Till European Union

Västerlandets grymmaste författaröde i modern tid

Per Olof Nilsson © 2002

Ingen annan författare än Billingesnickaren Per-Olof Nilsson har drabbats av så långvarig och intensiv förföljelse. Det rör sig om fysisk misshandel, hotelser till livet och mordförsök. Han har t o m fråntagits rättigheten att betala skatt på bokinkomster. Det skedde i länsrätten i Malmö. Ett öde som är obegripligt i ett högskatteland. Författaren fick inte ens komma till sin egen rättegång. Han har gång på gång försökt att få ett försoningsmöte med förföljarna utan resultat.

År 1989 kom två poliser till författarens bostad för att kontrollera om denne var sjuk eller vad det var – alltså en hälsokontroll. En av poliserna iklädde sig nu och framöver rollen som förföljare. Polisledningen har hela tiden stöttat förföljarna. Författaren skickade en förfrågan till regeringen var han skulle kunna få skydd. Justitiedepartementet svarade att sådana brev besvaras inte.

Länsstyrelsen tog 1978 efter en taxeringsrevision beslut om att Per-Olof Nilsson hade sådana fel och brister i redovisningen att dessa förorsakade taxeringsutredaren att göra fel. Men vari felen består har aldrig förklarats trots åtskilliga påminnelser. Att göra årliga deklarationer vågar han inte. Utan förklaring skulle felen ju bara återupprepas.

Man kan läsa om förföljelsen på författarens hemsida boven1758 Se länken/rubriken "Läs om mannen som inte får betala skatt". Pappersboken (303 sidor) har titeln Ta Fast Boven, 3:de upplagan.

http://www.boven1758.info/

Nu känner han att krafterna är nästan slut och han är i akut behov att slippa förföljarma. Fruktan för en plötslig kollaps blir allt större. Telefonterrorn är våldsam men lämnas ändå utan åtgärd från polismyndighetens sida. Terrorringningarna på nätterna nöter ut krafterna. Så sent som natten till den 1 april 2002 kom tre terrorringningar: kl. 23.30, 02.30 och 02.55. Natten till torsdagen den 4 april kom två terrorringningar mellan klockan 2.10 och 2.15.

År 1995 drabbades författaren av skivepitelcancer. Då lyckades han återvinna hälsan. Med ökad stress och ökad fruktan sjunker immunförsvaret och cancern kan få nytt fäste i kroppen. Nu vädjar författaren om stöd. Sverige ger honom inget skydd och något försoningsmöte med den förföljande polisen finns inte i sikte.

Billinge den 4 April 2002.

Hultseröd 
241 95 BILLINGE
SWEDEN


Gå tillbaka till Svenska sidan