Av Thorbjörn Johansen den 21 juli 2013 kl 12:56

Tänk om det hade blivit som den judiske fictionförfattaren Ira Levin bl a skildrar i sin roman "Pojkarna från Brasilien," (The Boys From Brazil)! Den kände nazistenJosef Mengele klonade ju där i sitt laboratorium 94 blivande figurer med Hitlers DNA. Men kloning tror jag straffar sig.

Så blev också fallet med den vetenskapsman som Josef Stalin på 1920-talet beordrade att inseminera ryska kvinnor med apspermier för att skapa en elit av soldater och slavarbetare. När Stalin insett att vetenskapsmannen inte klarat uppgiften fick denne fem års fängelse och blev sedan förvisad norrut.

JUDENDOMEN ACCEPTERAR KLONING!

Chefsrabbinen i Bryssel, Albert Guigui sade år 2003:

"Innebär genetisk ingenjörskonst att man överträder judisk lag eller skapar processen resultat som uttryckligen är förbjudna i lagen? Utgör den ett angrepp av tron på en Gud som skapade världen? Det svar man kommer fram till, säger rabbinen Guigui, är utan tvekan ett nej."

En DR. RUBINSTEIN sitter för närvarande i USA i enrum med mammor och deras bebisar och kontrollerar barnens reaktion på "vackra" och "fula" ansikten. Via dataskärmar ges bebisar möjlighet att bedöma vad som är "sublimt". Beroende på hur länge bebisen tittar på ansiktet bedöms det om det dataanimerade ansiktet är vackert eller fult. Om bebisen på mammas knä tittar på ansiktet på den ena skärmen i 6 sekunder och på den andra i bara 2 sekunder så drar dr. Rubinstein slutsatsen att barnet tycker att ansiktet är fult respektive fint.

Detta visar på en oerhört cynisk och ytlig syn på människan. Rätta sättet att se på mänskligt liv står i Bibeln:

"Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!" (Psalm 139: 13-17)

"Hören på mig, I havsländer, och akten härpå, I folk, som bon i fjärran. HERREN kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte." (Jesaja 49: 1)

"Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken." (Jer 1: 5)

Men Bibeln har väl aldrig Dr Rubinstein läst, trots att han är en jude. Han lutar nog snarare åt Darwin som hävdade att den som är bäst, vackrast och rikast överlever. Någon annan göre sig icke besvär.

Hans s k forskning går i helt i linje med Friedrich Nietzsche (1844-1900) och hans teori om övermänniskan. Denna teori är judarna mycket intresserade av att utveckla, eftersom de inte tror på ett liv efter detta.

Bevare oss för framtida Golem. Enligt judiska sägner är det fråga om konstgjorda människor, som får sitt liv genom trollformler. I själva verket handlar det om robotar utan själar, ej givna av Gud, den Allsmäktige. Men talmudistiska experter är satansdyrkare och är vana vid magi. De kommer därför att ställa sig positiva till projekt som kloning och uttalar gärna medicinska trollformler om det behövs!

"Du kanske säger: Gud hatar inte någon människa. Gud är kärlek. Nej, min vän. Du behöver förstå en sak. Jesus Kristus lärde, profeterna lärde, apostlarna lärde detta: att bortsett från Guds nåd uppenbarad i Jesus Kristus Vår Herre, finns det bara vrede, häftig vrede från Gud på grund av din upproriskhet och synd." -- Paul Washer

Jag tänker fortsätta skriva. Jag tänker vara fullt upptagen i Herrens tjänst när slutet kommer. Försök inte bortförklara evangelium som eskapism, eller som ett försök att dämpa mig. Det vore inte sant att jag skulle ge upp. Eftersom jag vet att domen står för dörren arbetar jag med större iver." – David Wilkerson

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha ett evigt liv."

SLUT


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?