Robertson bad om ursäkt

av Torbjörn Johansen
uppdaterad den 22 januari 2006

I ett brev til Ariel Sharons son Omri bad den amerikanske kristne sionistiske ledaren Pat Robertson om ursäkt och sade att han har beskrivit Sharon som en «vänlig och barmhärtig» man, som har "burit en ofattbar börda på sina axlar med hänsyn till besluten han har fått ta för Israel."

– Min egen oro for ditt lands framtida säkerhet fick mig att komma med uttalanden som jag nu kan se var oacceptabla og sårande i en tid då landet var i sorg över din fars sjukdom, skrev Robertson i brevet.

– Jag ber om ursäkt för detta, till dig och till det israeliska folket, skrev han vidare.

Bibelsyn

Ariel Sharon fick en kraftig hjärnblödning den 4 januari 2006, och låg i koma någon dag, men blev sedan bättre. Dagen därpå antydde Robertson i sitt populära TV-program The 700 Club att hjärnblödningen kanske var Guds straffdom för att Sharon hade gett upp Guds land – Gaza – til araberna. Många "evangeliska kristna" i USA delar Robertsons bibelsyn om att Gud kan straffa de som delar upp landet han lovade judarna. De som har denna bibelsyn anser att Sharon gjorde sig skyldig till dette då han drog Israel ut ur Gaza og gav området till palestina-araberna.

Robertsons bibelsyn om att Gud kan straffa de som delar upp landet är en följd av en felaktig teologi. Som vi vet har judarna tagit detta land med våld och med hjälp av judarnas stora pengaresurser.

Man kan här se hur den amerikanske pastorn krälar i stoftet för Sharon och den internationella judendomen. Det hade han inget för, ty han fick skarp kritik från både israeliskt håll och från Vita huset samt från olika amerikanska kristna ledare. En så gammal pastor borde också veta om att Gaza är mestadels stulen egendom från 1940-talet och framåt.

Robertson hade lovat att skaffa fram 50 miljoner dollar till ett evangeliskt center, men etter sina uttalanden, skall myndigheterna stänga ute både Robertson och alla som delade hans syn från projektet.

Stort inflytande

Amerikanska kristna som Robertson har emellertid stort inflytande på Israel. Som grupp utgör kristna amerikaner, och speciellt de evangeliska, en viktig intäktskälla för Israel. Varje år skickar de miljoner dollar till nybyggare i Judeen och Samarien, och de har hjälpt bosättarna i Gaza att skaffa pengar till underhåll. De står också för en betydlig del av de fyra miljarder dollar som turisterna spenderar i landet varje år. Dessutom får staten Israel uppåt 4 miljarder av USA:s statskassa varje år.

Det kristna centret i Galileen skall byggas där som man antar att Jesus levde och undervisade. Det skall enligt uppgift innehålla en stor amfiteater, TV-studio och annnat, som gör att kristna kan fördjupa sig i läran om Jesus. Det skall alltså ligga på stulet land och bland kristendomens värsta fiender, judarna.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA