OM EAEC

Av RABBI BENTZION KRAVITZ | PUBLISHED MAR 14, 2018 | Översättning och kommentar av Thorbjörn Johansen EAEC.

"Begravningen av "America's Pastor," Rev. Billy Graham, har blivit beskriven som en följdriktig fortsättning av decennier av predikan. I hans efterföljd har hans son och hans efterträdare Franklin Graham upprepat sin faders budskap att "Jesus är den enda vägen till Gud. Hans budskap inkluderade en kallelse till bättring och frälsning," och att det inte finns någon bättre tid och rum än på sin faders begravning för en omvändelse till kristendomen.

Som en jude håller jag inte med Graham's trossatser om att Jesus är messias och att Jesus var gudomlig, och att Jesus är den enda vägen till Gud. Judendomen förnekar de kristnas messias och idén om treenigheten (Fadern, Sonen och den Helige Ande). Som judar tror vi inte att messias är Gud eller hans son. Nej, hellre är det så som den Judiska Bibeln säger att messias är en människovarelse som ska införa en tid av välstånd, fred och medvetenhet om Gud. Vi tror inte att messias kommer att dö för våra synder. Vi tror att vi kan gå direkt till Gud och bli förlåtna utan Jesus."

KOMMENTAR

Men Jesus sade:

"Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadetn utom genom mig." (Johannes evangelium 14: 6)

"I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder." (Johannes evangelium 8: 23-24)

Kan en jude respektera Billy Graham? Kanske för att han sagt positiva saker om judarna.

HEM