Trospredikanter

Del 3

Av Kristina

Det skrivs överallt på webben om Trospredikanter och deras falska lära och syndiga liv (vilket i det mesta är sant) - men det är svårt att hitta någon som skriver om, vad som istället är rätt och sant. Jag menar: när jag kom i kontakt med trosundervisningen, så var det första gången jag hörde, att vi måste TRO på ORDET.

Genom trosundervisningen så öppnades Bibeln för mig och jag lärde mig älska och TRO på ORDET. I samfunden hade jag aldrig hört Ordet lyftas upp - nej där skulle man tro på sina sinnen och känslor. Trosundervisningen förvandlade mitt kristna liv till ett liv i TRO och seger. Det spelade inte någon roll längre vad omständigheterna sade mig - bara Guds löften spelade roll. Detta hjälpte mig oerhört i min svåra situation med avskyvärt jobbiga elever, som höll på att ta knäcken på mig. Men jag lärde mig att hålla fast vid löftena t ex att "där törnen och tistlar nu är ska min härlighet gå upp"  - och att jag "var huvud och inte svans" då fick jag mod att möta mobben...

När ett år hade förflutit på skolan, så blev många elever frälsta och jag fick vittna för hela kollegiet - där flera också försökt göra livet surt för mig - om vad Gud betydde i mitt liv. Gud öppnade också ett bättre arbete - nu med gymnasielever som hade vuxit ifrån den värsta tonårstiden.

Var är undervisningen om TRO - som det ju faktiskt handlar om - TRON på Guds löften och på ORDET, från dem som anklagar trospredikanterna? Då tänker jag också särskilt på vad Ordet säger om HELANDE " ...ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden". Det finns ingen sjukdom i himmelen och "alla förbannelse är lagd på Jesus". Och - så det där om bekännelsen....vadå - såklart ska vi bekänna det Gud och Hans Ord säger! Jesus anmärkte ofta på sina lärjungar att de hade lite TRO - är det inte just TRO det handlar om TRO som förflyttar berg och TRON på att allt Guds Ord är Sanning! När jag är sjuk ska jag bekänna Guds Ord över min sjukdom - är det inte satan annars jag lyfter upp som segraren!  Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser Hebr 11:1"

Tillägg: Kanske är det så att de som anklagar trospredikanterna borde ta en titt på sig själva och fråga sig varför så många lämnade deras kyrkor för trosundervisningen!

FORTSÄTTNING FÖLJER


Gå tillbaka till Svenska sidan