Jimmy Swaggart om Rättfärdighet

En av pastor Swaggarts TV-gudstjänster i transkription och översättning

av Toby Johansen Eaec, den 15 juli 2008

VAD HAR HERREN TALAT?

"Och HERREN visade sig för Bileam och lade i hans mun vad han skulle tala; han sade: "Gå tillbaka till Balak och tala så och så.' När han nu kom till honom, fann han honom stående vid sitt brännoffer, och Moabs furstar stodo där med honom. Och Balak frågade honom: 'Vad har HERREN talat?' Då hov han upp sin röst och kvad: "Stå upp, Balak, och hör; lyssna till mig, du Sippors son. Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?Se, att välsigna har jag fått i uppdrag; han har välsignat, och jag kan icke rygga det.

Ofärd är icke att skåda i Jakob och olycka icke att se i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, och jubel såsom mot en konung höres där. Det är Gud som har fört dem ut ur Egypten; deras styrka är såsom vildoxars. Ty trolldom båtar intet mot Jakob, ej heller spådom mot Israel. Nej, nu måste sägas om Jakob och om Israel: 'Vad gör icke Gud!' " (4 Mos. 23:16-23)

Vad menar Han med att säga så här – 400 år innan Han gav oss läran om rättfärdiggörelse genom tro genom Abraham. Men detta är första gången vi ser denna lära i funktion. Detta är grundregeln för Guds frälsningsplan, rättfärdiggörelse genom tro. Och det är därför Han säger:

"Ofärd är icke att skåda i Jakob och olycka icke i Israel."

Vad menar Han då? Dessa människor var ju inte precis några änglar. Han tillrättavisade dem jämt och de kom jämt i knipa! Men ändå sade Gud till dem vid denna tidpunkt: "Ofärd är icke att skåda i Jakob och olycka icke i Israel."

Vi skall se efter vad rättfärdighet är.

Rättfärdighet är den treenige Gudens handling när Han omedelbart förklarar en uppenbart orättfärdig människa rättfärdig.

Hur kan Gud rättfärdiggöra någon som helt klart är orättfärdig? Gud kan inte bryta sina regler! Gud kan inte se genom fingrarna med synden. Hur kan Han göra det? Men det var ju så Han gjorde med dig! Hur kunde Han göra det och ändå vara rättfärdig?

Låt oss se på det – för vi är benägna – och då räknar jag in mig själv i det, att tänka: "Jag har åtminstone inte gjort si och så. En del av er har varit alkoholister; det har inte jag. Du har 400 leprafläckar på dig men jag har bara 362." Så att säga. "Man kan förstå att Gud kunde förklara mig är rättfärdig, men med dig är det inte så säkert . . ." Nej, ingen kan kvalificera sig till att bli rättfärdig.

PEARL HARBOR

När du ser en film i TV som handlar om när japanerna bombade Pearl Harbor, det som hände den7 december 1941, visar de nästan alltid piloten i det flygplan som ligger främst, som ropar: Tora! Tora! Tora! På japanska heter det Tiger! Tiger! Tiger! och betyder Attack.

Kapten Fuchida, som lyfte med sitt bombplan från det japanska hangarfartyget Akagi var en av de som drog in Amerika i andra världskriget. Det var han som ropade Tora! Tora! Tora! Han överlevde andra världskriget men hans hår vitnade av allt han hade fått gå igenom.

I Japan läste han en kristen traktat och blev så fövånad över dess innehåll att han tog med sig den till en missionär som han kände.

"Menar de vad det står här?" frågade han.

"Sir, de menar exakt vad det står där," sade missionären. "Jesus Kristus dog för dig och han vill frälsa dig."

Men japanen var envis.

"Det går inte att frälsa mig, ni vet inte vem jag är. Jag är Mitsuo Fuchida, som ledde attacken mot Pearl Harbor. Mina händer är röda av blod. Miljoner dog i kriget och jag hjälpte till med att starta detta helvete. Den som heter Kristus kan inte ha dött för någon som mig!"

Men missionären sade: "Jovisst gjorde han det! Han dog för dig."

Och i det ögonblick när befälhavaren Fuchida böjde sitt huvud och Jesus kom in i hans hjärta förklarade Gud honom helt och hållet rättfärdig!

Hur kunde Gud göra det!?

Han gör det med vem som helst, därför att Jesus Kristus tog vårt plats och betalade priset fullt ut på korset! Och därför, om du försöker betala något av det själv så förolämpar du bara Jesus som vet att du inte kan lägga till något för att göra det bättre. Vi är troligen alla skyldiga till det. Nej, det är gratis, fullständigt gratis! Allt du behöver göra är att tro. Ta emot honom i ditt hjärta.

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." (Joh. 3:16)

Du säger kanske: Jag måste sluta dricka innan jag blir frälst! Eller: jag måste sluta spela innan jag blir frälst! Det klarar du aldrig. Kom till Kristus först, och låt honom förändra dig. Då blir du "en ny skapelse i Kristus Jesus."  – Allt annat får vänta, allt blir nytt, ÄRA VARE HANS NAMN!

Genom tro på Jesus Kristus blir du rättfärdig i Guds ögon. Människor ser till utsidan, men Gud ser till insidan. Om du redan har lämnat ditt liv åt Jesus då står ditt liv i harmoni med Gud. Har du inte det så lämna dig åt honom genast! Du vet inte när din tid är kommen. Då är du i Kristus och är trygg i honom.

"På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder." Joh. 14:20

Och när Gud då ser på dig, säger han:

"Ingen synd finns i denna människa!"


Gå tillbaka till Svenska sidan