Världsregeringens framfart i arabvärlden och förintelsen i Sovjetunionen är två saker som pastor Torell och jag tar upp i en uppföljning av föregående artiklar. En stor andel kristna i västvärlden lider av ett teologiskt missförstånd. De tycks tro att varje jude, kristen eller ej, god eller ond, är 'Guds folk', som till varje pris måste stödjas. Den teologin är falsk, ty "Gud har inte anseende till personen."

VÄRLDSREGERINGEN ÄR SOM CANCER

John S. Torell
översatt och redigerad av Thorbjörn Johansen

Vad är cancer? Vi vet att den uppstår när en enskild cell revolterar, och inte vill lyda Guds lagar för Skapelsen, inte längre samarbetar i harmoni med de andra cellerna i kroppen utan utvecklar egna konstruktioner, allmänt kända som "tumörer." En tumör är inte produktiv. Den utför aldrig ett positivt arbete – det enda den gör är att infiltrera resten av kroppen och suga ut energi ur de friska cellerna. Cancercellerna har ingen framtid. När de växer närmar de sig sin egen död, som inträffar när alla de friska cellerna har dött. En cancertumör producerar inget utan stjäl hela sin försörjning från de celler som är friska.

När jag ser tillbaka på de år jag sysslat med den yttersta tidens profetior, har det svåraste alltid varit att få människor att inse att dagshändelserna aldrig sker av en slump. Allt det som händer är planerat i förväg, av både mänskliga och andliga varelser.

I Bibeln står det att är Gud en Ande, och att Han inte befinner sig i samma dimension som oss människor. (Joh. 4: 23-24)
Vår himmelske Fader har planerat och förutsett allt som skulle hända på vår planet redan innan han påbörjade Skapelsen! (I Kor. 2: 6-9)
Eftersom GUD är allvetande och därför kan se in i framtiden vet han redan i förväg om allt som sker. Satan är däremot en skapad varelse som bara kan befinna sig på en plats i taget, och han har inte förmåga att se in i framtiden. Han har samma begränsningar som en människa, och för att få större kontroll måste han använda sitt nätverk. Detta nätverk består av från Gud avfallna änglar samt de människor som utför hans vilja. Satan planerar och arbetar både långsiktigt och kortsiktigt med varje individ som han hoppas antingen få ur vägen eller fördärva. (I Petr. 5: 8)
Det vi hör på nyheterna idag är därför händelser som planerats och arbetats på under en viss tid och medan massorna studerar dagens händelser, arbetar de som företräder Guds rike men även de som företräder Satans välde vidare på sina planer för framtiden. När du hör något nytt,
kan du lämpligen ställa följande frågor: Har det som nu hänt samband med tidigare händelser; finns det ett mönster att följa?

VAD DEN AMERIKANSKA REGERINGEN ALDRIG TALADE OM
När USA-armén besegrade Saddam Hussein (1937-) för några månader sedan, åtminstone hans militärapparat, upptäcktes det att Saddam hade en ofantlig förmögenhet. Trupperna upphittade högvis med gröna amerikanska dollar undanstoppade litet varstans.
Det påstods att det var pengar som Saddam hade stulit från sitt eget folk. Men det var inte hela sanningen; nu skall du få veta hur det verkligen låg till. Som kommentatorn Paul Harvey brukar säga, "här har ni resten av storyn".
Som jag har påvisat i föregående nyhetsbrev kom Saddam inte till makten av en tillfällighet. [1] År 1953 störtade USA regimen i Iran med hjälp av specialstyrkor från CIA och kunde återinsätta Shah Mohammed Rhesa Phalavi (1919-1980) vid makten. En maktkamp hade då pågått några år mellan shahen och den iranske premiärministern Mohammed Mosaddeq (1881-1967).
När shahen försökte avskeda sin premiärminister i augusti 1953 började Mosaddeqs anhängare demonstrera och shahen tvingades fly från Iran.
Men med hjälp från CIA och shahen avlägsnade och arresterade iransk militär Mosaddeq, vilket gjorde att shahen kunde återvända. Mosaddeq dömdes till tre års fängelse, som han avtjänade, varefter han satt i husarrest fram till sin död år 1967.
Iran blev därefter en av USAs "klientstater" och CIA hade fria händer i landet och fick möjlighet att installera avancerade avlyssningsstationer vid gränserna mellan Iran och Sovjetunionen.
Iran och Israel knöt också band. Israelerna bytte militärt bistånd mot tillgång på all den olja de behövde. Detta gjorde det också möjligt för den israeliska utrikes säkerhetstjänsten Mossad att få fotfäste i Iran, något som upprörde det islamiska prästerskapet – först att USA fått inflytande över landet och sedan att judarna etablerat sig hos dem.
Och här kom den islamiske prästen Khomeini in i bilden. Detta muslimska överhuvud fick stora skaror av anhängare inom landet och utvisades till slut av shahen till grannlandet Irak. Därifrån utvisades han efter några år till Frankrike. Säkerhetstjänsterna där, och i England, var rasande över det faktum att CIA och Mossad skaffat sig monopol på Iran med dess stora oljetillgångar. Därför fick Khomeini stöd av både fransmän och britter samt Sovjetunionen.
Redan 1978 förstod shahen av Iran att hans dagar vid makten var räknade och började nu vidta åtgärder för att säkra sin framtid ekonomiskt. Han ville skydda sin egen enorma förmögenhet, uppskattad till betydligt över en miljard dollar. Pengar som blivit över från mutaffärer, olagliga provisioner och en och annan "dyktur" i den iranska riksbankens kassavalv. Dessa tillgångar fanns nu i Schweiz och andra västländer – shahen hade till exempel investerat ca 200 miljoner dollar på Wall Street i New York.
Shahen visste att när han väl var förvisad och ayatollan tagit över skulle den den nya regimen kunna spåra alla hans hemliga konton och lägga beslag på pengarna.
Mossad förstod vid det här laget att de högst sannolikt skulle förlora det fotfäste de skaffat sig inom Irans gränser inom snar framtid men hade som vanligt en reservplan. Om de slängdes ut från Iran kunde de ju alltid flytta över sin verksamhet till granlandet Irak. Eftersom de visste att Shahen ville skydda sina pengar så kläckte de följande intrig:
Vid denna tid hette Iraks president Ahmed Hassan al-Bakr. Efter en hjärtåkomma år 1976 hade denne lämnat över de flesta av sina regeringsplikter till en hänsynslös ung man i sena 30-åren, Saddam Hussein. Saddam var när detta hände inte rik, men med tillgång till mer pengar skulle han på kort tid kunna överta makten som landets diktator. Mossad ansåg att om de kunde förse honom med bättre finanser så skulle de i gengäld kunna åtnjuta favörer i framtiden.
Det var nu en brittisk medborgare, Rowland, med tillnamnet "Tiny" kom in på arenan. Rowland var född i Indien, son till en tysk affärsman och med en mor som var en högt uppsatt britt i den indiska administrationen. Som ung hade Rowland varit en hängiven anhängare till Adolf Hitler, men som hade lyckats rentvå sitt rykte efter andra världskriget.
Han var nu en duktig penningplacerare, som intimt samarbetade med en naturaliserad brittisk jude, Robert Maxwell [2].

Robert Maxwell, alias Ludwig Hoch

Ludwig Hoch

Trots att Rowland inte gillade judar gick samarbetet utmärkt. Maxwell hade i åratal varit en av Mossads viktigaste agenter och hade dessutom lierat sig med en hel rad underrättelsetjänster som var för sig trodde att han var deras agent, bland dem sovjetiska KGB, östtyska STASI och den bulgariska säkerhetstjänsten. Med den antisemitiska inställning som Rowland närt var det inte så särskilt svårt att få honom accepterad i Bagdad.
Nu kontaktades Shahens ekonomiske rådgivare.
Det skedde genom Rowlands nätverk av internationella penningmäklare, som lyckades uppnå en "affärsuppgörelse" med den nu så inflytelserike Saddam Hussein. Målet var att, så att säga, "skydda" Shahens förmögenhet.
Genom de "internationella penningplacerarna" skulle Shahens många hemliga bankkontons innehåll överföras från Iran till irakiska banker. Den nätta lilla "avgift" man tog för den hemliga transfereringen uppgick till 1,5% av de pengar som överfördes. Shahen lovades fri tillgång till den förmögenhet som nu var undangömd i Irak.

Shahen köpte förslaget och mer än en miljard dollar överfördes från amerikanska banker till bankkonton i Schweiz, öppnade av okända penningplacerare "med förtroende" i schweiziska banker, bland dem Credit Suisse. Men när Rowland och hans kontaktnät väl lagt vantarna på pengarna kom de aldrig till Shahens konton i Irak. Istället flyttades pengarna av dessa personer till privata konton som de öppnat i Saddams namn, belägna i Geneve, Paris, Cayman Islands och London. Plötsligt hade den förut relativt fattige Hussein en miljard dollar till sitt förfogande att användas efter eget behag. Han var lika rik som Tjuven i Bagdad [ABC] och Shahen visste inte om att pengarna var stulna.
Den amerikanska regeringen var inblandad i den operation som ledde till Shahens avlägsnande från makten. Dåvarande amerikanske ambassadören William H. Sullivan var direkt underställd utrikesminister Cyrus Vance (medlem av CFR andra världsregeringsrelaterade organisationer) och samtidigt var Jimmy Carter president i USA, en svag och obeslutsam man. Ambassadören fick order att övertyga Shahen av Iran om lämpligheten i att avgå till förmån för Khomeini och hans islamistiska parti.
Under tiden utarbetade CIA en direkt motsatt plan. De använde sig av general Alexander Haig, utrikesminister under president Gerald Ford. Den militära nyckelfigur som sändes till Iran i ett försök att hålla kvar Shahen vid makten, var det amerikanska flygvapnets fyrstjärnige general, Robert E. "Dutch" Huyser, som 1979 var chef för för de amerikanska stridskrafterna i Europa. Den amerikanska regeringen ansåg på den tiden att ryska agenter hade destabiliserat landet genom det iranska kommunistpartiet och ledde upproret mot Shahen. Om kommunisterna tog makten, skulle Sovjetunionen få tillträde till Iran, trodde man. Därför funderade man i USA över två alternativ: antingen fick man en islamisk regering som avskydde kommunister, eller också måste man lyckas med konststycket att behålla Shahen vid makten. Beslut fattades.
Den amerikanska militära närvaron var stor; 1978 fanns det 58 000 amerikaner i Iran, men när kommunisterna tryckte på i januari 1979 skars antalet ned till ca 12 000 man. General Huysers uppdrag hade misslyckats, och den 16 januari 1979 for Shahen med sin familj från Iran på vad som kallades en "semesterresa" till USA.
Khomeini tog makten i februari 1979. Ahmed Hassan al-Bakr avgick som president för Iran den 16 juli 1979, samma år grep Saddam Hussein makten som ny president i Irak. Den 4 november
1979 lät den islamistiska regeringen en stor folkmassa storma den amerikanska ambassaden i Teheran och hela personalen togs som gisslan.
CIA hann aldrig förstöra sina papper vilket medförde att en rad amerikanska statshemligheter och hela det falskspel USA fört stod nu klart för den iranska regeringen. Gisslansituationen var en betydelsefull faktor för Jimmy Carters nederlag vid nästa presidentval, och Iran släppte inte gisslan förrän efter Ronald Reagans presidenttillträde.[3]
När Shahen kom till Väst upptäckte han att någon stulit hela hans förmögenhet och att han var barskrapad. Han började nu pressa de amerikanska myndigheterna för att få tillbaka pengarna, men blev tillsagd att hans person ej längre var relevant, ty USA stödde numera Saddam i syfte att få Khomeini avsatt.
Det blev början till det krig mellan Irak och Iran som skulle vara ca 8 år och ta hundratusentals liv, alltmedan Mossad och västliga underrättelsetjänster spelade schack med dessa länder som pjäser.
Shah Rhesa Phalavi hade fått behandling för sin cancer i väst och i november 1979 flögs han till en klinik i USA för ytterligare behandling. Han och familjen fick ett fint pensionärsresidens vid västkusten i Panama, som då stod under USA-kontroll. Shahen var inte alls nöjd med den amerikanska regeringen. Han lämnade Panama och fick politisk asyl i Egypten, där han avled den 27 juli 1980. Högst sannolikt påskyndade en del underrättelseaktioner hans död för att inte sanningen skulle komma fram..
Under tiden hade Rowland blivit Saddam Husseins privata investerare och 1988 hade Saddams kapital fördubblats. "Tjuven i Bagdad" hade blivit mycket rik, men hans pengar hade fördelats på olika västliga länder. Att 2003 skulle komma att bli räkenskapens år hade han däremot ingen aning om.
De fakta som just beskrivits är föga kända i västvärlden men är den historiebeskrivning som är praxis för studerande i arabvärlden. Det är därför våra vänner araberna talar om Amerika som DEN STORE SATAN. Och med USA vid rodret i Irak är en framtida regim där irakierna själva får bestämma, inte längre en självklarhet.
Men nu vet du ju "resten av historien" och kan därför bättre bedöma de nyheter som de judiskt kontrollerade massmedia rapporterar om från Irak.
ATT FÖRSTÅ BIBELNS SYN PÅ DEN YTTERSTA TIDEN
Satan är själv skapad som en av Guds änglar, men har avfallit från honom och drog med sig en tredjedel av Guds änglar. Han kan inte skapa något själv och är tvungen att, för sina aktiviteter, använda sig av det som Gud redan har skapat. Satan kan inte ens av egen kraft hålla sig själv vid liv.
Han är helt beroende av den uppehållande kraft som Gud låter honom få, och så länge Gud vill, för att Gud skall kunna utföra sitt verk och sina plan med människan. Ty så har han bestämt.
Den första och största villoläran i världshistorien var judendomen.
Satan har alltid velat angripa Guds Skapelse och människan. När han ville förstöra Guds verk helt och hållet, angrep han det folk som Gud först uppenbarade sig för och smög in villfarelse hos dem. Alla judar världen runt har varit kallade tillbaka till Fadershuset i flera tusen år, men "de skriftlärdes lögnpenna" har förlett dem, Jer. 8: 8; Jes. 59: 13; Jes. 59: 4.
Därför sade Jesus:
Tagen eder tillvara för fariséernas och sadducérnas surdeg. Då förstodo de, att det icke var för surdeg i bröd som han hade bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och sadducéernas lära. Matt 16: 11-12.

Inte kan väl en blind leda en blind? Och själva är alla rabbiner och skriftlärde lurade av Satan.
Jesus har beskrivit Satan (den vi kallar djävulen) och fastställt hur Satan är, och vilka som var, och ännu är, hans första och största anhängare i följande versar:

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Joh. 8: 44

Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog. [Joh. 10:10]

Satans rike bygger på bedrägeri, stöld, förstörelse och mord på alla människor som motsätter sig det. Detta har visat sig vara sant om varje diktator som har levt på jordens yta och som har fått sin makt från Satan.
Det har även visat sig vara lika sant om en rad andra företeelser – kolonialismen, kapitalismen, kommunismen, nazismen och fascismen, samt alla kriminella och deras organisationer. För att kunna existera måste dess hantlangare stjäla och plundra från alla de människor som arbetar hårt, men till slut förstörs de som tjänar Satan av sin egen ondska.
Vi talar då även om ondskan från de välklädda män som sällan syns i media eller själva aldrig smutsar ner sina vita välmanikyrerade fingrar. De låter andra söla ned sig med blod åt sig, och ställer ständigt fram i media exempel på sådant som de tjänar på att vi tycker illa om, alltifrån terrorism till förintelsen. Judendomen är inget undantag från de ovannämnda företeelserna. Judendomen är också från Satan, som förvrängde den första och sanna tron på Gud, bedrog Israels 12 stammar att tro på denna lögn och att leva därefter, som Jesus beskriver i Matt. 23.
JUDENDOMEN KOMMER ATT UTSE EN JUDISK ANTIKRIST
För att en dag kunna upphöja judarnas system till en världsmakt, som förstör och ersätter alla andra system, måste judarna [4] bedraga, förstöra och bestjäla alla andra länder. På detta sätt tänker man bygga sitt imperium med sin egen messias som hela världens överhuvud, den som Bibeln kallar Antikrist (1 Joh. 2: 22), världshistoriens sista och mest fruktansvärda diktator och som nedan kallas furste av Israel. Han innehar kronan i den yttersta tiden:

"Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag kommer, när din missgärning har nått sin gräns, så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas. Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall detta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill, den som jag har givit det åt." Hes. 21: 25- 27.

Och "han" som "kommer" är den som Bibeln säger skall komma åter, Jesus Kristus Vår Herre. Hes. 21: 25 visar, att det är fråga om den yttersta tiden, "när missgärningen har nått sin gräns."
Även Hes. 28: 2-10 beskriver Antikrist, här som "fursten av Tyrus "så som de oomskurna dö, så skall du dö" Varför? Därför att han kommer att tillhöra De Omskurna! Om någon anser att detta inte är riktigt, därför att Kristus själv skall döda Antikrist vid sin andra tillkommelse, hänvisar vi till Uppenbarelseboken 13: 14, där vi får veta att Antikrist har blivit dödligt sårad, och ändå står upp igen. Detta händer innan Antikrist slutligen dödas av Jesus. På "fädernas Gud skall han icke akta" enligt Daniel 11: 37. Gud kallas "fädernas Gud" i hela Gamla Testamentet. Antikrist är alltså ättling till Abraham, Isak och Jakob och därmed jude, ty i hela Gamla Testamentet är "fädernas Gud" Herren, judarnas Gud.
I Matteus 12: 43-45 talar Jesus om den "orene anden" (Fördärvets man), det "hus" han kommer från och "återvänder" till. Det "hus" han utgår från och återvänder till är Israel. Satan imiterar Gud. Fördärvets man, Antikrist, skall en dag återvända, som den orene ande han är, till sitt hus, och det huset är Israel. Precis som Salomo var av Davids hus, kommer Antikrist, som är jude, tillbaka till sitt hus, Israels hus.
Israeliterna fick inte behålla landet Kaanan. Gud har tagit det ifrån dem därför att de själva har brutit Guds förbund. De syndade och vägrade låta omvända sig 5 Mos. 30:1-20. Istället för att som Gud ville ångra sina synder och låta Gud upprätta landet på nytt byggde de upp ett eget avfälligt system, judendomen, som kan liknas vid ANDLIG CANCER.
När Gud sände sin egen Son till judarna, förkastade de Honom -Joh. 1: 11- och krävde slutligen att Jesus skulle avrättas -Matt. 26: 1-5; 14-16; 27: 1-44.
Djävulen "välsignade" (förbannade) judendomen och gjorde judefolket till en ansamling tjuvar, lögnare och bedragare. Satan och hans onda andemakter har gett judar "smörjelse" att lägga beslag på pengar och kontrollera folkens finanser.
Alltsedan tiden i Babylon (500 f.Kr.) har judar haft hand om bankirverksamhet, affärsversamhet och kommers. De kontrollerade ekonomin i persernas, grekernas och romarnas välden och har tagit över finanserna i alla imperier sedan dess. Så är det än idag. Just därför fällde den judiske bankiren baron Rothschild i augusti 1984 följande kommentar: "Jag bryr mig inte om vem som har den politiska makten i ett land, så länge jag har hand om finanserna."
Så fort den judiska finanstumören var på plats dök en annan tumör upp – sionismen. Den kom på plats genom bedrägerier, lögner – och mord på det egna folket, så att judarna kunde flytta tillbaka till Kaanan (Palestina)[5]. När ett tillräckligt stort antal judar, nu "sionister" hade anlänt dit, angrep de palestinierna och upprättade staten Israel med våld. (1948)
Den nuvarande staten Israel kan inte existera på egen hand, den behöver tillförsel av miljarder dollar per år vilket stjäls, genom bedrägeri, från det amerikanska folket. För att folket i USA inte skulle upptäcka sanningen om detta, skapades ytterligare en tumör, "KRISTEN SIONISM."
Och därför predikar och lär evangeliska pingstförsamlingar i dag att kristna till varje pris måste låta bli att ifrågasätta judisk politik och att staten Israel måste skyddas. Ty om man inte gör det, kommer Guds straffdom över Amerika. Inte heller kan "judarna" klara sig militärt om inte USA förser Israel med vapen och sätter press på Israels grannländer, och då och då utkämpar krig å deras vägnar, såsom angreppet på Hussein och ockupationen av Irak år 2003. Detta bedrägeri inom den kristna kyrkan i västvärlden kommer att fortgå tills Satan är redo att uppenbara sig själv och ta plats i det tempel som han önskar bygga åt sig själv i Jerusalem, II Tess. 2: 1-12.
Vid denna tid kommer många pastorer och evangelister (inte alla) upptäcka det fruktansvärda misstag de har gjort, men skadan har de redan åstadkommit och de kan inte leva om sina liv. Det blir DEN STORA ÅNGERDAGEN.
Vid denna tid kommer cancern att vara fullt utvecklad. En ondska utan motstycke har uppstått, med maktbefogenheter över hela världen, såsom det beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 13.
Men här kommer de goda nyheterna. Den cancern skall opereras av Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, som skall avlägsna denna svåra cancer helt och hållet. För gott, i all evighet. Det har Gud sagt. Om det kan du läsa i Uppenbarelseboken kapitel 19.
Det är viktigt att förstå att judarna inte har möjlighet att genomföra allt detta på egen hand. Det finns för närvarande bara ca 13 miljoner judar i hela världen, bosatta på olika håll. Därför måste det judiska ledarskapets makt förstärkas med hedningarnas trupper, underrättelsetjänster och polisstyrkor, för att upprätthålla sin makt över världens olika folk. [6]
JUDARNAS ´OKÄNDA' MASSFÖRINTELSE I SOVJETUNIONEN
Det mest iögonenfallande exempel vi har från modern tid är den blodiga ryska revolutionen och Sovjetunionen (Förenade Rådsrepublikerna, SSSR) som grundades av judar och varade i 74 år.
Socialismens upphovsmän var kabbalistiska judar, Moses Hess (1812-1875) och hans lärjungar Karl Marx (1818-1883), och Friedrich Engels (1820-1895). Deras dogmer användes av en Kahal (en hemlig judisk grupp), anförd av Vladimir Iljitj Uljanov-Lenin (1870-1924). [7]
Med hjälp av 90 000 unga judiska marxistiska män och kvinnor angreps Ryssland våldsamt. Ca 20 miljoner ryssar, även tsaren med familj mördades. 90 000 personer kan inte ta makten och behålla den i Ryssland. till det behövs mycket mer makt. Då Lev Davydovitj Trotskij (1879-1940) bildade Röda Armén släpptes förbrytare ut från fängelserna som inkallades och blev lovade en lysande framtid. Andra ryska medborgare gick med i Röda Armén i samma tro – att de skulle få en lysande framtid.
Både befäl och meniga i Röda Armén fick veta, att ju mer brutala de var i sin sysselsättning att hålla de vanliga ryssar nere, ju mer skulle de belönas! Under hela den tid som kommunisterna satt vid makten på grund av de judiska rabbiners "människobud och människomeningar" som vidarebefordrades av rabbinsonen Karl Marx och de judiska bolsjevikerna använde som grund fick ryssarna lida svårt, även kristna. Många uttalade säkert samma ord som Vår Herre gjorde:
"Fader, förlåt dem, ty de veta icke vade de göra." Men judar vill inte höra talas om sin Messias.
Våra historieböcker talar inte om, att kommunismen var en idé från Talmud, ett faktum som har gömts undan i de ryska arkiven sedan judisk censur infördes 1922 i Ryssland och genom den kontroll av media, press och förlagsverksamhet som judarna utövar ännu. Men författare från tiden visste besked:
"När man väl en gång har förstått att bolsjevismen är judisk, blir dess annars så svårbegripliga drag logiska. Kristendomshat, till exempel, är inte ett ryskt karaktärsdrag; det är ett judiskt."
(A.N. Field: Today's Greatest Problem)
Samme författare kunde också konstatera hur de kunde genomföra ett så stort projekt:
"Världen är idag en uppvisning i anhopningen av judisk makt. Från New York dominerar judar världens finanser och de är fler än någon annanstans. På andra sidan klotet har det i Ryssland uppstått den största koncentrationen av judisk revolutionär aktivitet i historien. Karakteristiskt för världsläget idag är att den ekonomiska makten och den revolutionära aktiviteten verkar för att förstöra tingens ordning, de strävar icke endast mot samma mål utan verkar gemensamt, enligt mängder av bevis." (A.N. Field: The truth About The Slump)
Om man skärskådar hur judar i USA och Israel samverkar i dag, ser man ungefär samma sak.
TILL STORA RÅDET
Vasilij Tichon (1865-1925), patriark av Moskva och hela Ryssland, som hölls i husarrest av och till fram till sin död, hade säkert detta i åtanke när han i en skrivelse till folkkommisariernas råd av den 26 oktober 1918 vädjade om att man skulle skona och frige de oskyldiga. Han varnade:
"Av Eder skall utkrävas de rättfärdiges blod, allt det som av Eder har utgjutits och I som gripen till svärdet skola själva dö för svärdet." Han syftade på följande versar från Bibeln:
"Och så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, allt det som är utgjutet från världens begynnelse, ända ifrån Abels blod intill Sakarias' blod, hans som förgjordes mellan altaret och templet.' Ja, jag säger eder: Det skall utkrävas av detta släkte." -Luk. 11: 50-51. (2 Krön. 24: 20)
"Då sade Jesus till honom: "Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd. Matt. 26: 52. (Luk. 21: 19; Upp. 13: 10; 1 Mos. 9: 6; Jes. 33:1; Jer. 15: 2).
Den slakt som följde finns dokumenterad till viss del, men en dag skall den avslöjas i sin helhet inför Den Stora Vita Tronen, Guds domstol (den domstolens namn har jag aldrig sett att någon vågat göra om till en officiell bokstavsförkortning).
När revolutionen var över befäste Högsta Sovjet (det ryska ordet "sovjet" betyder "råd," jämför med "Stora Rådet" i Jerusalem på Jesu tid) sitt grepp över Ryssland. Vid sidan av Röda Armén upprättades en säkerhetstjänst, tjekan. Denna orm ömsade skinn flitigt.[8] Senare kallades den NKVD, sedan KGB. I dag är förkortningen FSB (Federala Säkerhetsbyrån).
Ett mycket stort antal fångläger sattes upp, [9]GULAG-systemet med över 2 000 läger, spridda över Sovjetunionens norra del från Murmansk till Sibiriens ögrupper. Massmedia har gett sken av att det var Hitler som uppfann koncentrationslägren, en lögn som ännu hålls vid liv.
Leif Nordström, redaktör för fackets tidning SIA, påstod så sent som i augusti att det dödades 6 miljoner judar under andra världskriget, ett tal som till och med Förintelsecentret i Jerusalem reviderat, bland många andra. Enligt Yehuda Bauer, chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem skulle siffran vara 1 433 000. Judiska muséet i Auschwitz monterade år 1990 ned sitt monument där det sedan andra världskriget stått att läsa: "4 miljoner har dött i detta läger" och man sänkte då officiellt denna siffra till 1 200 000, en sänkning på ca 2, 8 miljoner. Det kommer dock inte att påverka den "heliga" siffran 6 miljoner dödade judar.
Världsregeringens kontroll över vad som skrivs och sägs har varit och är fortfarande så stor att vi mer eller mindre blivit "hjärntvättade" och lögn blivit sanning. Hur många ryssar dödades av judar i Sovjetunionen? 20 000 000 människor? 100 000 000?
Det judiska kommunistiska ledarskapet inrättade koncentrationsläger så tidigt som 1918. Enligt Faktakalendern 2000, var Jakov Sverdlov (Jankel-Aaron Moisejevitj Solomon) statschef i SSSR under 1918-19.. av foton och journalfilm att döma en oljig judisk sprätt som Trotskij (Bronstein) vilka båda tycks varit mer intresserade av pengar, fester och det täcka könet än det ondskefulla geschäft de dagligen höll på med – att förtrycka ryssarna (även damer) och tala om hur de bäst skulle leva; alltså inte som han. Sverdlov var knappt äldre än en från SVT Nyhetsmorgon känd nutida "svensk-judisk" internationalist och redaktör som fast han knappt tycks vara torr bakom öronen än, satt och diskuterade svenskarnas framtid som om den redan vore utstakad med en annan "lyckad" judisk journalist och tyckte att man i Sverige får "räkna med massarbetslöshet" om vi skriver på Romfördraget (EMU) som omfattar betydligt fler förändringar än ett byte från krona till euro. När jag hörde dessa två skyffla dynga på varandra (å svenska folkets vägnar) lät det som man, från judiskt håll, redan har bestämt hur både Sveriges, Europas, ja, hela världens framtid ska se ut. Men så lätt lurar de oss inte.
Dagens nyheter från Sverdlov var brutala order från en samling yngre och äldre schauvinister (Lenin och andra i detta gubbvälde började redan bli ankomna och tunnhåriga) som kom fram till samma hårresande beslut som dagens förtryckarelit.

Menachem Mendel Schneerson, Farisé

Sverdlov fick en stad uppkallad efter sig, Sverdlovsk. Den har idag fått tillbaka sitt ursprungliga namn, men har nu försetts med ett judiskt center – 2 kilometer långt och 200 meter brett – med sporthallar och 2 rituella bad (ifall en jude skulle orena sig bland ryska hedningar), studiesalar för talmudister och en rejält tilltagen synagoga. Jekaterinburg är återtaget.
Rabbi Mendel Menachem Schneerson (d. 1995)
Numera finns "Chabad-Lubavitch" (nyfariséerna) över hela Ryssland (och världen), särskilt på platser där det bedrivs kristen mission. Om någon börjar driva social verksamhet och predikar evangelium på en plats där det finns judar, öppnar Lubavitch genast ett kontor på denna plats, för att de skriftlärde effektivt skall kunna stänga ute judar från Guds rike.
Sanningen är att de har ett världsvitt antikristligt system, sionismen, för att försöka utestänga alla människor från Gud genom en av dem utvald person, deras messias, Antikrist. Det sades:
"Världen väntar på att vi skall fullfölja vår roll och förbereda världen för den store Moshiach."
Lubavitchs 'allra högst ärevördige rabbi,' Menachem Schneerson, skulle en dag framföra sina "ANSPRÅK PÅ MAKT ÖVER HELA VÄRLDEN OCH STYRA DEN FRÅN JERUSALEM."
Israels Shimon Peres uttryckte det så här när talade om rabbiner på CNN, 14 november 1995:
"De tror att de håller på att framställa en himmel fast de i själva verket är djävulens budbärare."

Jesus sade: "När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen. Då säger han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.' Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första. Så skall det ock gå med detta onda släkte." (Matt. 12: 43-45.)

Den "store rebben" handskades litet vårldslöst med Gamla Testamentet. Ty enligt den irrlärige rebben "höggs Mose stentavlor ut tvärsigenom stenen," vilket lätt kan motbevisas genom flera ställen i både Bibeln och Toran, som är identiska, så när som på ordningsföljd. Läs själv om de stentavlor Moses fick av Gud, så står det klart att Schneerson ljuger. 2 Mos. 31: 18; och särskilt 32: 15-16. Enligt rabbiner flyttades lagen på något mystiskt vis in i judens hjärna nere vid foten berget Sinai och därför är allt en jude säger och skriver sedan dess gudomligt… .

judiska frimurarorganisationen B'nai B'rith - betalar utbildning för världens judar

bnai britter

"Vid berget Sinai mottog det judarna den skrivna och den muntliga Toran.
Den muntliga Toran, Talmud, blev aldrig nedskriven, utan skulle vara flytande."
Allt enligt rabbi Ken Spiro, New Rochelle, N.Y. "Yehudah [juda] ha nasi" 5 aug 2001.

Varje judisk far har skyldighet att överföra, till sin son, de människobud (inte Bibelns
budskap) som han lärt av sin far. Sedan lärs sönerna upp i Talmud i yeshivan (synagogan) som en grund för vidare studier – då Talmuds irrläror blandas med, utvecklas till, och tillämpas som filosofi – i politik, näringsliv, ekonomi etc.
Därav Wolfowitz kärnvapendoktrin…
Och även den självpåtagna "utvaldheten."

Som under historiens gång bara resulterat i pretentiösa, men fåfänga försök att skapa jordiska messiasriken. "Bra" exempel är de just de franska och ryska revolutioner som både ideologiskt och ekonomiskt skapades av Talmudjudar. Bakom de flesta krig finns en eller flera judisk ideologer. Det stämmer även in på andra världskrigets nazist-parti, vars ideologiska upphovsmän var judar:
Lanz von Liebenfels och Alfred Rosenberg. Och rabbinen Moses Hess, (som myntade begreppet "national-socialism") och judiska talmudister och kabbalister som Karl Marx och V.I. Lenin låg bakom massmördandet, först i Sovjet-Ryssland. Sedan har deras "purimsfester" fortsatt i övriga socialist-länder i världen. Blodet ropar.
Kusligt.

Judiska finansiärer från USA och Ryssland har alltså än engång köpt in sig i denna av Sverdlov och hans kumpaner historiskt sett blodbesudlade stad. Både finansjudar och Lubavitch har fått fäste. Men om det skriver inte svenskjudiska journalister med sponsrad utbildning (och diverse andra fringisar från B'nai B'rith) något om. Det vore alldeles för pinsamt.
JESUS KRISTUS ÄR HELA MÄNSKLIGHETENS FRÄLSARE
Gud godkänner inte den messias som judarna själva har utsett. Jesus Kristus var den Messias som skulle komma och ingen annan kan hjälpa dig. Vilken Messias följer du i denna tid, som av oss bibelläsare och teologer anses vara den yttersta tiden? Följer du Härlighetens Herre Jesus eller den Antikrist som skall utses av de som kallas Satans synagoga? (Upp. 3: 8-9)? Välj själv. Den som har öron, han höre.
JUDARNAS ´OKÄNDA' MASSFÖRINTELSE I SOVJETUNIONEN
Revolutionen började med litet demonstratoner och fortsatte efterhand med anarki och blodiga avrättningar, bokstavligen gruvlig hämnd, våld och mord, tills MASSFÖRINTELSEN var total.
När GULAG-systemet var som störst fanns det minst 20 000 000 ryssar i det. De användes som slavarbetare för produktionen, vid intilliggande anläggningar eller gigantiska byggprojekt.[10]
Förtryckarna njöt av denna situation. De hade fri arbetskraft som fick svälta och arbeta sig till döds om de protesterade.[11]
I Sovjetunionen uppstod fyra klasser. Den första klassen var ledarna, som var judar och styrde imperiet med järnnäve.
Den andra klassen bestod av de som upprätthöll ordningen; Röda armén, säkerhetstjänsterna och lägervakterna. Dessa fick högre lön, rikligare och bättre föda, nöjen och andra förmåner. När de väl blivit vana vid ett sådant liv, kämpade de hårt för det, och om det var nödvändigt, till och med mördade för att få behålla sin position.
Den tredje klassen bestod av vanliga ryska medborgare som fick arbeta hårt och förse de övre skikten med varor[12]. Själva fick de bara behålla en liten del av det de arbetat ihop.
Den fjärde klassen var de miljontals fångarna; slavarbetare som inte hade några medborgerliga rättigheter alls (som palestinierna i dagens Israel) och även tusen och åter tusen unga kvinnor som tvingades till ett liv i prostitution för att stilla begären åt karlar i de övre klasserna.
Därvidlag bör inte de unga pojkar glömmas, som fick vänja sig vid homosexualitet redan som barn, för att kunna utnyttjas av de inom de övre klasserna som var sodomiter (ex Lenin, Beria).
HUR SKALL EN KRISTENS SYN PÅ JUDAR VARA?
Låt oss först klarlägga några viktiga fakta. Judar är ingen ras! Israels stammar var ättlingar till Jakobs tolv söner. Jakob hade två fruar och höll sig utöver det med ytterligare två fruar, som var slavar och kom från Kaldéen. Som bekant var Jakob son till Isak och Rebecka, också hon kaldéiska. Isak var son till Abraham och Sara, båda från Ur i Kaldéen. Staden Ur låg i den södra delen av det Kaldéen som senare blev Babylon och ligger således numera inom Iraks gränser.
Dagens judar är alltså ättlingar till en kaldéisk familj som flyttade från Babel till Kaanan. De fick namnet "hebreer" som betyder "de från andra sidan floden." Kaldeerna härstammade från Noa, och Noa härstammade från Adam. Därför judarna, biologiskt sett, inte märkvärdigare än vilket folk som helst.
När Abraham drog från Kaldéen till Egypten hade han med sig nära ett tusen män och kvinnor, tjänstefolk som blev upptagna i hans stam och for med honom till Egypten. Och när Israels folk lämnade Egypten följde många egyptier med. Dessa blev senare israeliter. Under de 2 000 år som följde övergick ett stort antal till Abrahams tro, lät omskära sig och betraktades som vilka hebréer som helst. En av känd är konung Davids trogne soldat, hetiten Uria. II Sam. 11: 1-17.
Men det största tillskottet kom emellertid när hela khasarväldet i södra Ryssland konverterade till judendomen. Detta folk kallas ibland den trettonde av Israels stammar.

Av dessa anledningar är judarna inte en särskild ras, utan en blandning av människor från hela världen med bara judendomen som gemensam nämnare. Och därför är judendomen en religiös men även en politisk rörelse. Någonstans bland de 13 miljoner som idag kallar sig judar, finner vi den kvarleva vars blodlinje verkligen går tillbaka till Abraham.

Vad kristna i västvärlden sällan vet, är att det finns fler än vita som kallar sig judar:
Svarta judar som är ättlingar till de judar som flyttade till Etiopien (950 f. Kr.) vid den tid Salomo var konung, då drottningen av Saba kom på statsbesök (II Kon. 9:1-12); kinesiska judar som är ättlingar till de judar som flyttade till Kina så tidigt som 500 år f. Kr.; indiska som är ättlingar till de judar som flyttade till Indien ca 500 år f. Kr. Det finns idag judar i olika länder världen runt som är ättlingar de redan nämnda grupperna. Se även Apg. 2: 1-11.

Under de 3000 år som judarna bott i olika länder har de blandats med andra folk genom ingifte. Därför har många judar en annan hudfärg än vita judar från Ryssland och Europa. Vad de flesta kristna sällan vet, är att den politiska makten över Israel och judendomens folk upprätthålls av vita judar från USA och Kanada.
Färgade judar bosatta i Israel diskrimineras och får låglönearbeten. Vita judiska fäder blir inte glada, om döttrarna gifter sig med färgade judar.

Kristna bör ha den inställning till judar som Gud föreskrivit genom aposteln Paulus i Bibeln:

". . . ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet." (Gal. 3: 27-29)

Judar är vanliga människor och inte en överlägsen ras, eftersom alla kommer från Adam. Enligt Gud har alla människor syndat – rannsaka dig själv noga så inser du att det är sant – vi orsakar varandra skada och förstör den vackra värld Gud skapade åt oss. Somliga orsakar mera elände än andra och en del förstör för många, en del människor bara för sig själva.

Men ingen människa är felfri (Rom. 3: 23). Därför måste varje själ lämna sitt liv i Guds hand, för att få tillbaka den förlorade härlighet som han från början hade avsett för oss. Ty rättfärdighet kommer av tro på Gud och inte av gärningar. Goda gärningar utförs av Gud genom de som står i ett rätt förhållande till honom. Gör du det? (Pred. 7: 21; Joh. 5: 30; Rom. 3: 20-30; Filip. 3: 13.)

Vi kan inte bli fullkomliga i denna världen, utan måste vänta på gemenskap med Gud en dag på en ny himmel och en ny jord (Upp. kap. 21). Ofrälsta judar är varken bättre eller sämre än andra ofrälsta människor. Också judar måste bli frälsta av Vår Herre Jesus Kristus, Messias, för att få komma in i Guds eviga rike. Judar som har dött utan att ha tagit emot Jesus, kommer också till helvetet, precis som ofrälsta hedningar.

Gud har ingen särskild frälsningsplan, eller en speciell "gräddfil" för judars frälsning. Det finns bara en som kan frälsa och upprätta människor av alla sorter, Jesus. Genom hans namn måste det ske, ty så lyder Herrens ord (Joh. 14: 6; Apg. 4: 1-14).

Att hata judar löser ingenting, utan gör bara saken värre. Vi bör älska judar precis lika mycket som andra vilsegångna. Den största tjänst som vi kan göra mot judar är att bedja för dem, inte förbanna dem. För de judar som vill höra på det örat (inte är det många), kan man även visa att Jesus Kristus är den Messias som förutsades redan i Gamla Testamentet.

Att Gud har en son, Ps. 2: 7; Jungfrufödseln, Jes. 7: 14; att Messias skulle komma som konung till judarna, utan som fattig första gången han kom hit, Jes. 62: 11; Sak. 9: 9; att Messias skulle födas i Betlehem, 2 Sam. 5: 2; Mika 5: 2; korsfästelsen, Ps. 22: 16; Guds lidande tjänare, Jesus, som dog för våra synder Jesaja kap. 53; att den rättfärdige skall leva av tro, Hab. 2: 4; det glada budskapet – evangeliet, Joel 2: 32; uppståndelsen från de döda, Ps. 71: 20; missionsuppdraget bland hedningarna, nya himlar och en ny jord, men också ett helvete, Jes. 66: 19-24; Jes. 52: 7; Ps. 19: 5.
DET VAR GUD SOM VALDE
Det var Gud som valde Abraham och hans jordiska släkte för att bevara sitt Heliga Ord, och för att kunna ge hela världen en Frälsare. Eftersom Satan i sitt avfall alltid har velat förfalska Guds plan valde också han ut just de som kallar sig Abrahams jordiska släkte, för att ge världen en jordisk messias, den som Bibeln kallar Antikrist, Fördärvets man. Satans mål är att skaffa sig kontroll över Jerusalem, få sitt tempel byggt och sin egen messias på plats.
Det som hände i Jerusalem när Vår Herre Jesus Kristus korsfästes och uppstod igen, kommer en dag att avslutas i samma stad. Gud är kärlekens, men också domens Gud. Var säker på, att hans plan för mänskligheten kommer att gå i uppfyllelse.

Det är detta allt kretsar kring. Ingen kan förhindra det, Gud har sagt att det kommer att inträffa en dag. Det uppdrag vi kristna har är att vittna, varna, trösta och hjälpa de människor
vi möter med deras andliga och materiella problem, men framför allt,
predika evangeliet om Herren Jesus Kristus.

PS.
Rabbinen i Stockholms synagoga tror enligt sin egen utsago INTE på ett evigt liv. Jag antar att han har läst igenom Toran, lagen och profeterna, Gamla Testamentet i Bibeln. Om han studerar Gamla Testamentet skall han dock finna, att uppståndelsen finns med:
"Du som har låtit oss pröva så mycken nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen ur jordens djup." -Ps. 71: 20.
Varför är det då så svårt att tro på en uppståndelse till salighet? Och varför är det så svårt att tro att Jesus uppstod på den tredje dagen och är Messias? Bara Jesus är värdig detta namn. Jesaja 52:3: "Ty så säger HERREN: I haven blivit sålda för intet; så skolen i ock utan penningar bliva lösköpta."
Det är inte är med förgängliga ting, silver och guld, som judar och hedningar har blivit köpta,
"utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck." 1 Petr. 1: 18-19.
Denne Messias som är Jesus, skall komma åter ännu en gång och upprätta ett eviga rike, men inte på vår nuvarande jord, som är bestämd att gå under, Ps. 102: 26-27, denna sista gång inte genom vatten som vid floden, utan genom eld, 2 Petr. 3: 9-12; Sak. 12: 14: 12-14; Mal. 4: 1.
"Men 'nya himlar och en ny jord', där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte." -2 Petr. 3: 13.
"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall icke mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå." (Jesaja 65: 17.)


FOTNOTER:
[1] Läs också föregående nyhetsbrev av John Torell som behandlar Mellanöstern:
January 2003 – Biography on Saddam Hussein; February 2003 – Preparing for war in Iraq;
April 2003 – A history of the Christian population in Iraq.

[2] "Robert Maxwell (hans verkliga namn var Ludwig Hoch) var en jude född i en tjeckisk stad den 10 juni 1923. Hans mystiska död är utan tvekan det bästa exemplet på att den sionistiska maffian till och med är beredda att mörda sina egna, om dessa skulle bli för giriga, eller står i vägen for dess internationella och kriminella planer. Maxwell lurade alla han kom åt över hela världen med hjälp av sina rasistiska sionistiska sammansvurna, och efterlämnade vid sin död ett underskott på 3 miljarder dollar.
När Mordechai Vanunu ville avslöja Israels atomgalenskap vid deras anläggning i Dimona samt dess samarbete med KGB och kommunister i östblocket blev han kidnappad i Rom av Mossad, på Maxwells order, utan att FN brydde sig om det.
Men när Maxwell år 1991 ville avslöja att Israel, via sitt hemliga 'firma' NORDEX i Österrike, i all hemlighet stod i begrepp att köpa upp det mesta av den högteknologiska vapentillverkningen i Sovjetunionen, blev han mördad. Jämte honom och under mystiska omständigheter blev också hans medsammansvurna mördade (Boris Pugo, Nicolai Krutjina och andra).
Vi kan därför räkna med att hela Rysslands vapenteknologi nu finns i Israels och därmed även i den sionistiska maffians händer, utan att de västliga underrättelsetjänsterna har reagerat. Detta bevisar klart deras satanistiska makt." -Alfred Olsen, Forord.

[3] Precis som idag råder det inget tvivel om vilka som ligger bakom CIA-ledda aktioner i länder som Iran, Afghanistan, Irak, etc. Dr. Kissinger (Avram Elazar) uttryckte det tydligt nog i telefon med Ross Perot när gisslantagningen var ett faktum: "Det där är mina män. Jag skickade dem dit, och jag måste få dem tillbaka." -Ken Follet: Fritagningen, Bonniers (originaltitel "On Wings of Eagles" New York 1983, en bok godkänd av Världsregeringen.

[4]"Judarna" är särskilt i Johannes evangelium en av de vanligaste benämningarna på de som förföljde Jesus, exempelvis Joh. 10: 19, 31; 8: 22, 48, o.s.v.

[5] Ett Palestina där det fanns palestinska familjer som hade varit bosatta i landet i flera tusen år – en palestinier fick sin gård konfiskerad 1948, fast han kunde härleda att hans förfäder ägt gården sedan 1200-talet. När terrorn lagt sig kom mannen och hans familj tillbaka, bara för att finna att judar bosatt sig på deras gård. Det var bara för den palestinska familjen att ge sig av igen, utan andra ägodelar än kläderna på kroppen.
[6] Henry [Heinz] Alfred Kissinger [eg. Avram Ben Elazar, enligt Jewish Press 18/6 1976], är en skum figur som innehaft viktiga poster i USA sedan 1960-talet då han blev avslöjad som spion för Sovjetunionen, men han gick fri genom en CIA-kupp. Han var hjärnan bakom flera lönnmord i sydamerikanska länder och är dessutom flerfaldig krigsförbrytare som exempelvis låg bakom bombningarna av Hanoi och Haiphong 1973, där USA fällde motsvarande 3 stora atombomber i sprängkraft över försvarslösa civila.
På Bilderberggruppens möte i Evian, Frankrike, 21/5 1992 bandade en schweizisk deltagare med dold mikrofon detta uttalande av Henry Kissinger:
"Idag skulle amerikanerna bli ursinniga om FN-trupper gick in i Los Angeles för att återställa ordningen. Imorgon kommer de att vara tacksamma. Detta är särskilt sant, om de meddelades att ett hot har uppstått utifrån, ett verkligt eller bara tillkännagivet, som hotar hela vår existens.
Det är i denna stund folken i världen kommer att böna om att bli räddade från detta onda. Det folk är mest rädda för är det okända. När de står inför detta scenario överlämnar de gärna sina individuella rättigheter mot garantier om att komma välbehållna ur det hela, vilka erbjuds av Världsregeringen." (mina understrykningar)

[7] Inom judendomen räknas bara som "heljude" den som har judisk mor, ett rasistiskt system.
Vladimir Iljitj Lenin-Uljanov, som var jude på mödernet från släkten Blank, ansåg:
"En intelligent ryss är nästan alltid en jude, eller någon med judiskt blod i ådrorna."

[8] SOVJETUNIONENS SÄKERHETSORGAN MED ÅRTAL
VTJK (Tjekan) Vserossijskaja tjrezvytjajnaja komissija po borbe s kontrrevoljutsiej i sabotazjem (den allryska extraordinära kommissionen för bekämpande av kontrarevolution och sabotage), verksamma mellan december 1917– februari 1922
GPU gosudarstvennoje polititjeskoje upravlenije (statliga politiska styrelse) – juli 1922
EFTER FÖRENADE RÅDSREPUBLIKERNAS BILDANDE:
OGPU Objedinjonnskoje Polititjeskoje Upravlenije (Den förenade politiska styrelsen) – juli 1934
NKVD Narodnyj Komissariat Vnutrennich Del (Folkkommissariatet för inrikes ärenden) – 1946 Glavnoje upravlenije gosudarstvennoj bezopastnosti (huvudstyrelsen för statens säkerhet) var ett organ inom NKVD.
SMERSJ smertj sjpionam (död åt spionerna), en säkerhetsorganisation som var ansvarig för kontraspionaget. Bland dess chefer fanns Abakumov och Serov. Officiellt verksam: 1942-1946
MGB Ministerstvo Gosudarstvennoj bezopasnosti (Ministeriet för statens säkerhet) – 1953
MVD Ministerstvo Vnutrennich Del (Ministeriet för inrikes ärenden) mars 1953 – mars 1954
KGB Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti pri Sovete Ministrov SSSR (Ministerrådets kommitté för statens säkerhet) mars 1954
-Alexander Solsjenitsyn: Gulag-akipelagen, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1974.

[9]GULAG-systemet. GULAG, glavnoje upravlenije lagerej, lägeröverstyrelsen. -Ibid.

[10]Tunnel- kanal- järnvägs- gruv- och fabriksanläggningar. "Vilket tusenårsrike, kära vänner! 'Icke blott och bart arbete utan heroiskt arbete!' (OGPU-order nr 190.)" -Ibid. Vitahavskanalen blev färdig 1933. -Faktakalendern 1997.

[11]De kinesiska kommunisterna har från början använt sig av arbetsläger för varuproduktion och billiga varor exporteras ännu till väst från läger i Kina. Kom ihåg detta, det var marxistjudar som låg bakom Mao tse-Tungs maktövertagande år 1949, organiserade revolutionen och det är fortfarande judar som styr finanserna i Kina. -John S. Torell

[12]Solovets-lägret leddes till en början av kommendanten Eichmans. Kommissarier och andra ledare som sänts dit befallde folk att "bedja mindre och arbeta mer-- och den välsmakande sill, som de kunde fånga --skickades till [Lenin, Sverdlov, Zinovjev, Trotskij, etc.] Moskva, där den hamnade på Kremls middagsbord." På 1930-talet kallades Solovets "korrektionsarbetsläger." "Epokens ideolog var Naftalij Frenkel, vars svarta stjärna började stiga; Arkipelagens högsta lag blev hans formel: 'Det gäller att ta ut allt av fången de tre första månaderna, därefter har vi inget behov av honom.' " -Solsjenitsyn: Gulagarkipelagen (De ovan omtalade var judar, jämte de flesta ledande bolsjeviker, kommissarier och medlemmar i den sovjetiska hemliga polisen). [ABC] Vem var egentligen tjuven i Bagdad? Saddam, president Bush, judarna, den store satan USA, eller ryssarna? Rätta svar finns i det bibelord Torell citerar i denna artikel, Joh. 10:10.

VÅR FRÄLSARE ÄR STÖRRE ÄN DEN TJUVEN.
"KGB-man frälst: I samtalet kom vi in på de olika delegationerna från Baptistunionen som besökte oss i väst och Sverige. Ljus i Öster hävdade på den tiden att en person, Alexej Stojan, var KGB:s representant. På ett diplomatiskt sätt gav Bytjkov nu ett erkännande:
"Stojan var länken mellan KGB och Baptistunionen. Han lever än, men är i dag svårt sjuk i diabetes. Ena benet är amputerat. Men det glädjande är att han för tre år sedan gjorde bättring och lät döpa sig. Så i dag är han en sann kristen." Från Ljus i Öster Nr 3, April 2003

©2003 - European-American Evangelistic Crusades, Inc.

All bibeltext är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.

J.S. Torell 07/19/03


Copyright 2003 Thorbjörn Johansen, SAM & EAEC, Inc
Materialet får inte användas för hets mot folkgrupp


Gå tillbaka till Svenska sidan