Sexslaveri Frodas I Israel

Av Julie Lesser - Tribunes korrespondent.

Översättning: Toby Johansen EAEC 2009-03-13

Från Jewish Tribune 30 mars 2006 – 30 Adar 5766

Kvinnotrafficking är en världsvid ekonomi, säger Malarek, och upp till 10 000 sådana kvinnor finns i Israel  —  Det finns mer än 280 bordeller endast i Tel Aviv —

MONTREAL – Han kallar sexhandel med människoslavar ett av de främsta övergreppen i vår tid. Den kanadensiske journalisten och socialaktivisten Victor Malarek framställde en begäran om åtgärder till den judiska församlingen i Montreals synagoga förra torsdagen.  

Han presenterade sin nya bok i ämnet och säger att tredje världen och Östeuropa får släppa till utsatta ungdomar från tolv år uppåt, som luras av talet om välstånd och nya chanser i väst. Istället säljs de till sexindustrin av den organiserade brottsligheten – gäng, hallickar och bordellägare.  

”Annonser i tidningar från modellagenturer och arbetslöshetsbyråer lovar spännande nya jobb, men de unga kvinnorna blir lurade”, sade Malarek till Jewish Tribune. ”De måste underkasta sig och blir ofta våldtagna, slagna och torterade. Det finns mellan 5 000-10 000 kvinnor fast i trafficking i Israel och mer än 280 bordeller bara i Tel Aviv. Det är ett fall för mänskliga rättigheter att undersöka som de judiska synagogorna inte vet något om. Ni har en röst, och ni måste använda den.”

FN har nämnt kvinnotrafiken som ett internationellt brott som ger mer än 12 miljarder US dollar utslaget på hela världen. Mer än 800 000 människor årligen blir utsatta för detta brott, tvingas in i prostitution och hotas med att om de försöker fly ur fångvaktarnas klor blir de mördade. Kanada är en möjlig smuggelväg in i USA, men också en slutlig destination för ca 2 000 kvinnor varje år.

"Regeringarna skulle hållas ansvariga," sa den liberale Irwin Cotler, som också talade till folket. "Det är ett mycket allvarligt problem i Israel, och Kanada har inte stått upp för att beskydda offren för trafiken. Det är en global slavhandel som pågår."

Som förutvarande federal justitieminister bistod Irwin Cotler med flera lagförslag angående de utsatta grupperna, ändå erkände han öppet att det aldrig förekommit några åtal för trafficking. Han fokuserade på att väcka allmänhetens stöd för att angripa trafficking som en metod för att stoppa vad han kallade den snabbast växande brottsindustrin i världen idag. Till svar på en närvarandes fråga sa han att problemet med att avslöja falska kanadavisa till de som inte bör få dem är en ”fråga för immigrationsmyndigheterna.”
Tullens krav på att inresande inte skall ha HIV och AIDS har ökat, vilket fått till följd att åldern på de som söker visum har blivit mycket lägre. UNICEF har slagit fast att ca 1.7 miljarder barn faller offer varje år för   trafficking. Malarek själv förstod inte allvaret i situationen förrän han personligen bevittnade de flickors öde som fördes till Kosovo för att tillfredsställa biståndssoldaterna från FN.

"En närvarande, Larry Sakow, sa: "Som jude är jag upprörd över att det finns trafficking i Israel. Det är förvånande att judar har blivit inblandade och gör pengar på det."

Victor Malareks bok finns nu att köpa och heter  ”The Natashas: Inside the New Global Sex Trade.”

SEXSLAVERI – DEN SNABBAST VÄXANDE HANDELN I ISRAEL

Sexslaveri är den snabbast växande industrin i Israel, där tusentals östeuropeiska och ryska flickor luras att fara till Tel Aviv och blir förslavade i prostitutionsapparaten. Det kan här föreligga skäl till att citera de judiska skrifter som inte innefattar Nya Testamentet. Judar går ju bara efter GT, det vill säga ”Toran”:

"
Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bo runt omkring eder. I mån ock köpa sådana ibland barnen till inhysesmännen som bo hos eder och bland personer av deras släkt, som I haven hos eder, och som äro födda i edert land; sådana skola förbliva eder egendom. Och dem mån I hava att lämna såsom arv åt edra barn efter eder, till egendom och besittning; dem kunnen I hava till trälar evärdligen. Men ibland edra bröder, Israels barn, skall ingen med hårdhet bruka sin makt över den andre. (3 Mos. 25:44-46)

Jesus säger I Matteusevangeliet:

“Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” (Matt. 18:6-7)

Om judarna säger han:

“Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får...Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom.” (Joh. 10: 26; 31)

Det finns uppskattningsvis 20 000 kvinnor som är sexslavar inom prostitutionen I Tel-Aviv varje år. Enligt en rapport som släpptes 2005 av Knessets Underkommitté angående trafficking med kvinnor, har mellan 10-15 000 kvinnor smugglats in I Israel för att jobba som prostituerade de föregående fyra åren. Enligt rapporten blev flickorna, de flesta från forna Sovjet, sålda på en vanlig auktion, ibland för så mycket som  $10 000 och tvingades arbeta upp till 18 timmar per dag?. I genomsnitt fick flickorna behålla endast tre procent av pengarna för sitt arbete, och många hade blivit våldtagna och misshandlade.

ISRAEL – SEXSLAVERIET FRODAS

Människorättsorganisationer  har länge krävt handling mot sextrafiken med kvinnor i Israel. Dessa kvinnor kommer ofta från det gamla Sovjetunionen, och jobbar som prostituerade under förhållanden som inte är något annat än rent slaveri. Många av de ryska kvinnorna som har hamnat på de israeliska horhusen har smugglats in I landet från Egypten på kamelryggar och har väntat sig finna arbete som städerskor eller på dagis. Det finns vissa platser där man håller kvinnoauktioner. De israeliska poliserna känner väl till namnen på dessa platser. Det är nattklubbar och barer. Kvinnorna tas med dit, uppköpare kommer och ser på deras kroppar och tänder, sedan börjar budgivningen. De tas över av hallickarna, misshandlas och blir helt isolerade.  

Massor av horhus och hak med strippor har vuxit fram i Tel Aviv och Haifa under de senaste åren. Det finns över 20 000 prostituerade kvinnor I Tel Aviv. Deras kunder betalar för deras tjänster vid 45 000 tillfällen varje dag. Flickorna är fångna I lägenheter, barer och horhus där de tar emot män 25 gånger per dag.
De sover i skift, fyra per säng. (Police officials, Michael Specter, "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women," New York Times, 11 jan 1998). De får inte gå vart de vill. De får inte lämna lägenheten.  För det mesta har hallickarna tagit deras pass i beslag.

Amnestys undersökning av handeln med ryska kvinnor nämner att Israels regeringstjänstemän i stort sett har ignorerat övergreppen. 

Man arresterar prostituerade ständigt, som illegal arbetskraft, men de män som tog dem till landet, av vilka många är israeler, går fria. Justitieministeriets taleskvinna Etty Eshed (1998) sade att regeringen bör fundera över om de inte skall stifta lagar
i frågan
inom en nära framtid men nämnde inte själv när detta kan bli av (Elisabeth Eaves, "Israel not the promised land for Russian sex slaves," Reuters, 23 aug 1998).

Den israeliska polisen säger att de står maktlösa innan lagarna har ändrats.

"De (flickorna) är mycket rädda för att komma till polisen och klaga” så ”polisen kan inte göra någonting,” sade polisens taleskvinna Linda Menuhin. "Israel har ingen lag emot trafficking, och ingen lag mot prostitution.” Rachel Benziman från Israel Women's Network, sade att det finns  en hel rad brott: våldtäkt, bortförande, misshandel av kvinnor, bedrägerier, tjuveri som myndigheterna sällan bryr sig om att åtala, trots att det står I deras makt att göra det. "Problemet är inte att slå rätt I lagboken. Det är svårare att få tag I flickor som är beredda att vittna och har motivation nog,“ sade hon. (Elisabeth Eaves, "Israel not the promised land for Russian sex slaves," Reuters, 23 augusti 1998)

Israel har inte någon särskild lag mot försäljning av människor.
(Michael Specter, "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women," New York Times, 11 jan 1998). Det finns ingen lag som säger att man inte får ta med kvinnor från ett annat land till Israel för att göra dem till prostituerade (CEDAW Report, 8 April 1997). Om sådana kvinnor påträffas blir de deporterade som utlänningar. Sedan 1994 har inte någon kvinna vittnat mot sina förtryckare. (Betty Lahan, director of Neve Tirtsa Prison, Michael Specter, "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women," New York Times, 11 januari 1998)

Det finns inga officiella antal prostituerade som visar vidden av detta problem i Israel, men det finns ett samförstånd att detta har blivit allt mer vanligt (CEDAW Report, 8 april 1997). Det är ständig ökning i siffrorna när det gäller utländska kvinnor med sex som yrke som blir arresterade för att ha upphållit sig illegalt
i Israel och som tas i förvar innan de skickas till sina respektive hemländer; I över 95% av fallen var de från forna Sovjet. Dessa kvinnor vistades i fängelse genomsnittligen 50 dagar. Kvinnorna själva antas själva stå för uppehället i Israel och resan hem därifrån men när deras resurser inte räcker till, så finansierar inrikesministeriet deras deportation med hjälp av en speciell budget (Authorities, Neve Tirza women's prison, CEDAW Report, 8 april 1997).

Slavhandlare och hallickar tjänar US $50 000 - $100 000 om året på varje prostituerad flicka, vilket blir en omsättning i sexindustrin på $450 miljoner ("A modern form of slavery," The Jerusalem Post, 13 januari 1998). 1 500 ryska och ukrainska flickor har deporterats från Israel åren 1995-1997 (Michael Specter, "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women," New York Times, 11 januari 1998).

Ryska flickor köps och säljs av hallickar i Israel för priser mellan $5 000 till $20,000.
(Police sources, "'Invisible' Women Shown In Russia's Demographics," Martina Vandenberg, St. Petersburg Times, 13 oktober 1997).
En liten bordell med tio flickor kan inbringa upp till 750 000 shekel/ månad (US $215 000) (Michael Specter, "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women," New York Times, 11 January 1998).

MÄNNISKOHANDELN FRODAS I ISRAEL
En artikel som bekräftar detta

Nytt/Kommentar publicerad I National Vanguard 2003-12-08 - av Jeff Hook

Har du läst artikeln “Kampen om köttmarknaden?” Om inte, gör det. Den bekräftar vartenda fakta som avslöjats av den numera avlidne Dr. William L. Pierce i hans American Dissident Voices Broadcasts i ämnet Israels vita slavhandel. Den 5 december 2001 kom hans artikel in på Newsweeks webbsida – komplett, utan några ändringar. Jag publicerade själv artikeln på min webbsida, till jag fick ett brev från en juristfirma som representerade Jeewsweek vilken informerade mig om att de tänkte stämma mig om inte artikeln togs bort omedelbart. Jag tog bort den.

Sedan tog jag kontakt med copyright-innehavaren som är Jerusalem Post. Samma kväll hade också Jerusalem Post tagit bort den från internet. Detta hände för två år sedan. Nu har de emellertid åter publicerat artikeln, så om du vill kan du ta dig en titt vad de gör med europeiska och ryska kvinnor i Israel.
Nedanstående är en samlad analys:

1. 3 000 vita europeiska kvinnor smugglas som sexslavar årligen in i Israel.  
2. De utlovas lagliga arbeten, men sätts i arbete som prostituerade.
3. De låses in i lägenheter med galler för fönstren.
4. De blir fråntagna sina pass.
5. De blir misshandlade, torterade och utsatta för gängvåldtäkter (en judisk metod för “att vänja dem”).
6. De blir till salu på auktioner för hallickar! – varvid de blir tvungna att klä av sig.
7. De tvingas stå till tjänst för ca 15 judar per dag, 7 dagar i veckan, på Israels mer än 400 bordeller.
8. Det finns 280 bordeller bara I Tel Aviv!
9. Hallickar och slavägare ignoreras av polisen eftersom prostitution inte är något brott.

 KAMPEN MOT KÖTTMARKNADEN

Här finns mer information I ämnet från National Alliance: 

Judarna och slavhandeln:
http://www.natvan.com/free-speech/fs982a.html

Ondskan ibland ossThe Evil Among Us:
http://www.natvan.com/free-speech/fs007c.html

Vilddjurets Natur: http://www.natvan.com/free-speech/fs008b.html

Nedanstående är ett utdrag från den artikel som har tagits bort från Jerusalem Report's websida.
Men en annan webbsida har publicerat den, länken nedan:  
Source: The Jerusalem Report, | November 2001
March 23, 2005: http://www.fpp.co.uk/online/05/03/Israel_slavetrade.html

Den vita slavhandeln tjänar 1 miljard per år i Israel

Världen bryr sig inte om Israels vita slavhandel - av Frederico Napolitano – 14/04 2004


Kvinnor från Östeuropa fortsätter att vara byten för judiska slavhandlare I Israel. På ett bedrägligt och ondskefullt sätt fångar de judiska sladrivarna fattiga flickor från Ryssland, Ukraina och andra östländer med falska förespeglingar om att bli välbetalda lärare eller sekreterare. Många av dessa kvinnor är mödrar eller döttrar som ser dessa falska jobbannonser som underbara tillfällen för att förbättra familjens ekonomiska situation. 

Till och med de som vet att det rör sig om sexhandel är dock inte medvetna om att de kommer att bli misshandlade och förslavade. När de har anlänt till Israel så förstör man deras pass och visa. Sedan följer en skrämselprocess för att göra flickorna medgörliga. Judiska hallickar våldtar och slår sina offer för att bryta ned all motståndsvilja.

Media täcker dessa missförhållanden dåligt.  I en artikel från den 12  november i Jerusalem Post, skriver redaktören Isaac Herzog att, "de senaste åren har Israel blivit översvämmat av tusentals kvinnor vilka smugglas in I landet för att syssla med prostitution som en del av en blomstrande handel. " Bara under några års tid, konstaterar Herzog, har åtminstone 3 000 kvinnor tvingats till sexslaveri i Israel. De flesta kommer från länder som är utarmade av över ett halvt århundrade av judisk kommunism. Utan några större utsikter till ett bättre liv för sig själva och sina familjer, kommer de troskyldigt till Israel för att få ett bra jobb och hörs sedan aldrig av mer. Ett mycket litet antal har undkommit antingen genom egna modiga ansträngningar eller genom en razzia från de judiska immigrationsmyndigheterna.

Med hjälp av den europeiska organiserade brottsligheten* och judiska kontaktpersoner leds flickorna in till slavstaten Israel på olika avskyvärda sätt. Med Talmuds ord i botten om att “hedningar kan behandlas som boskap,” för de israeliska slavägarna flickorna som ett koppel med sällskapshundar genom Egyptens öken, även om det är dåligt väder. "Flickor som klagar över smärtor under den fruktansvärda marschen drogas med olika typer av smärtstillande medel och de som inte orkar utan bryter ihop överges helt enkelt jämte ökenvägen, som om hon vore ett döende fraktdjur,” säger Herzog.  

Problemet försvåras ytterligare av det faktum att samma folkslag som bedriver trafficking av vita kvinnor  är det samma folkslag som äger och sköter nästan hela massmedia I Europa och Amerika. Judarna utgör bara en liten bråkdel av alla ”vita” folk i världen och ändå har de flest rättigheter och ägarpositioner när det gäller nyhetsmedia och andra media. Alla vet vilken makt judarna I Hollywood och t.ex. New York har. Och då skummar vi bara på ytan. Den totala brist på kunskap om dessa kvinnors öden skulle helt visst inte förekommit om offren hade varit judiska och handlarna hedningar.

En kvinnas berättelse:

Ljubov, 17, kom till Israel från ett ryskt kolgruvedistrikt bara för att hamna i handlarnas klor. Nu sitter hon I en fängelsecell i väntan på utvisning som “illegal arbetare.” För sex månader sedan berättade en man I Ljubovs hemstad att han kunde skaffa henne en flygplansbiljett, ett visum och ett jobb utomlands. Hon landade i Israel som turist och träffade genast en hotellägare som gjorde sig till vän med henne och gav henne ett städjobb i utbyte mot ett rum på hotellet. Hotellägaren lät henne träffa sina vänner, visade henne runt och lärde henne lite hebreiska, men en kväll sa han till henne att gå ur hans bil och in i en annan. Sedan körde han sin väg. "Först visste jag inte om att jag blivit såld. Sedan sa min nya ägare att han hade köpt mig för 9. 000 dollar," sa Ljubov i en intervju hos polisen. Hennes nya ”ägare,” som hon kallar honom, talade om för henne att hon nu skulle arbeta som call girl.  

Det blev början på hennes jobb hos en snåljåp till slavägare och ett minst sagt dåligt betalt ”arbete” som prostituerad – del av ett internationellt brottsfenomen med hela grupper av kvinnor i ett nätverk av modern slavhandel. Ljubovs "ägare" spärrade in henne och åtta andra kvinnor som fick dela på två lägenheter.  Han betalade egentligen ingen av dem, utan sa att de stod i skuld till honom för flygbiljetterna och andra utgifter, från läkarbesök till hårfrisörskor. De kördes till kunderna av s.k. “chafförer,” ofta under speciell bevakning. Ljubov hade sex med I genomsnitt sex män per dag (de flesta omskurna) för ca 75 dollar per timme. Allt hon kunde behålla själv var dricks. Hon arbetade i stort sett dygnet runt, sju dagar i veckan, även helger, med undantag av Yom Kippur, den heligaste dagen i den judiska kalendern. "Man måste ha mycket starka nerver för att kara av sådant här,” säger Ljubov.

Livet i  Ryssland var mycket svårt. “Det fanns dagar när jag inte hade något att äta," säger Ljubov, som bara vägde 50 kg när hon lämnade Ryssland, och gick upp 20 kg efter ankomsten till Israel. Hon säger att omständigheterna gjorde det mycket svårt för henne att sluta med prostitutionen och lämna sin “ägare.” “Jag kom in I en ond cirkel och det var väldigt svårt att komma ut. Mina papper var falska, jag hade inga pengar, inga riktiga vänner och jag var fånge i min lägenhet," säger hon. Den närmaste polisstationen låg tvärsöver vägen från våningen där Ljubov kunde få vara, men hon gick aldrig dit av rädsla för att hennes “ägare” skulle skicka hem henne till Ryssland eller att polisen skulle komma och deportera henne. "Jag fortsatte hoppas på att en dag tjäna riktigt mycket pengar. Men sedan när jag verkligen åkte fast, blev det som en lättnad,” säger hon.

(Elisabeth Eaves, "Israel not the promised land for Russian sex slaves," Reuters, 23 August 1998) www.venusproject.com/ethics_in_action/Israel_Sex_Slavery.html

FOTNOT: I Europa är det främst Tyskland som håller prostitutionen under armarna. Man avser också att i en nära framtid ta bort brottsstämpeln på prostitutionen och göra den legal.


Gå tillbaka till Svenska sidan