Nasrin Mosavi Sjögren:
Valnyheten media missade

2010-10-06 09:16

Det har varit en intensiv valrörelse i år. Både före och efter valet har tonläget ofta varit hårt och dömande. Mycket har handlat om skillnaderna blocken emellan. Efter valet har tonvikten legat på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och vad det innebär för Sverige. Mitt i allt detta har en annan uppseendeväckande händelse förbigåtts med näst intill total tystnad i medierna. Sedan den 19 september 2010 har Sverige fått en radikal islamist i landets högsta beslutande församling. Han heter Abdirisak Waberi och sitter på ett moderatmandat från Göteborg. Utöver sitt färska riksdagsuppdrag är han även ordförande i Islamiska förbundet i Sverige samt Sveriges islamiska skolor. På det tillkommer uppdraget som rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Det är alltså fråga om en man med viktiga uppdrag och ett stort inflytande.

Vad tycker då denne Waberi? Enligt en intervju som tidningen Ottar gjorde med honom i juni 2006 framkommer en hel del djupt oroande åsikter. Där redogör Waberi för sin syn på hur människor ska leva. Bland annat får vi veta att män har rätt att ha upp till fyra fruar. Kvinnor däremot, får endast ha en make. Att muslimska män får gifta sig med vem de vill, medan muslimska kvinnor endast får gifta sig med muslimska män. Och att en man har rätt att slå sin hustru som tillrättavisning. Men där försöker han lugna oss genom att säga att detta endast får ske först efter att mannen har pratat med hustrun samt slutat ha sex med henne. För egen del känner jag mig knappast lättad av vare sig det tillägget eller hans åsikter i övrigt. Som att kvinnor endast bör visa händer och ansikte offentligt. På sin höjd. För sin egen säkerhet. Mannen har ju starkare sexdrift än kvinnan, enligt Waberi.

Detta är bara ett urval av vår nye riksdagsledamots åsikter. Alltsammans är grundat i Koranen. Den anser han vara oföränderlig och sann in i minsta bokstav, som den rättrådige muslim han är. Det hela understryks ytterligare av Waberis deltagande i SVT-dokumentären ”Slaget om muslimerna”. Där uttrycker han tydligt att han ser ett islamiskt samhälle som idealet och själv gärna skulle bo i en sådan stat. Det är för mig obegripligt hur Moderaterna kan låta sig representeras av en person med Waberis ståndpunkter. Detta finner jag oerhört oroande och upprörande.

Vad det innebär att leva i Waberis drömsamhälle, har jag fått erfara inpå bara huden. Min barndom präglades starkt av islamisk fundamentalism av det slaget som han står för. Hela min tonårstid, och mer därtill, ägnade jag åt att fly och överleva det förtryck som det innebär att leva som kvinna i ett sådant system. Står verkligen Moderaterna bakom riksdagsledamot Abdirisak Waberis åsikter? För mig veterligen har ingen från hans parti sagt emot eller ens försökt problematisera hans uttalanden.
Är det av rädsla för att spela Sverigedemokraterna i händerna som det är så ekande tyst? Eller anses Waberi passa så väl in i Moderaterna att det inte tycks finnas några skäl att protestera? Ett svar eller förtydligande från Moderata samlingspartiet i denna fråga är både angeläget och önskvärt.
 


Gå tillbaka till Svenska sidan