Obama - en världsledare?

Av Toby Johansen den 4 augusti 2008

Vi visste att Barack Obama hade muslimer i släkten och att han har vänner bland judarna. Men vad vi inte visste var att han har anspråk på att bli en global ledare för alla nationer i världen! Obama försöker nå människor via deras religiositet.

Så här skriver Svenska Dagbladets Per Gudmundson:

"Det religiösa står Barack Obama själv för. Han kandiderar inte bara till posten som Amerikas president. När han talar i Berlin är det för att han söker mandat att bli hela världens ledare, ett jobb som tidigare, åtminstone i den Gamla Boken, var reserverat för någon helt annan (Antikrist?) Hans retorik spelar på överjordiska krafter. I Berlin talade han om kontinenters samgående, om brunnar som uttorkas, om stormar, svält och oceaner som stiger. Om hoppet om en bättre värld, en helad planet och fred på jorden. Vi fås att tro att Obama lika väl kunnat korsa Atlanten till fots."

Obama – vem är han?


Gå tillbaka till Svenska sidan