Vigselrätt Som Smittsam Röda Hund

Sammanställning av Toby Johansen, EAEC, 6 – 8 oktober 2008

RFSU-ledaren Åsa Regnér får oväntat medhåll efter att hon i en debattartikel i Svenska dagbladet (SvD)  föreslog att kyrkor borde fråntas vigselrätten.

Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst Fria församlingar i samverkan, (Pingst FFS), konstaterar att det är omöjligt att tvinga samfundens vigselförrättare att viga samkönade par. Det är bättre att kyrkor och samfund avstår från vigselrätten, skriver pingstledaren i en debattartikel i SvD.

Efter RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnérs debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD) förra veckan, där hon menade att det var dags att avskaffa kyrkornas vigselrätt, har flera anslutit sig till tanken, även inom kyrkor och samfund.

Evangeliska frikyrkan (EFK) samlades förra veckan till en samtalsdag i frågan om vigselrätten.

Öyvind Tholvsen, pastor i Immanuelskyrkan i Örebro var med och la fram en motion vid EFK:s kongress i våras om att samfundet borde avsäga sig vigselrätten. Enligt honom handlar en avsagd vigselrätt om att stärka det kristna äktenskapet:
– Som vigselförrättare blir vi ibland lite osäkra på vem som gett oss vårt uppdrag: Gud eller staten. Det kan få olyckliga konsekvenser för äktenskapets ställning i våra församlingar, sade han till Världen idag.

Kommentar:

Det stärker inte alls det kristna äktenskapet utan skapar bara djupare klyftor mellan de som är vigda i kyrkan och de som bara är registrerade. Om Tholvsen är osäker på vem han hart fått sitt uppdrag från, så kan jag nästan tycka synd om en så omogen person (men bara nästan).

DEBATTARTIKEL
I en debattartikel i SvD i förra veckan skrev Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) att det är omöjligt att tvinga samfundens vigselförrättare att viga samkönade par.

“Röster höjs redan nu för att tvinga alla vigselförrättare att viga även samkönade par. Det är inte en framkomlig väg. Bättre är då att kyrkor och samfund, inklusive mitt eget, pingströrelsen, tackar nej till vigselrätten och accepterar att enbart staten legaliserar äktenskapet – oavsett om det är mellan man och kvinna eller samkönade par,” konstaterade Sten-Gunnar Hedin.

Kommentar:

Affären börjar mer och mer likna en feg hund som slinker iväg med svansen mellan benen så fort den lilla musen ryter. Att han inte vill ha “besväret” att viga kristna eller ickekristna människor beror på att han är rädd för förföljelse. Så fort RFSU knystar om samkönade vigslar tar modet slut…

Var det inte Jesus som sade:

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.” (Matt. 28:18-20)

Det är ganska patetiskt också, att man inom Pingst intar denna hållning när i själva verket Svenska Kyrkan får ta smällen. De flesta gifter sig faktiskt i Svenska Kyrkan, inte i frikyrkorna.

Svenska kyrkan avstår inte vigselrätten

– Alternativet med först en civilrättslig registrering och sedan en religiös ceremoni är inte aktuell för oss. Vi vill ha kvar vigselrätten, sade Ann-Cathrin Jarl, ärkebiskopens kaplan till SvD.
Svenska missionskyrkan är dock inne på linjen att avstå från vigselrätten.

– Vårt primära argument är dock inte det om samkönade äktenskap utan att kyrka och stat är separerade sedan länge, och då ska inte kyrkan ha vigselrätt. Vi kan tänka oss att avsäga oss den, förutsatt att alla gör det, säger Per-Magnus Selinder, sekreterare för teologi och ekumenik hos Missionskyrkan till tidningen.

– Även Katolska kyrkan ansluter sig till tanken: Det är helt okej med oss. Vi är ett internationellt samfund och i många länder är det redan så här det går till. Vi är vana, säger Maria Hasselgren, pressansvarig vid Katolska kyrkan i Sverige till Svenska Dagbladet.

– Fast det är ingen stor diskussion hos oss, så som det är inom Svenska kyrkan. För katoliker är äktenskapet ett sakrament och alla är medvetna om kyrkans lära på den punkten, säger Maria Hasselgren.  

(från Världen Idag)

ANDRAHUND

Tuve Skånberg, direktör för den kristna tankesmedjan Clapham institutet och aktiv inom aktionsgruppen Bevara äktenskapet (!), säger:

“Om vi får en lag där det är upp till var och en av vigselförrättarna att välja om man ska viga samkönade par eller inte så kommer det bli ett kraftigt tryck mot dem som säger nej”.
“Då är det bättre att vi avstår.”

Javisst. Och slipper förföljelse. Nu går skam på torra land.


Gå tillbaka till Svenska sidan