När sanningen blir ett "brott mot mänskligheten"

Av Pastor Scott Lively, J.D., Th.D. 2012-03-19

www.defendthefamily.com

 

Översättning: Thorbjörn Johansen, medlem av SAM och EAEC, 24 maj 2012.

Jag är en bibeltroende kristen pastor och som sådan motsätter jag mig homosexualitet och den numera globala rörelsen för att legalisera denna i samhället. Bibeln säger faktiskt att homosexualitet är en synd som särskilt fördöms av Gud som en "styggelse," destruktiv för både individen och samhället (3 Mos 18: 22). Det var den enda synd som krävdes för att en stad skulle förstöras genom eld och svavel (1 Mos 19). Det är den enda synden som utvalts för att skildra det "fördärvade sinnelag," som betyder att hjärnan har överlämnat sig totalt till mörkrets makter och bedrägerier. (Rom 1).

Mitt jobb som pastor är att, utan att blunda för den, och utan ursäkt predika denna sanning så att folk som lider av en "homosexuell läggning" kan omvända sig och bli befriade från sin last (Hes 3: 18), så att samhället kan besparas denna sjukliga aktivitet, inom de samhällen som godtar den. (Judas 1: 7).

Många homosexuella har från kristendomens allra första början blivit befriade från denna böjelse. (1 Kor 6: 9-11).

Jag vill också predika emot det hat och våld som en del utsätter de homosexuella för. Det är även det en synd. (Matt 22: 39).

Historien bekräftar Bibelns syn. Den nuvarande gayrörelsen exemplifierar det uppförande som beskrivs i Romarbrevet 1 på så sätt att deras makt har tystat eller avsatt alla eventuella motståndare den haft. Nästa alla, inklusive en märkbart stor grupp inom kyrkan, är numera rädda att uttala sig emot homosexualitet av rädsla för vedergällning.

Som en av de pastorer med kunskap om gayrörelsen som fritt predikar emot denna, har jag, utan förskyllan, blivit en av de ledande rösterna i världen i detta ämne. Taktiken mot mig har eskalerat: först förlöjligande, sedan hot, sedan vandalism och senare dödshot och bombhot, rättegång och smutskastning (globalt).

Denna vecka blev jag den förste amerikan någonsin som har stämts i vår rättsapparat enligt lagen om Brott emot mänskligheten genom förföljelse för min predikan mot homosexualitet i Uganda. Som utbildad jurist med utmärkelser gällande de mänskliga rättigheterna, visste jag att stämningen var grundlös. (Mina kommentarer finns på www.defendthefamil.com).

Ändå uppfattar jag detta som en seriös ansträngning att tysta mig, och att bedra amerikaner i frågan om homosexualiteten.

Det som ingår i all gaypropaganda (som i denna stämning) är föreställningen att allt ogillande av homosexualitet oundvikligen leder till hat och våld emot homosexuella. Varför? Därför att ogillande av homosexualitet anses som en mentalsjukdom benämnd homofobi, en sjuklig ångest som beror på rädsla för homosexuella. Att predika mot detta är enligt gaylogik är att provocera mentalt obalanserade människor att begå våldsbrott emot de oskyldiga gaya som de är rädda för.

I Uganda tycks gayrörelsen ha funnit den föreställning om gaya som passar de svarta där. En amerikansk pastor talade mot homosexualiteten för bakåtsträvande, "homofobiska svarta," vilket ledde till en könsdebatt och en lag som ser strängt på homosexuella handlingar (vilken jag var emot), och som kulminerade i mordet på David Kato, en ledare inom gayrörelsen där nere. Äntligen var det jag hade hävdat en solklar sanning.

Men vad som saknades i medias rapportering om händelsen (och i stämningsförsöket), är det enkla faktum att David Kato inte blev mördad av en förvirrad homofob. Han dödades av en manlig homosexuellt prostituerad vilken Kato hade lämnat lösensumma för så att denne kunde bli hans älskare.

Den prostituerade, som nu avtjänar ett trettioårigt fängelsestraff för mordet i ett av Ugandas fängelser, erkände att han hade slagit in skallen på Kato med en hammare när han inte gav honom betalt för utförda sexuella tjänster som han lovat. Verkligheten stöder alltså min tes, inte deras.

Deras tes är i sanning ett fobiskt bedrägeri. Att man är emot homosexualitet betyder inte alls att man lider något ångestsyndrom. Om man inte gillar något är det inte liktydigt med att man hatar eller tar till våld. Ogillande av en person eller en sak förorsakar inte hat eller våld. Om en person kritiserar en politisk rörelse finns det inga särskilda skäl att försvara en tredje persons ondskefulla handlingar mot medlemmar av denna. Det är endast rationellt att vara emot sexuella handlingar som skapar moraliska, sociologiska och hälsovådliga konsekvenser. Det är därför sjukt att tolka en förnuftig syn på homosexualitet som hat.

Denna rörelse för vilken Bibeln varnar för som ett komplett bedrägeri kommer aldrig att säga sanningen om situationen ovan eller någon liknande situation inför chansen att driva igenom fördelar för sig själva i samhället, och de är motståndare till samhällets bästa. De, samt deras allierade, lägger stora pengar på att vi ska köpa illusionen om att homofili är ett godtagbart socialt fenomen, och att deras belackare är ondskefulla bigotter. Inte någon, någonstans, får tillåtas tycka något annat.

Men jag vet sanningen om saken, och jag är bunden genom min kärlek till Jesus Kristus och hans Ord att skriva detta, även om det tycks att jag har begått ett 'brott mot mänskligheten' enligt internationell lagstiftning. SLUT

Tillbaka till Svenska sidan