Varför Måste Jesus Uppstå?

AV TOBY JOHANSEN EAEC 2008-08-09

Vi har bevis för att Pontius Pilatus trodde att Jesus Kristus skulle uppstå från de döda. Hans egen fru kom till honom vid rättegången mot Jesus och sade: "Befatta dig inte med denne rättfärdige man; ty jag har i natt lidit mycket för hans skull." (Matt. 27:19) Det finns inget skriftligt på att Pilatus gav sitt liv till Kristus, men det finns några bevis för att han faktiskt trodde att Kristus hade uppstått från de döda och skickade en redogörelse till romerska senaten om händelsen. Det kom sålunda till senatens kännedom vad Pontius Pilatus hade sagt och de övervägde även hur de skulle rösta ifråga om Jesus var en gud eller ej.

Romarna hade många gudar. Och i den romerska senaten resonerade man som så, att om någon uppstår från de döda, som Pilatus hade sagt att Jesus gjorde, måste han vara en gud...De hade rätt, han var Gud.

Ingen trodde att Jesus Kristus skulle uppstå igen. Inte ens hans egna apostlar ville höra på det örat. Han sade det flera gånger, vid olika tillfällen, att han var tvungen att fara till Jerusalem och att fariseerna och de skriftlärde skulle döda honom. Men på den tredje dagen skulle han uppstå igen. Ingen trodde honom.

Josef från Arimatea och Nikodemus kan inte ha trott på det; i så fall hade de inte lagt ut så mycket pengar på kryddor till den döda kroppen.

Hans lärjungar trodde inte på det. De såg inte hans döda kropp, men de hade varit med om den fruktansvärda korsfästelsen. De kunde bara inte tro att han skulle uppstå igen. Och vi har de fyra vakternas vittnesbörd, de som såg den tomma graven. Alla fyra kunde svära på att ingen hade stulit hans kropp.

Men först och främst – det griper mig – visade han sig för Maria Magdalena, som han kastat ut sju onda andar ur. Han visade sig för en kvinna först, och det första budskapet som predikades var:

"Han är icke här, han är uppstånden."

Detta predikades av en kvinna, Maria Magdalena! Och när hon kom till graven tidigt på morgonen för att balsamera Jesus, det kunde ej göras på torsdagen, för då var det sabbatspåskens sabbat, så de fick köpa kryddorna på fredagen, och de kunde inte gå till graven på lördagen, för då var det judisk sabbat. Så tidigt på söndagsmorgonen i gryningen kom Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs moder, till graven. Men de visste inte hur de skulle få bort stenen som täckte ingången, kanske kunde de få vakterna att avlägsna den. Men mest troligt är det att de såg vakterna som kom springande därifrån, och när Maria kom till graven var den tom. Stenen var redan borttagen och graven var tom! Och det fanns en ängel där som satt på stenen, och han sade:

"Varför söken I den levande bland de döda?

Han är icke här, han är uppstånden."

Vad gjorde han de tre dagar och tre nätter som han var borta?

Vi har hört allsköns historier om det han gjorde då, men jag vill skriva om det som Bibeln säger att han gjorde.

Underjordens region kallades dödsriket på den här tiden och den delades upp i fyra delar, som finns kvar än idag:

1.    Paradiset. Jesus kallade det även Abrahams sköte, i Lukas 16 kapitel. Dit gick alla rättfärdiga som dog innan det fanns tillgång till försoning genom Jesus och hans död på korset och hans uppståndelse, ända från Abel till konung David, Jesaja, Jeremia, Abraham, Isak och Jakob, Josef, alla de stora människorna i Gamla Testamentet; patriarker, profeter och konungar som gjorde vad gott var i Herrens ögon, och vanliga människor som du och jag som trodde på Herren. Alla gick de vid sin död till det som Jesus kallade Paradiset.

2.    Sedan finns det en plats som Jesus Kristus kallade Gehenna, helvetet (Det fornordiska ordet helvete kommer av Hel, det fornnordiska dödsriket och vite, det betyder straff) där mannen i Jesu berättelse plågades (Lukas 16). Dit går alla de som inte tror på Jesus, än idag. Det som kallas Paradiset eller Abrahams sköte är numera tomt, eftersom vi inte längre är kvar i det Gamla Förbundet.

3.    I Uppenbarelseboken läser vi om den bottenlösa avgrunden, där Satan och alla fallna änglar kommer att hållas fångna (1/3 av änglarna totalt).

4.    Det kosmiska fängelset, där änglar hålls fångna just nu. Allt sedan floden har många av dem hållits fångna där. Petrus talar om för oss att under de 3 dygn Jesus var i dödsriket, predikade han för andar i detta fängelse. Ordet andar i grekiskan hänvisar till änglar, inte människor. De var fallna änglar, mäktiga varelser. Någonstans under evighetens lopp gjorde Lucifer uppror mot Gud och kastades ut från Himlen med sina anhängare. Det var då han fick namnet Satan. Nu fanns de i det kosmiska fängelset.

Vid tiden för floden, enligt Petrus och även Judas, lämnade dessa änglar sin uppehållsort och steg ned till jorden, där de fattade tycke för kvinnorna och lägrade dem. Resultatet blev jättar. Grundtexten i 1 Moseboken säger oss detta. Meningen var att försöka förstöra förutsättningarna för Kristus att födas i det land, Kaanan, som senare blev det Heliga Landet. Det var för dessa änglar Jesus höll sitt anförande. Vad han sade vet vi inte. Kanske släppte han vissa fångar fria.  

När en kristen dör idag kommer den personen omedelbart till Jesus, allt tack vare Jesu död på korset.

Sist men inte minst betyder uppståndelsen, att varje synd i det förflutna, nuet och framtiden är förlåten de som tror.

Om det fanns en enda synd som inte har blivit sonad, så kunde Jesus inte ha uppstått från de döda, ty Bibeln säger att "syndens lön är döden"! Men att han uppstod från de döda säger oss att verket på Golgata fullbordades. Halleluja! Varje synd är sonad. Pris ske Gud! Jag är själv född på nytt idag på grund av det Herren Jesus Kristus gjorde på korset, och uppståndelsen bevisar det och garanterar det. Halleluja! Jag har varit frälst sedan jag var 15 år och nu är jag 58! Jag har aldrig ångrat att jag lämnade mitt liv åt Jesus. Tack, tack Jesus!

Halleluja!

Bed om frälsning också du!


Gå tillbaka till Svenska sidan