Mel Trotter - den hopplöse drinkaren som blev frälst

 Av Toby Johansen EAEC, 18 juni 2008

Mel Trotter (1870-1940) följde i sin faders fotspår och blev en hopplös alkoholist redan i tjugoårsårsåldern. Trots moderns goda exempel blev han fast i sin faders "saloon" och drickandet visade sig vara en frestelse för mäktig för den unge Trotter att besegra i egen kraft.

Trotter gifte sig och fick flera barn, men det olycksbådande dryckesproblemet hängde kvar. Då och då kom han hem full sent om kvällen och bråkade och slog sin fru och sina barn. Frun hade ett rent helvete.

Han brukade sälja en del ägodelar om han inte fick tag på whisky. En gång sålde han både häst och vagn för att underhålla sitt enorma spritmissbruk. Sedan han druckit tio dagar i sträck kom han tillbaka till frun, men denna gång fann Trotter sin son död i moderns armar. Då lovade han sin fru att aldrig röra en droppe whisky mer. Men det tog bara två timmar innan han kom tillbaka hem, full som en alika.

En gång hade hans unga dotter som var i sexårsrsåldern fått lunginflammation, och Trotter, som just råkade befinna sig i nyktert tillstånd tog med henne till doktorn. - Det finns bara en chans att rädda hennes liv, sade läkaren, det är om du tar det här receptet, går raka vägen till apoteket och skaffar denna medicin, och kom sedan genast tillbaka hit! 

Men på vägen dit köpte Trotter whisky för pengarna och glömde alltihop.

När han hade nyktrat till och kom hem hade dottern dött. Han grät och förbannade om vartannat och svor att aldrig röra spriten igen. Men när den lilla dottern skulle begravas, drog han skorna av flickans fötter och sålde dem och köpte whisky för pengarna.

Vad skall man göra med en sådan skurk och oförbätterlig människa? Ge honom dödsstraff? Så tänkte inte Gud.

Trotter lämnade nu hemmet för gott och for till Chicago, men där fortsatte han drickandet. Han sålde till och med sina skor på vintern för att kunna köpa sprit. Whiskyn i Chicago var av väldigt dålig kvalitet på den tiden och detta tog på Trotters hälsa. Nu befann han sig på gränsen till att begå självmord, och han gick längs den iskalla Michigansjön där han tänkte hoppa i och dränka sig.

På vägen passerade han Pacific Garden Rescue Mission, där någon drog in honom för att han skulle få höra predikanten i ett väckelsemöte som var igång. Harry Monroe, som var ledare för missionen och själv var en frälst alkoholist, höll just på att tala om sin omvändelse och befrielse från alkoholismen. När det inbjöds till förbön gick Trotter fram och blev frälst.

Kristus löste Mel Trotter helt från spritmissbruket, och Trotter gjorde 2 Korintierbrevet 5:17 till sin favoritvers: "Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!" Trotter hade verkligen blivit en ny skapelse och började genast hjälpa till i Monroes Chicagomission.

1900 tillfrågades Trotter om han kunde leda en ny frälsningsmission i Grand Rapids, Michigan. Där skulle han syssla med att få 750 alkoholister på rätt köl igen. Denna mission ledde han de nästa 40 åren och fick uppleva många segrar, som till exempel att en saloon i närheten blev tvungen att stänga eftersom de inte hade några kunder kvar. Medan han innehade detta arbete, hjälpte han till med att grunda hela 67 andra räddningsmissioner över hela landet.

Många ville höra om Trotters helomvändning och kom till möten där han talade. I Chicago fanns det vid denna tid ett fotbollslag som hette White Stockings (numera Chicago White Sox), och tre pojkar som var med i detta lag korsade på 1930-talet järnvägsspåren på väg till en match då de hörde Trotter avge sitt vittnesbörd i ett närbeläget mötestält. De lyssnade en stund, men sedan ville två av pojkarna gå. Den tredje, som hette Billy Sunday, ville lyssna vidare.

När inbjudan kom i det mötet gick Billy Sunday fram och blev frälst! Han blev så småningom en stark kämpe för Herren och en gudabenådad evangelist. Folk kom i skaror för att lyssna till Billy, och 100 000-tals människor blev frälsta under hans kampanjer.

Senare var det Trotter som blev ombedd att tala på R:A Torreys och Billy Sundays möten! Mel Trotters sista predikan höll han i Grand Rapids Mission på dess fyrtioårsjubileum i januari 1940. Mel Trotter tillfrågades en gång hur han kunde veta att han var frälst. Då sade han:

"Jag var där när det hände, den 19 januari 1897, tio minuter över nio centraltid, Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, USA."

"Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd, mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste." (1 Tim. 1:12-15)


Gå tillbaka till Svenska sidan