Av Thorbjörn Johansen EAEC, den 15 juli 2013 kl 18:02

"Jag tänkte på något just nu: Beslutet att nationalisera detta bibliotek togs av den första bolsjevikregeringen, som bestod av 80-85 % judar." – Vladimir Putin talar den 13 juni 2013 under besöket på Moskvas Judiska Museum och Tolerans Center (Jewish Journal 18 juni.)

Det med terror skapade Israel har blivit en "helig ko" för de som påstår att judarna är Guds utvalda folk. Denna hypotes har inte visat sig hålla streck, varken i Ryssland eller Palestina, där deras vilda framfart orsakat människor lidande. De verkar numera i det tysta och använder sin lobby i USA för att uppnå sitt mål: En judisk världsregering.

 

Även på nätet sprider judarna och deras lakejer lögner och halvsanningar om det Ryssland som våldtogs år 1917 och bytte namn till Förenade Rådsrepublikerna december 1922, samt utsattes för ett misslyckat socialt experiment utan like, som äntligen fick sitt slut år 1991. Det var ett stort skämt att kalla dem förenade, eftersom Josef Stalin lät flytta runt de olika folken efter behag när han tog makten. En balt kunde hamna i Ukraina och en kazakstanier i Baltikum, etc. I Sverige använder judarna framför allt bolagskoncernen Bonniers för att dra det svenska folket så långt bort ifrån Kristus som man kan komma. – Bojkotta Bonniers böcker, skrifter och TV-kanaler! Framför allt deras halvkvädna visor i ämnet historia.

HUR ANARKIN OCH MARXISMEN BÖRJADE

På 1860-70-talet hade judiska aktivister tagit den högsta makten i den uppvaknande judiska revolutionära rörelsen. Den förste ryske marxisten var Utin, som framträdande i kampen inom den Internationella marxistflygeln, som var emot den taktik som Michail Bakunin och andra anarkister förde. (Phillip Mendes, Melbourne 1947, s. 80)

"SOCIALREVOLUTIONÄRERNA" BILDADES I SYFTE ATT STÖRTA TSARERNA

Den 13 mars 1881 kastade juden Grinevetskij den bomb som dödade tsar Alexander II. 1901 lönnmördade de Bogolepelov, tsarens utbildningsminister. De mördade Sipyagin, som var inrikesminister 1902, Bogdanovich, guvernör i Ufa 1903, premiärminister von Plehve 1904, Storhertigen Sergei tsarens farbror 1905, generalen Dubrassov 1906 (vars soldater slog ner den judiska revolutionen 1905). Premiärminister Pjotr Stolypin erbjöd nya rika områden till bönderna vilket hotade stödet för kommunisternas politik.

Därför mördade den judiske terroristen Mordecai Bogrov Stolypin i september 1911. Han sköt honom i bakhuvudet under en gala i Kiev som besöktes av tsaren och hans hov. Den judiske skräddaren Jevno Azev blev dömd som ledare över dessa lönnmördare och avrättades år 1911. Han grundade även det Socialrevolutionära partiet under sin livstid.

Den 25 oktober (7 november) tog bolsjevikerna makten i Petrograd. När Lenin kom ut ur sitt gömställe efter fyra månaders exil, sade han följande till Trotskij: "Du vet att från förföljelse och underjordiskt liv, att plötsligt komma till makten... han tog en paus för att hitta det rätta ordet: 'Det gick geschwinnt,' växlade språk till tyska och drog en cirkel runt huvudet.

Lev Trotskij (Bronstein) var en revolutionär som hade siktet inställt på pengar. Han fick gå i exil och kom till New York den 13 januari 1917. De ryska judar som ägde Vitagraph Movie Studies i Brooklyn gav Trotskij ett jobb. Han var med i tre filmer, en kallad "My Official Wife," där han spelade huvudrollen mot Clara Kimball Young. Ironiskt nog spelade Trotskij rollen som en rysk revolutionär.

Lenin förespråkade upprepad terror även före mordförsöket på honom i september 1918.

Under en motrevolt sade han till sina myndigheter att "organisera mass-terror, skjuta och deportera de hundradevis prostituerade som gör drinkare av soldaterna."

Lenin sade att "de som under kriget sätter egna intressen över vårt gemensamma mål ska skjutas... vi kan inte komma ifrån det gamla samhället utan att ta till tvång emot de nedre kadrerna av proletariatet."

RAPPORT FRÅN DEN HOLLÄNDSKE MINISTERN OM FÖRHÅLLANDENA I PETROGRAD

"Hela sovjetregeringen har sjunkit till nivån hos en kriminell organisation. Bolsjevikerna har fattat att deras tid vid makten kan bli kort och har förfallit till kriminell galenskap."

"Denna rapport kommer att klart utsäga den nuvarande situationen här så som extremt kritisk. Faran är så stor att det är min plikt att påkalla Storbrittanniens och andra länders uppmärksamhet på att om vi inte i denna tid gör slut på bolsjevismen i Ryssland är hela mänskligheten hotad."

"...faran har även upptäckts inom tyska och österrikiska grupper, som också håller på de röda. Om inte bolsjevismen genast kastas bort som det ogräs det är, så kommer den att sprida sig i en eller annan form i Europa och hela världen, eftersom den är organiserad och instiftad av judar utan nationalitet, vars enda syfte är att omstörta och förstöra allt det värdefulla i livet."

(Papers Relating To The Foreign Relations of The United States 1918 RUSSIA Volume I.)

KRISTNA ARRESTERADE AV JUDISKA BOLSJEVIKER ÄR ÄNNU FÅNGAR

Av Mark Franchetti, Vorkuta, Sunday Times London, 28 juni 1998

Denna rapport ger oss en hel del otäcka detaljer om bolsjevikjudarnas framfart år 1937.

De [judarna] ställde upp oss nakna och barfota när det var 22 grader kallt och höll oss utomhus i ca en timme. Det är svårt att beskriva det skräckvälde och kaos som pågick i Kemi, Solovki.

DE TVINGADE FÅNGARNA ATT ÄTA SIN EGEN AVFÖRING

De första ett och ett halvt åren var de svåraste, minns fången Negretov, som kom till Vorkuta mitt i vintern efter att ha blivit arresterad i Ukraina år 1946 för samröre med en grupp som var emot kommunisterna. Jag trodde jag hamnat i helvetet. Vi gick i treskift på åtta timmar. Vi eskorterades under vapenhot genom snön från våra barracker till gruvorna. Det var alltid beckmörkt och minusgrader, men det värsta var den iskalla vinden. Jag började undra varför mina föräldrar satte mig till världen. Jag var bara skinn och ben och hade fullt av sår.

Fångarna sov par-vis för att hålla sig varma och använde en jacka som madrass på golvet och en annan som filt.

Vi förvarade våra stövlar under huvudet för att hindra andra fångar från att stjäla dem och drog ner byxorna över våra fötter för att de inte skulle bli frostskadade. Varje morgon väckte en ilsken korpral oss genom att gallskrika. Det hemskaste var att vakna upp till en ny dag helt utmattad.

SIONISM ÄR MARXISM

Rysslands judiska befolkning stödde ett av de fyra marxistpartierna. Många stödde samtidigt Theodore Herzl och den då nya sionistiska rörelsen. Herzls plan var att grunda en helt judisk stat i något fjärran underbefolkat land. Herzl övervägde om Kenya eller Madagaskar i Afrika kunde passa. Palestina och Sinai and Sinai låg också inom räckhåll för en sionistisk stat. När de tog över staden Haifa i Palestina blev den känd som det "Röda Haifa." Den första maj gick judarna genom staden med den röda fanan vajande och knutna nävar i luften. Sovjet var det första landet som smugglade över vapen till kommunisterna så att dessa kunde bedriva ett underjordiskt krig mot britterna och senare araberna.

Arnold Leese, en expert på den judiska frågan skrev år 1938: "När judarna lämnar Ryssland kommer kommunismen kollapsa. Den internationella judendomen har flyttat till Amerika. Därför har det röda hotet mot andra stater bara börjat. Deras senaste kommunistiska front är idag det moderna National Democratic Party. En stor del haskalajudar vill ha en politisk revolution. Revolutionen leds av ett oproportionerligt stort antal judar."

KRISTNA KORSFÄSTES I DEN KOMMUNISTISKA FÖRINTELSEN

Av Philippa Fletcher torsdag den 30 november 1995

MOSKVA (Reuter)- En rysk kommission sade i måndags att 200 000 präster systematiskt har dödats under Sovjet-tiden på ett fruktansvärt sätt genom korsfästelser, skalperingar och "bestiala tortyrmetoder." Kommissionens chef Alexander Jakovlev som presenterar rapporten på presskonferensen verkar inte tro att den kommer att avskräcka någon från att rösta på kommunisterna vid parlamentsvalen den 17 dec. "Om rapporten inverkar på valen blir jag mycket nöjd," säger han. Kommissionens rapport för rehabilitering av offer som lidit av politiskt förtryck fann också att 500 000 andra kristna fick utstå förföljelse under årtionderna efter att Lenins bolsjeviker grep makten.

"Dokument återger hur pastorer, munkar och nunnor korsfästes på portar och sköts i källare hos Tjekan (hemlig polis), blev skalperade, strypta, dränkta och utsattes för andra bestiala tortyrmetoder," sade han. Jakovlev sade att en del av detta fanns i politbyråns arkiv och hos säkerhetstjänsten, som aldrig publicerat det förut, och fann detta material ytterst traumatiskt.

"Jag blev särskilt chockerad över redogörelser för hur man förvandlade präster till ispelare på vintern... Men det är inte allt, tänk dessa korsfästelser... vilken avskyvärd grymhet." Jakovlev sade att hundratals människor blivit skjutna när de inte velat lämna kyrkolokalerna.

Och bara ett fåtal fattiga fick någon som helst hjälp med uppehället, som myndigheterna hade lovat.

EN TJEKIST TALAR

"Massimo Azimut var en italiensk jude som efter revolutionen for till Ryssland och var anställd av tjekan i Kiev. Efter "arbetet" bytte han om till något ledigare och förpassade skinnjackan och vegamössan till tamburen, men behöll browningen, som han stoppade ner i fickan. Han mindes incidenten med fången som urinerat på honom föregående dag (och som han därför hade slagit ihjäl) med vämjelse.

Sin vana trogen gick han ut på kvällen före nattskiftet och raggade upp någon kvinna på gatan och tvingade henne att ligga med honom på en kyrkogård eller i en park. Sedan klubbade han ner henne med tjänstevapnet och gick därifrån. Problemet med Azimut var att han bet. Han bet kvinnorna i brösten, på halsen osv, ibland så illa att de avled. Men som tjekist var han givetvis oantastlig och ett föredöme för andra, utom de som råkat ut för den fruktade tjekan.

När det var fullmåne och ljust som på dagen stal han en cykel och studerade intresserat de flotta villorna och prunkande trädgårdarna längs boulevarden, men såg sig noga kring så att inget befäl från tjekan skulle upptäcka honom. Det kunde bli obehagligheter på "arbetet." Han höll på att bryta sig in i en bil, men lät den vara för säkerhets skull.

Vakterna talade med varandra med en kod som de uppfunnit själva på "arbetet," och Azimut blev plötslig rädd för att någon vakt hade röjt den för befälen. Det var dödsstraff på sådant.

Just den här kvällen skulle han begå sin sista våldtäkt. Han drog in en flicka i ett snår i ett skogsområde bakom en villa och gick löst på henne på vanligt sätt, med bett i halsen och andra ställen. Hon skrek i högan sky. Plötsligt hörde han några hundar skälla. Han kom inte långt förrän de var ikapp honom. Det är en ödets ironi att han vid ett intrång på annans mark blev ihjälbiten av några hundar, dobermanpinscher och rottweiler, tror jag det var. Flickan var dotter till den som hade huset och hundarna och bara 16 år. Vad jag vet klarade hon pärsen rätt oskadd."

[Berättat för P. Rykov, Pravda, av tjekisten N. Sorensohn (fingerat namn) år 1954 i Kiev.]

"Bolsjevismen tror på användandet av våld." varnade den ryske presidenten Nikita Chrustjev på den 20 partikongressen 1956. Men det tog inte så lång tid innan han sände 3 000 sovjetiska tanks för att krossa de ungerska frihetskämparna.

NKVD-FÄNGELSET I REGIONEN VINNITSA

I regionen Vinnitsa arresterades 30 000 personer och de flesta av dem blev till slut sända till NKVD-fängelset i staden Vinnitsa. Detta fängelse hade normalt en kapacitet att kunna hysa 2 000 fångar, men under åren 1937-38 var det belastat med flera än 18 000 fångar. Under nästan hela året 1938 tog man några dussin fångar varje kväll, vilka kördes till en närliggande biltvätt ägd av NKVD. Där bakband tjekisterna dem och ledde dem, en efter en, ett antal meter till en cementplatta framför ett garage. Plattan brukade användas till att tvätta bilar på, och hade ett avlopp vid ena sidan med ett järnnät över.

Precis när fångarna nådde fram till kanten på plattan sköts de i bakhuvudet, så när de föll över cementen rann så småningom deras blod ner i avloppet. Detta kallade i NKVD-männen "mokriji rabota" – "det våta jobbet" – och de hade gott om erfarenhet av dessa "våta jobb."

En lastbil som parkerats jämte cementplattan höll motorn i gång så att oljudet överröstade ljudet av skotten. Medan nästa fånge leddes fram kastade några NKVD-män upp den första kroppen på lastbilsflaket. När kvällens kvot av offer hade blivit mördade körde lastbilen iväg med sin makabra last till den inhägnade parken eller till de närliggande odlingarna, där nya gravar ständigt grävdes. Och dessa "våta jobb" pågick kväll efter kväll, månad efter månad.

VARFÖR MÅSTE DENNA HEMSKA HISTORIA PÅTALAS? DESSA MASSAKER PÅ UKRAINARE HÄNDE JU FÖR INTE MINDRE ÄN SJUTTIO ÅR SEDAN, I VINNITSA

Först måste du fråga dig varför du aldrig hört talas om Vinnitsa, som säkert omkring 99% av er. Visst, Alexander Solzhenitsyn skrev om Vinnitsa i volym tre av Gulag-arkipelagen, men den finner vi inte på bussterminaler och flygplatser. Ukrainare och tyskar har skrivit om det, men dessa böcker har sällan utgivits i engelsk översättning, ty förlagen i våra länder förstår att det inte vore politiskt korrekt att publicera något om Vinnitsa. "Det är bättre att folk bara glömmer det."

Är det inte konstigt då att vi ständigt hör så mycket om Auschwitz? Är det inte konstigt att judiska grupper använder sitt politiska inflytande för att införa lagar i en rad länder där de kräver att högskolestuderande ska ta kurser i den så kallade Förintelsen, medan det som hände i Katyn, Vinnitsa och Vorkuta aldrig nämns i skolorna? Den ursäkt man ger för kravet på studenter att studera förintelsen är att det var det största brottet mot mänskligheten i historien, och att vi bör läsa om det så att vi inte kommer att upprepa det. Men varför ska vi inte läsa om Katyn, Vinnitsa, Vorkuta eller Dresden och tusentals andra illgärningar där andra folk blev offren, då skulle ju allt sådant bli ännu viktigare att komma ihåg.

MEN DET ÄR JU SJUTTIO ÅR SEDAN DET HÄNDE?

Jag försöker inte förmildra detta. Vi vet alla svaret på dessa frågor, men jag vill bara låta dig veta att de fortfarande har betydelse. För judarna är Auschwitz viktigt för att judar dog där och Vinnitsa är inte viktigt eftersom de som dog där bara var gojer- "hedningar." De judiska mediacheferna pekar på Auschwitz för att de vill att vi ska känna oss skyldiga, de vill att vi ska känna det som om vi inte behandlar dem väl. De judiska mediacheferna nämner aldrig Vinnitsa därför att där var judarna de skyldiga. Dessutom tjänar de stora pengar genom att plåga folk med bilder från förintelsen. Det kommer i varje fall inte att ge dem mera pengar genom att fästa uppmärksamheten i olika länder på jämförelser mellan Auschwitz och Vinnitsa. Och det skulle inte ha hjälpt dem att pressa ut pengar av schweizarna och alla andra om de hade erkänt sin egen skuld i Katyn och Vinnitsa.

Tänk en stund på det! Om polacker skötte nyhetsutbudet i USA skulle vi få höra mycket mera om Katyn, misstänker jag. Och om tyskar hade hand om nyheterna skulle vi få höra mer om de allierades bombningar i Dresden. Om ukrainare kontrollerade media, skulle varenda högskoleelev känna till det som hände i Vinnitsa. Men det är judar som handhar våra media, därför får vi bara höra talas om Auschwitz: inte ens en viskning om Vinnitsa. Detta är viktigt. Vi borde bry oss om detta. Vi borde bry oss om när en del av vår historia undertrycks och döljs för oss. Vi borde ta reda på varför. Det kan hjälpa oss att försäkra oss om att det som hände mänskligheten i Vinnitsa aldrig ska hända igen.

De som förvaltade Sovjetunionen och deras underlydande, vilka ansågs ha begått brott mot mänskligheten, beskrevs i detaljerade rapporter till Amerikas avdelning för Ryssland 1919, och var späckade av uppgifter om att judiska kommissarier under Kaganovitj och Beria var på väg att mörda ca 100 miljoner kristna, vilka de kallade "den reaktionära bourgeosin" under 1920-40-talet.

Kommunismens maktövertagande i Tyskland 1919 varade i endast tre dagar under Rosa Luxembourg, men fick till följd att Kejsar Vilhelm abdikerade, lämnade Tyskland och for till Danmark för säkerhets skull.
Historiker i västvärlden döljer omsorgsfullt det smutsiga faktum att regeringar i England, USA och Kanada var helt på det klara med att det pågick folkmord i Ukraina och andra av de områden som Stalin riktat in sin monstruösa politik på. Ändå välkomnade de honom som allierad i andra världskriget, då Franklin Roosevelt kallade honom "Uncle Joe, " fast han mördade fyra gånger så många människor som Adolf Hitler.

Ingen av de sovjetiska massmördarna drogs någonsin inför rätta. Lazar Kaganovitj dog en fridfull död i Moskva (vad vi vet) för ett antal år sedan och fick Sovjetunionens orden, samt uppbar en generös statlig pension.

INFÖR KRISTI DOMSTOL

En gång kommer dessa förbrytare inför Kristi domstol och han kommer att fråga judarna var och en:

"Vad gjorde du med din ryske broder?" Och de kommer att bli tvungna att svara honom: "Jag mördade honom. Och sedan drack jag så mycket vodka så jag glömde bort det."

Vad tror du han får för straff för det?

Jesus talar om helvetet i en av sina många liknelser:

"Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt. Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår, och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kommo och slickade hans sår.

Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams famn. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans famn.

Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.'

Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas.

Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.»

Då sade han: 'Så beder jag dig då, fader, att du sänder honom till min faders hus, där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke också de komma till detta pinorum.'

Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'

Han svarade: 'Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem från de döda, så skola de göra bättring.'

Då sade han till honom: 'Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.' " (Luk 16: 19-31)

SLUT.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?