ARNOLD SCHWARZENEGGERS "SÄRINTRESSE"

– Rippin' the 1000 dollar suit off Arnold –

av John S. Torell

Juni Nyhetsbrev 2004

översättning: Torbjörn Johansen

"Så har jag då blivit eder ovän därigenom att jag säger eder sanningen!" (Gal. 4: 16).

Hur fri är en politiker? Mycket få politiker är villiga att berätta hur det gick till när de erhöll sin ställning.

När Arnold Schwarzenegger (född i Österrike 1948) drev kampanj för att bli vald till guvernör i Kalifornien, skrattade man mest och kallade honom en "lättviktare," mer skådespelare utan speciellt intellekt.

Men efter sex månader på guvernörsstolen har de flesta förstått att Arnold är en personlighet som har fler strängar på sin lyra än body building och filmmakeri. Han är en framgångsrik affärsman som har investerat i en rad företag och som har kunnat bygga upp ett litet affärsimperium.

I The Sacramento Bee den 30 maj 2004 fanns en intervju med den nya guvernören. Reportern Daniel Weintraub frågade:

"Vad är det viktigaste du lärt dig sedan valet den sjunde oktober förra året?"

Svaret blev så ärligt som det kan låta i världens öron:

Jag har förstått vilket otroligt inflytande och vilken makt det finns bland särintressen på guvernörens arbetsplats. Under min kampanj talade jag med många ledande personer, politiker och andra, om de hinder och problem som delstaten har att tampas med.  Något som ständigt kom upp var folks olika särintressen. Detta tog jag upp när jag talade - särintressen som försöker driva mig i någon speciell riktning stöter jag helt enkelt ifrån mig. Men jag visste nog inte hur det hela gick till just då, det har jag förstått nu sedan jag har tagit upp ämbetet.

När jag tyckte att vi kunde godta den fick jag höra att fackföreningsrörelsen aldrig skulle godkänna den, osv.

På samma sätt fick jag kunskap om alla de olika särintressen som dikterar för politikerna vad de ska göra. Dessa politiker är helt i händerna på de särintressen som finns. Det var häpnadsväckande med alla dessa lobbyister med till och med skrivna tal. Jag sade till en del vänner att det här är ungefär 100 % värre än jag anade under kampanjen.

Det är ju inte beslut bakom stängda dörrar precis, men lobbyisterna far som skållade råttor mellan beslutsfattare och andra.  Och sedan kommer de och säger att "vi kommer att förlora ett par miljoner dollar här och där, men så här måste vi besluta.  – Förutsatt att du vill ha vårt stöd i fortsättningen. . . "

Vad Arnold Schwarzenegger inte sade
Det var 1984 när Arnold försökte ta sig in i Hollywood som hans judiska kontakter togs. Det är ingen hemlighet att Hollywood domineras av amerikanska judar och att varje person som försöker göra karriär i Hollywood måste fjäska för de judiska film-mogulerna och producenterna.

Det är inte heller precis hemligt att blivande kvinnliga stjärnor måste ligga sig fram. Därför är Hollywood fullt av horkarlar och horor och äktenskapen varar inte särskilt länge. Det finns undantag—bland dem Roy Rogers/Dale Evans och Pat & Shirley Boone.

 

År 1984 var Arnold en välkänd kroppsbyggare och flickornas favorit, enligt utsago. Enligt officiella källor var hans far (åtminstone före detta) medlem av nazistpartiet. Där gick han med år 1939. Han blev senare soldat i Wehrmacht. Trots att Arnold föddes tre år efter krigets slut och således inte hade med judeförföljelserna att göra, var blott det faktum att hans far varit "nazist" (soldat i den tyska armén) något som kastade en lång skugga över honom, judarna runtomkring blev misstänksamma och ville inte ha med honom att göra.

 

Arnold som växt upp i ett katolskt hem och var en noggrann person tog beslutet att kontakta Simon Wiesenthal Center i Los Angeles och be att få närvara vid centrets årliga bankett.

Wiesenthal Center är grundat av rabbi Marvin Hier och namnet är naturligtvis taget efter den välkände nazistjägaren Simon Wiesenstrahl. Rabbinen Hier och Arnold utformade ett vänskaps (business) avtal och Schwarzenegger började närvara vid centrets aktiviteter regelbundet. Han skaffade även fram pengar åt rabbinen. Arnold blev medlem och centrets beskyddare. 1

Han hade bidragit med mellan 750 000 dollar upp till en miljon dollar av sin egen förmögenhet, likaså miljontals dollar insamlade på privata tillställningar där Arnold var värd.

Hier blev också Arnolds personliga länk till den judiska samfälligheten i Los Angeles, mest demokrater som Hier själv. Arnolds samröre med förintelsecentret öppnade alla dörrar för Arnold inom filmindustrin och de pengar han gav till centret är en obetydlig summa mot de stora pengar som han håvat in på filmer med vidhängande produkter. I en artikel av Margaret Talev från The Bee Capitol Bureau från den 1 maj 2004 skrev hon:

"Hans (Arnolds) tacksamhet till Hier går längre än så. Medan Schwarzeneggers stjärna steg, försågs han av rabbinerna med de rätta råden och möjligheter som gjorde det lättare för honom att bli accepterad inom judiska kretsar i Hollywood och nu senast inom politiken."

I Californien finns mer än en miljon judar som har bildat ett starkt nätverk och en gemenskap byggd på deras religion och det faktum att de är bosatta i USA,  men inte  har assimileratsig som andra immigranter utan behållitsin judiskhet.   

De flesta vet nog inte om att båda senatorerna från Californien, Dianne Feinstein och Barbara Boxer, är judiska kvinnor.

När Arnold gifte sig med Maria Shriver 1986 föreslog han en skål för Österrikes nya president Kurt Waldheim (f.1918) en inhemsk diplomat som var Förenta Nationernas generalsekreterare 1972-1981 och vald till Österrikes president 1986.

Samma år gjordes av judarna en undersökning som hävdade att Kurt Waldheim varit officer inom tyska armén i Jugoslavien år 1943. Enheten hade sysslat med förtryck av jugoslaviska frihetskämpar jämte deportering av judar från Saloniki (Thessalonika) i Grekland till dödsläger i Tyskland. Waldheim hade varit underrättelseofficer och tolk åt enheten. När han konfronterades med fakta, erkände Waldheim att han varit med i enheten men att han aldrig deltagit i några våldsamheter mot jugoslaver eller judar från Grekland.

Men utan att ställa Waldheim inför rätta så förklarade judiska ledare att han borde behandlas som nazistisk krigsförbrytare och brännmärkte honom som sådan. 2

Resultatet blev att USA och andra länder utfärdade en bannlysning mot den forne FN-sekreteraren och nyblivne presidenten av Österrike, vilket medförde ett förbud för Waldheims del att besöka USA och andra länder. Under de sex år Waldheim satt vid makten, isolerades han och undveks av världens länder.

Waldheim var inbjuden till Arnolds och Marias bröllop men kunde inte närvara. Arnold hade även träffat Waldheim personligen före bröllopet och fotograferats tillsammans med Waldheims. De "explosiva" nyheterna om Waldheims förflutna hade kommit ut bara veckor före bröllopet.

Judiska gäster blev chockerade när Arnold föreslog en skål till Waldheims ära och de rapporterade nyheten till de judiska överhuvudena. Det dröjde inte länge förrän en eldstorm bröt ut och Arnold angreps av den judiska samfälligheten i USA för att han hade "stöttat en nazistisk krigsförbrytare".

Vid just denna tidpunkt tog rabbin Martin Hier Arnold i försvar och informerade den judiska samfälligheten att detta skett dels för att Arnold var politiskt naiv, och att det inte var någon idélogi som låg och grumlade i glaset.

För det andra hade inte Schwarzenegger förstått hur djupt allvarliga anklagelserna var mot Waldheim.

I några år ville enskilda judar veta hur det kom sig att Arnold var född i Österrike och till råga på allt som son till en tysk soldat som deltagit i andra världskriget.

Trycket steg, och nu började det bli till förfång för Arnolds anseende. Det bar sig inte bättre än att Arnold 1990 gick till rabbin Marvin Hier för hjälp. Kunde Wisenthal center möjligen undersöka hans egen fars inblandning under andra världskriget?

Judiska forskare upptäckte till sin fasa att Gustav Schwarzenegger gått med i Hitlers Sturmabteilungen (brunskjortorna) år 1939. Året dessförinnan hade han försökt gå med i nazipartiet, men kom inte med där formellt förrän 1941.

Senare överfördes han till Wehrmacht och tjänstgjorde som militärpolis i Österrike men inga som helst judeförföljelser kunde påvisas i hans enhet.

Rapporten från Wiesenthal Center rentvådde Arnold och hans far och saken lades ned (Schwarzenegger Sr. dog 1972)

Ännu mer mediafiffel
Den 8 oktober 2003, medan återvalet till guvernörsposten var i full gång i Californien,  hade Global News Service of Jewish News (globala nyheter för judar, JTA) följande att meddela: I slutet av veckan gav Schwarzeneggers kampanj ut en transkription av en 25 år gammal intervju, där bodybuildaraktören sade:

"På många sätt beundrar jag vissa; det beror på vad det gäller. Jag har till exempel beundrat Hitler, därför att han kom från små omständigheter, hade nästan ingen formell utbildning och fick makt. Och jag beundrar honom för att han var en så god officiell talare och hans goda hand med folk och så vidare. Men jag beundrar inte vad han gjorde av det."

Det står klart för varje förnuftig person att rabbin Hier och judarnas hela hierarkiska ledarskap, inte bara i Californien utan också världen runt, hade bestämt att ingen mindre än Schwarzenegger var den man som man hade hade valt ut till Californiens nästa guvernör.

De amerikanska media fick order att titta åt andra hållet om Arnold skulle dabba sig och att inte dra upp gamla sexaffärer och definitivt inte något "hångel med det andra könet."

Citat och fakta
I samma utsläpp från JTA  den 8 oktober 2003, när utgången på valet var klar och guvernör Davis hade lagt sig till Schwarzeneggers förmån rapporterades det följande:

"... Kotkin (Joel Kotkin, en analytiker), som sade att judiskt inflytande i Sacramento skulle försvagas på grund av Schwarzeneggers valseger, lade största skulden för den oturliga utgången av valet på de judiska ledarna—som han sade 'hade ignorerat sin egen bekväma tradition av att göra upp direkt med Davis – en omoralisk politiker som hade försämrat det politiska klimatet i Californien.'"

Kotkin sade att om det demokratiska etablissemanget inte hade pressat de främsta demokraterna att stå för återvalsstriden så Davis fått maximalt stöd så hade starkare kandidater som Dianne Feinstein som är judisk gett Schwarzenegger smörj.'"

Dags att betala
Tidigt på 1990-talet kontaktade en österrikisk lärare Weisenthal Center angående ett våldsamt spel som blivit populärt bland skolbarnen vari chefen för ett koncentrations-läger tog poäng genom att döda tyska turkar. Wiesenthalcenter tog Arnold till hjälp för att  u t ö v a  t r y c k  mot Österrikes myndigheter att förbjuda barn att ta med spelet till skolan och vidarebefordra det.

Krav på judisk ordning
När väl Arnold blev guvernör skaffade han sig ett övergångsteam på 68 personer. Bland de utvalda fanns rabbin Abraham Cooper från Wiesenthal Center. Cooper förklarade i en pressrelease att han hade en rad frågor att diskutera med teamet:

  • Att återställa en judisk förbindelse till guvernören.

  • Att fortsätta verkställa åtaganden som de två forna guvernörerna, Pete Wilson och Gray Davis, erbjudit i handeln mellan Californien och Israel.

  • Att fortsätta att driva frågan om ersättning åt förintelseöverlevare genom den nuvarande guvernören

När guvernörs eden svors, lät den katolske Schwarzenegger rabbinen Hier ange tonen.

Den 9 maj 2004 flög guvernör Schwarzenegger till Israel, trots att de amerikanska myndigheterna utfärdat allvarliga uppmaningar att inte vid denna tidpunkt resa till något land i Mellersta Östern. Huvudsyftet med denna korta resa var att närvara vid det första spadtaget till the "Center for Human Dignity och Museum of Tolerance" i Jerusalem. Detta projekt gick löst på 200 miljoner dollar och bekostades mycket tack vare Schwarzeneggers penninginsamlingar och kom till genom de mest ambitiösa ansträngningar av rabie Hiers Wiesental Center i Los Angeles. Guvernören lade hörnstenen, genomförde ett gripande tal och visade vördnad för de "sex miljoner judar" som gick under i Holocaust. 3

Rabbin Marvin Hier var också närvarande under ceremonin och lät det sägas:

"Riktiga vänner kommer inte bara när det finns folkmassor utan även när det behövs tröst."

Hier kallade guvernören "en sann vän till staten Israel, som trotsade utrikesdepartementets varning att åka till Israel (varningen gällde hela Mellanöstern.).

På morgonen hade Arnold närvarit vid en mottagning för israeliska företag som ville göra affärer med Californien. På kvällen under ett privat möte på King David Hotel sade Arnold att det var hans skyldighet att sprida tolerans i världen. Det lät ju fint. Sammanlagt hade guvernören varit 24 timmar i Israel varefter han flög hem till USA.

Vad var syftet med att upplysa dig om detta?
Inom dagens politik börjar och slutar allting med staten Israel och de judar som bor i alla länder. Personligen vill jag tacka Arnold Schwarzenegger för att han avslöjat så här offentligt all den makt som finns förborgad i särintressena. Men han har ju samtidigt ådagalagt det viktigaste i hela den här saken, vilket är att han är i händerna på den mäktigaste intressegruppen i världen, DEN JUDISKA LOBBYN.

Precis som Frank Sinatra på många sätt hade den amerikanska maffian att tacka för sin karriär, har Arnold Schwarzenegger sina judiska vänner att tacka för sin karriär. Utan stöd från sina judiska vänner hade aldrig Arnold varit den han är idag. 


1. Enligt Matt. 23: 7-8 inte någon nu levande person på jorden (frånsett Jesus) rätt att kalla sig "rabbi".

2. Lägg märke till att varken Heinz "Henry" Alfred Kissinger (Avraham Ben Elazar, enligt Jewish Press den 18 juni 1976) eller Ariel Sharon vill låta sig lagföras för sina brott mott mänskligheten.

3. Ordet Holocaust (numera även Holohoax) myntades först 1978 av Elie Wiesel, och betyder ordagrant "död genom eld." Före detta årtal använde man mest uttryck som "Hitlers utrotningskrig" eller "judeutrotningar i Tyskland."

Dog genom eld gjorde däremot de som blev utsatta för de "eldstormar" som förekom under andra världskriget när de allierades bombmattor lades ut och bokstavligen brände till döds de miljoner tyskar som då befann sig i Tysklands större städer och inte kunde fly undan det massiva bombandet. Holocaust blir därmed Holohoax.

För övrigt lika litet som palestinierna kan fly från Västbanken och Gaza undan den israeliska statsterrorismens illgärningar.  


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA