De svenska judarna äger idag 93 % av våra media och bokförlag och är helvetiskt inställda på att stanna i Sverige och inte flytta till Israel eftersom de har det bra här, och inte avser att släppa vårt land ur sitt gastkramande grepp. Den lilla klicken media och förlag på 7 % vilka ännu är genuint svenska, för en tynande tillvaro gentemot jättarna Bonniers och allt vad de heter. Vilka är de som upprätthåller deras makt? En ledtråd ...

Till de israelvänner som inte vill judarnas väl

av Toby Johansen EAEC den 20 december 2011

GAMMELTESTAMENTLIG FOKUS: För dispensionalisterna - alltså evangeliska kristna, pingstvänner och baptister, är texterna i det Gamla Testamentet viktiga.

ISRAELS BILDANDE 1948: En etiopisk jude kysste marken när han kom till flygplatsen Ben-Gurion i sitt nya hemland. De 2000 år som har gått utan att Jesus har kommit tilbaka beror på att det inte har funnits något Israel under 2000 år, enligt dispensionalisterna.

JESUS INGÅR SOM EN DEL AV FRÄLSNINGSPLANEN: Men för dispensionalisterna är fokusen på Israel starkare än på Jesus.

Pat Robertson

TV-PASTOR: Den amerikanska TV-pastorn Pat Robertson höll år 2004 ett tal arrangerat av International Christian Embassy i Jerusalem. Där sa han att” förre statsministern Ariel Sharons hjärnblödning var ett Guds straff för att han hade gett bort sitt land.” (!)

VIKTIG PASTOR: Den amerikanske TV-predikanten John Hagee skryter om att gräsrötterrna i USA är för Israel. ”Kristen” sionism är en politisk kraft i USA. Det är som det skrevs om Black Hills på 1870- talet: ”Guld upp till hästarnas hovar...”

ANTIKRIST: Enligt bibeltrogna blir den förste som sätter sig på tronen i ett nytt judiskt tempel Antikrist, inte Jesus. Antikrist får över människorna som deltagare på det ondas sida, och judarna låter lura sig. Under årens lopp har man trott många vara Antikrist, till exempel Bill Clinton. Antikrist kommer dock som den jude och homosexuell han kommer att vara att avslöjas. Därefter kommer Jesus och ett gudsrike upprättas på jorden.

EN ANNAN TIDERÄKNING: Jag vet nämligen om att ni har en helt annan tideräkning än de andra folken på denna planet. Och era yttersta dagar sammanfaller säkert inte med våra eftersom ert producerande av den heliga ormen går före allt annat.

Varje fånge kommer att vara, bli helt galen när han släpps ut av judarna, om han nu inte redan är det.

Som ni märker ogillar jag bara vissa judar och hedningar. Därför är jag inte antisemit som en del av er hävdar (t. ex. Expo). En antisemit är inte en som hatar judar utan en som judarna hatar.

Den finansiella krisen i Europa kommer kanske redan om sex månader. Så protestera, och gör det nu och högt, för detta kommer att bli ett kaos som drabbar hela världen.

Tillbaka till Svenska sidan