"Människan befinner sig något över nötkreaturens nivå. Människan betyder ingenting. Se på vad som händer när man svälter honom. Han börjar äta på sina döda kamrater för att överleva. Han är endast intresserad av sin egen överlevnad. Det är allt som räknas." — Den judiske tjekachefen Felix Dzerzjinskij, f. Rufin.

Av Thorbjörn Johansen EAEC och SAM, den 20 april 2013.

Först av allt:

Vi studerar världen från Bibelns utgångspunkt och vill gärna ha en konstruktiv debatt om nutidshändelser samt förkunna det glada budskapet om att det finns hopp för alla människor – mörkret och dess furste till trots.

Som jag sagt förut är Elisabeth Windsor II en skum figur. Hon är ledare för "De 300" som är kärnan i den "gröna" politik som till stor del bygger på lärdomar av Malthus, som var son till en engelsk landsortspräst och gav en skjuts till uppkomsten av det Ostindiska kompaniet vilket skapades av Kommittén De 300, en medlemslista finns längre ner.

Malthus hävdade att människans framsteg är knuten till jordens naturliga förmåga att stödja ett visst antal människor, bortom vilken punkt jordens begränsade resurser skulle snabbt vara förbrukade. När dessa naturresurser har förbrukats kommer det att bli omöjligt att ersätta dem. Därför observerade Malthus att det är nödvändigt att begränsa befolkningen inom gränserna för minskande naturresurser. Det är självklart att eliten inte kommer att låta sig hotas av en spirande population av "värdelösa ätare", därför måste en utgallring ske. Som jag tidigare har sagt, pågår detta än i dag, enligt de metoder som anges i "Global 2000 Report."

Global 2000 Report

Framtidsplanerarna vill "befria" jorden från 3 miljarder människor. Det skulle bli ekonomiskt fördelaktigt och betyda ett paradis för de som sen finns kvar. Om Global 2000 programmet lyckas innebär det en utplåning av 3 miljarder människor.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/global2000.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_depopu14a.htm

 

Här är den nuvarande medlemslistan på de 300:

Abdullah II, King of Jordan
Abramovich, Roman
Ackermann, Josef
Adeane, Edward
Agius, Marcus
Ahtisaari, Martti
Akerson, Daniel
Albert II, King of Belgium
Alexander, Crown Prince of Yugoslavia
Amato, Giuliano
Anderson, Carl A.
Andreotti, Giulio
Andrew, Duke of York
Anne, Princess Royal
Anstee, Nick
Ash, Timothy Garton
Astor, William Waldorf
Aven, Pyotr
Balkenende, Jan Peter
Ballmer, Steve
Balls, Ed
Barroso, José Manuel
Beatrix, Queen of the Netherlands
Belka, Marek
Bergsten, C. Fred
Berlusconi, Silvio
Bernake, Ben
Bernstein, Nils
Berwick, Donald
Bildt, Carl
Bischoff, Sir Winfried
Blair, Tony
Blankfein, Lloyd
Bonino, Emma
Boren, David L.
Borwin, Duke of Mecklenburg
Bronfman, Charles
Bronfman, Edgar Jr.
Blavatnik, Leonard
Bloomberg, Michael
Bolkestein, Frits
Bolkiah, Hassanal
Bonello, Michael C
Bruton, John
Brzezinski, Zbigniew
Budenberg, Robin
Buffet, Warren
Bush, George HW
Cameron, David
Camilla, Duchess of Cornwall
Cardoso, Fernando Henrique
Carington, Peter
Carl XVI Gustaf, King of Sweden
Carlos, Duke of Parma
Carney, Mark
Carroll, Cynthia
Caruana, Jaime
Castell, Sir William
Chan, Anson
Chan, Margaret
Chan, Norman
Charles, Prince of Wales
Chartres, Richard
Chiaie, Stefano Delle
Chipman, Dr John
Chodiev, Patokh
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
Cicchitto, Fabrizio
Clark, Wesley
Clarke, Kenneth
Clegg, Nick
Clinton, Bill
Cohen, Abby Joseph
Cohen, Ronald
Cohn, Gary
Colonna di Paliano
Marcantonio, Duke of Paliano
Constantijn, Prince of the Netherlands

Constantine II, King of Greece
Cooksey, David
Cowen, Brian
Craven, Sir John
Crockett, Andrew
Dadush, Uri
D'Aloisio, Tony
Darling, Alistair
Davies, Sir Howard
Davignon, Étienne
Davis, David
de Rothschild, Benjamin
de Rothschild, David René
de Rothschild, Evelyn
de Rothschild, Leopold
Deiss, Joseph
Deripaska, Oleg
Dobson, Michael
Draghi, Mario
Du Plessis, Jan
Dudley, William C.
Duisenberg, Wim
Edward, Duke of Kent
Edward, Earl of Wessex
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
Elkann, John
Emanuele, Vittorio, Prince of Naples
Ernst August, Prince of Hanover
Feldstein, Martin
Festing, Matthew
Fillon, François
Fischer, Heinz
Fischer, Joschka
Fischer, Stanley
FitzGerald, Niall
Franz, Duke of Bavaria
Fridman, Mikhail
Friso, Prince of Orange-Nassau Gates, Bill
Geidt, Christopher
Geithner, Timothy
Georg Friedrich, Prince of Prussia
Gibson-Smith, Dr Chris
Gorbachev, Mikhail
Gore, Al
Gotlieb, Allan
Green, Stephen
Greenspan, Alan
Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster
Gurría, José Ángel
Hague, William
Hampton, Sir Philip
Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein
Harald V, King of Norway
Harper, Stephen
Heisbourg, François
Henri, Grand Duke of Luxembourg
Hildebrand, Philipp
Hills, Carla Anderson
Holbrooke, Richard
Honohan, Patrick
Howard, Alan
Ibragimov, Alijan
Ingves, Stefan
Isaacson, Walter
Juan Carlos, King of Spain
Jacobs, Kenneth M.
Julius, DeAnne
Juncker, Jean-Claude
Kenen, Peter
Kerry, John
King, Mervyn
Kinnock, Glenys
Kissinger, Henry
Knight, Malcolm
Koon, William H. II
Krugman, Paul
Kufuor, John
Lajolo, Giovanni
Lake, Anthony
Lambert, Richard
Lamy, Pascal
Landau, Jean-Pierre
Laurence, Timothy
Leigh-Pemberton, James
Leka, Crown Prince of Albania
Leonard, Mark
Levene, Peter
Leviev, Lev
Levitt, Arthur
Levy, Michael
Lieberman, Joe
Livingston, Ian
Loong, Lee Hsien
Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este
Louis Alphonse, Duke of Anjou
Louis-Dreyfus, Gérard
Mabel, Princess of Orange-Nassau
Mandelson, Peter
Manning, Sir David
Margherita, Archduchess of Austria-Este
Margrethe II, Queen of Denmark
Martínez, Guillermo Ortiz
Mashkevitch, Alexander
Massimo, Stefano, Prince of Roccasecca dei Volsci
Massimo-Brancaccio, Fabrizio Prince of Arsoli and Triggiano
McDonough, William Joseph
McLarty, Mack
Mersch, Yves
Michael, Prince of Kent
Michael, King of Romania
Miliband, David
Miliband, Ed
Mittal, Lakshmi
Moreno, Glen
Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
Murdoch, Rupert
Napoléon, Charles
Nasser, Jacques
Niblett, Robin Nichols, Vincent
Nicolás, Adolfo
Noyer, Christian
Ofer, Sammy
Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy
Ogilvy, David, 13th Earl of Airlie
Ollila, Jorma
Oppenheimer, Nicky
Osborne, George
Oudea, Frederic
Parker, Sir John
Patten, Chris
Pébereau, Michel
Penny, Gareth
Peres, Shimon
Philip, Duke of Edinburgh
Pio, Dom Duarte, Duke of Braganza
Pöhl, Karl Otto
Powell, Colin
Prokhorov, Mikhail
Quaden, Guy
Rasmussen, Anders Fogh
Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)
Reuben, David
Reuben, Simon
Rhodes, William R.
Rice, Susan
Richard, Duke of Gloucester
Rifkind, Sir Malcolm
Ritblat, Sir John
Roach, Stephen S.
Robinson, Mary

Rockefeller, David Jr.
Rockefeller, David Sr.
Rockefeller, Nicholas
Rodríguez, Javier Echevarría
Rogoff, Kenneth
Roth, Jean-Pierre
Rothschild, Jacob
Rubenstein, David
Rubin, Robert
Ruspoli, Francesco, 10th Prince of Cerveteri
Safra, Joseph
Safra, Moises
Sands, Peter
Sarkozy, Nicolas
Sassoon, Isaac
Sassoon, James
Sawers, Sir Robert John
Scardino, Marjorie
Schwab, Klaus
Schwarzenberg, Karel
Schwarzman, Stephen A.
Shapiro, Sidney
Sheinwald, Nigel
Sigismund, Grand Duke of Tuscany, Archduke of Austria
Simeon of Saxe-Coburg and Gotha
Snowe, Olympia
Sofía, Queen of Spain
Soros, George
Specter, Arlen
Stern, Ernest
Stevenson, Dennis
Steyer, Tom
Stiglitz, Joseph
Strauss-Kahn, Dominique
Straw, Jack
Sutherland, Peter
Tanner, Mary
Tedeschi, Ettore Gotti
Thompson, Mark
Thomson, Dr. James Tietmeyer, Hans
Trichet, Jean-Claude
Tucker, Paul
Van Rompuy, Herman
Vélez, Álvaro Uribe
Verplaetse, Alfons
Villiger, Kaspar
Vladimirovna, Maria, Grand Duchess of Russia
Volcker, Paul
von Habsburg, OttoWaddaulah, Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin, Sultan of Brunei
Walker, Sir David
Wallenberg, Jacob
Walsh, John
Warburg, Max
Weber, Axel Alfred
Weill, Michael David
Wellink, Nout
Whitman, Marina von Neumann
Willem-Alexander, Prince of Orange
William Prince of Wales
Williams, Dr Rowan
Williams, Shirley
Wilson, David
Wolfensohn, James
Wolin, Neal S.
Woolf, Harry
Woolsey, R. James Jr.
Worcester, Sir Robert
Wu, Sarah
Zoellick, Robert

"Tre hundra män, som alla känner varandra, styr Europas ekonomiska öden och väljer sina efterföljare bland sig själva." — Walter Rathenau 1909.

Kommittén de 300 är en produkt av det brittiska Ostindiska kompaniets Råd från 1700-talet. Det mesta av Kommittén för de 300:s enorma förmögenhet uppstod ur opiumhandeln med Kina och Indien. Obscena vinster gick rakt in i de kungliga kassakistorna, och in i fickorna på adeln, oligarker och plutokrater, och gjorde dem till miljardärer.

Kommittén för de 300 har för länge sedan bestämt, att det skall finnas en betydligt mindre och bättre värld, dvs. den idé om vad som för dem innebär en bättre värld. De myriader "värdelösa ätare" som konsumerar knappa naturresurser, skulle slaktas med upp till 99%. Industriell utveckling stöder befolkningstillväxten.

Den nuvarande kriminella dagordningen för Kommittén för de 300, framgår av ett nyligen läckt dokument från Club of Rome. Här beskrivs hur de kommer att använda droger för att hjälpa till med att kväva allt motstånd mot deras nya världsordning:

"...efter att ha misslyckats med kristendomen, och den utbredda arbetslösheten i varje land, har de som varit utan jobb i fem år eller mer vänt sig bort från kyrkan och sökt tröst i droger. Då måste full kontroll över narkotikahandeln uppfyllas, för att alla länders regeringar som är under deras jurisdiktion ska ha ett monopol på plats. Det kommer att kontrolleras genom att man styr leveranserna så att de når marknaden...

Kriget mot drogerna, som Bushadministrationen påstods bekämpa, var för en legalisering av alla typer och klasser av läkemedel. Sådana läkemedel är inte bara en social avvikelse, utan ett fullskaligt försök att få kontroll över människornas sinnen i USA. För närvarande är detta den viktigaste uppgiften hos Kommittén för de 300.

Ingenting har förändrats i opium-heroin-kokain handeln. De är fortfarande i händerna på samma "överklassfamiljer" i Storbritannien och i USA. Den är fortfarande fantastiskt lönsam. Ibland beslagtas narkotikatransporter i form av små inkräktare som försöker bryta sig in i den konservativa hierarkin inom narkotikahandeln. De stora sitter i panelklädda styrelserum i New York, Hong Kong och London och gratulerar varandra för sin framgång i att utrota "konkurrenter".

Det är viktigt att notera att EU är ansvarigt för de försåtliga förvecklingarna av ett stort antal hemliga sällskap, loger och organisationer, som backas upp av storfinansen och med kraftfulla politiska förbindelser.

Genom de avancerade ländernas begränsade krig, och med hjälp av svält och sjukdomar i den tredje världen har 3 miljarder människor dött. Människor som de kallar "värdelösa ätare". De 300 gav i uppdrag till Cyrus Vance att skriva en avhandling i ämnet om hur man bäst åstadkommer ett sådant folkmord. Papperet gick under rubriken "Global 2000 Report" och blev accepterat och godkänt av president Jimmy Carter på uppdrag av den amerikanska regeringen, även godkänt av Edwin Muskie, då statssekreterare.

Enligt villkoren i Global 2000 Report, bör befolkningen i USA minskas med 100 miljoner fram till år 2050.

Att försvaga den moraliska fibern och att demoralisera arbetarna på arbetsmarknaden ska skapas genom massarbetslöshet. Om jobben skulle krympa på grund av den post-industriella nolltillväxtpolitiken som införs genom Club of Rome, demoraliseras missmodiga arbetstagare som kommer att ta till alkohol och droger. Ungdomar bör uppmuntras genom rockmusik och droger att göra uppror mot staten, vilket undergräver och så småningom förstör familjen.

För att avhålla människor överallt ifrån att besluta över sina egna öden, tog man hjälp av skapade kriser som inföll en efter en för att sedan "hantera" dessa kriser. Detta kommer att förvirra och demoralisera befolkningen till den grad att inför för många val, kommer apatin i stor skala att uppstå. När det gäller USA, är ett organ för krishantering redan på plats. Det kallas Federal Emergency Management Agency (FEMA), som kom till ca 1980.

För att fortsätta att bygga upp kulten av kristen fundamentalism använder de det brittiska Ostindiska kompaniets tjänare, Terence Trent Darby, vars idéer brukas för att stärka den sionistiska staten Israel genom att kristna skulle identifiera sig med judarna genom myten om "Guds utvalda folk" och donera mycket stora mängder pengar till vad de felaktigt tror är en from orsak i främjandet av kristendomen.
Så här uttalade sig rabbinen Reichorn:

"Tack vare våra internationella bankers stora makt, har vi tvingat de kristna in i krig utan slut. Krig är värdefulla för judarna, eftersom kristna massakrerar varandra och därför ger oss judar mer plats. Kriget är judarnas skörd: judiska banker blir feta på de kristnas krig. Över 100 miljoner kristna har sopats bort från jordens yta genom krig och det är inte slut än."

NSSM 200-dokumenten drog den falska slutsatsen att en vidare befolkningstillväxt i den "tredje världen" var ett allvarlig hot mot den nationella säkerheten i USA. Detta blev antaget som officiell politik av president Gerald Ford i november 1975. NSSM 200 föreskrev en hemlig plan för att minska befolkningstillväxten i den tredje världens länder genom födelsekontroll och även, underförstått, krig och hungersnöd." (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests)

1. De 300 önskar ge sitt stöd till överstatliga institutioner såsom Förenta nationerna (FN), Internationella valutafonden (IMF), Bank of International Settlements (BIS) i Schweiz, Världsdomstolen och så långt det är möjligt göra de lokala institutionerna mindre effektiva genom att gradvis avveckla dem eller föra dem in under manteln av Förenta nationerna.

2. Åstadkomma en total kollaps av världens ekonomier och framkalla politiskt kaos.

3. Ta kontroll över all utrikes- och inrikespolitik i USA.

4. Ta kontroll över utbildning i Amerika med avsikt att fullständigt förstöra den.

De skumma figurerna Huntington och Zbigniew Brzezinski förespråkar en "kollision mellan civilisationerna" för att åstadkomma den nya världsordningen.

För att åstadkomma detta tänker Israel kuva muslimer och alla andra tänkbara motståndare genom ett tredje världskrig då man även tänker använda sig av okonventionella vapen för att nå sina syften. Henry Kissinger var ovanstående filosofers elev. I sin bok "Nuclear Weapons and Foreign Policy" utgiven av CIA, hävdar han:

"Ett begränsat atomkrig skulle gynna USA."

Den judiske Oppenheimer skapade det ultimata utrotningsvapnet och beklagade sig senare: "Jag har blod på mina händer."

"I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna – av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor." (1 Tess 2: 14-15)

"Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka." (1 Petr 5: 8)

SLUT

Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?