KRISTEN ROCK I KYRKAN?

Kristen Rock i Kyrkan?

Sammanställning av Toby Johansen EAEC 2008

 

DJÄVULENS MUSIK I GUDS HUS

AV DAVID WILKERSON

"De satte upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det så." (Jer. 32: 34)

Jag blev helt förstummad när jag för inte så länge sedan öppnade en kristen tidning och såg en bild på en "heavy metal" rockgrupp som påstod sig vara kristen. De var klädda i samma sadomasochistiska kläder som jag såg när jag vittnade på San Franciscos gator. Jag såg för min inre syn all sorts ondska. Jag kommer så väl ihåg hur jag kände mig när jag vandrade omkring på de där gatorna och träffade på tio till tolv sadomasochister som var klädda i svarta läderjackor. De hade metallpiggar på sina bälten och armband och bar kedjor och metallkragar. Deras anleten var målade och de hade punkfrisyrer. Ögonen var vilda och ansiktsuttrycken var förtvivlade och tomma. De närmade sig mig som om de vore upproriska demoner på jakt efter ett byte, jag skulle bara våga gå i vägen för dem. Jag steg åt sidan och lät dem passera, men jag visste att jag just hade sett djävulen gå förbi i dessa människors skepnad.

Jag kan inte nog uttrycka den fasa som jag kände välla upp i min själ när jag såg bilden på den "kristna rockgruppen" – som sade sig vara Kristi ambassadörer – klädda i samma kläder, med samma frisyrer, samma hotelsefulla ansiktsuttryck och som spelade precis samma sorts musik som sadomasochister dansar till.

Sefanja profeterade:

"Och det skall ske på HERRENS slaktoffers dag att jag skall hemsöka furstarna och konungasönerna och alla som kläda sig i utländska kläder." (Sef. 1:8)

Paulus sade om dem:

"Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar."

Också Jesus talade om sådana människor:

"Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut." (Matt. 24:24-25)

Det ropade i min själ: "Hur djupt har vi inte fallit! Punkrock i Herrens hus! Gud förbjude det! Jesus, se vad som har kommit in genom den rämnade förlåten, i ditt namn, Jesus! Det sanna gudsfolket instämmer med profeten Jeremia:

"Vi stå här med skam, ja vi måste höra smädelse; blygsel höljer vårt ansikte, ty främlingar hava kastat sig över vad heligt som fanns i HERRENS hus." (Jer. 51:51)

Var är bestörtningen i Sion, var är skammen, var är profeterna som skulle ropa högt: "Nu är det nog! Nu får det vara slut med djävulsmusiken i Guds hus!" Jag kan höra profeten Jesajas dundrande röst när han ropar:

"På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader, örhängen, armband och slöjor, huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amuletter, fingerringar och näsringar…Och där skall vara stank." (Jes. 3:18-24)

Är det här den segrande församlingen, som skulle vara ren, obefläckad och avskild från värden – som välkomnar sådan ondska, bara den är klädd i religionens fårakläder? Har Guds hus blivit en plats där demoner får komma till uttryck med musik som lånats från Baals altaren? Kristus såras just av dem som säger sig känna honom.

"Och om man då frågar honom: Vad är det för sår du har på din kropp? så skall han svara: Dem har jag fått därhemma, hos mina närmaste" (Sak. 13:6)

Vad har vi för sorts eftergiven ledning i kyrkorna nu för tiden, eftersom vi tolererar och till och med applåderar musik som, om vi säger det så, får änglarna att rodna? Varför fördömer vi inte dessa falska profeter som förleder så många med sin musik? Jesus sade:

"Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många." (Matt. 24:4-5)

Dessa profeter kommer att säga att de tillhör Kristus, men de predikar ett annat evangelium och de tillhör en annan Jesus.

"Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium." (Gal. 1:6-7)

Den musik som nu smyger sig in i Guds hus kan inte annat än orsaka bestörtning i himlen, den är själva otron på allt det himmelska och den måste bedröva de äldste kring Guds heliga tron. Vi måste fråga oss hur de som kallas kristna kan ta kol från Satans altaren och i vår närvaro lägga dem på Guds altare?

"Men Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om. Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte." (3 Mos. 10:1-2)

Anglarna undrar nog: "Är de så blinda? Vet de inte att de offrar med främmande eld? Helvetets eld glöder i vart och ett av de offren. De drar på sig fördömelse! Guds egna präster har måst dö för ett sådant vanhelgande! Vet de inte att Gud kommer att förgöra dem som handlar så? Hur är det möjligt?"

"De satte upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det så."

DE SOM VANHELGAR DET HELIGA ALTARET

Vilka är dessa heavy metal- och punk-rockargrupper som säger sig komma i Jesu namn? Vilka är dessa rockare och nyhetsivrare i Guds hus? Jo det är de som vanhelgar Guds heliga altare!!! I Gamla Testamentet beskrivs de på ett sådant skrämmande sätt att det borde sätta skräck i både dem själva och deras sponsorer.

De här vanhelgarna representeras av konung Ahas, en konung i Israel som kompromissade med hedningarna och fördärvades av vänskapen med dem. Låt alla kristna som fruktar Herren och som sörjer över de vanhelgande nymodigheterna i studera kapitel 16 i Konungaboken. Det beskriver just det som sker idag i kyrkorna.

Konung Ahas gjorde till en början det som var rätt i Guds ögon. Men han hade en svaghet som förde honom i fördärvet. Det var vänskapen med den ondskefulle konungen Tiglat-Pileser av Assyrien. På egen begäran var Ahas "tjänare och son" till denna hedniska makt. Han var lika hemmastadd i de hedniska templen i Damaskus som i Herrens hus i Jerusalem, eftersom han aldrig hade avskilt sig helt för Herren. Hans hjärta förleddes av det han såg i de hedniska templen i Assyrien.

"Och när konung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han till prästen Uria en avteckning av altaret och en mönsterbild till ett sådant, alldeles såsom det var gjort. 11. Sedan byggde prästen Uria altaret; alldeles efter den föreskrift som konung Ahas hade sänt till honom från Damaskus" (2 Kon. 16:10 11)

Vad var nu det här? Ett nytt altare kopierat från assyriernas hednatempel restes upp i Guds hus. Och inte nog med att prästerna inte protesterade utan de accepterade det. Den avfallne prästen Uria gjorde precis som  konung Ahas hade befallt. Det är en träffande bild av dagens andliga ledare som helt faller in i världsliga mönster vad det gäller Guds hus. De har ingen ryggrad, de är rädda för att fördöma just det som vanhelgar Herrens altare. Så är det idag – kyrkorna och deras ledare godtar den vanhelgande musiken. De ropar: Döm inte," och det är just den dimridå Satan lägger ut för att kunna dölja sina onda gärningar.

Det är upprörande! En från Herren avfallen konung – förtrollad och bunden vid hedniska altaren och i konspiration med ett prästerskap utan ryggrad – sätter upp ett nytt altare mitt framför Guds heliga altare. Det nya altaret var en exakt kopia av de altare som hedningarna offrade på till sina gudar. Är det inte detsamma med rockmusiken bland de troende – det är en kopia av den musik som offras på Satans altare under vilda och hedniska konserter.

Den lånade rockmusiken är Satans väl uträknade list för att kunna förorena sann Gudstillbedjan. Det är en tillbedjan han själv är ute efter. Han är beredd att ta till alla medel för att kunna förgifta den tillbedjan som riktas till Herren, så att den inte skall tas emot av Gud. På detta sätt lyckas Satan hindra en tillbedjan i sanning och Ande. Han lägger helt enkelt till en annan ande, blandar in lögn och vet att Herren kommer att förkasta den. Han förkastar all tillbedjan som inte är född av den Helige Ande och som inte har sitt ursprung i sanning. Även om rockmusiken inspirerar både de uppträdande lyssnaren, stiger denna sorts tillbedjan inte högre än till taket!

Ahas gick så långt att han "stängde igen dörrarna till Herrens hus" (2 Krön. 28:24). Han tog sina nya altare till offerhöjderna där de hedniska gudastoderna hade rests. Guds hus är alldeles för restriktivt och för heligt för detta nya, så rockbanden tar sin nyfunna "Jesusföreställning" med till barer, klubbar och andra sataniska tillhåll. De tycker att de äldre har förlorat greppet.

Varje präst och varje israelit som tillbad vid de falska altarna gjorde sig skyldig till hädelse jämte Ahas, missdådaren. Och varje TV-kanal, radiostation, varje pastor och varje tonåring som kallar sig kristen och ger sitt tysta medgivande till detta nya hedniska kommer att hållas ansvarig inför Gud.

"Men de låter så uppriktiga. De älskar verkligen Jesus. De för ut evangeliet där andra inte kan nå fram. De är inte dåliga, bara annorlunda." Allt detta skulle man också kunna säga om konung Ahas. Han började bra. En gång älskade han Gud. Han var uppriktig och han talade mycket om Herren, men han började tillbe på ett nytt sätt. Det var en styggelse för Herren och det borde det vara också för oss. Vi skall gå ut i hela världen för att vinna syndare – men vi skall inte ta över deras levnadssätt. Det får inte finnas några kompromisser här.

Måtte Gud ge oss flera förkunnare som har tillräckligt mycket vördnad för Guds helighet för att våga fördöma dessa nyhetsmakare och driva ut dem ur Guds hus till den plats de hör hemma – hos sina hedniska vänner, så att de kan uppträda inför demonernas altaren. Först skall vi be för dem, så att åtminstone några blir räddade från sitt bedrägeri. Men om de inte vill lyssna till Guds Ord och omvända sig från sina onda vägar, måste vi göra som Paulus uppmanar oss att göra; stöta bort dem och "vägra att befatta oss med dem" (Tit. 3:10).

"Men otroligt nog så "fruktade de visserligen HERREN, men de tjänade därjämte sina egna gudar, på samma sätt som de folk ifrån vilka man hade fört bort dem." Och "Ännu i dag göra de likasom förut…" (2 Kon. 17:33-34)

Tacka Gud för konung Hiskia, Ahas son. Han tog bort sin fars avgudar och höll sig till Herren.

"Han avföll från konungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig." (2 Kon. 18:7)

Där kom till slut en Guds man med råg i ryggen.

ROCKSLAVAR

Jag förundras över att så många unga män och kvinnor, inklusive pastorer, är så tjusade av rockmusiken. De växte upp med den. På alla andra områden i deras liv har Jesus herraväldet.

De är hängivna och rena i allt – men de håller fast vid denna avgud. En enda sak står mellan dem och Guds bästa. De ger gladeligen upp sport, otillåten sex, frosseri och alla andra sorters avgudar – men rör inte vid deras musik. Hur sant är det inte att en smädare inte hör på någon tillrättavisning. (Ordspr. 13:1)

Jag ryser när jag hör föräldrar och pastorer säga att man inte skall döma. De bör lyda Guds Ord och döma rättfärdigt innan de förlorar sina barn till denna världens förförelser. Jesus fördömde fariseerna och kallade dem huggormar. Paulus talade mot Petrus när denne for vilse.

Föräldrarna bryr sig inte på allvar om vilken sorts musik deras barn lyssnar till. De säger att alla generationer har sin egen musik. Själva tycker de inte om den musiken, men barnen gör ju det. De sjunger ju om Jesus, så då måste det vara rätt och riktigt. Vilken otrolig andlig blindhet!

Vi har nått dithän att allt är acceptabelt "om det ger resultat." Om djävulens musik får fram barnen till botbänken för ett avgörande, så skulle allt vara gott och väl! Så fruktansvärt farligt. 

De flesta av dessa ungdomar har endast rörts på det känslomässiga planet. Den Helige Ande har inte fått övertyga dem om synd. Inga krav har ställts på dem att de skall överge världen, sitt gamla levnadssätt och sina gamla vänner – och det finns liten om ens någon syndaånger. Det blir att man liksom röstar för Jesus. Gud leder några av dessa fram till tro, men det är på grund av att de har blivit övertygade på annat sätt.

En av orsakerna till att Gud tog bort sin Ande från Jesusrörelsen (i Sverige hade Jesusrörelsen tältserier i början av 1970-talet, i Jutatorpet invid S:a Unnaryd i Småland) var dessas vägran att överge sin gamla musik. De gav upp knarket, spriten, fria sexuella förbindelser och till och med ett onaturligt levnadssätt. Men de vägrade ge upp sin älskade rockmusik.

"Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?" (Gal. 4:9)

Besynnerligt! Musikens band är starkare än narkotika, alkohol och sex. Det är den allra största masshänryckningen i världens historia.

VAD ÄR ROCK?

Vad är rock? Hur kan man urskilja vad som är rock idag med all denna elektroniska musik med dess komplicerade rytmer? Jag kan inte ge något tekniskt svar på det. Det är främst en andlig och själslig fråga och kan inte bedömas endast tekniskt,. Men jag vet att Guds Ande inom mig vet vad det handlar om och jag känner hans sorg över den sortens musik. De som älskar Jesus och tillber honom i ande och sanning, lär sig snart att urskilja vad som är vad. Låt Guds Ande verka i ditt hjärta och bryta ned ditt högmod. Öppna dig för Herren och låt den Helige Ande utforska ditt inre. Be honom visa dig vad som är rätt eller fel. Öppna dig för Guds vilja. Studera sedan Guds Ord ytterligare en timme och medan du fortfarande är i detta bönens tillstånd så slå på din musik! På några sekunder kommer du att ha fått svar på dina frågor.

"Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skola dina öron höra detta ord ljuda bakom dig; 'Här är vägen, vandren på den.' " (Jes. 30:31)

Mörker kallar på mörker och Guds Ande i dig kommer att värja sig för allt som kommer från den Onde. Det går inte att tänka lagiskt om du följer dessa instruktioner, ty det är här en fråga om ande och sanning. Jag är övertygad om att rockmusik, som den spelas och framförs i kristna sammanhang, kommer från samma sataniska håll som den rock som spelas i dessa djävulska rockkonserter världen över idag.

Det var det här budskapet som Gud bad mig basunera ut. Tyvärr kommer inte många att lyssna till det, men Kristi brud kommer att göra det. Kristi brud kommer att sjunga:

"Ja, Herren, HERREN har öppnat mitt öra, och jag har ej varit gensträvig, jag har ej vikit tillbaka" (Jes. 50:5)

Jesaja sade även:

"Ty det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som icke vilja höra HERRENS lag, utan säga till siarna: 'Upphören med edra syner', och till profeterna: 'Profeteren icke för oss vad sant är; talen till oss sådant som är oss välbehagligt, profeteren bedrägliga ting." (Jes. 30:9-10)

GUD OCH ROCKMUSIKEN

Jag är inte så värst intresserad av vad predikanter och musiker har att säga om rockmusik. Min egen åsikt hör inte heller hit. Det är inte jag som bedömer vilken sorts musik som är välbehaglig inför Herren. Böcker och predikningar om rockmusikens ondska har inte lett oss till några större förändringar bland de kristna ungdomarna. Kristna musiker spelar fortfarande rockmusik, kristna ungdomar vill fortfarande lyssna till den och den sprider sig bland Guds folk.

Det viktigaste är vad Gud tycker om rockmusiken. Kan vi utröna hans vilja i den frågan så måste alla ungdomar som älskar Jesus acceptera det. Vill de inte höra det, så är de egensinniga och bedragna av lögnens ande, ovilliga att underordna sig den Helige Andes auktoritet.

Jag har ropat till Gud om insikt och sökt hans vilja i den här frågan, eftersom tiden är så kort och vi inte kan ägna oss åt sådant som skulle bedröva Herren, inte ens en musik av något slag.

Vi måste kunna lämna den här världen med sång och tillbedjan i ande och sanning. Jag tror inte att sant kristna vill vara inblandade i något som Gud avskyr. Vi bör ställa oss frågan: Kan Gud välsigna rockmusiken i sitt eget hus eller avskyr han den? Kommer han att tillåta den i sitt hus eller kommer han att kasta ut den som en förbannelse? Tro det eller inte, men Bibeln har svaret, och det kan inte ifrågasättas.

Jag undrar om läsaren är villig att lägga undan sina förutfattade meningar och endast lyssna till Guds ord. Det är höjden av andlig blindhet att hålla fast vid något som är avskyvärt i Guds ögon.

Den Helige Ande uppenbarade fyra sanningar för mig som jag fullt ut tror visar hans inställning till rockmusik och annan världslig musik i Guds hus. Den som vill kunna stå frimodigt inför Guds tron en dag måste lyssna till vad den Helige Ande säger.

4 PUNKTER SOM AVSLÖJAR GUDS INSTÄLLNING TILL ROCKMUSIK I KYRKAN

Bara gudfruktiga, hängivna kristna människor, som älskar Jesus kommer att ta sig tid att läsa och begrunda de här bibliska föreskrifterna. Den som är andligt blind kan inte ens tänka sig att fundera över vad Gud säger i den här frågan.

1. VARIFRÅN KOMMER MUSIKEN?

Vi ser i Skriften att när Herren tar itu med människor eller saker och ting som händer, angriper han alltid ursprunget eller roten till det onda. Rockmusiken föddes i mörker och upproriskhet. Den yngre generationen idag har ingen kontakt med rockens ursprung. Det var före deras tid. Hade de sett hur den uppstod bland dem som missbrukade alkohol och narkotika, som gjorde uppror och tillbad djävulen – så skulle de ha bättre förståelse för varför jag talar om dess rötter. När rockmusiken fötts och först visade sig på de olika scenerna för många år sedan, insåg alla andefyllda kristna att det var synd. För dryga femtio år sedan när Elvis Presley debuterade, föll jag ned inför Gud och grät. Guds Ande i mig var bedrövad. Till och med vissa världsliga musiker betecknade Elvis musik som djävulskt inspirerad. Han är dock förebild nr 1 för det vi i dag kallar rock och hårdrock. Men jag placerar all musik i samma kategori när synden glorifieras och text och musik är erotisk. Ändå finns det kristna ungdomar som nära nog tillber Elvis minne, rockens obestridde kung.

Jesus sade:

"Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt." (Matt. 7: 18-20)

Vilken slags frukt har rockmusiken? Gudfruktighet och renhet? Hunger och törst efter Kristus? Ett ödmjukt och förkrossat hjärta? Övertygelse om synd? Var ärlig när du svarar! Enligt Bibeln bär all säd frukt "efter sina arter." (1 Mos. 1:12) När 400 000 ungdomar samlades i Woodstock år 1970 och var "höga" i tre dagar på knark och rock, vilket blev upprinnelsen till ett våldsamt årtionde, vilken sorts frukt var det? Från sin början har rocken inte frambringat något annat än ond frukt.

2. GUD TAR INTE EMOT ETT BEFLÄCKAT OFFER.

Gud själv kallade sitt hus för en offerplats. Varje gång Guds barn predikar, ber eller sjunger så offrar de ett heligt offer till Gud. Var kristen skiva och konsert är ett offer till Gud. Det offerlamm israeliterna skulle offra till Herren skulle vara felfritt. (2 Mos. 12:5) Det fick inte vara sjukt eller skadat på något sätt.

Vad har det här att göra med rockmusiken i kyrkorna eller med de som spelar eller lyssnar till rockmusik? Det är självklart så att Herren inte kan ta emot vår sång och tillbedjan om den har minsta fläck. Han kommer till och med att förkasta den i vredesmod. Paulus varnade oss:

"Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det. Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag." (Ef. 4:29) Det gäller också vår sång.

Profeten Malaki fick kännedom om Guds heliga vrede gentemot Israels barn. Profeten sade till Guds folk:

"När i fören fram ett offerdjur som är blint, då räknen I sådant icke för ont; när I fören fram ett som är lytt eller svagt, då räknen I ej heller sådant för ont. Kom med något sådant till din ståthållare, så får du se om han tager gunstigt emot dig och bliver dig bevågen, säger HERREN Sebaot." ( Mal. 1:8)

Gud tog inte emot ett orent offer till sin ära.

"När I alltså frambären eder offergåva, då fören I fram vad som är rövat, och vad som är lytt och svagt. Skulle jag hava behag till sådana gåvor av eder hand? säger HERREN. (Mal. 1:13b)

Israeliterna visste att deras offer måste vara rent och felfritt, men de hade sjunkit så djupt när de ärade Herren att de gav honom det som var lytt och svagt. En sådan olydnad följdes alltid av en fruktansvärd förbannelse

"Nej, förbannad vare den bedragare, som i sin hjord har ett djur av hankön, men ändå, när han har gjort ett löfte, offrar åt Herren ett djur som icke duger. Ty jag är en stor konung, säger HERREN Sebaot, och mitt namn är fruktansvärt bland folken." (Mal. 1:14)

Gud kallar den bedragare som på sin repertoar har musik som är fött ut av helighet, men som åsidosätter den rena och lovvärda musiken för att istället offra fördärvlig musik som är oandlig och inte behagar Gud. Han säger här: "Jag är en mäktig och stor konung som endast förtjänar det bästa, mest andliga och gudfruktiga musik du kan åstadkomma." Allt annat är orena offer. Det oroar mig att rockmusiker vill ha en och annan djupt andlig sång på sin repertoar, medan resten är hård bullrig rock. De vet inte alls hur de borde spela för Herren. En del rockmusiker säger till mig, "Jag tycker egentligen inte om det här, men publiken vill ha det så. Jag gör det för att kunna dra unga åhörare." Jag brukar svara: "Men tänker du inte på Herren? Vill du vanhelga ditt offer för att tillfredsställa publiken?"

Jag kan höra uppriktiga kristna säga: "Satan äger ingen musik, den tillhör Gud. Musiken har inte någon betydelse, bara orden är de rätta." Helt fel! Djävulen äger all musik som är ogudaktig och ond. Satan sade alla de rätta orden när han frestade Jesus. Och när israeliterna dansade runt guldkalven sjöng de: "Detta är den gud som har fört oss ut ur Egypten." De hade inte Herren till Gud. Detta har hängt med den sortens judar genom seklerna. Idag äger de en mycket stor del av skivindustrin med artister som exempelvis transvestiten och gudsförnekaren Marilyn Manson, den homosexuelle Elton John, den snuskiga Madonna, och listan bara fortsätter.

Rockmusiken föddes med mer än ett särskilt "sound," den föddes av en ande och den aktiveras ännu av samma ande som den föddes genom. Det är Antikrists ande, och ju mer man överlåter sig åt Herren, desto lättare urskiljer man denna ande. Jag känner inte till en enda sann Herrens tjänare som vill offra rockmusik till Herrens ära. "Kristna" rockstjärnor gör sig så stora, att Kristus inte får huvudrollen i deras verksamhet och därför är de antikrister. Men när deras namn väl har glömts bort lyser namnet Jesus klarare än någonsin.

Jag har lagt märke till att musikerna vid kristna konserter sällan spelar rockmusik strax innan de vittnar och inbjuder människor att avgöra sig. Rockmusiken kan inte bidra till någon överlåtelse eftersom den har en annan ande i sig. Om rockmusiken kom från Gud, så skulle den väl kunna spelas innan man vittnar? Då passar det väl med en riktigt rivig rocklåt strax innan vittnesbördet. Nej, den är reserverad för den underhållande delen av konserten, den som hör ihop med tillrop, visslingar och annat. Men den inspirerar inte till att böja knä eller ens böja sitt huvud i tillbedjan. Det finns inte ett uns av övertygelse i den – Gud rör inte vid den. Nej det enda som rockmusiken åstadkommer är en publik som hoppar på stolar, skriker och dansar på ett allt annat än andligt sätt.

All musik som inte fötts ur den Helige Ande är olämplig till offer i Guds hus. Den är oacceptabel för Herren som är Konung och som lever och regerar i vår kropp vilket är hans tempel. Och det spelar ingen roll vem eller vilka som lånar musik från Satan. Gud tar inte emot offer som tagits från den Ondes altaren för att offras på Kristi heliga altare. Det är däremot inte samma sak att låna en melodi, som att ta över en musikstil. Rock är mer än musik, det är en livsstil. Varför skall vi ge Herren något som vi har fått av Satan? Varför kan vi inte offra ny och ren musik till honom som är konungarnas Konung?

Ett tag trodde jag att Gud accepterade rockmusik från dem som inte visste bättre. Jag skrev till och med en traktat till deras försvar. Men nu ser jag det på ett helt annat sätt. Jag tog grundligt fel.

Vår Gud är så stor, så helig, så mäktig och underbar, så att vi helt enkelt inte kan ge honom det som är befläckat och förorenat av synd. Guds ögon är för rena och hans helighet för majestätisk för att vi skulle kunna ge honom den musik som offras till Satan världen över. Vi vet hur vi skall offra ett rent och felfritt offer till Herren. Kristna sång- och musikgrupper vet hur de skall offra en andefylld musik till Herren. Tråkigt nog envisas många av dem att ge sådant som är sjukt, orent och fördärvat till Herren bara för att dra till sig massorna, bli populära och så att säga tidsenliga. Men ett sådant handlingssätt följs av en förbannelse.

"Hav bort ifrån mig dina sångers buller; jag gitter icke höra ditt psaltarspel. 26. Så skolen I nu nödgas taga med eder Sickut, eder konung, och Kiun, eder avgudabild, stjärnguden, som I haven gjort åt eder; (Am. 5:23,26)

3. GUD HAR BESTÄMDA REGLER FÖR HUR VI SKALL TILLBE HONOM.

Malakis budskap i 1:7 var:

"Jo, därmed att I bären fram ovärdig spis på mitt altare. Åter frågen I: »På vad sätt hava vi betett oss ovärdigt mot dig?» Jo, i det att I tänken: 'HERRENS bord behöver man icke mycket akta.' "

"Men I ohelgen det, i det att I sägen: 'Herrens bord kan man gärna försumma, och den spis som gives därtill behöver man icke mycket akta.' " (Mal. 1:12)

Det är lätt att förstå vad dessa texter syftar på. Det berör också den inställning som rockmusiker och deras anhängare har. Jag skräms av deras attityd. De blir så besatta av den musik som de nitiskt utövar, att de inte kan tänka sig att lämna den, inte ens för Kristus och den Helige Andes skull, ty den har trängt djupt in i deras hjärtan.

Gud säger till denna generations ungdomar: "Ni förkastade de heliga sångerna och melodierna, ljudet av ren och helig glädje. Ni föraktar era fäders musik de som tillbad i renhet. Ni är för stolta för att acceptera det som är gammalt. Ni vill ha under och tecken som i Apostlagärningarna men inte era fäders obefläckade renhet. Ni drog er undan all den musik som fötts ur den Helige Ande och tog istället  till er världens musik.

"Ty så ville han [Jesus] själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig."  (Ef. 5:27)

4.GUD SÖKER KRISTNA SOM VILL FINNA FORNTIDENS STIGAR OCH GODA VÄGAR.

Jag som skriver det här är en av Guds väktare som kallats att stöta i basun för att ni skall lyssna till Guds budskap. Tråkigt nog är det inte många som kommer att bry sig om det, precis som det israelitiska folket inte lyssnade på Jeremia. Rockens slavar är bundna vid sin musik och vill inte lyssna till vad den Helige Ande säger. Jesaja varnade de barn som kom överens om att synda.

"Ve eder, I vanartiga barn, säger HERREN, I som gören upp rådslag som icke komma från mig, och sluten förbund, utan att min Ande är med så att I därigenom hopen synd på synd." Jes. 30:1

Den Helige Ande säger: "Stanna upp på din väg. Hör på de gamla sångerna och dina föräldrars musik. Lyssna åtminstone till budskapet i dem. Deras sånger har den rena läran, något som vi är i stort behov av idag. Kasta dig ned inför Gud och sök hans vilja. Fråga honom om vad som är rätt och vad som behagar honom. Upptäck den goda helgade musiken och lyssna till den. Ge aldrig härlighetens Herre något befläckat. Tillbe på Herrens sätt så kommer du att finna frid och vila för din själ, annars återstår bara sorg och elände."

Jag är trött på rockmusikens förespråkare som säger att deras musik ger resultat och drar till sig de oomvända. Detta har i åratal i århundraden varit katolikernas argument för att rättfärdiga sina missionärers lappverk av hedendom och evangelium. Ingen kan bli frälst av sådant! Fariseerna var ute efter proselyter till judendomen, men de förde dem bara in i djupare andligt mörker. Man kan inte ge barn gift utan att något fruktansvärt händer. Bara den rena frukten kommer Gud att godkänna vid den himmelska domstolen.

Vi har en tendens idag att välsigna och ta emot allt som verkar uppriktigt menat och som sker i Jesu namn. Det är farligt! Inte alla som säger "Jesus, Jesus," kommer till Himlen.

Några är mörkrets gärningsmän och Jesus känner dem inte. Mången ond och fördärvlig metod används idag bara för att man skall kunna dra till sig folk.

DET HJÄRTAT FLÖDAR ÖVER AV

Det hjärtat är fullt av talar munnen. Från ett rent hjärta kommer ren musik och ur ett kluvet hjärta oren musik. Det kan inte flöda både rent och orent vatten ur samma källa, och inte komma både ren och oren musik ur ett och samma hjärta.

Gud ser till hjärtat. Han ser deras hjärtan och liv som spelar och lyssnar till världens musik. Om hjärtat inte är rent inför Gud är allt som kommer ur munnen orent. Den vackraste sång till Jesus blir en styggelse inför Gud om den kommer ur ett upproriskt och syndigt hjärta. Och har man ett upproriskt hjärta kan man lika gärna lyssna till den vildaste hårdrock som till de vackra, mäktiga hymnerna.

Det tjänar ingenting till att sångare och musiker håller sig med en "bra" repertoar, med guldkorn ur kyrkans allra vackraste sånger, deras framförande blir lika orent och fördärvat som djävulens musik i världen, om de bär på hemlig synd, onda tankar eller köttsliga ambitioner.

Människor ser till det yttre, men Gud till det inre. Ändå vittnar det yttre om det som finns i hjärtat!

Vad finns det i alla dessa rockentusiasters hjärtan. Det är det Gud vill veta. Är det upproriskhet? Kärlek till den här världen? Vill de ha den här världens musik, hur ond den än är, och samtidigt behålla hoppet om himmelriket? Jag har lagt märke till att många av de riktigt unga rockfansen går igenom ett sked då de är mycket upproriska. Deras musik är en återspegling av den oro och vånda som finns i dem. Gud själv skulle inte kunna få dem att ge upp sin avgud, rockmusiken.

Jag har också observerat att rockgrupper och musikgrupper som är präglade av rocken, särskilt hårdrock, inte direkt lever heligt och avskilt från världen. Många dricker fortfarande, särskilt vin och öl. En del brukar i hemlighet droger. Andra lever lössläppt sexuellt. Ju hårdare rock, ju mer orent lever de. När jag hör deras musik kan jag omedelbart i anden säga hur deras hemliga liv ser ut.

Gud har något viktigt att säga till alla som vill lyssna. Han ser hur du egentligen är och inte hur du spelar eller uppträder. Hur har ni det egentligen, sångare, musiker, band och grupper? Är ni verkligen förkrossade inför Herren? Tillbringar ni timmar i Herrens närvaro för att låta den Helige Ande rannsaka era hjärtan? Ropar ni på Gud? Studerar ni hans Ord? Lyder ni honom i allt? Är ni verkligen säkra på att allt ni gör på scen är uppbyggligt, heligt och till Kristi ära? Eller njuter ni av applåderna, eggar ni upp publiken och trånar efter beröm och ära? Är det er yttre människa som visas upp? Använder ni Jesus som språngbräda för att uppnå världsliga framgångar? Har ni sett Jesus sitta på första bänk vid era framträdanden och skulle han i så fall ha kunnat stanna föreställningen ut? Är ni stolta och jämför er själva med andra? Tror ni att det är något speciellt med just er? Gud dömer våra motiv! Det finns så mycket prål i kristna konserter. Många av dem som uppträder vill ha världsligt erkännande, och går så långt de kan med Jesus som täckmantel vilket är synd och skam. De bör sluta med att använda Jesus som ett frikort till världslig ära och berömmelse och istället på heltid hålla sig till de världsliga rockgrupper som de efterapar. Det är ju så litet som skiljer vissa av dem åt.

Men hur förhåller det sig med dem som köper skivor, går på konserter och lyssnar på rockmusik i radio? Kan du verkligen tillbe Jesus till rockmusik? Är det något djupt inom dig, något obestämt som du inte kan sätta fingret på, som får dig att längta efter den musiken? Är du verkligen säker på att Jesus är Herre i ditt liv och att han är viktigare för dig än rock? Om han bad dig att överge rockmusiken, skulle du då göra det?

Det finns ett skäl till att jag ställer de här viktiga frågorna till dig. Kristi församling sover och dess herdar slumrar eller jagar sina egna drömmar. Endast en sovande församling skulle tillåta dessa styggelser som förekommer i den. Vårt land kommer att dömas och våra liv kommer att skakas om i grunden. Människor kommer att råka i panik över allt. Mitt i detta kommer Gud att resa upp en helig skara – och de flesta kommer att vara unga människor. Herren förbereder sitt folk för bröllopsfesten. Snart skall vi få komma hem till honom. Allt är klart. Kristus kommer snart för att förenas med sin brud.

Men vilken sång och musik kommer Jesus att mötas av? Kommer det att vara heliga, glädjefulla segerrop till Herren, eller bara ekot från de hedniska konserthallarna? Vad borde du ha för sång på dina läppar när du vet att du snart kommer att vara i Paradiset? Du förstår ju att allt inom kort kommer att brinna upp och förintas i en övernaturlig hetta, hur borde vi då som kristna uppträda med vår sång och musik?

Tänk dig själv att du lever under den allra sista timmen här på jorden. Inom mindre än en timme kommer du att stå ansikte mot ansikte mot Jesus. Du kommer att sjunga med alla de martyrer som halshöggs för Jesu skull. Änglakörer kommer att förena sig i sången. Du får se himmelska instrument, serafer som spelar och keruber som sjunger. Jag frågar bara, vilken sorts musik tror du att du kommer att få höra? Rockmusik? Kommer du plötsligt att få lägga om stil, eller är det så att du kanske ännu inte känner till härlighetens sång? Tror du att Herren kommer att välsigna din sång när han möter dig? Kanske har du lyssnat till fel musik? Själv sjunger jag redan nu de himmelska sångerna. Det är enkla sånger i tillbedjan för min helige och älskade Frälsare.

DOM ÖVER ROCKMUSIKEN I GUDS HUS

Det är Gud som har nycklarna till liv och död. Han gjorde ett mäktigt uttalande när han utkrävde Jimi Hendrix, Janice Joplins, Elvis Presleys, Freddie Mercurys, Kurt Kobains och John Lennons liv. Rockens kungar försvann. De är döda!

Om Gud först dömer sitt eget hus, hur stor är chansen att sådan ondska skall få fortgå ostraffad där? Utkrävs det dödsdomar utanför Guds hus, blir tragedin desto större när Gud kommer för att döma sitt eget folk. Han kommer att dra upp det onda med rötterna. Han kommer att blåsa bort agnarna och bara spara vetet. Vi kommer att få uppleva fruktansvärda domar över styggelserna i Guds hus. Fortsätt du bara att tjäna din rockgud, men då förkastar du också Guds helighet och blottställer dig för hans dom.

"Om I övergiven HERREN och tjänen främmande gudar, så skall han vända sig bort och låta det gå eder illa och förgöra eder, i stället för att han hittills har låtit det gå eder väl." (Jos. 24:20)

Under de senaste månaderna har de mest inbitna förespråkarna för rockmusiken vänt sig mot det som kallas punkrock. "Nu har det gått för långt, det är litet väl häftigt," säger de då. Men vad hade de väntat sig? Var trodde man att det skulle sluta, om inte i en löjlig, kränkande och prålig efterapning av helvetet själv. Punkkungen Johnny Rotten knarkade ihjäl sig själv. Han kom från samma onda rot som de förutnämnda rockkungarna. Det den Helige Ande har gjort här, är att avslöja själva roten till det onda så att frukten kan identifieras:

"Ja, så sant jag lever, säger Herren, HERREN: sannerligen, därför att du har orenat min helgedom med alla dina skändligheter och alla dina styggelser, skall jag också utan skonsamhet vända bort mitt öga och icke hava någon misskund." (Hes. 5:11)

Ut ur Guds hus ni alla rockare med era ytliga shower, era målade och upproriska ansikten och era bisarra kläder! Ut! Ni som hånar allt som är avskilt och helgat! Ut med ert förvirrade tal och era ytliga och menlösa sånger. Ut ni som säger "Du" till Jesus och inte har med hans namn i era sånger. Ut med struntprat och hädelser. Ni gör frälsningen till ett köttsligt party. Fortsätt bara – festa med Jesus – men snart skall ni möta domaren som dömde ut Jimi Hendrix, Janice Joplin, Elvis Presley, Freddie Mercury, Kurt Kobain, John Lennon och  Johnny Rotten! De festade och rockade sig till helvetet. Vägrar du att ta lärdom av deras tragiska öde?

Ni kristna ungdomar som beundrar dessa rockgrupper och deras musik, hör på mig! Nu är det allvar. Det här är inga oskyldiga och harmlösa synder.

"Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa." (Ordspr. 13:20)

Ni leker med en främmande eld och flörtar med mörkrets furstar och väldigheter. Några av dem är "ljusets änglar" som är här för att bedra oss. Det finns människor som dirigeras av lögnandar från helvetet utan att de själva vet om det. De säger att de är troende, men de predikar ett annat evangelium, en annan Jesus. Till och med djävulen vet att Jesus finns och räds honom. Dessa människor bryter mot ett bud som Gud har gett oss och försöker dra med dig i sin olydnad.

Paulus varnade:

"Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.' Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige." (2 Kor. 6:14-18)

INGEN FRÄMLING, INGET FRÄMMANDE, FÅR KOMMA IN I MIN HELGEDOM

"ja, med främlingar förbinda de sig" (Jes. 2:6) Tar Gud detta på skämt? Nej tvärtom! Han kokar av vrede mot allt och alla som är främmande i hans hus. Profeten Hesekiel varnade Israels folk och sade:

"I som haven låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kött komma in i min helgedom och vara där, så att mitt hus har blivit ohelgat… I haven icke själva förrättat tjänsten vid mina heliga föremål, utan haven satt andra till att åt eder förrätta tjänsten i min helgedom…Eftersom de betjänade dem inför deras eländiga avgudar och så blevo för Israels hus en stötesten till missgärning, därför betygar jag om dem med upplyft hand, säger Herren, HERREN, att de skola få bära på sin missgärning. De skola icke få nalkas mig, utan de skola bära på sin skam och på de styggeliga synder som de hava bedrivit." ( Hes. 44:7-13)

Ja, ovanstående är en skrämmande gammaltestamentlig profetia som borde höras oftare idag. "Ni lät främlingar komma in i min helgedom, uppehålla sig där och fördärva Guds folk. Även om de inte gjorde tjänst inför Gud utan inför sina egna gudar, skall jag lyfta upp min hand mot detta fruktansvärda. Jag känner dem inte ens. De skall få betala för att de har vanhelgat mig."

Läs det själv, det står så. Detta hände en gång i Israel, men profetian gäller också idag – ty det kommer snart en dom över all främmande eld och över all hädisk, avskyvärd musik i Guds hus. Plötslig död! På fläcken! Det hände i en nytestamentlig församling med Ananias och Safira och det kan hända igen.(se Apg. 5:1-11) Du kan inte lura den Helige Ande! Du kan inte hålla tillbaka något då du överlämnar dig helt åt Jesus.

VI KAN INTE TILLBE MED BAALERNAS NAMN PÅ VÅRA LÄPPAR

"Ja, Baalernas namn skall jag skaffa bort ur hennes mun, så att de icke mer skola nämnas vid namn." (Hos. 2:17) " Herren säger: "Mina sanna tillbedjare kommer aldrig att höra talas om eller göra något som erinrar om deras gamla liv och de avgudar de haft." Baal, Babel och Babylon är alla teologiskt synonyma i Guds Ord. De står för förvirring, blandning, härskande och besättelse. Baalerna är plural och står för de avgudar som hör ihop med Baalsdyrkan. Baal är ingen annan än den Onde. I Nya Testamentet kalla denne furste för Beelsebul (GT: Baal-Sebub, 2 Kon. 1:2), och är fariseernas namn på Satan (Matt. 12: 22-27).

Satan har lyckats nästla sig in hos människor med en bedräglig blandning av musik i Guds hus, för att locka själar in under guden Baals herravälde. Hosea profeterade att Gud skulle resa upp rena och helgade människor vars läppar inte skulle nämna namnen på något som hör ihop med baalerna och deras herre Baal, dessa förvirringens avgudar som vill besätta människor.

Ser man sig runt i en kristen musikhandel kan man tro att man är på Times Square i en skivaffär för rockälskare. Har ni tänkt på hur skivomslagen ser ut nu för tiden? De är som dåliga kopior av världens hemskheter. Jag har sett vanliga syndare känna sig besvärade inför dessa skivomslag. De frågar sig om det verkligen kan vara kristet. "Oj, det hade jag aldrig kunnat tro. Hur skall det sluta egentligen?" säger de. De så kallade "kristna" rockgrupperna liknar mest underliga väsen med demoniska och häxliknande uttryck i sina ansikten. De pryder sina jackor med monster och ormar. De är piercade och tatuerade. De är som en återspegling av helvetet självt. 

Till vänster ser ni en "kristen" tatuering, trots att Gud tydligt sagt ifrån att "I skolen inte göra något märke på eder kropp" (3 Mos. 19:28).

Inte bara avguden Baal ligger bakom rocken, det är inte bara demoniskt, mycket har sprungit fram ur homosexuella människors sinnen under inflytande av kokain, heroin och andra droger.  

Freddie Mercury i Queen. En homosexuell som dog av droger.

Man ser inte annat än förvirring och allsköns uppblandning – det är helt enkelt definitionen på en satanisk gudom! Den kristna skivbranschen är på väg att bli mer usel och fördärvad än den världsliga. Vilken skadeglädje för Satan när han ser att kristna låter sig influeras av honom. Man tävlar för att se vem som kan komma längst på den världsliga marknaden. Man saluför världens orenheter. En troende musiker kan inte ha något att göra med skivbolag som låter sig infiltreras av mörkrets makter.

Med Guds ord som auktoritet kan jag säga att det är helt omöjligt att vara förenad med Kristus och ens nämna sådana skändligheter.

"Och titt och ofta sände jag till eder alla mina tjänare profeterna och lät säga: 'Bedriven icke denna styggelse, som jag hatar.' " (Jer. 44:4)

Bara den som föraktar Kristus beblandar sig med det Han hatar. Bara de som är upproriska kan köpa dessa skivor. Bara de som är kluvna i hjärtat kan gå på dessa konserter, videofilmer och köpa bandens skivor.

Om jag undersöker ett av deras hårdrockalbum, vad hittar jag då, om inte titlar som till exempel: 

Warfare, Into The Abyss, Burn, Receive Him, Beheaded, Human Sacrifice. Det "kristna" bandet heter VENGEANCE vilket betyder HÄMND. Och då har jag bara skummat litet på ytan av dessa kristna rockbands inspelningar.

Videorna de producerar är djävulska och hädiska. Den förvirringens och uppblandningens ande som är deras ursprung kommer småningom att besätta dig och leda dig till Baals altaren. Ryck gärna på axlarna om du vill, men nu har du blivit varnad.

Kyrkan är så försvagad idag att den inte kan rena sig själv från all fördärvlig musik som orenar den. Därför tror jag att Gud själv kommer att göra rent och döma den. Han har sagt att han skall komma till Sion i helig vrede och rensa sitt hus. Han kommer att statuera exempel på de värsta förbrytarna och förgöra dem. Han kommer att resa upp en skara av insiktsfulla tillbedjare som gör sig kvitt all musik som spelas runt den gyllene kalven. Det kommer inte att dröja länge förrän rockarna har förlorat sin kristna publik. Jesus kommer att driva ut allt billigt showande, alla punk-rockare, alla lystna producenter, alla homosexuella artister, alla sexuella anspelningar och alla mörkrets barn som uppträder som ljusets barn, precis som han drev ut månglarna från templet. Rockmusiken kommer fortfarande höras i syndens tempel, men kommer att dö i de rättfärdigas hjärtan och i deras helgedomar. De som ändå håller fast vid rocken kommer att bli mer och mer bli lik sina världsliga förebilder. Musiken kommer att bli allt vildare, konserterna mer upproriska och publiken kommer att bestå av falska kristna. De så kallade kristna punkkonserterna kommer till sin karaktär att bli alltmer demoniska och deras anhängare kommer endast att utgöras av de som tillber en annan Kristus – en falsk Kristus. De kommer att överges av alla sanna tillbedjare och överlämnas åt de ljumma och avfälliga.

Vill du inte tro på något annat som jag har profeterat om så tro åtminstone det här: Gud kommer att rena kyrkomusiken! Hårdrockarnas och punkarnas snålskjuts på namnet Jesus är slut! Den Helige Ande kommer att se till att Kristus tillbeds i ande och sanning och inte genom demoniska medel.

"Så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det." (Jes. 55:11)

TILL SIST BEROR DET PÅ VÅR KÄRLEK TILL HERREN

"Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom."

Behöver vi fler argument? Allt beror på vår kärlek till Jesus Kristus. Betyder vår kärlek till honom mera än allt annat i världen, mera än den här sortens musik? Om du nu är skapad så att du kan känna Herrens bedrövelse över allt som är befläckat av världen, skulle då inte din kärlek till Gud få dig att sky det som pesten? Jag skulle vilja påstå det.

Orsaken till att så mycket världsligt har fått ingång hos oss, är att vi är så kallhjärtade. Kärleken svalnar hos många av oss, därför får synden insteg i våra liv. Bli brinnande i din kärlek till Jesus igen, så behöver du inte sådana som jag som fördömer och pekar ut synden. Du kommer att se att jag har rätt, din kärlek till Jesus har uppenbarat det för dig.

Skulle vi en gång i evigheten bli kända som det mest ondskefulla släktet på jorden, så betyder det att vi skulle ha älskat Jesus minst av alla. Måtte Gud bevara oss från något sådant!

Herren sade inte att jag skulle förvänta mig resultat, utan att jag skulle basunera ut budskapet från honom och varna alla kristna; Gud kommer att rena sin församling från all djävulsmusik. På samma sätt som Jesaja sändes ut för att varna Israels barn och göra dem hårda, så känner jag att Gud har sänt mig för att varna de unga; några kommer att omvända sig, men andra kommer att förhärda sig och blir därför dömda.

Då sade han: 'Gå åstad och säg till detta folk: 'Hören alltjämt, men förstån intet; sen alltjämt, men förnimmen intet'. Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bliva helat.' " (Jes. 6:9-10)

"Och evad de höra därpå eller icke -- ty de äro ett gensträvigt släkte -- så skola de dock förnimma att en profet har varit ibland dem." (Hes. 2:5)

"Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vagnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun." (Hes. 3:17)

Vill vi komma i linje med Guds ord så måste vi stå emot rockmusiken och be bort den. Vi måste vägra att stödja kristna underhållare eller grupper eller radio och TV-stationer som fortsätter att lansera den.

ETT ORD TILL ANDLIGA MUSIKER OCH MUSIKÄLSKARE!

Andliga människor som växer till i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus, utvecklar sina andliga sinnen och får en ny förmåga att urskilja vad som är andligt. Eftersom de hungrar och törstar efter rättfärdighet och brukar mycken tid i bön och studium av Skriften, kan de mycket snabbare känna igen musik som lånats från mörkrets välde. De människor som verkligen älskar Jesus hör om musiken är en kopia av världens rockmusik. De som kan skilja mellan andar kan urskilja om en musiken är i anden eller i köttet. Det som är gudfruktigt och rent har alltid den Helige Andes vittnesbörd om sig. Något som genast ger utslag är den inre bedrövelse som man känner inför det som är befläckat av det onda.

De som söker Herren och tillbeder honom i ande och sanning stöter utan undantag ifrån sig den hårda, dunkande, erotiska musiken. De längtar efter musik som stillar själen och uppbygger vårt inre. De vill bara lyssna till musik som är upplyftande och ärar Jesusnamnet. Den sortens musik som leder till ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Eller som lyfter vår ande upp till örnars nivå. Den kan vara stark eller svag, långsam eller snabb i tempot, men den musik som rör vid en andlig människas själ är inte rockens dunkande ljud.

Nämn en ödmjuk, gudssökande och bedjande musiker, så skall du se att han till varje pris håller sig till den musik som inspirerats av den Helige Ande. En dylik musiker skulle hellre förbli okänd än bedröva Guds Ande genom att slå följe med dem som är avfälliga. Rockmusiken skulle vara död i kristna kretsar om alla som utövade den förkrossades inför Gud och fick en vision av hans helighet.

Den som är andligt sinnad förstår vad jag säger. Jag säger inte att man blir frälst därför att man avstår från världslig musik. Jag påpekar det än en gång, man blir frälst av bara nåd och inte av goda gärningar. Detta budskap handlar om en lydnad som sprungit ur ett hjärta fyllt av kärlek. Låt oss gå fram till nådens tron så vår Herre Jesus Kristus får rena oss alla! 


Denna artikel är ett sammandrag av ett kapitel ur boken STÖT I BASUNEN (Set The Trumpet To Thy Mouth) av David Wilkerson. Jag har lagt till bilder och några kommentarer samt moderniserat innehållet och språket.

Toby Johansen


Gå tillbaka till Svenska sidan