Todd Bentley och Lakelandväckelsen

Översättning: Torbjörn Johansen, Eaec, den 21 maj 2008

Detta är ett utdrag från Todd Bentleys egen webbsajt. etpv.org/2003/angho.html

Denna väckelse är en New Age-väckelse i kristenheten. Ängeln Emma svävar som en fé och strör guldstoft över Församlingen. Bob Jones profeterar om ängeln "Förändringens Vind" som skapar väckelsen. etpv.org/2008/rahif.html

"Låt mig nu få tala om en upplevelse med ängeln Emma. Två gånger frågade Bob Jones mig om den ängel som var i Kansas City 1980. "Todd, har du någon gång sett en ängel med namnet Emma?" Han frågade som om han hade förväntat sig att den här ängeln brukade uppenbara sig för mig. Överraskad svarade jag, "Bob, vem är Emma?»

Han talade om för mig att Emma var den ängel som hjälpte till med att föda fram och påbörja hela den profetiska rörelsen i Kansas City på 1980-talet. Hon var en moderlig ängel som hjälpte till att uppfostra de profeterande då väckelsen bröt ut.

Några veckor innan Bob frågade om Emma var jag på en gudstjänst i Beulah, Nord Dakota. Mitt i den gudstjänsten samtalade jag med Ivan och en annan person då Emma kommer in. Medan jag stirrade på ängeln med öppna ögon säger Herren: "Här är Emma." Jag skojar inte. Hon flöt några centimeter över golvet. Det var nästan som Kathryn Kuhlman i de här gamla videorna då hon hade en vit klänning och såg ut som hon gled fram över podiet. Emma, så vacker och ung, runt 22 år, men hon var ändå gammal samtidigt. Hon såg ut att bära på visdom, dygd och heder från Ordspråksboken 31 i sitt liv.

Hon gled in i rummet och strålade av gnistrande ljus och färger. Emma bar på väskor och började ta ut guld ur dem. Så, när hon gick upp och ned för mittgångarna i kyrkan, började hon strö ut guldstoft över hela kyrkan. "Gud, vad är det som händer? frågade jag. Herren svarade: "Hon lösgör det guld som är både uppenbarelsen och det ekonomiska genombrottet jag ger till denna kyrka. Jag vill att du skall profetera att Emma visade sig under denna gudstjänst – samma ängel som visade sig i Kansas City –  som ett tecken på att jag bifaller och släpper lös en profetisk ande i denna församling." Du forstår, när änglar kommer, kommer de alltid med en avsikt. Vi behöver faktiskt fråga Gud om vad avsikten är. Inom tre veckor efter den besökelsen hade kyrkan gett mig de största offer jag ditintills hade mottagit i min tid som förkunnare. Tusentals dollar! Tusentals! Fast hela församlingen bar bestod av tre tusen personer så vittnade pastorn några veckor senare att kollekterna hade antingen fördubblats eller tredubblat sig.

Under denna besökelse blev pastorsfrun (det var en AOG-församling) utslagen av Den Helige Ande –hon började springa omkring skällande som en hund eller kacklande som en kyckling medan en kraftig profetisk ande kom över henne. När denna profetiska smörjelse kom över henne började hon också få telefonnummer till sådana hon inte kände och ringde upp dem och profeterade över dem. Hon ville ge dem budskapet att Gud gett henne deras telefonnummer och att hon ville ge dem et kunskapens ord. Sådana hon inte kände alls. Och så började änglar visa sig i kyrkan.

Jag tror att Emma frigjorde en ekonomisk och profetisk smörjelse just på det stället. Det var den första ängeln som jag sett i form av en kvinna. Några änglar som jag sett såg inte ut att vara varken manliga eller kvinnliga. Emma däremot framstod som en kvinna som var som en Deborah, som en mor i Sion. Då hon kom, började hon vägleda, ge näring och öppnade en profetisk källa. Folket i kyrkan började att få trance och visioner, och pastorn började få kunskapsord och komma in i helbrägdagörelsetjänst.

Det var ett annat möte i Atlanta där min fru, Shonnah, såg två ekonomiska änglar gå in i gudstjänsten och hälla olja på pastorn. Shonnah visste att det skulle komma ekonomiska genombrott. Den kvällen skrev två personer checkar till pastorn på 16000 dollar och 17000 dollar, andra skrev också checkar till "Fresh Fire" på tusentals dollar, som vi använde till utrikesmission. I gentjänst fick många personer en massa ekonomiska välsignelser också. Dagen efter detta änglabesök fick en man miljoner dollar som bara kom till honom, ett genombrott han hade väntat på i omkring 10 år. Dessa ekonomiska lösningar kom därför att min fru såg två finansänglar gå och stå på plattformen. Kan du tänka dig det.

Vi behöver be om att Fadern ger oss finansänglar som går och står på podierna. Med hjälp av änglar kommer vi att besegra krigstillståndet som håller tillbaka vårt ekonomiska genombrott. Några av er vet inte hur man kan använda änglar i förbön som denna. Ni vet inte ens om det är OK eller inte."

Så långt Todd Bentley och den falska Lakelandsväckelsen. Behöver jag säga mer?


Todd Bentley är en ung predikant som bär piercingar och tatueringar som han skyller på sin kriminella bakgrund. Det är bara det att folk som känner honom säger att han ljuger om det – i själva verket har han skaffat sig dessa kroppsmärken på senare år – efter att han blev frälst.


Gå tillbaka till Svenska sidan