Av Thorbjörn Johansen EAEC 2014

Ordet "anarkist" kommer från grekiskans "an archos," och betyder "utan härskare." Anarkister vill avskaffa staten och alla andra regelsystem och låta var och en klara sig själv bäst han vill. Det första anarkistiska manifestet (Anarchist Manifesto) skrevs av Anselm Bellegarrigue år 1850.

De första anarkisterna hittar vi dock i Bibeln:

"Mannen Mika hade så ett gudahus; han lät ock göra en efod och
husgudar och insatte genom handfyllning en av sina söner till präst åt sig.

På den tiden fanns ingen konung i Israel; var och en gjorde vad
honom behagade.
" (Domarboken 17: 5-6; 21: 25)

År 1860 skrev Pierre-Joseph Proudhon, historiens första självutnämnda anarkist, en bok  som hette "Vad är egendom?," som översattes till engelskan av Paul Sharkey och gavs ut igen år 2002 som en 42-sidig pamflett av Kate Sharpley Library.

En känd rysk anarkist hette Kropotkin. Ryska anarkister, som inte var få vid den här tiden, drog sig inte för att mörda motståndare. Fast kejsaren inte gjort dem något, dödade de honom genom hemgjorda bomber.

Axel Hägerström (1868-1939) var den svenske grundaren av den så kallade "Uppsalafilosofin." Han förnekade existensen av en objektiv moral och stod således mycket nära Europa och Rysslands anarkister. I och med det blir "våra värdeomdömen om vad som är gott och ont bara utsagor om våra känslor," konstaterade Hägerström.

Men hur skulle det se ut i världen om vår moral och våra samveten bara bestod av känslor? Skulle vi släppa ut alla farliga fångar i samhället? Och om de bevisades denna ynnest, anser ju många kriminella faktiskt att de inte alls har begått några brott, och förhåller sig alltså känslomässigt neutrala till det de har gjort.

Därför behöver vi ha en allmän moralisk skala att gå efter. Hägerstens "värdenihilism" går ut på att "utsagor om ont och gott saknar mening utanför det psykologiska området," men det förhåller sig inte så, rättsligt sett.

Om man bortser från dåligt samvete och att det bör finnas moraliska regler kunde man ju tro att mord och andra brott endast har sociala eller psykologiska orsaker. Men utan samvete och moral är ett samhälle dömt att gå under. Och Gud håller oss räkning och dömer de som utför all denna gudlöshet.

Det bästa sättet att få moral och samvete, och mycket mer, är att lämna sitt liv till Jesus Kristus.


Källor: Bonniers Lexikon, Wikipedia, Bilder från internet, Bibeln 1917.

Tillbaka till Svenska sidan