Av Thorbjörn Johansen den 4 juni 2014 kl 15:35.

Jesuitorden försåg Adolf Hitler med en modell; Vatikanen gav nazisterna sin välsignelse; präster och katolska lekmän stödde NSDAP (det tyska nazistpartiet) och partiet blandade sig i både katolsk och lutheransk kristendom. Idag driver svenskarna åter mot nationalisthållet, med framgång för extema högerpartier som SD, nationaldemokraterna och Svenska Partiet, som är ett renodlat nynazistiskt parti med Tredje Riket som förebild. Dessa vädrar nu morgonluft efter SD:s framgångar. I opinionsmätningarna är de redan före valet i höst det jämförelsevis största partiet.

Särskilt inom Pingst och Trosrörelsen ser vi i Sverige idag en trend som leder till acceptans av katolicismen och deras doktriner. När en grupp kristna turister som kommit för att se det Heliga Landet där Jesus en gång utförde sin Faders vilja; dog för hela världen, tyckte Ulf Ekman när de gick förbi en katolsk Maria staty att:

"En sådan måste ni skaffa er. Jag har en mariastaty i rabatten hemma."

Som vi vet har han nu tagit steget att ansluta sig till Katolska Kyrkan, förmodligen kommer han i framtiden att dö som katolik. Påven är katolska kyrkans överhuvud. Han tror att han är Guds ställföreträdare på jorden men det är ju Kristus som är vår medlare. (Gal 3: 19-20)

Den nuvarande påven, papa Franciskus (Jorge Mario Berdoglio f. 1936 i Argentina, är med i
Jesuit-Orden och kan vara den påve som uppkallas efter den svarte påven, en falsk profet som lockar till sig religionsföreträdare i världen för att samla alla religioner under katolska kyrkans lagar och gör det därmed möjligt för Antikrist att införa "den nya världsordningen" (Upp 13: 7), en global diktatur som kommer att råda över hela jorden.

År 2010 samlades två grupper på en gata för att göra upp. De kom från en katolsk högskola och var mellan 15-18 år. Båda grupperna gick på St Charles College I England. Kl. 05.00 på morgonen dödade man en eftersläntrare, en pojke bland busarna genom misshandel och knivhugg. Tre av gärningsmännen fick livstid och andra fick mindre påföljder.

Jag tror inte katolicismen för något gott med sig.

Från 15:de kapitlet i "Före Hitler kom" av Dietrich Bronder.

"En stor skara katoliker bland präster och lekmän hade sympatier för nazisterna, och deras namn förknippas med Jesuit-Orden och Katolska Kyrkan. Där finns berömda namn som var de bästa man kunde tänkas erbjuda, här nedan nämner jag en del sådana:

G. d'Annunzio, H de Balzac, H. Bergson, G.Bruno, A. Comte, B. Croce, D. Defoe, Erasmus av Rotterdam, C. Darwin, Dumas fader och son, Descartes, A. France, G. Galilei, G. Gentile, A. Gide, H. Heine,Th. Hobbes, D. Hume, V. Hugo, I. Kant, N. Lenau, G. E. Lessing, C.H. Maurras, G. Mensching. C.F. Meyer, P. Proudhon, L. v. Climbs, E.Renan, J.J. Rousseau, J.P. Sartre, G. Savonarola, Spinoza, D.F. Bunch, M. Unamuno, E. Zola and v. A. Meyer. Men andra namn som kan komma ifråga som ivriga katoliker är A. Hitler, som var katolik i sin barndom, J. Streicher, J. Goebbels och hans kollega Alfred Rosenberg som jag nämner förgäves ty han var jude och inte katolik; han förbjöd ju all läsning av religiösa urkunder, som vi vet, därför att de "spolierade kroppen och själen".

Det finns gott om böcker om jungfru Maria, ca 6500 titlar av ca 4000 författare.

JESUITORDEN

Katolicismen blev en perfekt modell för nationalsocialismen genom "Jesuit-Orden." Denna grundades år 1534 av "Helige" Ignatius av Loyola, en svårt skadad spansk kapten av judisk börd liksom de tre följande generalerna. Den mest inflytelserika jesuitgeneralen dog år 1556 och jesuitiska påvar kallas ännu ibland för den "Svarte Påven."

Denna orden försåg alltså SS och NSDAP med ett mönster; en stram militär orgnisanisation som jesuitorden avgudades särskilt av nazister med katolsk utbildning och bakgrund, sådana som Hitler och Himmler, eller Göbbels och Strassers som själva gick i jesuitskola som unga. Även krypto-juden Alfred Rosenberg som försedd med ariskt pass och var parti-ideolog inom NSDAP och utbildningsminister i Tredje Riket, sade beundrande:

"Jesuitorden är det först etablerade redskapet för att sätta fruktan i folk genom inbillning av vad de tänker ta till för metod. Gör dem rädda! Då vaknar folk upp genast. Hela den katolska religiösa apparaten följer folk från vaggan till graven för att fånga vår föreställningsvärld och fantasi och lossar aldrig det greppet, speciellt inte på andras order. Därför lägger man stor vikt vid sakramenten och därför kräver man församlingsborna på gensvar, kanske en avlat som KK gjore pengar på, och innebar förlåtelse för synder och mildrade skärselden, etc."

På vad sätt var Jesuit-Orden exemplarisk? De gjorde ritningar till Compania Jesu med tonvikt på militära medel och försåg krigstjänsten med mallar [och uppfann koncentrationslägren], tvärsemot vad påven sade. Generalen i jesuitorden har absolut makt över medlemmar och kan sända dessa vart som helst med en uppgjord plan. I dessa förklaras det (500 gånger) att en general är Kristi Ställföreträdare, och jesuiten undergår en brutal utbildning och drillas att bli redskap i händerna på Orden, vilket får avsedd verkan. Subordinationen räknas av Ordens grundare som hemligheten med all utövande makt. Som Alfred Rosenberg uttryckte det:

"Alla som står under Överheten som en kropp [en kadaverdiciplin enligt Bronder], måste handla på nationalsocialismens order!"

(Professor Dietrich Bronder: Bevor Hitler Kam, kap. 15, s. 253-256)


Utförligare artiklar som behandlar dessa ämnen kommer i höst.

Tillbaka till Svenska sidan