Talmud – Judarnas Heliga Skrift

 Av Toby Johansen 2006

Det finns två samlingar talmudläror, den babyloniska Talmud och Jerusalems Talmud. Judarna använder sig idag av den babyloniska Talmud i första hand. Med hjälp av de nummerförsedda hebreiska bokstäverna har judar i århundraden tolkat om det mesta av Guds Ord i GT, efter ledning av den mästare de följer. Vem det är, kan du se av Uppenbarelseboken 3: 9. Tyvärr är också en hel del svenska s.k. kristna ledare svårt infekterade av judendomen och Talmud.

En av de som bär ansvaret för att Talmuds obibliska läror numera sprids bland kristna i Sverige, är (jämte Ulf Ekman) sionisten och 'pingstkatoliken' Stanley Sjöberg. Han citerar ofta och gärna Talmud i den före detta kristna tidningen Hemmets Vän (HV) efter att ha läst böcker av olika rabbiner.

Sjöberg återgav även en tårdrypande berättelse av en Rabbi Yechiel Eckstein i tidningen förra året. Eckstein har samlat in miljarder från kristna sionister i USA och vill även öppna en Israelinsamling i El Salvador, ett land med en BNP som är 6 gånger lägre än Israels. Människor i El Salvador, av vilka 48 procent lever under fattigdomsgränsen, bör alltså skänka pengar för att hjälpa stackars fattiga judar. Till och med ADL-chefen Abraham Foxman anser detta väl magstarkt:

"Vi har en modern stat med omfattande sociala förmåner. Och vi är inget fattigt folk. Det som Eckstein sysslar med är perverst. Och att det judiska och israeliska ledarskapet tar emot hans pengar är också sjukt." (Foxman citerad av Netty C. Gross)

Detta bekymrar dock inte karismatikerna St. Sjöberg och Ulf Ekman. Båda tycker att kristna bör "hjälpa en jude hem" för 800:- trots att desperata ryska judar flyr direkt från Israel till Sverige och söker asyl (54 personer år 2002). De ville säkert inte invandra till Israel för att delta i IDF-styrkornas mördande. Därför kanske de som "hjälpt en jude hem", också borde ta sitt ansvar och ta hand om dessa judar när de söker asyl i Sverige, och inte låta skattebetalarna stå för det.

Ulf Ekmans rörelse har fått hedersbetygelsen att kallas Levitz Ord av israelerna.

Och Sjöberg får beröm av judarna:

"Få kristna präster eller frikyrkopastorer har med ett så intensivt engagemang och så stor kärlek och medkänsla talat för den judiska statens rätt att existera, för alla judars rätt att få hjälp att komma till Israel som den kände pingstpastorn Stanley Sjöberg—genom att med sin smittsamma övertygelse få svenskarna att öppna plånboken och skänka sina bidrag till ryska flyktingars (judar) förflyttning till Israel, ...sexsiffriga summor" (Stanley Sjöberg intervjuas i Menorah nr 2/97).

I mitt tycke hade Stanleys bror pastor Kjell Sjöberg bättre reda på teologin.

Världens äldsta villolära

Talmud-judarnas avfall från Gud startade redan på Mose tid och har fortsatt fram till våra dagar. Egentligen är det logiskt att det var just judarna som först råkade ut för villfarelse. Det var ju de som fick den första uppenbarelsen från Gud.

Talmud innehåller hädelser mot Den Treenige – Gud, Jesus och Den Helige Ande, men framför allt hädelser mot allas vår Frälsare och Messias. Också mycket   annat ruskigt och vederstyggligt finns tyvärr att läsa i Talmud.

Till en början kan vi konstatera, att Allan Garellick i "Talmud – förfalskningar," en artikel skriven den 25/8 2001 (Svensk Israel-Information), inte anser sig vilja stå för att Talmud är judendomens heliga skrift:

"Att, som än i dag ofta sker, beteckna varje uttalande i Talmud som ett vittnesbörd om judisk religion är fullständigt orimligt. De som i ett antijudiskt syfte åberopar sig av Talmud, plockar fram ur de sextusen talmudsidorna satser och satsdelar.

Man lösrycker dem ur sammanhanget, man citerar dem ofta utan början eller slut. Man anger varken författarens namn eller hans tid  —  förtiger under vilka historiska omständigheter det anförda citatet tillkommit, om det varit en minoritets icke godtagna uppfattning, om uttalandet skett i krig eller i fred— eller om det överhuvudtaget kan anses vara representativt för judiskt tänkande" (Min betoning).

Man vill alltså inte stå för sina egna "heliga" skrifter!

Man kan i så fall undra varför Talmud är så högt uppskattad bland judarna att de börjar undervisa sina söner i dessa "heliga skrifter" redan vid ca 12-13 års ålder.

I Sverige går bl.a. Pagrotskys son och andra svenska judars söner i judisk skola.

Rabbi Ken Spiro från New Rochelle, NY, USA, numera boende i Jerusalem, säger i "Yehuda Ha Nasi," en artikel från den 5 Augusti 2001:

"Studerande judar som ägnar sig åt Talmud i yeshivan [synagogan] använder sig idag huvudsakligen av den babyloniska Talmud."

Tål inte dagens ljus

Talmud tål inte dagens ljus. Det är enligt Talmud belagt med dödsstraff för gojim (hedningar) att ta del av dessa skrifter, så Stanley Sjöberg och Ulf Ekman borde ta sig till vara:

Sanhedrin 59a:"En hedning som endast kastar ett öga i Talmud är dömd att dö, ty det är skrivet att detta är vårt arv, inte deras." 

Det tänker vi lika fullt göra här, fast vi påstås vara hedningar. Men 'judarna' skall veta att aposteln Paulus har sagt: "Den är icke jude som är det i utvärtes motto" och detta säger också Gud i Gamla Testamentet: "Jag skall taga bort stenhjärtat ur deras kropp". Men när Jesus, den Messias som ville utföra detta verk, kom till dem, då ville  inte ta emot honom, Joh. 1: 11.

I Gamla Testamentet finns det gott om profetior, som visar framåt på Jesus som hela världens Frälsare – den Messias, som judar alltid tagit avstånd ifrån, fast deras samvete säger dem annorlunda.   

Åtskilliga verser i Talmud handlar om Herren Jesu Kristi födelse, liv, död och lära.

Man använder emellertid inte hans verkliga namn, Jesus; Han kallas omväxlande

"den mannen—en viss person—snickarens son—den som blev hängd", etc. Men i de översättningar som finns nu står det fullt klart att man menar Jesus.

1. Hebreiskans verkliga namn för Jesus är "Jeschua Hanotsri" — Jesus, Nasaréen. Nosri efter staden Nasaret där han växte upp. Talmud kallar därför också kristna "notsrim" — Nasaréer. 

Eftersom ordet "Jeschua" betyder Frälsare, förekommer Jesu namn mycket sällan i Talmuds böcker utan förkortas nästan alltid till "Jeschu," vilket illvilligt betraktas som ett namn som komponerats av begynnelsebokstäverna i de tre orden Immach SCHemo Vezikro som betyder "Må hans namn utplånas".                                      

2. I Talmud kallas Jesus därför ibland "Otho Isch," vilket betyder "den mannen" d.v.s. "den som är känd för alla". I traktaten (boken) Abhodah Zarah 6a står det:

"Den kallas kristen, som följer den mannens falska läror, som lärde dem att fira högtiden på sabbatens första dag det vill säga att tillbedja på den första dagen efter sabbaten".

3. På andra ställen kallas Jesus för Peloni - "En Viss." I Chagigah 4b står det:

"Maria. . .modern till en viss, om vilken det talas om i Schabbath. . . ."

Denna Maria är Jesu moder. Som vi vet, vill inte judar använda sig av begreppen  f. Kr. eller e. Kr. (före eller efter Kristus) när de nämner ett årtal. Det blir istället oftast årtal, plus före eller efter "en viss."

4. Enbart av förakt kallas Jesus också Naggar bar naggar - "snickarsonen till en snickare", eller ben charsch etaim - "sonen till en träarbetare."

5. Ett annat namn är Talui - "Den som blev [upp]hängd."

Rabbi Aben Ezra, kallar honom Talui i en kommentar till 1 Mosebok:

". . . på Konstantins tid, som bytte religion och placerade den hängdes tecken på sin flagga."

I boken "Toldoth Jeschu", Talmud, blir vår Frälsare blir hädad på följande sätt:

"Och Jesus sade: Profeterade inte Jesaja och David, mina förfäder om mig? Herren sade till mig, du är min son, jag har idag fött dig – Likaså, annorstädes: Herren sade till min Herre, sitt här vid min högra sida.

Nu stiger jag upp till min fader som är i himlen och skall sitta vid hans högra sida, som ni skall få se med edra egna ögon. Men du, Judas, kommer aldrig att nå så högt.

Sedan uttalade Jesus det stora namnet G-d (IHVH) och fortsatte att göra så tills en vind kom och tog honom upp mellan jorden och himlen.

Judas uttalade också namnet G-d och han togs också upp av vinden.

På detta sätt flöt de båda runt i luften till åskådarnas häpnad.

Sedan, åter uttalande det Heliga Namnet, tog Judas tag i Jesus och drog honom ned mot jorden. Men Jesus försökte göra samma sak med Judas och därför stred de mot varandra. Och när Judas såg att han inte kunde stå emot Jeschuses kraft, urinerade han på Jesus, och då båda därför var orena, föll de ned till jorden; icke kunde de heller bruka det Heliga Namnet igen, förrän de tvättat sig."

Om nedanstående ”skriftställe” förtjänar hat eller medömkan är svårt att säga. Så här står det dock i Talmud, Sanhedrin 67a:

"Detta är vad de gjorde åt Stadi i Luds son [Jesus]. De hängde honom på Påskaftonens kväll. Ty denna Stadas [Marias] son, var Pandiras [Josefs] son. Ty rabbi Chasda säger oss att Pandira var hans moder Stadas make, och han levde under Pafus, Jehudas sons tid.

Men hans moder var en stada [det betyder prostituerad], Maria från Magdala, en frisörska, vilken, som det sägs i Pumbadita, övergav sin make [och begick äktenskapsbrott]."

Det står fotnoter i Talmud som visar att man menar Jesus här. 

Judarna vill inte ha med Guds Son att göra

De kristna som tror att kristendom och judendom är förenliga läror eller att de är två grenar av samma träd har blivit lurade. De läser evangelierna med ena ögat.

"Ty en enda är Gud, och EN ENDA ÄR MEDLARE MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR: en människa, Kristus JESUS" (1 Tim. 2: 5, B. 1917).

Jesus säger ju direkt till judarna: "'I ären härnedifrån, jag är ovanifrån: I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder, att i skolen dö i edra synder; ty OM I ICKE TRON, ATT JAG ÄR DEN JAG ÄR, SÅ SKOLEN I DÖ I EDRA SYNDER.'" Joh. 8: 23-24.

(Vi kallar här nedan anhängarna av Talmud och Kabbalah för judarna, som är det namn som apostlarna använder i evangelierna på de judar som inte ville ta emot Jesus som Messias, medan vi kallar de judar och hedningar som blev övertygade om att Jesus var Guds Son och kom till tro på honom för kristna.)

När judarna inte kunde misstänkliggöra Jesus och förneka de underverk som han gjorde inför hela folket, beslöt de att mörda Jesus. Men han var så populär ibland folket, att de måste gå listigt tillväga. Den enda tid på dygnet de kunde arrestera honom var på natten, fast detta enligt Sanhedrin (deras lag) var olagligt nattetid.

När Pilatus inte fann något brott att anklaga honom för och han dessutom visste, att det "var av avund" som de hade angett Jesus, ville han som han brukade vid högtiden släppa en fånge fri. Det fanns två betydelsefulla fångar för tillfället; den ene var förbrytaren Barabbas och den andre Jesus, judarnas konung.

Pilatus lämnade ut Jesus som han inte ansåg hade gjort något, sedan tvådde han sina händer och sade: "'Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak.' Men hela folket ropade (judarna): 'Hans blod må komma över oss och våra barn.' Då frigav han Barrabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.'"

I en bok av rabbinen Solomon Grayzel med namnet "A History Of The Jews"; The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1948; beskrivs hur besvikna 'Jeschuas vänner' (de kristna) var efter korsfästelsen: "De skingrades, nu var det slut på deras hopp. Men när en del av dem kom till graven fann de den tom. Kroppen hade på ett mystiskt sätt försvunnit."

På ett annat ställe i boken står det: ". . .Detta hopp vägrade hans efterföljare att överge. . ."Jeschuas tragedi var nu över och förhärligandet av Jesus hade börjat. Men det folk han hade älskat, det judiska folkets tragedi, fortsatte, ödesbestämd  att förstärkas för hans skull."

Judarna fortsatte hata Jesus efter hans död och uppståndelse, som de förnekade. Men de kunde inte förneka att han hade existerat, eftersom han var bokförd som  brottsling i romarnas protokoll. Det kunde de inte göra något åt. Jesus omnämns vidare av Josefus och andra historieskrivare.

De kristna hade fått besked av Gud att vänta i Jerusalem tills de blivit andedöpta "beklädda från höjden med kraft." Detta inträffade också på pingstdagen, då inte mindre än 3 120 judar blev kristna.

Judarna såg till sin förtrytelse att apostlarna gjorde liknande gärningar som Jesus hade gjort. De helade sjuka och gjorde under precis som Jesus. De kristnas antal växte därför ständigt. Nu återstod bara en möjlighet för judarna: att smutskasta och misskreditera Jesus. Det tillfället kom.

Jag vill här citera ur boken "Men Bibeln hade rätt" (Und die Bibel hat doch recht), av Werner Keller, Bokförlaget Forum, Stockholm 1957, s. 293-94:

"De kristna talade om Jesus såsom "Jungfruns Son". Judarna fastnade genast för detta välkomna uttryck och tog det som utgångspunkt för sitt skymfande.

Det grek. ordet för jungfru är parthenos. Och detta ord förvrängde man. Judarna kallade Jungfruns Son för ben ha-Pantera, som på deras språk betyder panterns son. . . Jesus hade i deras kretsar hånfullt uppkallats efter sin mor. Och på detta sätt fick senare smädeordet Panthera och därmed hela den tendentiösa historien en fullständigt annan betydelse. Ty i Orienten bär en son aldrig sin moders namn — Han uppkallas alltid efter sin fader. Följaktligen trodde man [eller påstod av illvilja] att "Panthera" var namnet på Jesu fader." Vidare:

"Denna omtolkning av namnet "ben Panthera" var något ytterst välkommet för rättrogna judars kristendomsfientliga propaganda. Jesus kunde avfärdas med att han inte var jude!"

De föll emellertid själva offer för det påståendet.

Houston Stewart Chamberlain, som var son till en engelsk general, skrev en bok som utkom i massupplagor från år 1900, "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts."

I denna bok kom han fram till att Jesu fader var en arier!

Detta var naturligtvis en godbit väl värd att suga på för nazisternas chefsideolog Alfred Rosenberg som själv var jude. Man undrar om även chefen för nazisternas sk byrå för judiska ärenden, Adolf Eichman, som även han var jude, ändå såg sig själv som arier.

Chamberlain var måg till Hitlers favoritkompositör, Richard Wagner, en man som "dyrkade Lucifer, listigt förklädd till förnäm arisk kristusfigur."

Vill du veta hur sionismen lät nazismen bli den piska som drev välmående judar i Europa till att foga sig under sionismens planer på en judisk stat i Palestina, skall  beställa The Dove 2002 (A4-format 135 s.) om du kan engelska.

Från John S. Torell's "THE BIRTH OF A VISIBLE WORLD GOVERNMENT" hämtar jag ett citat från Herzl:

"Gamla fångar lämnar inte frivilligt sina celler." (Theodor Herzl: Der Judenstaat)

De kristna i Sverige bör sluta koppla samman ordet Sion i GT och sluta ta anstöt av att vi talar om sionismen som en antikristen rörelse.

"Sionismen består av ett osynligt men stort och mäktigt imperium av finans- och industrimän, ett imperium som inte återfinns på någon världskarta, men som existerar och opererar överallt. . . . Sionismens anhängare bland de amerikanska judarna äger 80 % av de lokala och internationella informationsorganen."

(Judisk Krönika klandrar en rysk tidning för att säga sanningen, februari 1988).

Jesus är Messias

Alla judar är inte förlorade och går till helvetet. Bara den falang som inte vill tro på att Jesus är Messias. De har gjort sitt val eller kommer att göra det. Märk väl,   samma sak gäller alla människor på jorden som inte vill tro att Jesus är den enda vägen till Gud. Varken Buddha, Muhammed, Dalai Lhama eller någon annan har hävdat att de är något annat än vishetslärare. Ingen av dem har sagt sig tillhöra Guds söner.

Men Jesus däremot sade själv när han var på jorden att han var Guds son: 

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Joh 3:16.

Vidare:

Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut. Joh. 6: 37. Läs även gärna Joh. 6: 29. (Mina understrykningar).

Detta gäller alla folk, svenskar, judar, araber, etc.

Satansverser i Talmud

Hur antikristlig är då en av judendomens heliga skrifter, Talmud? Bedöm själv:

Talmud, Gittin57a."Jesus är i helvetet där hans straff är att 'kokas i upphettad sperma.'"

Talmud, Sanhedrin105a."Jesus 'begick tidelag, fördärvade folket moraliskt, och är förpassad till helvetet.'"

Talmud, Sanhedrin107b."Jesus försökte förföra kvinnor, blev bannlyst av en rabbi, dyrkade sedan en tegelsten, förförde Israel och brukade magi."

Talmud, Zohar Shemot.''Utrotning av de kristna är ett nödvändigt offer."

Berachot 47b."Bara judarna härstammar från Gud, alla andra människor härstammar från Djävulen."

Rabbi Joseph Babad Minchat Hinuch 189-1."Om ett barn av hankön har en homosexuell relation med sin fader, är båda ansvariga för incest såväl som homosexuell aktivitet. Men om den sexuella relationen består i ett förhållande till sin faders kvinnliga väns sexuella organ, borde sonen vara ansvarig för sexuella relationer till sin moder, kanske."

Kommentar till ovanstående av Rabbi Michael J. Broyde i Jewsweek den 28/1 2003, i Artificial Intelligence A Complete -- And We Mean Complete -- Halachic Guide To Cloning:

"d.v.s., en man som blir far kan kallas moder vid vissa omständigheter [som vid kloning av människor, menar Broyde]."

Judendomen accepterar mänsklig kloning. Chefsrabbinen i Bryssel, Albert Guigui har i år (2003) uttalat sig i "frågan":

"Innebär genetisk ingenjörskonst att man överträder judisk lag eller skapar processen resultat som uttryckligen är förbjudna i lagen?

Utgör den ett angrepp av tron på en Gud som skapade världen? Det svar man då kommer fram till, säger rabbi Guigui, är utan tvekan ett nej."

En DR. RUBINSTEIN sitter för närvarande i USA i enrum med mammor och deras bebisar och kontrollerar barnens reaktion på "vackra" och "fula" ansikten. Via två dataskärmar ges bebisarna möjlighet att bedöma vad som är "sublimt". Beroende på hur länge bebisen studerar ansiktet bedöms om det dataanimerade ansiktet är vackert eller fult. Om bebisen som sitter i knäet på mamman tittar på ansiktet på den ena skärmen i 6 sekunder och på den andra i bara 2 sekunder så drar dr. Rubinstein slutsatsen att barnet tycker att ansiktet är fult respektive fint.

Detta är "fin" forskning.

Den går i alla fall helt i linje med Friedrich Nietzsche (1844-1900) och hans teori om övermänniskan. Denna teori är judarna mycket intresserade av att utveckla, eftersom de inte tror på ett liv efter detta.

Bevare oss för framtida Golem. Enligt judiska sägner är det fråga om konstgjorda människor, som får liv genom trollformler. I själva verket handlar det om robotar utan själar ej givna av Gud, den Allsmäktige. Men talmudistiska experter är satansdyrkare, vana vid magi. De kommer därför att ställa sig positiva till projekt som kloning och uttalar gärna medicinska trollformler om det behövs!

Judarnas skrifter är avskyvärda och rasistiska

Tror någon att sådant judiskt tänkande hör till det förgångna? Låt mig i så fall få citera Yitshak Ginsburg, en nutida "rabbi" (titeln rabbi tillhör allenast Jesus, säger han själv, Matt. 23:8). Ginsburg är rasist till judarnas fördel:

''Om en jude behöver en lever, får man då ta levern från en oskyldig förbipasserande icke-jude för att rädda juden? – Torah hade antagligen tillåtit detta.''

Det finns tusen och en satansverser att citera ur judarnas fräcka "kommentarer" om goyim, ickejudar. Och deras vridna omtolkning av Gamla Testamentet tar alla vettiga människor avstånd ifrån.

Men bland det vidrigaste jag någonsin har läst i judarnas "heliga bok" Talmud, är de två nedanstående satansverserna, och de fyller mig med avsky och vämjelse:

Kethuboth 11b.''Om en vuxen judisk man har sexuellt umgänge med en liten flicka är det inget att bry sig om, ty om flickan är mindre än tre år gammal, är det som om man sticker ett fingret i ögat – ögonen tåras, om och om igen. På samma sätt kommer jungfrudomen tillbaka hos en liten flicka under tre (3) år."

Aboda sara 37a."En jude får skända en icke-judisk flicka när hon har fyllt 3 år och en dag." SLUT CITAT.

DEN SOM HÅLLER SIG TILL SKRIFTER MED ETT SÅDANT INNEHÅLL ÄR I SANNING EN SATANIST.

Vem har djävulen till fader om inte Antikrist?

När Jesus gick härnere med uppdrag att frälsa judarna, konfronterade han de skriftlärde och fariseerna som förnekade honom som Guds Son. Joh. 8: 44.

Denna artikel är till för att varna kristna i Sverige för att befatta sig med ofrälsta judars läror. Om du själv är jude som läser detta skulle jag ta dig i famn som en kär vän om du vände om till Herren! Men de flesta av er har aldrig velat veta av honom. Ni följer era förvirrade ledare istället. Det var därför Jesus sade:

"Tagen eder tillvara för fariséernas och sadducérnas surdeg. Då förstodo de, att det icke var för surdeg i bröd som han hade bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och sadducéernas lära." Matt 16: 11-12.

Vad är fariséernas och sadducéernas lära? Svar: Talmud. Detta är den lära som fanns redan på Jesu tid och tidigare, "de äldstes stadgar" och som rabbiner byggt vidare på under sekler sedan dess.

Men varför har vi inte fått läsa om detta i skolan? Svar: All historieskrivning har kontrollerats av judarna och deras frimurarsällskap i hundratals år. Därför nämns inte ett ord om vad de judiska rabbinerna lärt ut under 2000 år. Böcker avsedda för hedningar har alltid kontrollerats av judestyrda förlag som t ex Bonniers.

Redan i Gamla Testamentet, det som judarna kallar Toran, varnar HERREN GUD för judarnas lögner. Genom profeten Jesaja, kapitel 59, säger han:

"Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtrösta på idel tomhet, de tala falskhet, de gå havande med olycka och föda fördärv." Jes. 59: 4.

"Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN, vi hava vikit bort ifrån vår Gud; vi hava talat förtryck och avfällighet, lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan." Jes. 59: 13.

Några har känner vi till: kapitalismen, som innebär ränteocker och förtryck av de svaga och utsatta i världen. Systemet har villigt övertagits av hedningar i hela världen som är beredda att sälja sin själ av ren girighet och är samtidigt beredda att tjäna sionismens onda huvudsyfte, att regera överv hela världen:

"Huru kunnen I då säga: 'Vi äro visa och hava HERRENS lag ibland oss'? Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den till lögn." Jer. 8: 8.

Men Israel är ju Guds egendomsfolk? Visserligen. Om de går Herrens vägar, blir de välsignade, men när de går sina egna onda vägar skall de bli förbannade —av samme Gud— "och till en visa för hedningarna". Men det torra vinträdet Israel är  inte förmer än andra träd, läs vad Gud säger genom profeten Hesekiel 15: 1-6.

Men vi kristna beder dock för er:

"HERRE, giv frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel." Jer. 31: 7.

Men judarna har förkastat Kristus (grekiska för Messias) och kan bara bli frälsta på samma sätt som vi. Därför säger Jesus:

"Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14: 6.

HERREN talade genom aposteln Paulus, när han sade:

Den är icke jude som är det i utvärtes motto”, Rom. 2: 28.

Genom tro på Guds Son, Jesus, kan alla människor komma till Gud, Fadern:

"Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar efter löftet." Gal. 3: 26-29.

Bibeln (och då menar jag hela) är världens äldsta gudsuppenbarelse. Genom den har Gud tilltalat människan. Vägen till frälsning är Jesus. Bibeln är enstämmig på denna punkt. Det finns bara en väg till rättfärdighet och en enda väg till Gud och himmelriket. Det är att tro på Jesus.

Ingen kan förtjäna Guds ynnest bara med goda gärningar.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA