Vem Är Åke Bonnier?

Av Torbjörn Johansen EAEC 2007

Den judiske domprosten Åke Bonnier beklagar publiceringen av artikeln i det svenskkyrkliga magasinet Sthlmsliv, där en av Svenska Kyrkans präster, Niklas Olaison, låter antyda att Jesus skulle mena att det är okej med pedofili.

Olaison tog med utgångspunkt från berättelsen i Matteus 8 om hövitsmannen som hade en sjuk tjänare sig för att påstå att man i romarriket hade sexuella slavar och att den sjuke pojken kunde ha varit en sådan. Då blir ju konsekvensen den att Jesus godkände pedofili. Det hör till saken att Åke Bonnier är ansvarig för den nämnda tidningen, Stockholmsliv.

Nu ångrar Åke Bonnier artikeln i Sthlmsliv

I ett offentligt brev beklagar idag domprosten Åke Bonnier att intervjun med den homosexuelle prästen Niklas Olaison publicerats. "Ordet "pederast" har en starkare koppling till pedofili än vad vare sig Niklas eller jag utgick från," skriver den judiske domprosten Åke Bonnier.

”Med detta brev vill jag djupt beklaga att flera olyckliga formuleringar kom till uttryck i Sthlmsliv. Jag beklagar också att den aktuella bibeltolkningen fick stå som ensam tolkningslinje. Jag vill ärligt medge att de många missförstånd och andra reaktioner som nått mig visar att det var ett misstag av mig som ansvarig utgivare att låta publicera artikeln i den form som det nu skedde,” skriver Åke Bonnier. Bonnier skriver vidare att reaktionerna har varit många, framförallt gällande användandet av ordet pederast som har samma betydelse som pedofil i samband med artikeln.

  "Ordet 'pederast' har en starkare koppling till pedofili än vad vare sig Niklas eller jag utgick från och jag tar starkt avstånd från ordet både i skrift och i tal, säger han.

Anser du att det är skillnad mellan pederasti och pedofili?

"Jag svarar inte på den frågan, utan hänvisar till brevet." Det finns nyansskillnader, men ordet kopplas idag så starkt till pedofili att jag vill ta avstånd från det." Hur man från församlingens håll kommer att korrigera detta har Åke Bonnier svårt att svara på. "I dagsläget har magasinet gått ut så mycket. Att dra tillbaka någon upplaga blir svårt. Vi överlägger inom församlingen kring det hela." En av SK:s församlingar i Stockholm, St. Clara, kräver att det aktuella numret dras in.

Niklas Olaison säger också i intervjun att promiskuitet inte accepteras tillräckligt i kyrkan, något som många människor också reagerat på. På frågan hur han ser på det svarar Bonnier fåordigt.
- Jag kan inte svara på det nu. Jag har mina reflektioner kring det.

I en debatt på måndagen försvarade dock Åke Bonnier sina handlingar och ansåg att teologiska tolkningar av detta slag också måste få framföras.

Kryptojude?

Kunde inte domprosten Åke Bonnier ha förutsett att Niklas Olaisons artikel skulle gå mot Bibeln och stoppat den innan den publicerades? Eller vill han som den jude han i grunden är hellre riva ner än att bygga upp? Man kan verkligen undra om Bonnier är en kryptojude och om den kristna framtoningen bara är en täckmantel.

Imamer och judiska företrädare i gudstjänsten

Gudstjänsten vid riksdagens öppnande skall bli interreligiös. Allt enligt Lars Starell, sektionschef på kammarkansliet som tillsammans med domprost Åke Bonnier bjudit in både en imam och en judisk företrädare att medverka under mötet. Annelie Enochson, ordförande i riksdagens kristna grupp är förvånad.

"Jag talade själv med Åke Bonnier, och det som är anmärkningsvärt är att han säger att vi har samma Gud. Vad menar han? I Bibeln säger Jesus att ”jag är vägen, sanningen och livet och enda vägen till Gud är genom mig”. Kan man då säga att man har samma Gud? Islam säger ju att Jesus bara är en av profeterna. Bonniers sätt att resonera är anmärkningsvärt.

Annelie Enochson menar också att hela traditionen med gudstjänsten i riksdagen äventyras.

"Om Bonnier vill göra detta, kan han göra det vid något annat tillfälle. Vi i riksdagens kristna grupp har inte blivit vidtalade över huvud taget. Jag trodde att man skulle fortsätta i gammal god tradition och inbjuda andra religioner, men som hedersgäster."

FAKTA

Släkten Bonnier härstammar från den tysk-judiske klädeshandlaren Jacob Schye, född 1674. Hans sonsons son Gutkind Hirschel flyttade i början av 1800-talet till Danmark och startade en bokhandel och ett förlag, början på Bonniers bokförläggartradition.

Åke Bonnier (1957-) är domprost i Svenska kyrkan i Stockholm och son till Gerard Bonnier.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA