Johanneskyrkan Kumla - till den det angår

Apropå gudstjänsten den 13 januari 2008 då jag hörde på radions kanal 1 - vill jag säga att det var tragiskt att höra en fängelsepräst säga att han inte visste vad han skulle säga då "fången" berättade att hade sett Jesus i en syn och ville ha svar på vad synen / visionen kunde betyda. Detta hände efter att han blivit medvetslös efter ett självmordsförsök.

Prästen menade att det inte går att se Gud och att han inte visste vad han skulle svara. Ändå står det omtalat i Bibeln att flera personer sett Jesus Kristus och människor har även i nutid sett honom. Guds gestalt har flera även sett dock ej Hans ansikte. Så prästen kunde inte berätta att det var Jesus Kristus som visade sig för "fången".

Denne fängelsepräst ska en gång dömas för att han inte kunde leda fången till frälsning trots att han hade en tjänst som präst och även uppbar lön.

Det är en skam att sedan omfamna varandra som prästen berättade att de gjorde efter ett år, då de återigen träffades och samtycka till att de var "bröder". Detta är lögn. Jesus kallade inte en icke troende -- i detta fall en muslim – broder. En muslim är inte en ”broder ” till en sant kristen person.

Jag grät av sorg och insikten att om Herren inte för en sant kristen i muslimens väg så går han evigt förlorad -- till helvetet.

Med vänlig hälsning

Kristina


Gå tillbaka till Svenska sidan