Pingstkyrkan! Snacka HBT!

Sammanställning av Thorbjörn Johansen, medlem av SAM och EAEC.

Med anledning av 1 Kor 6: 9; Rom 1: 25-32, etc.

 


Anders Jonsson

"Jag är nygammal i Jönköping. Uppvuxen på Dalvik, vuxendöpt i Pingstkyrkan, frånflyttad som tjugonånting och sedan den första november tjugohundratolv återinflyttad från huvudstaden. Tillbaka med glädje och förväntan på att påverka och förändra är det med spänning som jag på onsdag kommer att ställa mig upp på högskolan och prata om livet som bisexuell pingstvän.

Vad skulle pastorn säga om han fick reda på att jag fantiserade om andra män istället för tjejer? Skulle jag bli accepterad? Skulle jag få forstätta att vara med och leda ungdomsarbetet om någon visste att jag inte var heterosexuell?

Svaret på mina frågor är; jag vet inte. Jag vågade aldrig ställa frågan och i Pingstkyrkan var ordet gay bannlyst och tabubelagt. Det är snart femton år sedan nu, men ändå tycks frikyrkan ha väldigt svårt att internt diskutera de tre bokstäver som skapar sån enorm debatt – HBT(HBT betyder homo/bisexuell/ transvestit)

Att samtliga samfund med undantag för Pingst representeras som arrangörer för onsdagens föreläsning ser jag som otroligt beklagligt och som ett stort problem. Att välja att inte prata alls är inte en lösning på problemet. Att välja att sitta tyst och tiga ihjäl de unga killar och tjejer som kämpar med sin sexualitet innanför de gula tegelväggarna på Västra Torget hjälper ingen. Hur kommer pastor Ardenfors att styra sin församling?

På onsdag klockan 17:30 börjar seminariet "Att passa in och vara sig själv" som berör just HBT-frågan inom frikyrkan. Även om Pingstkyrkan tackat nej att stå med som arrangör är min förhoppning att se några av mina egna församlingsmedlemmar på plats."

Ordination av homosexuella.

"Jag är kvinna, heterosexuell, medlem och pastor.  När jag sökte pastorsutbildningen fick jag genomgå en väldigt bra och viktig procedur. Jag skrev en livsberättelse och jag fick vara med om en rejäl intervju. Om jag i dag skulle vilja bli pastor och levde i relation med en kvinna skulle jag inte bli antagen. 

"...vi är många som har vårt andliga hem i Gemensam framtid  och vi förväntar oss att den i sin  deklarerade öppenhet också fullt ut ska omfatta de homosexuella  i respekt för deras identitet och integritet." (Mirjam Berjlund, Missionsförbundet, 2012-04-03)

Pingstkyrkan samtalar gärna! (Jönköpingsposten 2012-11-14)
"Vi har som kyrka deltagit i Jönköping Open [för bögar] åren som ligger bakom och hoppas vara det även framöver."

Var kommer Bibeln in?

Pingstpastorer talar gärna om ditt och datt. Även när det gäller homosexualitet. Men kan en syndare väckas och bli frälst, om man inte använder Bibeln som handbok? HBT:are behöver liksom alla andra människor först väckas ur sin synd om de ska komma Gud nära, för Bibeln säger att ingen oren skall komma in i Guds rike. Du måste lämna ditt liv till Gud om synderna ska plånas ut. För du vill väl hellre komma till Himlen när du dör, än till helvetet?

"Förändring är ingenting som bara sker, förändring skapar vi tillsammans säger pingstvännen ovan. Men det finns ingen möjlighet att förändra Bibelns ord!

Inställningen till hbt-frågor är en avgörande fråga, och det som avgör om man är en godkänd kristen eller inte. De som ropar högst på tolerans, blir de som främjar intolerans.
Så länge vi läser hela Bibeln och läser som det står blir det väldigt svårt med en annan syn än den att homosexuella relationer inte välsignas av Gud. För oss som vill bygga våra liv och vår tro på Bibeln kvarstår fakta. Det Gud inte välsignar kan inte hans kyrka välsigna.

Av 640 medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Borås är statistiskt mellan 32 och 64 personer bi- eller homosexuella.

Är det pengarna som hägrar?

Totalt handlar det om cirka två miljoner kronor som varje år delas ut till frikyrkoförsamlingar i Jönköpings kommun, siffror som Smålands Folkblad  tagit fram. Bland dessa finns flera församlingar som vägrar viga homosexuella par, däribland pingstkyrkan i Jönköping och missionskyrkan i Taberg som får närmare 90 000 respektive 56 000 kronor varje år från kommunens skattebetalare.

Ingen av kyrkorna vi har varit i kontakt med vill ställa upp på en inspelad intervju men såväl Marcus Ardenfors, som är föreståndare för Pingstkyrkan i Jönköping, som Ingemar Sunbring som är pastor för missionskyrkan i Taberg säger att man driver "öppna och välkomnande" kyrkor men att man inte viger samkönade par.

"Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd..." 1 Kor 6:9

"Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
25. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
26. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
27. sammalunda övergåvo och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
28. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
29. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;
30. de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,
31. oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.
32. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså." 1 Rom 24-32.

Tillbaka till Svenska sidan