Av Thorbjörn Johansen, EAEC, den 19 november 2013 kl 20:22

ILLA DOLT KVINNOFÖRAKT

De judiska kvinnorna, även i Sverige, måste stå bakom vita draperier på läktaren i synagogan och höra på när männen prisar Gud för att de inte blev kvinnor. Detta chauvinistiska bruk är mycket förnedrande för det täcka könet. De sköter dock hemmet men bara om det finns två separata kök, det ena för oren mat och det andra för ren mat (kosher). En anledning till att en man har rätt att ta ut skilsmässa är enligt Talmud om frun bränner vid maten (Rabbin Hillel).

De enda sätten som judiska kvinnor kan hämnas på är antingen att hon blir en sibylla som kommer åt männen genom falska spådomar, eller att skilja sig från mannen. Hon är då, enligt Talmud, en shiksa (en sköka). Judiska barn går i Talmudskolor, och särskilt pojkarna utbildas efter 12-14-årsålderns bar-mitzva (en konfirmation för gossar) i judisk ockultism, dvs. Kabbala. Dessa förfaringssätt är speciellt typiska för ortodoxa judar, men förekommer även inom judendomen i stort.

Om nu judarna behandlar sina kvinnor och barn på dessa avskyvärda sätt, vad tror ni då att de säger om de som inte är judar? Talmud säger: "Hedningar (goyim) är att likna vid boskap."

Och:

"Endast judarna har rätt att kalla sig människor, men gojerna som härstammar från en oren ande, måste kallas svin." (Talmud, Jalkut Reubeni 10b)

ETT SVEK FRÅN DEN PRESIDENT SOM JUDELOBBYN HAR GODKÄNT, BARACK OBAMA

Under sin tid som president har Obama i all tysthet jobbat för att stödja homosexuella män inom militärapparaten så fort han kunnat. Hans mål är att församla ett stort antal generaler och admiraler som är homosexuella, då dessa av naturen hatar kristna och inte kommer att tveka att föra krig mot det amerikanska folket. En annan av Obamas ansträngningar har varit att göra utrensningar inom officerskåren bland de som ännu tror på Förenta Staternas konstitution. Brev har skickats til höga officerare av alla slag där de har tillfrågats om de har problem med att ge order till sina trupper att skjuta civila ifall ett uppror skulle uppstå. De som inte ansåg sig kunna göra det har tvingats gå i pension. En rad högre befäl har avsatts det sista året, vilket inte bådar gott för civila amerikaner.

Den 21 mars 2013 March 21 skrev den avsatte armékaptenen Terry M. Hestilow en varning till amerikanerna på sin Facebooksida:

"Fråga er själva: med all den upptrappning av stridande styrkor som sägs vara till för att upprätthålla lagen i USA, vilka förbereder sig Homeland Security att föra krig emot här i Staterna? Man har köpt in ca 3000 nya armerade militärfordon och 1.6 miljarder patroner med tillhörande vapen. Vem i USA är det man tänker döda? Ett kort svar:

Du och jag!

Var och en som står i vägen när man försöker påtvinga oss en marxistisk regering. Alla som tror på den amerikanska konstitutionen. Ingenting rättfärdigar denna massiva militära uppbyggnad av en organisation som endast verkar i USA! De förbereder sig för att föra krig mot amerikanska medborgare. Låt oss upplösa Homeland Security (SA, SS...vad man nu ska kalla dem)!"

Med denna markanta upptrappning behöver man inte vara konspirationsteoretiker för att bli allvarligt oroad över sådana omedelbara hot mot friheten, för att inte säga livet.

HOMOFILERNAS VÄLGÖRARE

Homosexualiteten breder ut sig allt mer. Endast i Ryssland har man visat avsky officiellt mot denna svåra synd. Ryssland vägrar lämna ut adoptivbarn till homosexuella par i andra länder där det är godkänt för homosexuella att skaffa barn, som t ex i Sverige.

Här vill jag efterlikna vad som hände i USA när en pastor stod anklagad för att gått emot homolobbyn:

"På onsdagen 14 mars 2012 gick en George Soros-finansierad New York-baserad advokatorganisation på vänsterkanten ut med en stämning på 47 sidor till den Federala rätten i Springfield, Massachusetts, som gällde pastor Scott Lively, en känd företrädare för familjen och en talare som driver Redemption Gate Ministry och Holy Grounds Coffee House i Springfield."

Rättsaken drivs av homosexuella aktivister för Ugandas skull. De anklagar pastor Lively för "brott mot internationella lagar" och "brott mot mänskligheten" och använder en gammal åtalspunkt från 1700-talet. Lively har blivit tvungen att samla ihop ett team av jurister för att kunna bestrida denna rättssak. Här är en rapport från den första sessionen i rätten:

"Den 8 augusti 2012 framlade en åklagare fram en 109-sidig skrivelse som skäl för att döma pastor Lively. De tänker stämma honom för brott mot mänskligheten, för att straffa honom för att han angripit den homosexuella rörelsen i Uganda och hans olika budskap till familjer i landet för flera år sedan."

Homosexuellas strategi är att "packa domstolen med folk."

Fast rättegångsdatumet hade fått mycket litet utrymme i massmedia, hade rätten anordnat två stora rum där videoupptagning kunde utföras. Det stod senare klart att denna åtgärd vidtagits i samarbete med homolobbyn, som hade uppgifter på sina hemsidor som uppmuntrade aktivisterna att komma till rättegången och "packa rättssalarna fulla". i ett försök att påverka rätten samt att demonstrera och samlas runt byggnaden. Till svar på stämningen gjordes massmotstånd och appeller hölls för profamiljen-grupper och hela Springfield och man uppmuntrade folk att komma till rätten.

Säkerheten i salen och utanför var oroväckande och enerverande som aldrig förut. Vi hade aldrig varit vid en domstol någon gång när Homeland Securitys agenter varit närvarande. Denna gång var de rätt många. Alla fick visa upp sina ID-kort för att komma in. Ett säkerhetspådrag genomsökte själva rättssalen innan någon fick lov att gå in.

Homeland Securitys agenter stack ut bland vanligt klädda. De tog faktiskt med sig till och med hundar in i rättssalen!

First Circuit Courts domstol anses som en av de mest liberala i landet och tyvärr lämnade domaren Ponsor inget övrigt att önska när det gällde detta.

Han började med att säga att domstolen aldrig haft så många besökande förut. Sedan sade han: "Jag är glad över att bedöma frågor som rör människorna i Uganda". Detta var ett ett ganska udda uttalande av en amerikansk domare (Vi trodde att detta var en amerikansk rättegång?). När han blickade ner på kontingenten från Afrika anmärkte han att det var gott att få se de människor detta gällde." Det rådde inget tvivel om var Ponsors sympatier låg. Han nämnde att Lively hade "identifierat gayrörelsen som något ont och destruktivt som borde försvinna."

På en punkt beskrev han pastor Lively som "en propagandaminister med en högljudd retorik som påverkade folk."

Ponsor sade att i det första tillägget "finns saker vi hatar" (en hänvisning till pastor Livelys Pro-Familjen-diskussioner i Uganda) och karaktäriserade dem vidare som "djupt kränkande för många människor."

Han beskrev återkommande homolobbyn i Uganda som "grupper [som] borde behandlas jämlikt och ha lika rättigheter." Men han klargjorde inte om grupper som denna hade olika rättigheter i olika länder.
Ponsor vände på hela rättsprocessen som vanligvis börjar med olika anföranden och dömde den åtalade först.

John S. Torell: Department of Homeland Security

SVÄLTENS ANSIKTE

Judar stöder gärna New Age, eftersom även deras ockultism är en gärningslära sprungen ur deras skrifter Talmud och Kabbala. (sammanlagt ca 18 000 sidor.) Jag kan med säkerhet säga att judar utnyttjar New Age som en murbräcka för att införa den nya världsordningen som även går de homosexuella tillhanda.

Att utrota svält och dålig infrastruktur i tredje världen skulle innebära ett plus för de fattiga, men det vill de inte höra talas om. De vill nämligen, som New Age-ledarna, hålla stackarna i fattiga länder på svältgränsen av en viss orsak. De är snåla. De stöder bara andra judar. Men den viktigaste orsaken är att de helt enkelt vill decimera jordens befolkning och att de inte får besvär med nya nationer i FN. I USA kan de redan styra och ställa som de vill. En lämplig befolkningsnivå i världen anses av vissa vara ca 1.5 miljarder.

INBÖRDESKRIG I USA

År 2030 eller senare uppstår ett inbördeskrig i USA mellan den dåvarande regeringen och amerikanska ex-militärer, som det finns miljontals av samt olika terrorister från USA eller utrikes. När parterna har krigat färdigt har exmilitärerna förlorat och en global oro uppstår, när amerikanska börser och banker går omkull. Makten i USA kommer då att överlämnas till en världsregering och dessa kommer att tillsätta en djävulsk diktator, som Bibeln kallar Vilddjuret, Antikrist. (Upp 13: 1, 1 Joh 2: 22).

VAD BETYDER TALET 666?

Detta tal har många undrat över. Enligt Jesus och apostlarna syftar detta tal på en speciell människa och inte bara på ett system. Vi läser i Bibelns sista bok, Johannes Uppenbarelse:

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex." (Upp 13: 16-18)

Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Guds tal är heligt, och kan bara vara tre.

Talet sex är däremot människans tal, enligt Bibeln. Att upphöja en människa till gud betyder att man upprepar människans tal 3 gånger alltså 666. Ta dig tillvara för denne onde diktator och sök Herren Jesus medan han ännu låter sig finnas.

SLUT


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?