Torbjorn Johansen Oktober 2014

Tusentals palestinier i norra delen av Gaza flydde från sina hem och uppsökte FN:s beskydd efter att israelisk militär varnade innevånarna via flygblad och telefonsamtal för att de skulle evakuera i tid före intensiva krigsinsatser från Israels sida.

Bombningar i Gaza har förstört stora delar av regionens infrastruktur. De boende har också drabbats hårt av Israels blockad, har ödelagt ekonomin och begränsat tillgång till nödvändiga samhällstjänster som utbildning och sjukvård.

Det är fråga om en separationsbarriär planerad att bli 720 km lång, som byggdes av Israel för några år sedan. Den var till 64% uppbyggd fram till juli 2010. Den Internationella domstolen i Haag har valt att använda beteckningen "mur," eftersom barriären till betydande del består av åtta meter hög betong. Konstruktionen har blivit kontroversiell eftersom den bygger på det av Israel ockuperade Västbanken och inte på 1949-års vapenstilleståndslinje.

Barriären är ett samlingsnamn på en serie av befästningar, taggtrådsstängsel, åtta meter höga betongmurar, kameror, bevakningstorn, djupa diken och militära vägar, samt ett system av motorvägar som palestinierna är förbjudna att färdas på. Den består i huvudsak av en 60 m bred "säkerhetsarea" mellan höga parallella stål och concertina trådstängsel med vakttorn och till 10% av en åtta meter hög och två meter tjock betongmur.

Civilbefolkningen har sedan länge redan drabbats hårt av denna mur som löper tvärs igenom palestinska bosättningar, så att de har sitt boende på den ena sidan muren och sina odlingar på den andra sidan. De måste dessutom stå i kö varje dag för att en isrelisk soldat ska kunna kolla deras papper innan de får lov att gå igenom närmaste port till sina odlingar.

 

 

 

Vita Huset kritiserar skolattack

Enligt Vita Huset finns det inget tvivel om att det var israeliskt artilleri som träffade en skola ledd av FN i Gaza. Vita Huset beskriver beskjutningen som "helt oacceptabel och oförsvarlig" enligt nyhetsbyrån AP.

Presssekreterare Josh Earnest upprepar att Israel kan göra mer för att garantera säkerheten för civila under sin operation i Gazaremsan. 17 personer dödades och 90 skadades i attacken enligt palestinska källor.

Samtidigt förser USA israelerna med vapen varje år. Är de hycklare? Eller har amerikanerna för många i ledande ställning?

Dålig självbild

Judar har ofta en mycket dålig självbild och det är väl därför de måste hävda sig till varje pris i Palestina. I alla förhandlingar har de ställt krav som gör det omöjligt för palestinerna att sluta något avtal genom att begära mer än vad palestinska ledare kan godta.

Den sockersöta bild av Israel, som även många kristna framställer, stämmer ju inte på något sätt med verkligheten!

Bibeln säger:

"Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som icke vilja höra HERRENS lag, utan säga till siarna: »Upphören med edra syner», och till profeterna: »Profeteren icke för oss vad sant är; talen till oss sådant som är oss välbehagligt, profeteren bedrägliga ting; viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort ur vår åsyn Israel Helige.»

Därför säger Israels Helige så: »Eftersom I förakten detta ord och förtrösten på våld och vrånghet och stödjen eder på sådant, därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas; den krossa, såsom när man våldsamt slår en lerkruka i bitar, så våldsamt att man bland bitarna icke kan finna en skärva stor nog att därmed taga eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.»

Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: »Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka.» Men i viljen icke." (Jes 30: 9-15)

SLUT

Tillbaka till Svenska sidan