FRÅN PALME TILL LINDH

 Thorbjörn Johansen

Det avskyvärda brottet mot vår utrikesminister med påföljande utredning börjar alltmer likna Palmemordet med dess efterspel – den lösning vi väntar på, ser ut att dröja. Är det så säkert att förövaren var svensk? Den 35-årige Per Svensson från Huskvarna var inte den polisen sökte, och den som senast blivit häktad för mordet, den 24-årige Mijailo Mijailovic, har ännu inte erkänt.

Åtskilliga vittnen hördes under Palmeutredningen. Men den roll polisen och [1] Säpo hade i det hela fick inte svenska folket veta mycket. Lisbeth Palmes vittnesmål avfärdades. De vittnesmål som nu läggs fram vid Lindhs död, kan mycket väl vara förväxlingar och DNA-proverna kan ha prefabricerats och sedan placerats eller "tappats" på NK av den verklige mördaren.

Tjänstemän gav flera gånger både före och under valrörelsen inför EMU-omröstningen signaler om att de önskade skydd för Anna Lindh. Hon hade fått hatbrev och upplevt hotfulla situationer vid kampanjer. Men ändå slog Säpo fast: "Det finns ingen hotbild." Mossad har begått politiska mord mot både svenskar och andra nordiska medborgare förut, ex. Folke Bernadotte och den totalt oskyldige man som i många år levt ett stilla liv med sin fru som badmästare i Lillehammer, men som av ren hämndlystnad brutalt blev mördad av Mossad 1973, ett mord där också en judiska, bosatt i Sverige deltog,[2] för att inte tala om alla andra politiska mord de begått runt om i världen.

SÄPO OCH MOSSAD
Per Gahrton nämnde i en intervju två år efter Palmemordet att direkta förhandlingar mellan PLO och israelerna har sedan Palme mördades "mer eller mindre legat i träda. Och att Säpo till och med har samarbetat med Mossad:

"Säpo har ju länge samarbetat med israelerna. Vi kommer ihåg från Lillehammermordet1973 då den norska säkerhetspolisen överraskade israelerna, därför att dessa utgick från att det skulle vara fritt fram och att den norska polisen inte skulle bry sig om vad de sysslade med.

För den erfarenheten hade de gjort i Sverige. Det var visserligen inte i Sverige de skulle utföra det här mordet, men de hade haft en genomgångsstation i Sverige.

Och här hade de fått den erfarenheten, att de kunde agera fritt. Polisen brydde sig inte om vad de sysslade med.

De kunde till och med samarbeta med svensk polis, medan den norska polisen då till mångas förvåning plötsligt agerade som en polis skall göra, nämligen: de ingrep mot de här mördarna. Men i Sverige hade de då fått andra vanor."

Gahrton har även sagt att "det inte alls är otänkbart, att man från sionistisk sida kan mörda en utländsk politisk ledare, om man upplever honom som ett akut hot emot sina intressen."

Lördagen innan Lindh mördades höll hon ett kampanjmöte i Stockholm, utan livvakt. Strax före riksdagsvalet i fjol höll hon ett liknande möte. Då fanns det livvakt. När sedan Säpo tillfrågades om inte Anna Lindh skulle ha livvakt i år också, sa de nej…

Anna Lindhs make, landshövding Bo Holmberg, säger att "hade Anna haft livvakt på NK hade det som hände aldrig hänt. Hon sade aldrig nej till ett personligt skydd."

"Det är som de här veckorna varit en enda lång dag. Mitt i detta konturlösa kaos har en ström av värme vällt in, både från den stora världen och den lilla världen."

Men vissa saker har berört honom illa – som bilderna på sin fru och ljuget om vad "mördaren" skulle ha sagt. Den verklige mördaren sade nämligen ingenting.

Vidare påstod man i media den första dagen efter mordet enligt vittnesutsago att förövaren såg "påpälsad ut" och att han hade "dålig hy" eller grov hy som efter ungdomsfinnar. Inget av detta har hörts av sen dess. Och vem var vittnet som såg mördaren släppa kniven? Var det verkligen '24-åringen' som denna person såg, eller var det 'en person med dålig hy'? Frågorna hopar sig. Allt var kanske tänkt, som i Palmefallet, att försätta Sverige i sådant tillstånd av chock och sorg att ingen skulle reflektera över att det kunde finnas ett politiskt motiv....

VEM ELLER VILKA ÅSTADKOM AVBROTTET I REAKTOR 3 I OSKARSHAMN?
Förövaren kan ha flytt landet under det landsomfattande strömavbrottet den 23 september, en dryg vecka efter mordet. Viktiga samhällsfunktioner som polisbevakning av tunnelbana och tåg försvårades. Landsvägstransporter och biltrafik minskade, det var ganska tomt på vägarna och telekommunikationerna påverkades.

Ett gynnsamt läge när någon obemärkt vill smita ur landet på smidigaste sätt.

ALTHIN
Dagen efter strömavbrottet, 24 september, anhölls "24-åringen" och nu framhölls det plötsligt i klarspråk i medierna att det bara rörde sig om ett vanligt vansinnesdåd från en "psykiskt sjuk människa".  Experter från statliga rättspsyk, etc började nu genast tala om nödvändigheten av "tvångsmedicinering" av "psykotiska personer" och så vidare.

Och när den häktade 24-åringens försvarsadvokat Peter Althin tillfrågades i radions P4, om inte Mijailovic kunde vara skyldig, eftersom är "på sannolika skäl misstänkt" svarade Althin, att det inte alls är säkert att hans klient är skyldig. (7 oktober)

"Jag har min egen teori om det här, men den tänker jag behålla för mig själv." En dag senare: 

"Min klient förnekar brott och i konsekvens med det så bestrid häktningsyrkandet. Grunden för det är att det föreligger icke sannolika skäl för misstanke om mord." (8 oktober)

REGISTRERA … LANDETS INVÅNARE
Nu sattes en del bakomliggande planer i verket – det började talas om ett utökat DNA-register för brottslingar, och bara dagar senare, sa den naive och historielöse Alf Svensson
[3] att han "vill låta DNA-registrera samtliga svenskar, inklusive alla med permanent uppehållstillstånd." Som i Orwells roman 1984, eller som Ashcroft och Homeland Security.

Vilket skulle betyda att han godtar att både internationella brottslingar såväl som de utländska säkerhetstjänsternas agenter kan operera fritt i Sverige i framtiden, utan att kunna bindas med samma bevisning som han förespråkar för landets invånare…

EN MÄNGD KONSTIGHETER
Avspärrningen av av brottsplatsen gjordes inte förrän efter 50 minuter, och rikslarm utgick inte förrän Lindh låg på Karolinska sjukhuset. Ytterligare 2,5 timme hade då förflutit! Var det för att man skulle hinna sopa igen spåren efter sig?

Med tanke på alla underligheter vid Palmemordet och andra socialdemokratiska affärer är det ju inte alls underligt om folk misstänker hela stockholmsetablissemanget regeringen, polisen, säpo och den judelobby som de påstår inte finns, trots att den som forskar litet mycket väl vet att de styr både regering och media i Sverige.  

Det tog hela 10 minuter för den första polisen att komma till NK, långt efter det att ambulansen kommit. Stockholms city är så tätt av polisbilar, att det normalt sett inte borde ta mer än högst 2-3 minuter, speciellt inte fråga om ett knivattentat på en utrikesminister. Varför döljer man för oss vad Lindhs väninna hörde mördaren säga?

En läkare ansåg dessutom att Anna Lindh var så svårt knivskuren att "det måste var en person med mycket god kännedom om människokroppen" som gått "mycket professionellt till väga".

Rikspolismästaren Sten Heckscher (namnet är härlett ur det hebreiska ordet för "slaktare") har överhuvud taget inte visat sig i offentligt under utredningstiden, varken när mordet inträffade, eller under utredningens gång. Inte heller har någon inom det judiska etablissemanget uttryckt sin sorg över Anna Lindhs död i press eller TV, åtminstone inte de första dagarna, vad jag vet. Knäpp tyst.

En vän har en släkting som är polis i Stockholm. Denne och många andra poliser var lediga när mordet inträffade och "fick inte veta något om att Lindh var knivskadad förrän efteråt, 4 timmar senare och genom radio och TV, och hade gärna och omedelbart ryckt ut, fast de var lediga."

Nedan följer 2 dokument. Läsaren kan sedan själv  fundera på om 24-åringen är mördaren, eller rörde det sig om något helt annat?

Dokument nr 1: 


SÄPO OCH MOSSAD

Fråga / Riks 2003-06-02, www.mp.se

Till justitieminister Thomas Bodström

I Säkerhetspolisens verksamhetsrapport för 2002 kan man läsa följande:

"Under 2002 har Säpo bedrivit en fortsatt uppföljning av grupper och individer i Sverige som kan misstänkas begå våldshandlingar med anledning av den pågående konflikten mellan Israel och palestinierna. Fram till våren 2002 hade de palestinska grupperingarna i Sverige generellt endast manifesterat sin lojalitet genom demonstrationer och penninginsamlingar.

Under våren 2002 noterades dock en förändring då propalestinska demonstrationer i vissa fall övergick i våldsamheter.

Säpo:s utredning visar dock att det inte rörde sig om organiserade våldsaktioner utan snarare om enskilda individers förehavanden. Under 2002 har det från palestinsk sida genomförts ett stort antal terroristattentat mot israeliska intressen i Israel och de palestinska områdena, och Säpo bevakar med samarbetande säkerhets- och underrättelsetjänster utvecklingen för att förhindra eventuella sådana attentat internationellt."


Den israeliska underrättelsetjänsten Mossad är enligt flera bedömare en av världens mest hänsynslösa organisationer och har utfört flera av de utomrättsliga avrättningar som den svenska regeringen hårt har kritiserat.

Jag vill därför fråga justitieministern om ministern har möjlighet att bekräfta om ovanstående citat från SÄPO:s verksamhetsberättelse innebär att det finns ett organiserat samarbete mellan den svenska säkerhetspolisen och det israeliska Mossad.

Författare: Gustav Fridolin (mp)


Dokument nr 2 i svensk översättning, något förkortat, nedan.


OLÖST PALMEGÅTA LEDDE TILL MORDET PÅ ANNA LINDH

av Trowbridge H. Ford, Ph. D. (Columbia, 1967)

Palmemordet förblev ett ouppklarat brott, trots två ihärdiga försök att fälla Christer Pettersson för mordet. Detta som tillflykt efter att ha följt upp alla möjliga misstänkta -Victor Gunnarsson, kurdiska arbetarpartiet, sydafrikanska säkerhetstjänsten BOSS, iranier, irakier – utan resultat. Oftast var det pressen som försåg polisen med nya ledtrådar då denna stod under ett konstant tryck för att prestera en förklaring på ett av dåtidens mest avskyvärda brott.

Orsaken till att Palmemordet inte har blivit till fullo löst är att Säpo uppenbarligen har vägrat att erkänna för utredarna att man — förhoppningsvis — ovetande utsatte statsministern för risker genom att hemligen fråga London om råd angående Palmes privata livvaktsskydd—något som KMS, en 'privat' säkerhetsgrupp ledd av en operativ chef för 'U.K. No 14 Intelligence Company´ på Nordirland drog fördel av, kvällen ifråga.

Lönnmordet ska ha arrangerats av tungviktare i London, Washington och Tel Aviv som ville få ner det kalla kriget på ett öst-västligt plan (Operation Tree) avsluta det utan att atomkrig utbröt (Operation Armageddon) – och samtidigt förhindra Saddam Husseins Irak från att vinna kriget mot Iran.

Eftersom England skulle ställa upp med lönnmördaren och framställa bevis för att Washington sedan skulle kunna hävda att Moskva arrangerat mordet — och att USA på samma gång kunde  kringskära det ryska inflytandet på Kolahalvön med dess flottbas i Murmansk, var Israel villigt att "hosta upp" sitt bidrag—Jonathan Pollard från Mossad, i rollen som 'sovjetisk spion' för att invagga Moskva i föreställningen att de innehade all den satellit- och spaningsutrustning som krävdes för att kunna skydda sig från ett anfall från väst.

Egentligen trodde Washington att Pollards information skulle visa sig oanvändbar jämfört med vad nya MAGNUM-sattelliter, en skeppscontainer full med elektroniska sensorer transporterad tvärsigenom Sovietunionen med järnväg, buggar på telenätet i Moskva och undervattenskabeln i Barents hav kunde ge. I gengäld skulle regeringen Shamir få grönt ljus för fler transporter av strategiska vapen—speciellt missiler—till Teheran genom Oliver Norths konsortium något som blivit viktigt därför att statsminister Olof Palme hade stoppat en överföring av 80 Hawk-missiler genom Sverige den 17 november 1985.

Tidigt i december avgick sedan f. Mossadchefen (DG) David Kimche från konsortiet, därför att dess operationer innebar en för stora risker på grund av överhuvudet för KMS, f. SAS-majoren David Walker, samt Mossads kontakt Miles Copeland — endast för att ersättas av Amiram Nir, Shimon Peres 'gåpåige' terroristrådgivare. (det var någonstans här man ansatte Palme om de svenska vapencertifikat han vägrade utfärda. Han tänkte avslöja hela kartellen och ska ha sagt:

"Nu går jag till världssamfundet … ." Kort därefter var statsministern död, liksom den utredare som skulle till Bofors, men blev knuffad framför ett tunnelbanetåg i Stockholm…)

Planeringen av mordet på Olof Palme vidare, men man kunde inte längre ge Moskva skulden. Firmans Aldrich 'Rick' Ames och Byråns Robert Hanssens spionerande i NATO-affären genom Anchor Express Service blev total flopp sedan norska ingenjörer avancerat mot Sovjetområde genom Vassdalen. Atlantflottans kommendör amiral Carl Trost vägrade stödja ansträngningen med fyra hangarstridsenheter från Task Force Eagle, han ansåg helt enkelt att Washington gått för långt. Som läget var, fann Reagan-administrationen det lämpligt att 'haffa' Pollard och döma honom till livstid, därför att han saboterat operationen (och som vi vet, även försett Israel med med all tänkbar information om amerikanska, militära hemligheter).

Naturligtvis blev Tel Aviv rasande över Pollards fängelsedom och har försökt få honom frigiven flera gånger sedan dess, speciellt sedan Ames och Hanssen ertappats som de som "förstörde" konspirationen. I själva verket var frisläppandet av Pollard ett av villkoren vid förhandlingarna i Camp David om Oslo-avtalet, åtminstone väntade Netanyahu och Sharon sig det. Dessa båda var även bekanta med de personer som låg bakom mordet på f. premiärminister Yitshak Rabin, som värvat de förutnämnda spionerna för Israel, och mordet begicks för att rädda ansiktet på försvarsministern, när fiaskot med Hawk-missilerna framkom.

Pollard släpptes dock aldrig, på grund av kraftigt motstånd från aktörerna i Operation Tree och Armageddon. De fruktade att Pollard skulle börja 'gala' så fort han kom till Tel Aviv. När sedan Sharon kom till makten tack vare sin kampanjmakare, f. operative chefen för specialstyrkorna, Meir Dagan, släppte Israels nyblivne premiärminister Sharon lös Mossad för att effektivt släcka allt hopp om Oslo-avtalets genomförande.

Dagan "the gun" är en veteranledare för kidons (kidonerna), avrättningspatruller om fyra i varje grupp, med offer som t.ex. Hamasledaren Elie Hobeikan, som kom till för att förhindra eventuell rättegång mot Sharon för krigsförbrytelser. Och i Bagdad använde sig Mossad av den ökände agenten Abu Nidal, för att förhindra eventuella kontraproduktiva läckor vid de operationer som ledde fram till Palmemordet under deras affärer i Irak. När Nidal mördades blev nedgången för Israel så stor att man tvingades tillsätta Dagan som huvudchef för Mossad, trots hans affärer med Ariel Sharon.

Som Gordon Thomas mycket träffande visat särskilt i sina artiklar: Mossad – The World's Most Efficient Killing Machine och Mossad's Killing Machine comes to Britain, är Meir Dagan beredd att endast med ett godkännande från Sharon och med hjälp av sina högteknologiskt utrustade och knivbeväpnade grupper likvidera var och en som hotar judiska intressen—eller ger stöd åt en självständig palestinsk stat.

Varje (lönn)mord utförs utan hänsyn till diplomatiska band, eller andra säkerhetstjänsters åsikt, dessutom används en unik strategisk plan för varje offer. Varje uppdrag går ut på att döda på nära håll—med kniv, strypsnara eller skjutvapen, på en plats där skräcken i offrets ögon tydligt kan avläsas. De manliga eller kvinnliga deltagarna i lönnmorden är "alla i övre tjugoåren" säger Thomas.

Av ovan beskrivna orsaker hamnade Anna Lindh nyligen på toppen av Sharons mordlista, ser det ut som, på grund av sina uttalanden om 'Lone Ranger' Bushs krig mot Irak och ogillandet av den behandling som fångar från Afghanistan fått utstå. Anna Lindhs anklagelser mot Israel för deras vidriga hantering av kriget mot Västbanken och Gaza, speciellt raketattackerna på enskilda palestinier, då dessa handlingar effektivt tog död på Färdplanen för fred. Hennes död kunde även påverka justitiedepartementets omprövning av strafftiden för Pollard, vilket just nu övervägs av en federal domare i USA.

När eurovalet närmade sig ska en kidon ha kommit till Sverige, skenbart för att skydda judisk egendom och liv från muslimska extremister, men egentligen för att bevaka utrikesministern, tills hon kunde dödas med liten risk för upptäckt. Stora Synagogan och Stockholms bibliotek ligger knappast längre bort än ett stenkast från varuhuset NK, där mordet på utrikesministern var planerat att äga rum.

Genom att med senaste nytt i elektronikväg avlyssna Lindhs telefon och andra samtal kunde gruppen inta högsta beredskapsläge på onsdagen (10/9), när de härigenom fick veta att Lindh skulle ut på en shoppingrunda med en vän. 'Uppskäraren' var försedd med s.k. headset för att kunna följa deras rörelser och hot från eventuell vakthållning. Så fort mördaren "stulit kniven" från Claes Ohlsson-butiken i Gallerian lotsades han mot damavdelningen i NK:s första våning av kolleger som bevakade Lindhs rörelser, där han sedan snabbt knivskar utrikesministern på ett högst 'professionellt' sätt.

Tolv timmar efter Lindhs död, den 11 september, meddelade Sharons rådgivare och biträdande premiärminister Ehud Olmert, att Israel övervägde att avlägsna Yassir Arafat från palestinskt territorium med våld, om nödvändigt genom likvidering, för att på så sätt leda bort eventuella misstankar på att man just mördat Sveriges utrikesminister.

Naturligtvis talar aldrig Israel om vem man tar livet av. Man bara lönnmördar folk, rakt av och utan frågor, som Abu Nidal, Rabin eller Gerald Bull – mannen bakom Saddams "superkanon"

(för att inte tala om övriga lönnmord i öst och väst) genast skulle intyga, om de kunde uppstå från de döda.

Så fort kidonen som hade lönnmördat Anna Lindh i säkerhet kunnat undkomma från Sverige, avfärdade utrikesminister Silvan Shalom genast allt tal om att Israel ville mörda Arafat, och de som var välvilligt inställda till det i pressen, som exempelvis The Guardians David Aaronovich, –  skojade bort hela saken.


[1] Svenska Säkerhetspolisen, Säpo.

SÄPO kontrolleras av politiker i två nämnder. Den ena heter Registernämnden och företräds av judiskan Suzanne Eberstein. "Vad den har uträttat hittills vet allmänheten inget om." Den andra är Rikspolisstyrelsens styrelse, en "styrelse i styrelsen" där Sten Heckscher naturligtvis spelar en betydande roll.

[2] Den svenska judiskan Marianne Gladnikoff tillhörde det team från Mossad som genomförde mordet på marockanen Ahmed Bouchiki i Lillehammer, Norge, 1973.

[3] Alf Svensson läser enligt egen utsago förnärvarande kabbalisterna Einhorns böcker. Denne politiker är ca 70 år gammal och borde ha vett nog att avgå. Istället håller han igång genom att äta 30 st. äpplen om dagen. När kd beställde en undersökning av Einhorn om homoadoptioner hamnade svaret raskt ned i partiets pappershögar. Einhorn svarade nämligen:

"Jag ser inga som helst skäl till att homosexuella inte skulle kunna bli goda adoptivföräldrar."


P.S.

Mordet var naturligtvis samtidigt ett slag riktat mot de frimurare och smygfascister som bygger  den nya europeiska supermakten – även den betald av en kapitalstark judelobby – det framstår tydligt av kalott-görans flykt från Sverige till förskingringens EU-toppmöte i Italien och att flera judiska profiler i Sverige nu i all tysthet jublar över att den judiska EU-falangen blivit 'knäppt på näsan' till den föregivet 'amerikanska' judelobbyns fördel. Göran 'vägkarts-Rosenberg' är nöjd, och för Leif 'WTO' Pagrotsky var folkomröstningen riktigt lyckad.

Rosenberg: "Det överskuggande judiska intresset i USA är och har varit Israel.  Man kan lugnt säga att Israel efter andra världskriget och Förintelsen har ersatt religionen som den viktigaste amerikansk-judiska identitetsfaktorn." (Göran Rosenberg, Judisk Krönika nr 4-5, 1992, sid. 32)

Rosenberg har förnärvarande oktober en programserie i TV 2 (med frikostigt tilltagna repriser), där han försöker pracka på svenska folket allsköns kabbalistiskt schmutz –  diskuterar kloning med lesbiska shiksor som påstår att "svart magi pågår i kvinnans kropp när hon är gravid" och samma kvinna påstod även att kristendomen uppstod i västerlandet – en uppenbar lögn, som Rosenberg naturligtvis låter passera. "Det gamla Babylon" framställs också som en förträfflig förebild. Även de orientaliska religioner judarna tog åt sig i Egypten och Babylon diskuteras, där både buddism och hinduism ingår som viktiga ingredienser. De dyrkar "himlens härskara" (Apg. 7: 37-43), d.v.s. stjärnorna. därför tas naturligtvis även astrologi och magi, jämte ockulta datum som 11/9 och annan satanism upp i Rosenbergs show (avsett för ickejudar).

Att försöka förgifta 'hedningarna' genom att "kalla det onda gott och det goda ont" (Jes. 5: 20), är helt i linje med kabbalismens 'teologi'. (Läs "Hur världsregeringen styr nationerna" eaec.org)

Enligt Talmud är Gud och djävulen förenade i samma person.

"Anna Lindh har ett mycket starkt symbolvärde," tyckte Göran Rosenberg den 8 oktober i TV4.

Kabbalisterna sysslar gärna med magi. Det vore därför inte förvånande, om Anna Lindh fick gå samma väg som Bernadotte, Palme och många andra som varit i vägen för sioniststaten.

Ett liknande synsätt lär sekten livets ords ledare Ulf Ekman ut – att "Jesus antog Satans natur under tiden från korsfästelsen fram till uppståndelsen, en lika stor lögn som den som Talmuds  kabbalister förespråkar, bibliskt sett.

JUDAR OCH KRISTENDOM

Först ett citat från Talmud, Sanhedrin 99a: "När messias kommer, skall han förgöra de kristna."

Att till och med små och större svenska barn är utsatta för kabbalism från judiskt håll i svenska massmedier, särskilt från USA och genom stora judeägda bolag som Viacom och dataspel från Bill Gates (jude), är det ingen tvekan om. Detta är bara ett litet stickprov från TV:

I den tecknade serien 'Futurama' i TV4 (judarna Lars Weiss och Jan Schermans kanal) försöker seriefiguren Fry klona sin hund och säger: "Let this act of abomination unto the Lord begin." Det betyder: "Låt denna handling av styggelse inför Herren börja."

Vilket man till svenska översätter med: "Låt denna händelseakt börja."

Allt enligt beräkning av en judisk TV-ledning i Sverige som gör sitt bästa för att vända svenska barn (och deras föräldrar) bort från Gud. DET är uppenbart.

Samma kristendomshat och kristendomsförakt kan även spåras i 'Simpsons och många andra föregivet "amerikanska" serier, vilket de judiska importörerna på både TV4 och SVT mycket väl vet. En styggelse inför både människor och Gud är detta onda släkte. Jes. 12: 8. Förförare som dessa har redan kvarnstenen hängande runt halsen, enligt Vår Herre Jesus. Joh. 10: 26.

Vilken svensk vill riskera att bli kallad politisk okorrekt och sätta stopp för detta andliga förfall?

PENNINGJUDARNA STÖDER ALLTID SIONISMENS MÅL - GLOBAL KONTROLL

Peter 'Berkley' Wolodarski sörjer säkert – men inte över utrikesministerns död, utan att han går miste om den käpphäst det skulle ha varit att få "uppmana politikerna till större elasticitet" i det nya ekonomiska läge som skulle uppstått ett euro-ja. Inför folkomröstningen ansåg Wolodarski  att svenskar fick "räkna med massarbetslöshet efter ett EMU-inträde i 'Europas Förenta stater', ett välde styrt med hjälp av judarnas "fruktansvärda penningmakt," som Herzl uttryckte det.

VI LEVER INTE LÄNGRE I GAMMALTESTAMENTLIG TID

Sedan Jesus instiftade det Nya Testamentet har judarna har inget stöd i sin egen tro eller i den kristna tron för att de skulle vara "särskilda" eller "utvalda" som folk. (Rom. 10: 3-4). De är inte enligt Nya Testamentet längre "Guds egendomsfolk" som de gärna tror. (1 Petr. 2: 7-10). 

"Ty hos Gud finnes intet anseende till personen" (Rom. 3: 11). De har inte ett eget monopol på

rikedom och måste böja sig för Guds vilja också när det gäller makt och pengar, precis som vi andra. (Rom. 10: 12.). Den verkliga rikedomen är att tillhöra Gud (10: 13). Jesaja gick så långt att han sade: "Jag har låtit mig bliva uppenbar för dem som icke frågade efter mig, jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig; till ett folk som icke var uppkallat efter mitt namn har jag sagt: Se, här är jag, här är jag." (Jesaja 65: 1) "Men om Israel säger han: 'Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk." (Romarbrevet 10: 21).

FRÅN HITLER TILL SHARON

Det verkar dock som 'Po alei Zion' nu bitit sig i sin kabbalistiska ormsvans, ty den nyutnämnda utrikesminister Laila Freivalds har redan uttalat sig mycket kritiskt om Israels raketattacker mot de palestinska flyktinglägren i Syrien. Regeringen Sharon kommer aldrig att förstå att samtal är bättre än våld. Palestinierna har endast sina kroppar till försvar mot en våldets regim, som inte ens drar sig för att använda samma metoder som Adolf Hitlers generaler, fast på palestinierna.

En hög officer inom de israeliska s.k. IDF-styrkorna, uppmanade förra året de underlydande, att "analysera och ta in den lärdom … man kan dra av den tyska arméns kamp i Warzawas getto."

(den israeliska dagstidningen Ha'aretz, 25 januari 2002; 1 februari 2002)

IDF-styrkorna studerar alltså samma militära metoder med vilka deras egna förfäder utrotades i Warzawagettot. Majoren Jürgen Stroop, som var chef för "nedkämpandet" hade skrivit en egen skildring om hur man rev gettot bit för bit – alla händelser, dag för dag, nästan timme för timme under de 28 dagar belägringen av gettot pågick under april-maj 1943.

Denna makabra dagbok där den psykotiske Stroop beskriver hur hans trupper likviderade eller deporterade mer än 60 000 judar från gettot återpublicerades i bokform av holocaust-industrin 1998, som "varning för länder i världen idag" och en engelskspråkig version av hela denna bok har varit tillgänglig på nätet sedan 1999. (The Stroop Report: "The Warsaw Ghetto Is No More!") Så använder man alltså inte bara det apartheidsystem som man lärt av Sydafrika (ett land som Israel alltid har haft goda förbindelser med), utan även Hitlers metoder.

http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/resource/document/DOCSTRO2.htm

Vilka är mest "psykotiska?" Judarna själva, eller det stora slagnumret Hitler som ofta framhålls som exempel på ondskan nr 1, en ondska de själva i hög grad var med och skapade, eftersom

parti-ideologerna Lanz och Alfred Rosenberg; Adolf Eichman, Rudolf Hess och många fler var, ja just det, judar. Pengarna ställde Wall Street upp med. Vilka styr där? Guldkalven som man satt upp direkt på denna gata talar sitt tydliga språk.

Jag hade aldrig skrivit det här om inte judarna ständigt försökte riva ned det som våra kristna förfäder byggt upp under århundraden, men i takt med att det judiska inflytandet ökat i Sverige bryts ner inför mina ögon. All heder och moral förstörs genom att judarna i både massmedia och politik använder fula trick och drar fram det allra lägsta hos både judar och de som av dem själva kallas goyim (att en jude skulle vara mer "utvald" än vem som helst är ju en rasism som inte finns i Bibeln). Nej, sanningen är att judarna alltid hatat den som enligt Pontius Pilatus var deras konung. Det var väl därför de bad honom ändra texten (Joh. 19: 1-22).

Den internationalistiska judendomens kabbalistiska rabbiner har storvulna politiska planer på att styra hela världen, politiskt, ekonomiskt och religiöst och upphöja en vanlig (eller ovanlig) människa till världens messias istället för Jesus. I sista hand vill man, enligt Talmud, UTROTA kristendomen. Under tiden försöker de förstöra den inifrån genom infiltration, de 'jude-kristna' samfunden är ett bra exempel på det.

Under tiden försöker de förstöra människorna moraliskt och idag ser vi tydligt att de försöker använda media för att ge oss i Sverige en felaktig bild av världen och andra religioner, särskilt islam och arabvärlden – "al-Qaida kommer och tar dig." Jag har personlig erfarenhet av araber som även är muslimer. Judarnas och de judekristnas bild av dem är falsk. De jag arbetat ihop med och haft kontakt med har aldrig visat den sida de judiska media i Sverige framställer dem som. De har varit mycket trevliga, även om vi inte hade samma religion.

Ett bra exempel på att även de judar som inte slaviskt följer Talmud kan anpassa sig, och inte bara spana efter den gyllne sioniststaten, syntes i Aktuellt, där en jude och en palestinier hade gemensamt drivit en restaurang tillsammans. Varför bombar då palestinska terrorister ett mål som detta? Jo, på grund av den totala brist på rättvisa som råder i Sharons Israel!

Afghanistan och Irak och hot om ytterligare aggressioner från USA (läs: den internationella elit som styrs av judiska bankirer) jämte Paul Wolfowitz kärnvapendoktrin från 1992 visar tydligt på att kabbalistiska frimurare och rabbinjudendomen följer en bestämd plan.

Avsikten är att egga upp västvärlden att starta ett tredje världskrig med betydande oroligheter i Palestina så att de kan kuva arabvärlden och i stridens hetta "råka" förstöra klippmoskén och bygga upp sitt kabbalistiska tempel och förrätta vederstyggliga djuroffer, fast Kristus redan har blivit offrad som lösen för alla människors själar, en gång för alla (Hebr. 9: 1: 28).

Under tiden försöker de förlöjliga kristendomen och uppväcka hat mot den bland människorna. De försöker ersätta den med vilken lära eller religion som helst – från ren skär materialism och kapitalism till socialism (Marx var jude) till ockultism, buddism, hinduism, eller vilken sekt som helst, tills de har nått sina mål.

Därför säger en rabbin:

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till möjligheten av att vi nu går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en icke-ideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet mot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av anti-nationalismens krafter för att ge oss en helt ny typ av samhälle. Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen, ty kristendomen kommer att bli ett hjälpmedel för att göra detta samhälle judiskt." (rabbi Martin Siegel, understrykningen min egen)

Ingen kristen med andligt förstånd vill ha en judaiserad kristendom. Det vore att försöka ta ett steg tillbaka till Gamla Testamentets tid och förneka Vår Herre, Jesus Kristus. Men judarna har mest pengar och makt i världen därför måste vi varna människor för dem, ty pengarna har de stulit från folken genom sitt ocker och deras makt kommer inte från Gud. Ett fåtal av dem, den enskilde juden på gatan, som inte följer efter rabbinernas Talmud är oskyldiga, men har likväl alltid Israel som sin första lojalitet. De judar som vill tro på Jesus hör honom till, och kommer inte under någon dom, men så länge de andra hånar honom, gäller den begäran judarna själva framställde vid korsfästelsen om Jesus: "Hans blod komme över oss och våra barn." 

KRISTNA LYDER INTE UNDER SATANS SKRÄCKVÄLDE, UTAN HAR EVIGT LIV

Vilka är mer "psykotiska" och kan behöva "tvångsmedicinering" bättre än de marxistjudar och andra skumraskfigurer som styr "säkerhetstjänsterna" och deras hantlangare, i syfte att införa en ny världsordning under en ledare? Bedöm själv. Själv aktar jag denna världens lidanden för intet, i förhållande till den härlighet som skall uppenbaras på oss. Den kristna människan ser i tro bortom döden och denna världs Jerusalem i väntan på nya himlar och en ny jord (Upp. 21).

-Vilket glädjerikt hopp vi kristna har, som inte måste lita till de messiasriken som judarna gång på gång försöker upprätta i denna världen. Människors konung är Jesus Kristus Vår Herre och inför honom måste alla knän en gång böja sig.


Copyright 2003 Thorbjörn Johansen, SAM & EAEC, Inc
Materialet får inte användas för hets mot folkgrupp

Vi kämpar för att förhindra det här


Gå tillbaka till Svenska sidan