Varför nobbar Världen Idag mina insändare?

Varför nobbar Världen Idag mina insändare? Det vore ärligare av dem att meddela mig varför. Istället försöker de tiga ihjäl mig och tar in alla andras insändare istället.

Är de inte bra? Jodå, om jag får säga det själv. De behandlar sådana ämnen som en kristen tidning brukar ta upp, alltifrån statskyrkan till aborter och mycket annat. Den enda anledning jag kan komma på varför de inte tar in dem skulle vara att jag kanske inte är politiskt korrekt och därför inte får vara med i tidningen, kanske för att jag har fått mina israelkritiska artiklar utlagda på Internet, vad vet jag?

Dåligt av Världen Idags redaktion, tycker jag. Det kanske är världen idag de speglar, inte andliga ting? Sionismen är en ”helig ko” för dem, det vet jag.

Så de som vill läsa våra insändare kan äntligen nu göra det här nedanför på vårt eget forum, John S. Torells hemsida.

Thorbjörn Johansen, den 23 juli 2009


Om aborter

Detta är en insändare med anledning av din aningslösa rapportering i stycket som heter: ”Kristdemokraterna backar om abortgräns,” (som om det skulle vara någon tröst) införd i Världen idag onsdagen den 10 juni 2009. Nu är jag arg.

Får man ha hur ynkliga åsikter som helst om aborter när man är en föregivet kristen politiker? Kristdemokraternas arbetsgrupp i frågan, som inte borde vara någon fråga, ”vill behålla dagens veckogränser” (abort senast artonde veckan), fast de rätteligen borde säga att det inte skulle förekomma några aborter alls.

Lennart Sacrédeus är ännu värre. Han ”tycker det är naturligt att Sverige anpassar sig efter övriga nordiska länder och de flesta europeiska länder och sänker gränsen till vecka 12.”

Skall en mor få planera att avrätta ett ofött barn? Det är lika illa som om hon skulle ha rätt att planera mordet på sin egen man. Vi kristna måste sätta oss på tvären helt och hållet när det gäller aborter. Aborter är lika mycket mord som andra mord. Och nu när det finns så många som vill adoptera!

Thorbjörn Johansen, sjubarnsfar, morfar och farfar
Hasselbacken, Hagafors
56013 Hok
Tel. 0393/20103
E-mail


Dags att utträda ur Svenska Kyrkan!

De står och velar och vill inte inse sanningen – äktenskapet är enligt Bibeln skapat för man och kvinna. Detta vill man definiera om så samkönade också skall kunna vigas. I vårt land får numera homosexuella par skaffa barn, förstöra dem sexuellt och uppfostra dem till stöd för fler homosexuella.

Alla länder och kulturer som har haft fri homosexualitet hittills har gått under.

Sign. Förstörd ungdom

Dåligt amerikanskt kurage
 


När aborter legaliserades i USA 1973 började en häftig strid allt eftersom nya lagar drevs igenom som skyddade de som gjorde abort på speciella kliniker. Under 1980-talet arresterades fem framstående ja till livet-ledare i USA för att ha begått lagbrott och under rättegången blev de fällda för att ha utfört dessa ”brott,” där de hade angripit människor i Sacramento som ”begick mord” och fick därför höga bötesbelopp. För att tillfredsställa domstolen tog man deras bostäder och ägodelar ifrån dem vilka såldes för att skaffa pengar till abortklinikerna. Dessa fem framstående amerikanska medborgare avkrävdes alla sina ekonomiska tillgångar och reducerades till tiggare. Många kristna i USA tog då anstöt och började hata abortmotståndare! De hade glömt Jesu ord.  Matt. 10:16-26

Så fort Barack Obama hade blivit installerad som president, dröjde det inte länge förrän nationella säkerhetstjänsten Homeland Security brännmärkte alla bibeltroende kristna som antiframstegsvänliga fundamentalister, dvs. ”möjliga terrorister.” Det var första steget på att bannlysa hela kristendomen under Antikrist regim. Upp. 13:4-9

Den varning Jesus ger för bedrägeri och hat i den yttersta tiden skall tas på största allvar. Jesus levde och vandrade runt med sina lärjungar i tre och ett halvt år. De hade sett alla hans underverk och till och med utfört några av dem själva, men när det kom till kritan så övergav de honom och sprang sin väg. Matt. 26:56

Det var först när de hade ångrat sig och blivit andedöpta som de inte längre gav efter för trycket. Apg. 4:7-31

Har du blivit döpt I den Helige Ande?

Har du kurage?

John. S. Torell

Torbjörn Johansen


En glömd del av den kristna kyrkan

European American Evangelistic Crusades

En glömd del av den kristna kyrkan är de franska hugenotterna, som från 1520 till 1789 (269 år) arresterades, torterades och dödades i miljontal. John Calvin kom från denna grupp, som sedermera skulle påverka den protestantiska kyrkan i England och Förenta Staterna. Här kommer fler exempel:

·         De svenska kristnas lidanden från 1650 till ca 1880.

·         De ryska kristnas lidanden från 1917 till 1990.

·         Låt oss inte glömma de kristna i Östeuropa under Sovjets terrorregim.

·         De kinesiska kristnas lidanden från 1948 och i denna stund.

·         De kristnas lidanden i Vietnam, Kambodja, Laos, Burma, Pakistan, Indien, Sudan, Saudi Arabien, Mexico, Indonesien, just nu.

Se vad Jesus säger till oss:

1.    Kristna kommer att bli arresterade, torterade och dödade. De kommer att bli hatade, inte älskade, av världen. (Matt. 24:9) Bekymra dig inte för vad du skall säga! Luk. 21:12-15

2.    Denna sorts behandling kommer att orsaka förräderi och hat! Matt. 24:9-10; Luk. 21:16-19

3.    Falska profeter kommer att uppstå och predika ett annat evangelium om lycka, välstånd och storvinster i form av helanden, rikedom, makt och kraft. Jesus sade aldrig att hans kyrka skulle regera politiskt över denna jorden innan han kommer tillbaka! Matt. 24:11-12

4.    Kristna i Sverige lever för närvarande i ett tillstånd som kan kallas ”smekmånad.” Vi skördar välsignelserna från de stora väckelserna som svepte igenom världen från 1800 till runt 1950. Dessa sötebrödsdagar kommer att vara över en vacker dag om inte den nuvarande generationen vänder tillbaka i stora skaror till Jesus Kristus. Guds Ord kan inte gå om intet. 5 Mos. 28:1-15

John Torell


Det moraliska förfallet inom församlingarna i USA

Många pastorer är skilda och omgifta, en del av dem ett flertal gånger.

Barn till pastorer gör uppror och hamnar på ungdomsvårdsskolor och fängelser.

Många pastorer är fast i droger och rökning. 

Ca 60% av medlemmarna i kristna kyrkor är skilda och många har gift om sig ett flertal gånger.

Trenden bland ungdomar idag är att ha sex före äktenskapet med så många som möjligt och istället för att gifta sig vill de leva i synd.

Det finns lika många ogifta mödrar i kyrkorna som utanför kyrkorna.

Det är omöjligt att skilja kristna från ickekristna när det gäller tatueringar och de förekommer i stor utsträckning i kyrkorna idag.

Kristna använder timmar på att se på ogudaktiga TV-program och filmer.

Är det månne likadant i Sverige?

Signaturen

”En som vet hur det är”


Gå tillbaka till Svenska sidan