EN BÖN FÖR SVERIGE

Uppenbarelseboken 18:4-8
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

Det är inte lätt att hitta ett andligt hem idag i Sverige. De kristna samfunden och församlingarna har intagits av katolicismen och få om ens någon reser sig och protesterar. Var är Sveriges kristna ledare som vågar opponera sig mot denna villfarelse? Vilka är de andliga ledarna som undervisar och avslöjar katolska kyrkans lögner?

En annan av villfarelsen inom kristenheten är att judendom och kristendom står på samma grund. Så är det inte eftersom Talmud är judarnas främsta och heligaste bok. Har man studerat vad denna bok säger så är det helt klart att judarna fortfarande liksom på Nya Testamentets tid är Guds och den kristna kyrkans fiender. Många kristna har inte en aning om vad judendomen står för och tyvärr är inte heller intresset stort att få kunskap, då indoktrineringen verkar vara total.

Matteus 24:9-14
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Bed att Herren samlar sin sanna här i denna sista tid och reser upp sin församling till att göra de gärningar som Apostlagärningarna är ett exempel på. Guds församling kommer att förföljas och nya lagar kommer i bruk, lagar som Bush redan skrivit under på nämligen Noahide lagarna. Då behöver de kristna hålla samman och inte stå ensamma i striden. jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/The_Seven_Noahide_Laws.html

Kristina


Gå tillbaka till Svenska sidan