades av Boris Jeltsin och ombads komma till Moskva och arbeta för den ryska regeringen, Chubais som minister i Jeltsins regering och Putin som CHEF FÖR DET NYA KGB, OMDÖPT TILL FEDERALA SÄKERHETSTJÄNSTEN. (FSB)

Det är mycket viktigt att förstå, att den gamla kommunistiska underrättelsetjänsten inte har förändrats. När kommunisterna tog makten i Ryssland efter ett blodigt inbördeskrig som varade från 1917 till 1922, skapade de omedelbart en TERRORISTORGANISATION som skulle användas mot det ryska folket. Först kallade de denna för "TJEKAN"(1917-1922), rysk akronym för Allryska Utomordentliga Kommissionen för Bekämpande av Kontrarevolution och Sabotage; senare ändrades namnet till "GPU," rysk akronym för Statens Politiska Administration. Från 1922-1934 kallades denna "OGPU," rysk akronym för Statens Förenade Politiska Administration, varefter namnet ändrades till "NKVD," rysk akronym för Folkets Kommission för Interna Angelägenheter, vilket varade till omkring 1960. Under 1960 blev det en annan namnändring, som de flesta idag levande människor kommer ihåg, "KGB," rysk akronym för Kommittén för Statens Säkerhet.

VÄRRE ÄN NAZITYSKLANDS "GESTAPO" OCH "SS" I KOMBINATION
Sedan nazitysklands fall 1945, har människor i världen blivit undervisade genom böcker, filmer och läromedel i skolorna om de förskräckliga förhållandena som rådde i Tyskland under Hitlerregimen, och hur människor blev brutalt arresterade, vissa mördade efter tortyr, andra sändes till slavarbetsläger, och sedan vidare till dödsläger. Det är inget tvivel om att förhållandena var förskräckliga för många människor, inklusive den tyska civilbefolkningen, som led under förtrycket från de tyska nazisterna.

Men, vad utbildarna i Väst har utelämnat är hur grymheterna som begicks av de kommunistiska härskarna i Sovjetunionen var många gånger värre. Om floder av blod flöt under nazisterna, så var det en ocean av blod som spilldes av de kommunistiska slaktarna.

För att klargöra brutaliteten hos tjekan för en kristen som lever i Väst, låt mig ge dig följande illustration; föreställ dig någon stad i Sverige omringad av tungt beväpnade styrkor som avskurit alla vägar som leder ut från staden. Därefter går styrkorna in i staden och gör razzia mot alla människor som arbetar för stat, kommun och landsting. Utan någon rättegång blir de sammanförda till varuhus där de blir dödade framför ögonen på förskräckta kunder. Inkluderade i denna grupp blir alla inom polis- och rättsväsen, postpersonal, socialarbetare etc. Därefter vänds uppmärksamheten mot de allmänna skolorna. Alla lärare och de bäst utbildade eleverna och de som ser begåvade ut blir utsatta för razzia och skjutna utan rättegång. Nu vänds uppmärksamheten mot kyrkorna, alla pastorer, äldste, diakoner, söndagskollärare och all ledande personal blir föremål för razzia och dödade utan rättegång. Därefter görs razzia mot alla yrkesmänniskor såsom läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, tidningsredaktörer och alla andra skribenter, samt affärsinnehavare, som blir skjutna på allmänna parkeringsplatser. Sist görs razzia mot alla människor som kan bli klassificerade som medel- och överklass och dessa blir skjutna.

Staden är nu utan ledarskap och tjekan stationerar en avdelning i staden, tömmer lokala fängelser, och utnämner de frisläppta brottslingarna till ledarskapspositioner för att säkerställa att den återstående befolkningen lyder de nya ledarna.

Föreställ dig detta hända överallt i Sverige och att inte en enda stad eller minsta by blir skonad. Nationen blir såsom en person som har blivit halshuggen, endast kroppen ligger på marken. Detta är vad de internationella kommunisterna gjorde med Ryssland. Detta var ett av de värsta folkmorden i mänsklighetens historia. Det ryska folket, inklusive det ukrainska folket, blev våldtagna och mördade och de levande fördes in i det värsta slaveri människan upplevt.

VEM BLEV ANGRIPEN AV DEN SOVJETISKA UNDERRÄTTELSETJÄNSTEN?
Så snart tjekan etablerades i december 1917, utfärdade det kommunistiska ledarskapet listor över dess fiender som skulle bli eliminerade, eller helt enkelt dödade. I toppen på denna lista fanns alla medlemmar av den ryska adeln (inklusive kvinnor och barn), affärsmän, alla lärare, polismän, alla personer tillhörande det gamla rättssystemet, alla valda eller utnämnda allmänna ledare, officerare i de gamla ryska väpnade styrkorna, allt prästerskap, inklusive ryska ortodoxa präster och kristna pastorer (baptister och pingstvänner). Söndagskollärare betraktades som ett förskräckligt hot mot kommunisterna.

Unga människor som var duktiga i skolan och möjligen kunde bli ledare i en antikommunistisk resning var också måltavla för förstörelse. När tjekans helvetes- och mördarband anlände till städer och byar, gjordes razzia mot barn och de utbildade och vackra barnen drevs ut ur staden, slaktades brutalt och begravdes i massgravar, många fortfarande i livet när jord slängdes över dem.

Tjekaenheterna utgjordes av kommunistiska ledare och före detta straffångar från ryska fängelser som utförde dödandet. (Alla ryska fängelser tömdes när bolsjevikerna skaffade sig mer territorium). Brutaliteten av detta folkmord på de allra bästa och mest lysande av det ryska folket kommer en dag att bli känt vid domen inför den stora vita tronen, när all sanning skall uppdagas och rättvisa skipas av konungarnas Konung och herrarnas Herre, Jesus Kristus. (Uppenbarelseboken 20:10-15).

Jag är säker på att de flesta av er som läser detta har svårt att fatta sådan brutalitet, eftersom ni inte har ett "kriminellt sinnelag". Men de obarmhärtiga kommunistiska ledarna hade ett syfte – att krossa det ryska folket för alltid och förstöra varje slag av organiserat ledarskap mot de invaderande kommunisterna. Vad du inte har fått lära dig i den allmänna skolundervisningen är att den kommunistiska revolutionen var en främmande invasion av övervägande ryska judar, som hade blivit tränade i Tyskland, Schweiz, England och Förenta Staterna.

Karl Marx och Josef Engels var två tyska judar, födda och uppväxta i kabbalistiska familjer. Båda blev satansdyrkare. De slog sig ner i London, England, där de skrev kommunismens teologi, "det kommunistiska manifestet," publicerat år 1848 och "Das Kapital," utgivet för första gången i Berlin 1867.

SAMBANDET MELLAN KOMMUNISM OCH SIONISM
Vid denna tidpunkt har några av mina läsare blivit nervösa och tänker att vad jag skriver är antisemitiskt. Vad jag presenterar för dig är sanning som har blivit undertryckt i mer än 100 år och dold under en täckmantel av "FRUKTAN." Om du anstränger dig att kontrollera de verkliga historiska fakta, kommer du att upptäcka att vad jag berättar för dig är sanning. Jag skulle kunna citera källor från judiskt material, men då flertalet inte har tillgång till dem, betyder de ingenting. Så låt mig citera från en källa som inte kan vederläggas – den rumänske pastorn, Rickard Wurmbrand, som fick lida mycket för sin tro under den onda kommunistregimen i Rumänien (Wurmbrand var född jude, men blev en pånyttfödd kristen).

Jag skall citera följande utdrag från ett litet häfte tryckt på det svenska språket, betitlat "VEM VAR KARL MARX?," utgiven i Sverige, 1980, av "Evangeliipress" förlag, Örebro, Sverige, sidorna 32 och 33:

"MOSES HESS’ FALSKA SIONISM"

"För att göra bilden klar skall jag lägga till några få ord om Moses Hess, mannen som konverterade Marx och Engels till socialism. Det finns en gravsten i Israel, där det står skrivet Moses Hess, grundaren av det tyska socialdemokratiska partiet. Hess presenterar sina idéer i röd katekism (frågor och svar) för det tyska folket. Vilka är svarta? Svarta är prästerna…teologerna är de värsta aristokraterna…prästen lär adeln att i Guds namn förtrycka folket. Prästen lär folket hur de själva skall lära sig underkastelse för att bli förtryckta och utnyttjade i Guds namn.

"För det tredje, och det mest viktiga, prästen skapar med Guds hjälp ett mycket bekvämt liv på jorden, medan folket uppmanas vänta tills de kommer till himlen…

"Grundaren av modern socialism, en socialism med ändamålet att fördriva Gud från Hans konungadöme, grundade nu en djävulsk sionism, som skulle förstöra den riktiga sionismen av kärlek, förståelse och fred.

"Mannen som hade lärt Marx nödvändigheten av att kasta klass mot klass i samhället, skrev under 1862 dessa förvånande ord; ’raskrig är primärt, klasskrig är sekundärt’.

"Hess presenterar en förvriden sionism, en sionism som är byggd på krig mot alla folk som inte är av judisk ras. På samma sätt som vi förkastar den sataniska marxismen, måste varje ansvarsfull jude eller kristen även förkasta denna djävulskt perverterade form av sionism.

Hess kräver Jerusalem åt judarna, men utan Jesus, judarnas konung. Vad för slags behov har Hess av Jesus? Han skriver: ’Varje jude kan själv bli en Messias, varje judisk kvinna en Jungfru Maria’. Varför har då inte Hess gjort Marx till Herrens smorde, istället för att fylla honom med hat mot Gud. För Hess var Jesus en jude som hedningarna gjorde till sin Frälsare. Enligt Hess hade varken judarna eller Hess själv något behov av Jesus..

"Det kan också tilläggas att Hess även var källan för ’den revolutionära liberala teologin’ som är den teologiska grunden för Kyrkornas Världsråd, och förnyelserörelsen inom den romersk katolska kyrkan, allesammans förordar att frälsning endast är för detta jordelivet.

"Samma, nästan okände man, var verktyget som användes för att skapa tre sataniska rörelser, kommunism, rasism och den revolutionära liberala teologin…

På sidan sex i detta häfte, citerar pastor Wurmbrand en del av en dikt skriven av Karl Marx med titeln ’Fiolspelaren:’

"De djävulska ångor stiger
och fyller min hjärna
tills jag galen bliver
och mitt hjärta i grund förändras
Ser du detta svärd?
Mörkrets furste det mig sålde."

Slut på citat från detta häfte.

Kort Biografi om Moses Hess:
Hans fullständiga namn var Moritz Moses Hess, född 1812 i Bonn, Tyskland, till en rik judisk industriägare. Moses dog i Paris 1875 och blev begraven i Israel. Han var en kabbalist och lärjunge till Jakob Frank. I "Judisches Lexicon", Berlin 1928, sidorna 1577-78, är han listad som en kommunistisk rabbin och fader till modern socialism. År 1841 startade Hess tidningen "Rheinische Zeitung" och ett år senare gjorde han Karl Marx, då 24 år gammal, till chefredaktör. Han tog med sig Marx till en frimurarorden och omvände honom till socialism och senare kommunism. 1844 introducerade Hess Friedrich Engels för Karl Marx. Engels var två år yngre än Marx. Moses Hess var också medlem av illuminaterna, och 1847 introducerade han både Marx och Engels i denna sataniska orden. Den gren av illuminati de inträdde i kallades för "DE RÄTTFÄRDIGAS FÖRBUND". När Karl Marx senare flyttade till London med sin familj, försörjdes han fram till sin död av Nathan Rothschild.

OBSERVERA: Om någon hade profeterat 1850 att dessa tre tyska judars arbete en dag skulle leda till grundandet av Sovjetunionen och spridningen av kommunism till mer än hälften av världens befolkning vid dess höjdpunkt, så skulle ingen ha trott detta. Detsamma kan sägas om Mohammed som grundade islam och alla andra onda män som på grund av sina ondskefulla skrivningar och konspirationer har orsakat så mycket död och smärta i världen. Kristna som lever idag kan inte förstå att vad onda män och kvinnor skriver och talar om idag, kommer en dag att föra Antikrist till världen.

HATET FRÅN HESS, MARX OCH ENGELS SLÄPPTES LOSS PÅ RYSSLAND
Hess dog 1875, Marx dog åtta år senare 1883 och Engels överlevde Marx med 12 år och dog 1895. Men de hade gett upphov till mäktiga lärljungar som skulle komma att bli kända namn efter bolsjevikrevolutionen 1917, 23 år efter Engels död.

Vladimir Lenin, vars moder var judinna, ledde en grupp internationella kommunister från Schweiz via Tyskland, Sverige och Finland till St. Petersburg i Ryssland. Med honom var hans judiska fru Krupskaja, som skulle komma att spela en nyckelroll under revolutionen. Från New York kom den ryskfödde juden Lev Trotskij, med 300 vältränade ryska judar som hade blivit tränade i New York för att bli ledare i den nya kommande röda armén. Utöver dessa tillkom ytterligare c:a 90 000 andra unga ryska judar som hade varit i exil i Sibirien eller hade flytt Ryssland och levat i olika europeiska nationer, under träning och väntan på ögonblicket att ta makten i Ryssland. De sammanträffade med den unge Josef Stalin, som var gift med en judinna.

Jag har inte utrymme att namnge hela det judiska ledarskapet under Lenin och senare under Stalin. Men här är de mest viktiga ledarna: Lenin bildade en trojka med Zinovjev och Kamenev, båda judar. Politbyrån 1922 utgjordes av Lenin, Zinovjev, Kamenev, Trotskij, Bucharin, Tomskij och Stalin. När Lenin dog 1924, överlistade Stalin alla de andra som eventuellt blev dödade av Stalins agenter.

Men, i detta brev, önskar jag fokusera på den kommunistiska underrättelsetjänstens operationer.  Ledare för tjekan 1918, när den stora terrorn hade börjat, var följande män och kvinnor, alla judiska: Chef var Felix Dzerzjinskij (Rufin) med det trevliga namnet "den järnstarke Felix." De följande var ställföreträdande chefer, Jakov Peters, Sjklovskij, Kneifis, Zeistin, Krenberg, Maria Chaikina, Sachs, Leontevitj, Delafabr, Blumkin, Alexandrovtj, Zitkin, Zahlman, Ryvkin, Reintenberg, Fines, Goldin, Gelperstein, Knigessen, Deibkin, Schillenckus, E. Rozmirovihj, G. Sverdlov, Karlson, Deibol, Zakis, Janson, Sjaumjan, Seizjan, Fogel, Antonov, Jakov Sorenseon.

Under bara ett år mördades 320 000 präster av denna mordmaskin. Enligt KGB-arkiv som offentliggjordes 1991, avrättade tjekans mordmaskin 10 180 000 personer mellan 1918-1920. Det brutala inbördeskrig som Lenin utkämpade för att underlägga sig hela Ryssland orsakade ytterligare 15 miljoner människors död. Under Lenins första fyra år vid makten avrättade han över 30 miljoner ryssar.

När Josef Stalin tog makten i Ryssland, blev Lazar Kaganovitj hans högra hand. Lazar var född 1893 och utexaminerades endast 21 år gammal från den judiska talmudhögskolan och blev påföljande år utnämnd till Rysslands "överrabbin". Kaganovitj hade Stalins fulla förtroende och använde underrättelsetjänstens mordmaskin för att ytterligare eliminera ryska folket.

Det var Kaganovitj som ledde den stora svältkampanjen mellan 1932-33, som drabbade hårdast i Ukraina och norra Kaukasus. Alla självständiga bönder tvingades från sina gårdar, och några av dem tvingades ansluta sig till så kallade "kibbutzer", som i Ryssland var kända som "kolchoser". Stalin hade gett order om att den ryska befolkningen skulle minskas, så att han kunde skryta med att det fanns inga arbetslösa personer i Sovjetunionen, vilken utmålades som "arbetarnas" paradis i Väst. År 1933 dog sex miljoner män, kvinnor och barn av svält. Under våren 1933 dog 25 000 personer varje dag i Ukraina. Sovjet satte det totala dödstalet till omkring 15 miljoner. Stalin hade insatt tre kommunistjudar för att utföra denna avrättning: Lazar Kaganovtj,

Jakov Jakolev (Epstein) och G. Kaminskij. Dessa tre män beslutade hur många bönder som skulle bli kvar i Sovjetunionen medan resten antingen skulle svältas till döds eller flytta till Gulagsystemet (slavarbetsläger).

Situationen var så svår i Ukraina att 1934 hade kannibalism blivit vida spritt och barn som hade mistat sina föräldrar blev tagna till speciella slakthus där de blev dödade varefter köttet styckades och såldes till befolkningen.

Det är också viktigt att framhålla att Lev Trotskij ledde en kampanj 1929-1931 för att ta gårdarna från bönderna och tvinga dem att arbeta i kollektivjordbruk. För att låta läsarna förstå skadan som gjordes det ryska folket, titta på dessa siffror. De kommunistiska mördargängen slaktade 17,7 miljoner hästar, 29,8 miljoner boskapsdjur (varav 10 miljoner mjölkkor), 14,4 miljoner grisar och 93,9 miljoner får och getter.

Resultatet av denna destruktion av de ryska bondgårdarna, kött och mejeriprodukter blev att omkring 15 miljoner ryssar svalt ihjäl. (Siffrorna var tagna från officiella KGB-arkiv som frisläpptes efter Sovjetunionens fall 1991).

GULAGSYSTEMET
När jag skriver detta nyhetsbrev, gråter min själ invärtes när jag förstår lidandet och förstörelsen av en hel nation av människor som förlorat allt de hade, och därefter sina liv, i händerna på "mänskliga djävlar".

Gulag var slavarbetsläger som var likvärdiga, om inte värre, än de nazisterna hade. Det fanns nära 3000 läger spridda från Murmansk i väst till Sibirien. Enligt Alexander Solzjenitsyn höll Gulag mellan 40 till 50 miljoner människor under åren 1928-1953. Trots det faktum att det gamla Sovjetunionen upphörde 1991, finns fortfarande Gulag kvar. Varje läger innehöll mellan 2 000 till 10 000 fångar.

Men inte alla fångar nådde lägren. Många gånger stannade tågen under vintertiden och alla fångar tvingades kliva av. De tvingades ta av sina kläder, därefter blev de begjutna med iskallt vatten, medan vakterna skrattade och skrek hånfullt "vilken underbar varm ånga." Det behöver inte sägas, om du fick denna slags behandling, överlevde du inte.

ETT SYSTEMATISKT PLANERAT DÖDANDE
Under året 1937, beslutade den kommunistiska centralkommittén att den ryska befolkningen skulle reduceras ytterligare. NKVD fick order att avrätta 268 950 personer. Men sedan beslutade ledarskapet att dödandet gick för långsamt, så kvoten ökade med ytterligare 48 000 personer.

Under åren 1937-38 arresterade NKVD sju miljoner människor som politiska fångar, medan antalet dödade fångar kulminerade till 40 000 per månad.

Människorna som blev arresterade hade inte begått några brott. NKVD enheterna skulle bara omringa trakterna eller byarna och sedan, på måfå, fånga in människorna som får. För att påskynda dödandet, leddes bilavgaserna in i de täckta fångtransportlastbilarna.

LAVRENTIJ BERIA
I juli 1938 blev Lavrentij Beria, född i en judisk familj i Georgien 1899, utnämnd till chef för NKVD.

Han skulle bli en av de värsta massmördarna i historien. Som person var han extremt sadistisk med förskräckliga sexuella perversioner. Beria hatade barn, och för den skull ville han sända så många som möjligt till dödsläger. Under oktober månad 1940, arresterade NKVD omkring en miljon barn, i åldern 14-17. NKVD enheter skulle gå in i städer och byar och bara kidnappa barn på måfå, och hala in dem. 1943 hade ungefär två miljoner barn blivit kidnappade och fraktade till Gulag.

Enligt officiella arkiv frisläppta i Moskva efter kommunismens fall mördades ungefär 20 miljoner ryssar under kriget av Berias styrkor. Ryska soldater och civila som hade blivit tillfångatagna av tyskarna, blev efter 1945, av amerikanska soldater tvingade tillbaka till Ryssland, behandlades som fiender och blev antingen skjutna eller tagna till slavläger. Som en personlig angelägenhet, använde Beria sin makt till att skicka ut polispatruller för att kidnappa unga vackra flickor som sedan blev förda till Berias privata lägenhet där de blev våldtagna. Efter det att Beria hade tillfredställt sin sexuella perversion, blev flickorna skjutna och begravna på hans bakgård. Josef Stalin skröt offentligt med att "Beria är för mig vad Heinrich Himmler är för Adolf Hitler."

1949 blev Stalin illa till mods över det stora antal ryska judar som var i ledarskapspositioner i Sovjetunionen. Det sovjetiska judiska ledarskapet hade aktivt medverkat i grundandet av staten Israel, samlat ihop vapen och smugglat judar till Palestina.

I FN debatten 1948, var det Sovjetunionen och Förenta Staterna som stod tillsammans mot britterna och fransmännen och tvingade fram omröstningen för en judisk stat, Israel.

Stalin använde sin makt för att ge order om arrestering och avrättning av hundratals ryska judar.

Ledande kommunistjudar var i stånd att uppbjuda tillräcklig styrka för att avlägsna Stalin från dennes ställning som sovjetmaktens generalsekreterare 1952. Stalin svarade med att arrestera judiska läkare och anklagade dem för att ha mördat kommunistiska funktionärer. Han försökte sedan attackera alla ryska judar i politbyrån, såväl som alla medlemmar som hade judiska fruar, för att få dem arresterade. Det var sedan Beria som rörde på sig och fick sina agenter att ändra Stalins medicinering, och i mars 1953, fick Stalin en dödlig dos gift, som orsakade ett massivt slaganfall. Stalin förlorade all talförmåga och dog tre dagar senare.

Därefter hände någonting underligt. Beria blev den härskande ledaren i Sovjetunionen och den 23 mars 1953 gav han befallning om att omkring en miljon politiska fångar från Gulag skulle frisläppas. Den 27 maj 1953, föreslog han att Sovjet skulle överge Östtyskland och tillåta en förening av Tyskland. Dessutom, han önskade sälja de baltiska staterna till Väst, och återupprätta lokala myndigheter i Sovjetunionen. Vid samma tidpunkt började Beria att göra offentliga rapporter om de förskräckliga massmorden som Stalin gett order om och att avslöja sanningen om "Stalinkulten".

Det var vid denna tid som Bulganin, Chrustjov och Malenkov, genom en kupp, tog makten över Sovjetunionen och arresterade Beria och sex av hans närmaste medarbetare. En falsk rättegång hölls i december 1953, och de blev alla dömda till döden och skjutna. Maktmäklaren bakom Chrustjov var Lazar Kaganovitj, men bara några få år senare blev han utmanövrerad från makten och sänd till exil i Uralområdet. 1964 blev Chrustjov tvingad att dra sig tillbaka.

RYSSLANDS ADOLF EICHMAN – IVAN ALEXANDROVITJ SEROV
Denne ryskfödde jude symboliserar all den ondska en människa är kapabel att göra. Det är ironiskt att den 31 maj 1962, blev den tyske naziledaren Adolf Eichman avrättad genom hängning i ett israeliskt fängelse, efter det att han hade blivit funnen gömd i Argentina sedan andra världskriget. Israeliska mossadagenter hade kommit till Argentina, där de kidnappade och tog Eichman ut från Argentina och förde honom till Israel för att ställas inför rätta för massmord på judar under andra världskriget.

Eichman erkände att han hade varit en administratör för den tyska planen att arrestera judar i Tyskland och tyskockuperade länder och ta dem till arbetsläger. Men han försvarade sig själv med att han bara hade lytt order, han var bara en kugge i kedjan av befälhavare, han var inte personligen ansvarig. Han blev förklarad skyldig till brott mot mänskligheten och blev hängd tills han dog. Men varför har inte nationernas ledare skrikit mot Ivan Serov, och inte minst, varför har inte den judiska gemenskapen talat ut om Serovs avskyvärda brott?

Här är en förkortad version av vad denne man har gjort under sin livstid:  Vid 17 års ålder ville Ivan bli officer i röda armén, men då han var en kort man, endast 1.60 m lång, blev han förflyttad till de sovjetiska inrikesstyrkorna där han blev inblandad i underrättelsearbete. Genom sin listiga natur blev det möjligt för honom att bli chef för den ukrainska säkerhetspolisen, och han arbetade direkt under Nikita Chrustjov, som vid denna tid var partisekreterare för det ukrainska kommunistpartiet. Ivan Serov blev anklagad för att ha arresterat, deporterat eller dödat ukrainska bönder under de förskräckliga hungeråren.

När Stalin intervenerade i det spanska inbördeskriget, 1936-1939, blev Serov ditskickad för underrättelsearbete och utrotning. Han arbetade med andra som blev berömda kommunister, Goumulka från Polen och Tito från Jugoslavien.

Under 1939, när Tyskland och Sovjetunionen gemensamt angrep Polen, skickades Serov för att ta del av deportationer och avrättningar. Hans namn ändrades temporärt till "General Malinov". En och en halv miljon polacker blev antingen deporterade eller dödade. Det var ett massmord i Katynskogen utanför staden Minsk, där 4 000 polska officerare blev mördade och begravna i massgravar. Syftet var att förstöra den polska militären. Först skylldes massmordet på nazisterna, men slutligen kom sanningen fram att detta var ett arbete av det ryska NKVD.

Under 1940 när de baltiska staterna hade blivit invaderade av sovjetarmén, blev Serov anklagad för deportering eller avrättning av en miljon balter. I sin berömda order (001223) som nu har blivit frisläppt från arkiven i Moskva, skrev han följande direktiv: "Alla arresteringar skall ske med överraskning. Familjen skall samlas i ett rum, klä på sig och packa ett minimum. Vid järnvägsstationen skiljs männen från hustrurna (de kommer aldrig att få se varandra igen) med skälet att det kommer att vara medicinska undersökningar i olika lokaler. Alla tåg skall vara tungt bevakade."

Efter att ha flyttat ut dessa människor, blev Serov tilldelad Leninorden.

Vid Tysklands kollaps, blev Serov sänd tillbaka till Polen, där han, genom bedrägeri, kunde registrera

200 000 frihetskämpar som hade kämpat mot tyskarna. De blev sedan antingen skjutna eller deporterade till Gulag. Sexton medlemmar av den polska exilregeringen i London, som hade flugit till Warzawa, blev arresterade och sända till Moskva, för att aldrig ses igen. Därefter blev Serov sänd till Krim och Kaukasusområdet, där han slog ner uppror och översåg ytterligare deportationer och dödanden. Sedan blev han anvisad till Östberlin, där hans avdelning arbetade med att kidnappa tyska vetenskapsmän samtidigt med det vanliga infångandet av människor som skulle sändas till Gulag. Efter Stalins död använde ledarskapet Serov i dödandet av Beria och dennes medarbetare.

Vid denna tid hade alla sovjetiska underrättelseoperationer utom GRU sammanslagits till en. Dets förste chef var Serov. Ungefär 64 000 arbetare från Berias gamla NKVD blev antingen dödade eller deporterade.

Ivan Alexandrovitj Serov var den perfekte byråkraten, utan respekt för värdet av mänskligt liv. Det enda skälet till att han aldrig ställts inför rätta är att regimen han tjänade fortfarande har makten och skyddar honom.

VARFÖR SKREV JAG DENNA KORTA HISTORIA OM DEN SOVJETISKA UNDERRÄTTELSETJÄNSTEN?
Mannen som innehar makten i Ryssland idag står under beskydd av den ohyggliga och ondskefulla underrättelsegemenskapen i Ryssland. Den milt leende Putin är bara en annan Beria, Serov eller Eichmann.

I Tjetjeniens blodiga berg och ruinstäder, bevisade han för sina uppdragsgivare att han kommer att tjäna dem väl och att han inte hyser någon respekt för mänskligt liv. Lemlästningen av tillfångatagna soldater, våldtäkten på kvinnorna, deportationerna och dödandet visar oss bara en sak, Ryssland har inte förändrats och kommer sannolikt inte att förändras förrän Jesus kommer tillbaka.

Men bakom Putin och hans hantlangare står en annan mycket mer ondskefull kraft. Gud berättar för oss i Hesekiel, kapitel 38 och 39 och i Uppenbarelseboken 20:8, att det finns en demonfurste vid namn Gog.

Gog och hans demonhärskare är bland de mest blodtörstiga och grymma demoner som existerar, och de kontrollerar området som blev känt som Sovjetunionen och delar av Östeuropa. Kristna behöver enas i bön och fasta för att binda upp denna demonprins och hålla tillbaka hans ondskefulla arbete ända till dagen han kommer att tillåtas leda sina folkmassor till landet Israel.

Samtidigt behöver vi blottställa människorna som arbetar för Gog och hålla dem ansvariga för sina fruktansvärda handlingar.


KÄLLOR:
CONTRA, Box 8052, Stockholm, Sverige, nr 6, 1999
Britton, Frank, BEHIND COMMUNISM,
Knight, Amy, BERIA, STALIN’S FIRST LIEUTENANT, Princeton University Press, 1993
Lina, Jüri, UNDER SKORPIONENS TECKEN, Förlaget Referent, Stockholm 1994
Encyclopedia Britannica, 1999 computer disc version


©2000 - European-American Evangelistic Crusades, Inc.
All Scripture references are taken from the King James Bible

Gå tillbaka till Svenska sidan