Kritiserad Anglikan Får Fredspris

Kyrkans Tidning 2006-05-22:

"Den palestinsk-anglikanske prästen Naim Ateek, prisas för sitt icke-våldsarbete av episkopala kyrkan i USA. Detta trots att Ateeks arbete kritiserats av såväl judar som pro-israeliska grupper.

'Canon Naim Ateeks budskap om fred och tro hörs starkt i världen. Hans uppmaning lyder; som kristen vet jag att icke-våldsvägen är Kristus väg, därför fördömer jag alla former av våld och terrorism oavsett om det kommer från regeringen (Israel) eller från militanta grupper (palestinier)', motiverade Episcopal Peace Fellowship.

Naim Ateek kommer att ta emot utmärkelsen vid USA:s årliga episkopala samling i Columbus, Ohio i mitten av juni.

Naim Ateek är en före detta präst i S:t Georgkatedralen i Jerusalem. Han grundade Sabeel, en palestinsk, kristen rörelse som samarbetar med kyrkor i Nordamerika och Europa.

Pro-israleiska kristna tycker att Naim Ateek handlar mot kristnas intressen i Mellanöstern.

Sabeel skapar motsättningar i Israel eftersom det är en kraft bakom kampanjen att fjärma protestantiska kyrkor från Israel, enligt USA-baserade judiska organisationen ADL, Jewish Anti-Defamation League. (ENI)"

Vad är detta, om inte ett försök att visa på att ickesionistiska kyrkor inte har i Israel att göra. Det visste vi ju sedan förut, alltsedan israelerna brände mängder av biblar på 1980-talet. De trakasserar fortfarande kristna som befinner sig i landet och ADL (den judiska antiförtalsligan i USA) sätter här upp en skenhelig attityd när man antyder att prästen Naim Ateek inte passar in i den judiska staten Israel.

Att Israel går våldets väg och förtrycker urbefolkningen, som är palestinier, har vi bevittnat i mer är femtio år. Detta oavsett om dessa är muslimer, kristna eller av annan tro. Judarnas hat mot Kristus och deras kristendomsfientlighet har tagit sig många uttryck under årens lopp.

Några av de mest löjeväckande försöken att förtränga kristendomen under årens lopp har varit att kräva att korsen på kyrkorna i Israel skulle göras mindre.

Man kan även tycka vad man vill om försöket att ta bort plustecknet ur skolorna i Israel, då man ansåg att det alltför mycket liknade ett kors. Försöket misslyckades dock och regeringen blev tvungen att återinföra plustecknet i skolorna igen.

Det går dock inte att diktera vad en kristen biskop har att säga. Den som gör något mot de kristna inom Israels gränser får räkna med allvarlig internationell kritik. Själva hänvisar judarna så gott som alltid till förintelsen när de utsätts för kritik, men man kan inte gömma sig bakom ett folkmord som skedde för över 60 år sedan. Men det är ändå just det man gör.

Torbjörn Johansen EAEC den 29 september 2006


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA